Реферати українською » Государство и право » Надання жилих приміщень спеціалізованого житлового фонду Архангельської області


Реферат Надання жилих приміщень спеціалізованого житлового фонду Архангельської області

Страница 1 из 3 | Следующая страница

>ПРЕДОСТАВЛЕНИЕЖИЛЫХПОМЕЩЕНИЙСПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГОЖИЛИЩНОГО ФОНДУАРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТІ


 

План

 

Запровадження

Глава 1 Поняття й ті види спеціалізованого житлового фонду

Глава 2. Загальні умови і Порядок надання спеціалізованих житлових приміщень

Глава 3. Облік громадян, що потребують наданні спеціалізованих житлових приміщень

Глава 4. Надання службових житлових приміщень, житлових приміщень у гуртожитках, житлових приміщень маневреного фонду

Глава 5. Надання житлових приміщень у будинках системи соціального обслуговування населення

Глава 6. Надання житлових приміщень для соціального захисту окремих категорій громадян

Додаток № 1 Заява про надання службового житлового приміщення, житлового приміщення в маневреному фонді;

Додаток № 2 Заява про надання житлового приміщення в гуртожитку учнів;

Додаток № 3 Заява про надання житлового приміщення в гуртожитку для працюючих громадян;

Додаток № 4 Заява про надання житлових приміщень у будинках-інтернатах певних категорій громадян, які про надання житлових приміщень у будинках системи соціального обслуговування населення;

Додаток № 5 Заява про надання житлових приміщень у дитячих будинках-інтернатах певної категорії громадян, котрі мають про надання житлових приміщень у будинках системи соціального обслуговування населення.

Укладання

Джерела

Запровадження

Відповідно до п. 2 ст. 13 Житлового КодексуРФ[1] до повноважень органів структурі державної влади суб'єкта Російської Федерації у сфері житлових відносин ставляться визначення порядку передачі житлових приміщень спеціалізованого житлового фонду суб'єкта Російської Федерації. У цьому розглядатимуть порядок надання житлових приміщень спеціалізованого житлового фонду Архангельської області. Порядок й умови надання кожного виду спеціалізованого житлового приміщення.

Житловий питання дуже гостро багатьом громадян Російської Федерації і вирішити їх у недалекому майбутньому самостійно шляхом придбання житла неможливо. У зв'язку з цим деякі категорії громадян заслуговують отримати житло у користування потім від держави. Але щоб скористатися своїми правами його потрібно знати й уміти реалізовувати. У зв'язку з цим далі розглянутий порядок надання спеціалізованих житлових приміщень житлового фонду архангельській області.


Глава 1 Поняття й ті види спеціалізованого житлового фонду

Фахова житлового фонду, що у власності Архангельської області (далі - спеціалізований житлового фонду Архангельської області), складається з:

1) службових житлових приміщень;

2) житлових приміщень у гуртожитках;

3) житлових приміщень маневреного фонду;

4) житлових приміщень у будинках системи соціального обслуговування населення;

5) житлових приміщень для соціального захисту окремих категорій громадян.

Правову основу надання житлових приміщень спеціалізованого житлового фонду Архангельської області (далі також - спеціалізовані житлові приміщення) становлять Конституція РосійськоїФедерации[2], Житлового кодексу Російської Федерації, інші федеральні закони та інші нормативні правові акти Російської Федерації, Статут Архангельськоїобласти[3], Закон Архангельської області від 31.10.2007 №416-21-ОЗ «Про надання житлових приміщень спеціалізованого житлового фонду Архангельськоїобласти»[4] та інші обласні закони, постанови Архангельського обласного Збори депутатів, постанови і розпорядження адміністрації Архангельської області, які у відповідність до справжнім законом. Особливості надання спеціалізованих житлових приміщень депутатам Архангельського обласного Збори депутатів встановлюються обласним законом від 29 листопада 1995 року N22-18-ОЗ "Про статус депутата Архангельського обласного Зборидепутатов"[5].

Надання і житлового приміщення як спеціалізованого житлового приміщення допускаються тільки після віднесення такого приміщення до спеціалізованому житловому фонду Архангельської області з повним дотриманням вимог, і порядку, встановлених Урядом Російської Федерації. Спеціалізовані житлові приміщення не підлягають відчуженню, зокрема приватизації.

Спеціалізовані житлові приміщення не підлягають передачу оренду, у найми, крім передачі таких приміщень за договорами найму спеціалізованих житлових приміщень.

Адміністрація Архангельської області (далі - адміністрація області) визначає виконавчі органи структурі державної влади Архангельської області (державні органи Архангельської області, посадових осіб, юридичних осіб), здійснюють (здійснюють) управління спеціалізованим житловим фондом Архангельської області, які у їхньому віданні (далі - уповноважений орган (уповноважена обличчя)), і навіть здійснює інші повноваження, передбачені житловим законодавством. Що стосується спеціалізованих житлових приміщень, що у оперативному управлінні Архангельського обласного Збори депутатів, уповноваженим органом є Архангельське обласне Збори депутатів.

Уповноважені органи (уповноважені особи) здійснюють такі повноваження на відношенні що у їхньому віданні спеціалізованих житлових приміщень:

1) прийняття рішень про надання спеціалізованих житлових приміщень;

2) здійснення функцій наймодавця (>ссудодателя), зокрема укладати договори найму (договорів безоплатного користування) спеціалізованих житлових приміщень, і навіть здійснення інших правий і обов'язків наймодавця (>ссудодателя);

3) включення житлових приміщень у спеціалізований житлового фонду Архангельської області з зарахуванням таких приміщень до якогось виду спеціалізованих житлових приміщень та виняток житлових приміщень із зазначеного фонду з огляду на вимоги, встановлених Урядом Російської Федерації;

4) звернення до суду з вимогами, що випливають із договорів найму (договорів безоплатного користування) спеціалізованих житлових приміщень, зокрема про виселення громадян із спеціалізованих житлових приміщень;

5) витрачання у порядку коштів у зміст спеціалізованих житлових приміщень та оплату комунальних послуг в до заселення зазначених житлових приміщень у відповідність до справжнім законом;

6) контролю над використанням і збереженням спеціалізованих житлових приміщень, їх відповідністю встановленим санітарним і технічним правилами і нормам, іншим вимогам законодавства;

7) облік громадян, що потребують наданні спеціалізованих житлових приміщень;

8) облік спеціалізованих житлових приміщень;

9) участь від імені власників спеціалізованих житлових приміщень у зборах власників приміщень у багатоквартирному будинку на прийняттю рішень, які стосуються компетенції загальних зборів власників приміщень у багатоквартирному будинку на відповідність до житловим законодавством;

10) інші повноваження на відповідність до житловим законодавством.


Глава 2. Загальні умови і Порядок надання спеціалізованих житлових приміщень

Хоча житлові приміщення спеціалізованого житлового фонду поділяються на службові, житлові приміщення в гуртожитках, житлові приміщення маневреного фонду, житлові приміщення вдома системи соціального обслуговування, житлові приміщення соціального захисту окремих категорій громадян мають різним правовим статусом в усіх даних видів спеціалізованих житлових приміщень є моменти які застосовуються всіх видах спеціалізованих житлових приміщень. Дані загальних положень правового статусу будуть розкрито у главі.

Спеціалізовані житлові приміщення надаються громадянам, не забезпеченим житловими приміщеннями у відповідній населеному пункті, якщо інше встановлено Житловим кодексом Російської Федерації.

Громадянами, не забезпеченими житловими приміщеннями у відповідній населеному пункті, зізнаються громадяни, які мають певного місця і перебування, і навіть громадяни:

1) які мають в власності, чи користуванні житлового приміщення (за договором найму або іншим суб'єктам законним підставах) у відповідній населеному пункті, - при наданні службових, житлових приміщень у гуртожитках і житлових приміщень маневреного фонду.

2) житлове приміщення яких немає дозволяє надавати їм спеціальну соціальний захист, медичні і соціально-побутові послуги, - при наданні житлових приміщень у будинках системи соціального обслуговування і житлових приміщень для соціального захисту окремих категорій громадян.

Під відповідною населеним пунктом розуміється:

1) населений пункт, де знаходиться місце служби (роботи, навчання) громадянина, у зв'язку з заняттям якого надається відповідне спеціалізоване житлове приміщення, і навіть які перебувають поблизу місця служби (роботи, навчання) населених пунктів, перелік яких визначається адміністрацією області з уявленню уповноваженого органу (уповноваженого особи), - при наданні службових житлових приміщень та житлових приміщень у гуртожитках;

2) населений пункт, де знаходиться (перебувало) житлове приміщення, у зв'язку з необхідністю виїзду з яких надається спеціалізоване житлове приміщення, - при наданні житлових приміщень маневреного фонду;

3) населений пункт Архангельської області, у якому розташовується житлове приміщення, що у власності, чи користуванні (за договором найму або іншим суб'єктам законним підставах) громадянина, - при наданні житлових приміщень у будинках системи соціального обслуговування населення і ще житлових приміщень для соціального захисту окремих категорій громадян.

Спеціалізовані житлові приміщення надаються за договорами найму спеціалізованих житлових приміщень, крім житлових приміщень для соціального захисту окремих категорій громадян, які надаються за договорами безоплатного користування. Договір найму (договір безоплатного користування) спеціалізованого житлового приміщення залежить від письмовій формах. Договори найму спеціалізованих житлових приміщень полягають за формами типових договорів, який затверджується Урядом Російської Федерації. Форма договору безоплатного користування житловим приміщенням для соціального захисту окремих категорій громадян стверджується адміністрацією області у відповідність до Житловим кодексом Російської Федерації і справжнім законом. Повноваження наймодавця (>ссудодателя) за договором найму (договору безоплатного користування) спеціалізованого житлового приміщення здійснює уповноважений орган (уповноважена обличчя).

Громадянин, що потребує наданні спеціалізованого житлового приміщення (далі - заявник), подає в уповноважений орган (уповноваженій особі) заяву про надання спеціалізованого житлового приміщення. До зазначеному заяві додаються такі документи:

1) документ, що посвідчує особу заявника;

2) документи, що підтверджують склад сім'ї заявника (свідоцтво про народженні, свідоцтво про укладання шлюбу, судове рішення про визнання членом сім'ї, інші документи);

3) довідка (виписка з домовик книжечки або інший документ) реєстрацію за місцем проживання (перебування) заявника і членів його сім'ї (з останнього місця проживання (перебування) – особам, які мають певного місця і перебування.

4) документи, що підтверджують право користування житловим приміщенням, займаним заявником і членів його сім'ї, - для наймачів житлових приміщень;

5) довідка (інші документи) органу, здійснює державної реєстрації прав на нерухомого майна і операцій із ним, про наявність (відсутності) житлового приміщення у заявника і членів його сім'ї у власності в населеному пункті (населених пунктів).

Що стосується звернення, скоєння інших дій представником заявника також має бути представлений документ, котра засвідчує повноваження представника на подачу (підписання) заяви, підписання договору найму (договору безоплатного користування) спеціалізованого житлового приміщення й "учинення від імені заявника інших дій, необхідних при наданні спеціалізованого житлового приміщення. Форми заяв про надання спеціалізованих житлових приміщень встановлюються адміністрацією області. Усі видаються в копіях з одночасним поданням оригіналів. Копії документів після перевірки відповідності оригіналам посвідчуються обличчям, які вживають документи, і оригінали повертаються заявнику.

При поданні документів, зазначених вище, уповноважений орган (уповноважена обличчя) реєструє заяву про надання спеціалізованого житлового приміщення у книзі реєстрації заяв громадян, форма якій утверджується адміністрацією області. Уповноважений орган (уповноважена обличчя) після реєстрації заяви видає заявнику розписку про зарахування документів із їхніх переліку і дати отримання формою, затвердженої адміністрацією області. Якщо розгляд заяви не належить до ведення уповноваженого органу (уповноваженого особи), який отримав заяву, заяву не реєструється у книзі реєстрації, й повертається на протягом п'яти робочих днів заявнику із зазначенням уповноваженого органу (уповноваженого особи), куди (якого) варто звернутися заявнику. Уповноважений орган (уповноважена обличчя) перевіряє подані заявником документи та приймає рішення про надання або про відмову у наданні спеціалізованого житлового приміщення за тридцяти календарних днів із дня реєстрації заяви. Уповноважений орган (уповноважена обличчя) з метою перевірки представлених заявником документів вправі спрямовувати запити до відповідних органів структурі державної влади, органи місцевого самоврядування, організації. Протягом трьох робочих днів із дня прийняття рішень уповноважений орган (уповноважена обличчя) письмово повідомляє заявника прийняте рішення. При відмові у наданні спеціалізованого житлового приміщення уповноважений орган (уповноважена обличчя) повідомляє заявнику про причини відмови і права його оскарження.

Громадянин, якому відмовлено у наданні спеціалізованого житлового приміщення лише з підставі, чого немає вільне спеціалізоване житлове приміщення відповідного виду, що відповідає вимогам, встановленим законодавством Російської Федерації і справжнім законом, зокрема із дотриманням обмежень спільного проживання, у однієї квартирі громадян, котрі страждають важкими формами хронічні захворювання, перелік яких стверджується Урядом Російської Федерації приймається на облік як потребує наданні спеціалізованого житлового приміщення.

У згаданому вище разі, заявнику також повідомляється ухвалення його за облік як потребує наданні спеціалізованого житлового приміщення.

Рішення уповноваженого органу (уповноваженого особи) про надання громадянинові спеціалізованого житлового приміщення є необхідною підставою для підписання договору найму (договору безоплатного користування) спеціалізованого житлового приміщення.

Договір найму (договір безоплатного користування) спеціалізованого житлового приміщення повинні підписати уповноваженим органом (уповноваженою особою) і заявником, щодо якої прийняте відповідне рішення, протягом десяти робочих днів із дня повідомлення заявнику прийняте рішення.

Що стосується ухиляння заявника, щодо якої прийняте відповідне рішення, від підписання договору найму (договору безоплатного користування) спеціалізованого житлового приміщення протягом десяти робочих днів із дня повідомлення заявнику прийняте рішення, уповноважений орган (уповноважена обличчя) вправі скасувати рішення про надання спеціалізованого житлового приміщення. Зазначений десятиденний термін відновлюється, якщо відлік терміну перепущено заявником по шанобливій причини.

Розірвання чи припинення договору найму (договору безоплатного користування) спеціалізованого житлового приміщення, і навіть виселення громадян здійснюються за підставах і як, встановлені законодавством Російської Федерації.

Уповноважений орган (уповноважена обличчя) приймають рішення про відмову від заявнику у наданні спеціалізованого житлового приміщення за наявності хоча самого з таких підстав:

1) якщо громадянин забезпечений житловим приміщенням у відповідній населеному пункті.

2) заявник не належить до категорії громадян, котрим нададуть спеціалізоване житлове приміщення відповідного виду;

3) заявник зробив дії (бездіяльність), що призвели погіршення житлових умов й виникнення права отримання спеціалізованого житлового приміщення (у своїй враховуються дії (бездіяльність), допущені ним у протягом п'яти до ухвалення рішення про наданні спеціалізованого житлового приміщення); Дане основу відмови застосовується у відношенні надання службових житлових приміщень та житлових приміщень у гуртожитках

4) в представлених заявником документах виявлено відомості, несправжні, або представлені відомості (документи), що їх представлені у відповідність до справжнім законом і прийнятих у відповідність до ним постановами і розпорядженнями адміністрації області;

5) відсутня вільне спеціалізоване житлове приміщення відповідного виду, що відповідає вимогам, встановленим законодавством Російської Федерації і справжнім законом, зокрема із дотриманням обмежень спільного проживання, у однієї квартирі громадян, котрі страждають важкими формами хронічні захворювання, перелік яких стверджується Урядом Російської Федерації.


Глава 3. Облік громадян, що потребують наданні спеціалізованих житлових приміщень

Облік громадян, що потребують наданні спеціалізованих житлових приміщень, ведеться уповноваженим органом (уповноваженою особою) роздільно з кожного з що у його віданні видів спеціалізованих житлових приміщень. Форми документів обліку

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація