Реферати українською » Государство и право » Посередницькі зовнішньоторговельні договори. Теорія, практика, схеми, правове регулювання


Реферат Посередницькі зовнішньоторговельні договори. Теорія, практика, схеми, правове регулювання

Страница 1 из 7 | Следующая страница

Посередницькі зовнішньоторговельні договори. Теорія, практика, схеми, правове регулювання

Поняття посередницьких договорів включає передусім договори доручення і комісії 1. Хоча насправді різновидів посередників на практиці господарську діяльність (насамперед - зовнішньоекономічної) трохи більше: агенти, дистриб'ютори, брокери, маклери 2, дилери тощо. Але ці найменування визначають лише комерційний статус посередника, а чи не використовуваний вид договору.

Так було в функції агента зазвичай входить продаж товарів, що належатьпринципалу - власнику відомої торговельну марку (часто ексклюзивна на певній території), але юридичного статусу агента то, можливо самий різний, до роботи з найму (трудовому договору). Дистриб'ютор - здійснює аналогічні оптові продажу, але вже настав від власного імені Ілліча та власним коштом 3. Він може бути у ролі комісіонера, а й дилера - цілком самостійного посередника, що здійснює як оптові, і роздрібні продажу 4. Нарешті, брокер - посередник, статус якого передбачає операції із самою товаром, а лише передбачає виконання посередницьких функцій під час укладання договору 5.

Що ж до договірних відносин, то законодавству Білорусі відомі лише договори доручення і комісії, які можуть використовуватися і згаданими вище видами посередників. Укладення ж особливих агентських, дистриб'юторських, брокерських, дилерських тощо. договорів хоч і можливо виходячи забз. 1 п. 1 ст. 7 Цивільного кодексу Республіки Білорусь у (далі -ГК)6, але з вигідно по фіскальним міркувань: у складі витрат з виробництва та реалізації продукції, товарів (робіт, послуг), врахованих при оподаткування прибутку (елемент "Інші витрати"), входить оплата винагороди посереднику лише з договорами комісії і доручення (п. 4-2.24 Закону Республіки Білорусь у від 22.12.1991 №1330-XII "Про податки з доходів і прибуток" (далі - Закон), див. також п. 2.2.22 Основних положень за складом витрат, які включаємо в собівартість продукції (робіт, послуг), затверджених Міністерство економіки Республіки Білорусь у від 26.01.1998 № 19-12/397, Міністерством статисти та аналізу Республіки Білорусь у від 30.01.1998 № 01-21/8, Міністерство фінансів Республіки Білорусь у від 30.01.1998 № 3, Міністерство праці Республіки Білорусь у від 30.01.1998 № 03-02-07/300).

Договір комісії.

Особливості договору комісії у світі зовнішньоторговельного і валютного законодавств. Предметом договору комісії то, можливо висновок комісіонером за дорученням комітента найрізноманітніших договорів: купівлі-продажу, підряду,возмездного надання послуг та інших. Але найчастіше метою договору комісії є висновок саме договорів купівлі-продажу. У цьому за такими договорами комісіонер: а) або продає товар комітента третіх осіб, або б) купує товари третіх осіб з допомогою коштів і за дорученням комітента. Отже, у зовнішньоторговельних угодах договір комісії придатна як з метою експорту, і імпорту.

Усі розмаїття використання договору комісії в зовнішньоторгові операції можна зводити до певним типам залежно статусу сторін (резидент чи нерезидент) та змісту договору продажу-купівлі (продаж або купівля товару). Для спрощення викладу ми розглядаємо ті договору комісії, здійснені з товаром, а чи не ті, предметом яких є роботи й послуги.

Коротко пояснимо. У першому стовпчику наводиться умовна нумерація типів зовнішньоторговельних договорів комісії. У наступних визначається статус сторін - комітента, комісіонера і третя особа (продавця та покупця) з погляду зовнішньоторговельного і валютного законодавств. У п'ятому розкривається зміст доручення комітента - купівля чи продаж товару.

У шостому стовпчику дається кваліфікація такого типу договору комісії з погляду указу Президента Республіки Білорусь у від 04.01.2000 № 7 "Про вдосконалення порядку проведення та контролю зовнішньоторговельних операцій" (далі - Указ № 7), і прихожого йому змінюють з 01.10.2008 указу Президента Республіки Білорусь у від 27.03.2008 № 178 "Про порядок проведення та контролю зовнішньоторговельних операцій" (далі - Указ № 178). Зокрема, визначається, чи є даний договір комісії "експортом" чи "імпортом" себто данихУказов. Зазначимо, що до їм: а) експорт - передача резидентом товарів (зокрема за угодами, не що з переміщенням товарів Державну кордон Республіки Білорусь у), охоронюваної інформації, виняткових прав на результати інтелектуальної діяльності, виконання робіт, надання послуг навозмездной основі нерезидентові; б) імпорт - отримання резидентом товарів (зокрема за угодами, не що з переміщенням товарів Державну кордон Республіки Білорусь у), охоронюваної інформації, виняткових прав на результати інтелектуальної діяльності, виконаних робіт, наданих послуг навозмездной основі від нерезидента. Тобто факту перетинання кордону значення для кваліфікації операції як експортно-імпортної значення немає. Важить статус сторін.

Наголосимо також на, іноді дуже складно однозначно кваліфікувати договір комісії як "експорт" або "імпорт". Наприклад, якщо нерезидент передає резиденту товар у (в таблиці - тип операції № 7), те з одного боку, це "імпорт" (у частині товару), з іншого - "експорт" (у частині послуг комісіонера резидентакомитенту-нерезиденту).

У сьомому стовпчику договір комісії кваліфікується з погляду Закону Республіки Білорусь у від 22.07.2003 №226-З "Про валютне регулювання і валютному контролі" (далі -ЗоВР). Зазначимо визначення валютної операції в ст. 4ЗоВР: 1) угоди, що передбачають використання іноземної валюти, цінних паперів в іноземній валюті, платіжних документів мають у іноземній валюті; 2) угоди між резидентами і нерезидентами, що передбачають використання білоруських рублів, цінних паперів в білоруські рублі; 3) угоди між нерезидентами, що передбачають використання білоруських рублів, цінних паперів в білоруські рублі, які скоювалися біля Республіки Білорусь у; 4) ввезення і пересилання в Республіку Білорусь, і навіть вивезення і пересилання з Республіки Білорусь валютних цінностей; 5) міжнародні банківські переклади; 6) операції нерезидентів з білоруськими рублями за рахунками і вкладах (депозитах) в російських банках і небанківських кредитно-фінансових організаціях Республіки Білорусь у, не манливі переходу права власності для цієї білоруські рублі; 7) операції з іноземною валютою за рахунками і вкладах (депозитах) у трилітрові банки і небанківських кредитно-фінансових організаціях Республіки Білорусь у, і інших кредитних організаціях поза Республіки Білорусь у, не манливі переходу права власності з цього іноземної валюти. Природно, що й договір комісії кваліфікується як "валютна операція", він може здійснюватися за певних обмежень, доцільність яких також викладається у цьому стовпчику.

Зазначимо, що договір комісії та установчий договір купівлі-продажу (інший договір), укладений на його виконання, це один і той ж. Але вони різні боки (комісіонер і комітент; комісіонер й третє обличчя відповідно) і різна кваліфікація. У стовпчиках 6-7 говоримо саме про договорі комісії, та не договорі купівлі-продажу.

Нарешті, у тому стовпчику ми аналізуємо ситуацію з обов'язкової продажем іноземної валюти. Відповідно до Указом Президента Республіки Білорусь у від 17.07.2006 № 452 "Про обов'язковому продажу іноземної валюти" обов'язковому продажу підлягає валютний виторг.Виручкой в іноземній валюті з метою обов'язкового продажу є кошти у іноземній валюті відповідно до переліку, вступники юридичних особах і індивідуальним підприємцям з їхньої рахунки і небанківських кредитно-фінансових організаціях Республіки Білорусь у, в російських банках та інших кредитних організаціях поза Республіки Білорусь у за угодами, яка передбачає зокрема з юридичних осіб - нерезидентами і фізичними особами - нерезидентами, здійснюють підприємницьку діяльність, - навозмездной основі передачу товарів, охоронюваної інформації, виняткових прав на результати інтелектуальної діяльності, майна у найм, виконання робіт, надання послуг. Зауважимо, що й іноземна валюта надходить резиденту від іншого резидента, або як виручки, то обов'язкова продаж немає.

1. Власне, посередницької діяльністю, слід сказати, не укладати договори комісії чи доручення, які виконання через укладання договорів купівлі-продажу, міни тощо. (див. п. 1.1. указу Президента Республіки Білорусь у від 07.03.2000 № 117 "Про деякі заходи з упорядкування посередницьку діяльність як під час продажу товарів"). Отже, і чітку мету придбати товари метою дотримання вимог указу № 117 повинна указуватися у договорі купівлі-продажу, а чи не комісії чи доручення.

2. Наприклад, відповідно до ст. 66 Торгового кодексу Португалії характерними операціями маклерів є: купувати чи продавати на свої комітентів товари, державні цінних паперів, векселі, акції, чеки, суду й ін.; укладати угоди про знижки, страхуванні, фрахтуванні, позиках; надавати свої послуги всім біржових операцій та завжди, коли з закону потрібно посередництво. Більше вузьке визначення маклера (у тому числі право здійснювати за чужий кошт операції з перекладними і простими векселями і із будь-якими фондовими паперами і безпомилково визначати їх курс) міститься у ст. 76 Французького Торгового кодексу. Одночасно його ст. 85 забороняє біржовому маклерові здійснювати торгові чи банківські операції власним коштом, брати участь безпосередньо чи опосередковано в якомусь торговому підприємстві.

3. Відповідно до п. 2 Положення про товаропровідної мережі вітчизняних виробників там, затвердженого постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь у від 21.12.2006 № 1699, дистриб'ютор - суб'єкт товаропровідної мережі, який отримує у виробника і який реалізує продукцію від імені виробника товару власним коштом в обговореному регіоні діяльності за умов, певних відповідним угодою з-поміж них.

4. Згідно з тим ж Положення, дилер - суб'єкт товаропровідної мережі, здійснює реалізацію (сервісне обслуговування) товару виробника від імені власним коштом за умов, певних відповідним угодою з-поміж них.

5. Відповідно до ст. 8-303Единообразного Торгового кодексу США, брокер - та людина, яке всі свого часу чи частину його займається купівлею і продажем цінних паперів як промислу і який у цій угоді діє клієнтові, в нього або продає йому цінних паперів.

6. Російському законодавству додатково відомий що й агентський договір (гол. 52 ДК РФ) що становить, власне, суміш доручення і комісії. Під час укладання зовнішньоторговельних агентських договорів білоруські організації можуть керуватисяТиповим комерційнимагентским контрактом, розробленим Міжнародній торговій палатою (публікація № 496), а дистриб'юторських договорів - аналогічнимТиповимдистрибьюторским контрактом (публікація № 518).

Таблиця 1

Сторони Договір комісії передбачає З погляду указу № 7 і указу № 178 З поглядуЗоВР Обов'язковий продаж
комітент комісіонер третя особа
1 2 3 4 5 6 7 8
1 резидент резидент нерезидент продаж Не є "експортом", оскільки "зовнішньоторговельний договір" - це договір між резидентом і нерезидентом

Є "валютної операцією", за умови що передбачає використання іноземної валюти під час розрахунків між комітентом і комісіонером. У разі такі розрахунки допускаються7

Здійснюється комісіонером. Сума,перечисляемая комітенту звільняється з обов'язкового продажу, оскільки надходить резиденту від іншого резидента
2 резидент нерезидент нерезидент продаж "Експорт" і "зовнішньоторговельний договір" "Валютна операція" завжди Здійснюється загалом порядку
3 резидент резидент нерезидент купівля Не є "імпортом", оскільки "зовнішньоторговельний договір" - це договір між резидентом і нерезидентом

Є "валютної операцією", за умови що передбачає використання іноземної валюти під час розрахунків між комітентом і комісіонером. У разі такі розрахунки допускаються8

Сума,перечисляемая комісіонером звільняється з обов'язкового продажу, оскільки надходить резиденту від іншого резидента
4 резидент нерезидент нерезидент купівля "Імпорт" і "зовнішньоторговельний договір" "Валютна операція" завжди Ні
5 нерезидент резидент нерезидент продаж "Імпорт" (навіть якщо товар у не перетинає кордон) і "зовнішньоторговельний договір" "Валютна операція" завжди

Сума,перечисляемая нерезидентові, звільняється9

6 нерезидент резидент нерезидент купівля "Експорт" (навіть якщо товар у не перетинає кордон) і "зовнішньоторговельний договір" "Валютна операція" завжди Обов'язковий продаж лише у частини винагородикомиссионера-резидента
7 нерезидент резидент резидент продаж "Імпорт" і "зовнішньоторговельний договір" "Валютна операція" завжди Ні
8 нерезидент резидент резидент купівля "Експорт" і ">внешнеторговийдоговор" "Валютна операція" завжди Обов'язковий продаж лише у частини винагородикомиссионера-резидента
9 резидент нерезидент резидент продаж "Експорт" (навіть якщо товар у не перетинає кордон) і "зовнішньоторговельний договір" "Валютна операція" завжди Здійснюється загалом порядку
10 резидент нерезидент резидент купівля "Імпорт" (навіть якщо товар у не перетинає кордон) і "зовнішньоторговельний договір" "Валютна операція" завжди Ні

7 Відповідно до п. 25.4 Правил проведення валютних операцій, затверджених постановою Правління Національного банку України Республіки Білорусь у від 30.04.2004 № 72, дозволяється використання іноземної валюти під час розрахунків, здійснюваних між суб'єктами валютних операцій - резидентами за договором комісії, згідно з яким комісіонер здійснює експорт або імпорт за іноземної валюти.

8 Див. попередню виноску.

9 Відповідно до п. 4.4. указу № 452 обов'язкова продаж стоїть із виторгу в іноземній валюті, підлягає переліченню іперечисляемой за тридцяти днів із дня надходження з цього приводу відповідно до договорів доручення або комісії з нерезидентами під час здійснення юридичних осіб і індивідуальними підприємцями посередницьку діяльність як, що безпосередньо пов'язана з угодами, якими отримана виручка в іноземній валюті.

Відповідно до п. 7.4-7.7 Інструкції з виконання банками і небанківськими кредитно-фінансовими організаціями функцій агентів валютного контролю, затвердженої постановою Правління Національного банку України Республіки Білорусь у

Страница 1 из 7 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація