Реферати українською » Государство и право » Розслідування обліку нещасних випадків з виробництва


Реферат Розслідування обліку нещасних випадків з виробництва

Страница 1 из 2 | Следующая страница

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОСВІТІ

Державне освітнє установа

Вищої професійної освіти

НИЖЕГОРОДСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ІНСТИТУТ


ОТЧЕТ

про проходженні переддипломної практики у власність ТОВ "Монтажинстрой"

Адреса: 603000, р. Нижній Новгород,

вул. Верхневолжская набережна, будинок 8/59

Тема дипломної роботи:

Розслідування обліку нещасних випадків з виробництва

Виконавець: курс 6 група 6-Юз

Керівник

за місцем проходження практики

Науковий керівник

з написання дипломної роботи

Звіт допускається до захисту

Нижній Новгород 2010


Зміст

Запровадження

1. Загальна структура організації ТОВ "МонтажИнСтрой"

Характеристика організації

2. Організація юридичної служби

3. Організація кадрової служби

4. Організація господарсько-договірної роботи

5. Відділ охорони праці

Укладання

Список літератури


Запровадження

Відповідно до навчальним планом місце проходження переддипломної практики я вибрала будівельну фірму ТОВ "Монтажинстрой". Терміни проходження переддипломної практики: 21.12.09-27.02.09. Тривалість переддипломної практики 12 тижнів. Посада, під час проходження переддипломної практики - юрисконсульт. Чисельність що працюють у компанії, з урахуванням якій відбувався переддипломна практика близько 700 людина.

Мета і завдання переддипломної практики є:

ознайомитися особливостям роботи юридичного відділу: видами цивільно-правових договорів, укладених від імені нашого суспільства та їх специфікою.

ознайомитися особливостям роботи юрисконсульта.

вивчення порядку обліку, і розслідування нещасних випадків, травм, отриманих робочому місці.

навчитися складати проекти основних цивільно-правових договорів і установчих документів.

перевіряти документи щодо відповідності вимогам громадянського законодавства, і навіть виявляти і узагальнювати недоліки їх форми та змісту.


1. Загальна структура організації ТОВ "МонтажИнСтрой"

 

Характеристика організації

Будівельна компанія ТОВ "МонтажИнСтрой" (скорочено - ТОВ "МИС") підприємство молоде, воно зареєстровано з 2006р. Суспільство з обмеженою відповідальністю ТОВ "МонтажИнСтрой" розміщено за адресою г.Н. Новгород, вулиця Ошарская д.77а і є комерційної організацією, діяльність якої регулюється законодавством Російської Федерації і установчими документами суспільства.

Основними джерелами правовим регулюванням діяльності суспільства з обмеженою відповідальністю "МонтажИнСтрой" є: Конституція РФ, цивільний кодекс РФ і федеральний закон "Про суспільствах із обмеженою відповідальністю".

ТОВ "МонтажИнСтрой" здійснює своєї діяльності виходячи з статуту, затвердженого засновником від імені генеральний директор, що є вищим одноосібним органом суспільства. Ключовою сферою діяльності суспільства є будівництво. Суспільство з обмеженою відповідальністю ТОВ "МонтажИнСтрой" має виробничі і складські приміщення. Метою діяльності організації є отримання прибутку. Штат фірми полягає з майже 700 людина.

Майно фірми складається з: складського і виробничого устаткування, вантажних і легкових авто у, спец. будівельної техніки, виробничих, складських площ, що у власності організації.

Установчі документи

Першим установчим документом фірми є Установчий договір, укладений засновниками відповідно до Законом про ТОВ (далі "Закон") і діє поруч із статутом, визначає правове становище суспільства. Статутний капітал організації, сформований з допомогою вкладів його засновників (учасників), розділений частки певних установчими документами розмірів. Розміри часткою, що належать кожного учасника, зафіксовані у установчому договорі й у статуті суспільства. Другим (і якщо суспільство створюється однією особою - єдиним) установчим документом суспільства є статут. Відповідно до ст.52, 89 ДК і ст.11 даного Закону статут товариства стверджується його засновниками, причому одноголосно (п.1 ст.11 Закону) загальні збори.

Установчі документи ТОВ "МонтажИнСтрой" змінюються відповідно до нормами законом і положеннями самих установчих документів. Зміни вносяться у вирішенні вищого органу управління суспільством (збори засновників). Зміни, прийняті загальними зборами, реєструються тим самим органом у тому ж порядку, як і самого суспільства. Ніяких обмежень те що, як часто вносять зміни в установчі документи, у законодавстві встановлено.

Ліцензії організації

Ліцензії (будівельні, проектні, інженерні пошуки)

Ліцензії (проектування монтаж охранно-пожарных систем, експлуатація пожароопасных об'єктів)

Сертифікація системи менеджменту якості ISO 9000

Атестат компетентності у сфері електроенергетики

Свідчення реєстрацію электроизмерительной лабораторії

Атестація ІТП і у галузі будівництва й енергетики

Сертифікація у сфері будівництва

Федеральна будівельна ліцензія видається юридичних особах і індивідуальним підприємцям. Область дії ліцензії: територія Російської Федерації.

Ліцензія видається терміном до 5 років. Для здобувача ліцензії з Московського регіону (Москва і науковотехнологічна галузь), а як і для здобувачів ліцензії з деяких інших суб'єктів федерації, адже раніше організація мала будівельну ліцензію, можливе оформлення ліцензії відразу п'ять років. Якщо здобувач ліцензії з деяких інших суб'єктів федерації має будівельну ліцензію з терміном закінчення понад півроку, то ліцензія буде видана терміном до закінчення дії наявні ліцензії. Спочатку ліцензія видається п'ять років.

У продовження терміну дії ліцензії може бути у разі, якщо на термін дії ліцензії зафіксовано порушення ліцензійних вимог, і умов.

Відповідно до чинним законодавством, будівельна ліцензія видається тільки після пред'явлення повного спектра грамотно оформлені документи. Якщо пропонованих документах є найменші неточності, Держбуд Російської Федерації відмовляє у видачі будівельної ліцензії.

Внутрішня структура ТОВ "МонтажИнСтрой"

Структура організації представленій у Додатку 1.

Розгляд цієї структури розпочнемо з адміністрації, що складається з генеральний директор, виконавчого директори та офис-менеджера. Призначення адміністрації - загальне керівництво фірмою і стратегічне планування. Вона здійснює стратегічне планування і всі види контролю на фірмі, і навіть координацію роботи підрозділів фірми. У безпосередньому підпорядкуванні адміністрації перебувають керівники груп, і відділів. Адміністрація здійснює дуже обурює фірми.

Аналітична група немає власного бюджету, бо основною завданням її не отримання прибутку, а забезпечення даними про зовнішнього середовища адміністрації, і керівників відділів. Ця група контролює становище фірми над ринком й сьогодні стан її іміджу, стежить станом ринку, його тенденціями, діями конкурентів. Група здійснює пошук об'єктів та його первинну обробку.

Економічна група також має власного бюджету. Основне завдання її є забезпечення адміністрації даними про внутрішній стані фірми (системою контроллинга) і фінансові потоки. Ця група також організує бухгалтерський облік на фірми й контролю над фінансової дисципліною. За кожним об'єкту довірчого управління ведеться самостійний бухгалтерський облік.

Відділи мають самостійні бюджети і може, не більше повноважень, наданих їх керівникам, здійснювати самостійну підприємницьку діяльність із урахуванням інтересів фірми. Завданням керівників відділів є отримання прибутку фірмою (а чи не відділом). Вони мають домогтися, щоб їхнього співробітників інтереси фірми домінували за їх особистими інтересами і якими інтересами їх відділу.

Відділ управління провідним на фірмі. У його віданні перебуває управління об'єктами через підготовку управляючих.

Основне завдання відділу експлуатації є забезпечення нормально функціонувати і життєдіяльності об'єктів нерухомості через експлуатацію різних систем і пристроїв. Фахівці відділу експлуатації також здійснюють контролю над станом об'єктів і окремих їх частин. Основне умова роботи відділу - безаварійність. Фахівці відділу нічого не винні брати участь у експлуатацію устаткування яка відповідає ТУ і що забезпечує безаварійності. Кожен випадок виходу з експлуатації устаткування або створення аварійної ситуації повинен розслідуватися з допомогою винних. Умови існування структурних підрозділів таку ж як та інших відділах.

2. Організація юридичної служби

Працюючи в юридичному відділі я спиралася допоможе мого керівника, думки і поради якого допомогли мені осягнути суть роботи у комерційної організації у посади юрисконсульта.

Юридичний відділ суспільства з обмеженою відповідальністю ТОВ "МонтажИнСтрой" має хорошу нормативно-правову базу, подану як і електронному вигляді, і у друкованому вигляді.

Особливу роль роботі сучасного юридичного відділу займає електронна правову базу, що найчастіше обновляється щодня і дозволяє швидко і знайти необхідні нормативно-правові акти, зразки документів, статті у профільних часописах Nature і іншу інформацію. Важко переоцінити значення такого серйозну допомогу у роботі будь-якого юриста. У процесі практики я придбала навички роботи з електронною правової системи, навчився змогли ефективно використати наявні ресурси. Вона мені допомагала знайти відповіді що у процесі діяльності питання, такі як пошук джерел регулювання певних цивільно-правових відносин.

Під час проходження виробничої практики керівник практики запропонував мені проаналізувати договору підряду, укладеного раніше наша організація. Мені цей договір видався цікавий тим, що на даний час поспіль широко використовують і є важливим елементом цивільних правовідносин, й у юрист-практик мусить уміти грамотно скласти, проаналізувати форму і змістом подібного типу договорів.

За договором генпідряду, заключаемому між замовником і генпідрядником, останній перебирає обов'язок звести будинок. Якщо генпідрядник не має намір споруджувати об'єкт самотужки, він укладає договір субпідряду, яким передає частину власних обов'язків субпідряднику. Зрозуміло, до останнього переходять як обов'язки, а й правами. Як і щодо оплати надані послуги може бути як частину квартир в спорудженому будинку, і грошову винагороду.

За сучасних умов цивільно-правової договір є ще однією із добре застосовуваних, гнучких і оперативних правових зв'язків між різноманітними суб'єктами права, дозволяють здійснювати процес трансформації матеріальних й інших благ між учасниками громадянського обороту. Договір однаково дозволяє врахувати специфіку та особливості взаємовідносин сторін, погоджувати їх індивідуальні інтереси, і навіть забезпечувати правові гарантії цих інтересів.

Предметом договору підряду є результат виконаної роботи. Сторонами у договорі підряду є замовник і підрядчик, якими може бути організації, наділені правами юридичної особи, і навіть дієздатні громадяни. Виступаючи замовниками за договором підряду, й україномовні громадяни, і юридичних осіб, зазвичай, замовляють виконання лише таких робіт, що необхідні задоволення їх своїх власних запитів та потреб.

Однак у організації були й помилки:

Зазвичай, ті підрядчики, які проводять безпосереднє будівництво, працюють за гроші. У будівельній сфери стосунку сторін договору субпідряду регулюються як нормами громадянського права, а й договором генпідряду. Адже цьому первинному документі можуть утримуватися умови, що визначають порядок висновку від усіх наступних договорів.

Для чого слід звернути увагу під час підписання договору? Насамперед, необхідно одержати копії договорів генпідряду і субпідряду, щоб пересвідчитися, що й умови не забороняють частини правий і обов'язків іншим організаціям.

Потім уточнити, потрібно чи отримувати згоду третіх осіб під час укладання договору. Якщо можна, це необхідно відбити у його тексті. Наприклад, у договорі можна вказати, що він набирає чинності з погодження з замовником. Інакше цей договір може визнаватися недійсним. З іншого боку, у договорі субпідряду необхідно вказати, який обсяг правий і обов'язків переходить до підрядчику за договором.

Приклад: субпідрядник фірма “Бета" уклала договір підряду з будівельною фірмою “МонтажИнСтрой", відповідно до яким остання зобов'язалася здійснити спорудження будинку. Частина винагороди за виконану роботу фірма “Альфа” повинна була одержати після зведення будівлі і підготовки його здатися держкомісії, а решту - після введення об'єкта в експлуатацію.

У тексті договору містилося посилання як у договір генпідряду, і на договір субпідряду. Ні юристи, ні в керівництва фірми “ МонтажИнСтрой ” не потрудилися дізнатися цих документів. Як, в умовах цих договорів ні генпідрядник, ні субпідрядник або не мали права передавати свої обов'язки будь-якої організації. Отже, з порушенням умов було укладено два договору, які були визнані недійсними. Фірма “ МонтажИнСтрой" звернувся претензіями до фірми “Бета", проте остання відхилила претензії, мотивувавши це тим, що за матеріали і виконану роботу отримано.

Ще одне застереження - терміни. Кожен такий “рівень” підрядників має вкластися на більш стислі терміни, ніж попередня. Умовно кажучи, для будівництва будинку на умовам договору генпідряду відведено двох років. Для субпідрядника терміни виконання зобов'язань становитимуть кілька місяців менше. Для інших підрядників - ще менша. Таке зменшення термінів може негативно позначитися якості будівлі. Якщо будувати якісно, годі й заодно вкластися у терміни, що загрожує штрафними санкціями.

Багато залежить від організацій, які поставляти будівельні матеріали. Це питання важливі всі деталі: час поставки, кількість і якість матеріалу, його конкретний найменування. Просто написати “бетон” недостатньо, оскільки є багато різновидів, які відрізняються властивостями. Через це слід зазначити точне найменування марки кожного із необхідних матеріалів. Від матеріалів залежить як якість вдома, а й терміни будівництва, тому договори поставки не можна недооцінювати.

Тут ми вже до юридичного відділу тісно взаємодіє зі бухгалтерією і відділом постачання. Відділ постачання, має чітко переглянути документи щодо відповідності їх потрібному замовлення. Вони перевіряють правильність найменування товару, кількість суму, після чого документ вирушає до бухгалтерію. Бухгалтерія приймає від постачання документи поставок товарів, вона перевіряє правильність їх оформлення, наявність печаток і лобіювання відповідних реквізитів. У підставі документу зазначається договір (основний, субпідряду чи договір надання послуг). Договорами вже займається до юридичного відділу. Бухгалтерія надає юридичному відділу документи з їх вимозі.

Приклад: будівельна компанія “МонтажИнСтрой ” уклала договір поставки будматеріалів з фирмой-поставщиком “Сигма”. Доставка матеріалів здійснювалася продавцем. Після доставки та підписання актів прийому-передачі компанія “ МонтажИнСтрой ” виявила, що кілька матеріалів відповідає її вимогам. Зокрема, з'ясувалося, що марка бетону відповідає тієї, щодо постачання якої боку домовилися спочатку. З іншого боку, відтінок фарби, поставленої продавцем, не відповідав проекту.

На вимога відшкодувати завдані збитки фірма “Сигма” зазначила, що у договорі зазначено право постачальника у разі відсутності замовленого матеріалу надати покупцю інший матеріал, подібний з якості та ціні з замовленим. Але фірма “Сигма” окремо не змогла пред'явити організації “ МонтажИнСтрой ” підписані сторонами акти прийому-передачі і накладні, у тому числі ба слід було, що замовник прийняв відвантажені матеріали без будь-яких претензій. Отже, претензії фірми “ МонтажИнСтрой" були відхилені, оскільки за приймання товарів у актах не стояло ні печаток ні підписів вантажоодержувача “ МонтажИнСтрой ”, а було зазначено що це товар у не відповідає замовлення, вимоги “ МонтажИнСтрой ” задовольнили, товар замінили на потрібний.

За період проходження практики в юридичному відділі був судового розгляду на фірмі, на жаль зірвалася брати участь у складанні позовних заяв вдалося лише переглянути документи попереднього періоду. Це був суперечки, пов'язані з невиконанням сторонами зобов'язань за договором.

Відповідно до пунктом 2 статті 743 ДК РФ договором будівельного підряду має

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація