Реферати українською » Государство и право » Порядок організації та проведення мітингів, демонстрацій і пікетувань


Реферат Порядок організації та проведення мітингів, демонстрацій і пікетувань

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Раскройте порядок організації та проведення мітингів, демонстрацій і пікетуванням

Міжнародне і російський законодавство містить недвозначне вказівку на право громадян проводити мирні публічні заходи й вільно висловлювати умови та вимоги. Так, Конституція РФ (ст.31) свідчить, що «громадяни Російської Федерації заслуговують збиратися мирно, без зброї, проводити зборів, мітинги і насторожуючі демонстрації, ходи і пікетування». Аналогічні норми утримуватися у Загальної Декларації права і свободи людини (ст.20), в Міжнародному пакті про громадянських і політичні права (ст.21), в Європейської конвенції правами людини (ст.11). А детальний порядок проведення масовим акціям прописаний Федеральному законі №54-ФЗ «Про зборах, мітингах, демонстраціях, ходах і пікетуваннях» від 19 червня 2004 року.

Слід зазначити, що це перелічені вище акти мають вищу юридичної чинності й неможливо знайти підмінені певними відомчими інструкціями. Якщо постанови виконавчих органів суперечать закону, то керуватися законом. Якщо закон суперечить міжнародних норм, то застосовуються міжнародні норми.

У законі використовуються засадничі поняття проведення різних масових заходів, саме:

1) публічне захід - відкрита, мирна, доступна кожному, проведена у вигляді зборів, мітингу, демонстрації, ходи чи пікетування або у різних поєднаннях цих форм акція, здійснювана з ініціативи громадян Російської Федерації, політичних партій, інших об'єд-нань і релігійних об'єднань. Метою публічного заходи є вільне вираження та формування думок, і навіть висування вимог щодо різним питань по-літичної, економічної, соціальної та напрямів культурної житті країни та питанням зовнішньої політики України;

2) збори - спільне присутність громадян, у спеціально відведеному чи пристосованому при цьому місці для колективного обговорення будь-яких суспільно значимих питань;

3) мітинг - масове присутність громадян, у певному місці для публічного вираження суспільної думки щодо актуальних проблем переважно суспільно-політичного характеру;

4) демонстрація - організоване публічне вираз суспільних настроїв групою громадян із використанням під час пересування плакатів, транспарантів та інших коштів наочної агітації;

5) хід - масове проходження за заздалегідь певному маршруту з метою привернути увагу до проблем;

6) пікетування - форма публічного висловлювання думок, здійснюваного без пересування й порядку використаннязвукоусиливающих технічних засобів шляхом розміщення упикетируемого об'єкта однієї чи більш громадян, використовують плакати, транспаранти й інші кошти наочної агітації.

Під час проведення менш акцій, можна обирати будь-яку із зазначених у законі форм, відповідаючи поставленим завданням, наявністю людського ресурсу, матеріальними і інформаційними можливостями.

Якщо розраховувати, що тематика акції приверне дуже багато людей, якщо присвячена великої соціальної і політичною проблемі (проблемам), доцільно організовувати мітинг. Якщо захід носить локальний характер (роздача газет тощо.) можна обмежитися пікетуванням. Основне відмінність мітингу від пікету у тому, що у мітингу можна використовувати звуковідтворюючу апаратуру (мегафон, мікрофон, магнітола тощо.).

Проведення публічного заходи полягає в наступних принципах:

1) законність - дотримання положень Конституції Російської Федерації, справжнього Федерального закону, тих законодавчих актів Російської Федерації;

2) добровільність участі у публічному заході.

До організації публічного заходи ставляться:

1) оповіщення можливих учасників публічного заходи й подача повідомлення проведення публічного заходи у відповідний орган виконавчої суб'єкта Російської Федерації або орган з місцевого самоврядування;

2) проведення попередньої агітації;

3) виготовлення і розповсюдження коштів наочної агітації;

4) інші дії, які суперечили законодавству Російської Федерації, які скоювалися з метою підготовки й проведення публічного заходи.

Організаторами публічного заходи може бути чи кілька громадян (демонстрацій, маніфестацій і пікетів - громадянин РФ, який сягнув віку 18 років, мітингів - 16 років), партії, громадські об'єднання, їх регіональні відділення й інші структурні підрозділи розміщуються. Не може бути організаторами:

1) обличчя, визнане судом недієздатною або обмежено дієздатним, і навіть обличчя, що міститься у місцях позбавлення волі вироком суду;

2) політичну партію, інше громадське об'єднання і релігійне об'єднання, їх регіональні відділення й інші структурні підрозділи розміщуються, діяльність яких припинено чи заборонена або які ліквідовані у встановленому законом порядку.

У федеральному законі №>54-ФЗ «Про зборах, мітингах, демонстраціях, ходах і пікетуваннях» передбачені правничий та обов'язки організаторів та учасників публічних заходів.

Організатор публічного заходи проти неї:

1) проводити мітинги, демонстрації, ходи і пікетування у місцях і під час, які зазначені у повідомлення проведення публічного заходи або змінені внаслідок погодження з органом виконавчої суб'єкта Російської Федерації чи органом місцевого самоврядування, зборів - в спеціально відведеному чи пристосованому при цьому місці, що дозволяє дбати про безпеку громадян під час проведення зборів;

2) проводити попередню агітацію на підтримку цілей публічного заходи через засоби інформації, шляхом поширення листівок, виготовлення плакатів, транспарантів, лозунгів і у деяких формах, які суперечать законодавству Російської Федерації;

3) уповноважте окремих учасників публічного заходи виконувати розпорядницькі функції її і проведенню;

4) організовувати збір добровільних пожертв, підписів під резолюціями, вимогами та інші зверненнями громадян;

5) використовувати під час проведення зборів, мітингів, демонстрацій та процесійзвукоусиливающие технічні засоби (аудіо-,видеоустановки та інші устрою) з рівнем звуку, відповідним стандартам і нормам, встановленим у Російської Федерації.

Організатор публічного заходи зобов'язаний:

1) подати законопроекти до орган виконавчої суб'єкта Російської Федерації або орган з місцевого самоврядування повідомлення проведення публічного заходи у порядку, встановлені Федеральним законом;

2) пізніше, як дні досі проведення публічного заходи (крім збори і пікетування, проведеного один учасник) інформувати орган виконавчої суб'єкта Російської Федерації або орган з місцевого самоврядування письмовій формах ухвалення (неприйняття) його пропозиції про зміну місця та (чи) час проведення публічного заходи, вказаних у повідомлення проведення публічного заходи;

3) забезпечувати виконання умов проведення публічного заходи, вказаних у повідомлення проведення публічного заходи змінених внаслідок погодження з органом виконавчої суб'єкта Російської Федерації чи органом місцевого самоврядування;

4) вимагати від учасників публічного заходи дотримання громадського порядку та регламенту проведення публічного заходи. Особи, неподчинившиеся законних вимог організатора публічного заходи, може бути віддалені з місця проведення цього публічного заходи;

5) забезпечувати не більше своєї компетенції суспільний лад і безпека громадян під час проведення публічного заходи, а випадках, передбачених справжнім Федеральним законом, виконуватиме цю обов'язок що з уповноваженим представником органу виконавчої суб'єкта Російської Федерації чи органу місцевого самоврядування та уповноваженим представником органу внутрішніх справ, виконуючи у своїй всі ці законні вимоги;

6) припиняти публічне захід чи припиняти його у скоєння його учасниками протиправних дій;

7) забезпечуватиме дотримання встановленої органом виконавчої суб'єкта Російської Федерації чи органом місцевого самоврядування норми граничною заповнюваності території (приміщення) на місці проведення публічного заходи;

8) забезпечувати схоронність зелених насаджень, приміщень, будинків, будівель, споруд, устаткування, меблів, інвентарю чи іншого майна на місці проведення публічного заходи;

9) довести до учасників публічного заходи вимога уповноваженого представника органу виконавчої суб'єкта Російської Федерації чи органу місцевого самоврядування про призупинення чи припинення публічного заходи;

10) мати відмітний знак організатора публічного заходи. Уповноважена їм особа також зобов'язане мати відмітний знак.

Організатор публічного заходи немає права провести його, якщо повідомлення проведення публічного заходи був подано вчасно або якщо з органом виконавчої суб'єкта Російської Федерації чи органом місцевого самоврядування був узгоджено зміна з їхньої мотивованому пропозиції місця та (чи) час проведення публічного заходи.

Учасниками публічного заходи зізнаються громадяни, члени політичних партій, члени уряду й учасники інших об'єд-нань і релігійних об'єднань, добровільно що у ньому.

Учасники публічного заходи заслуговують:

1) брати участь у обговоренні і прийняття рішень, інших колективних діях у відповідність до цілями публічного заходи;

2) використовувати під час проведення публічного заходи різну символіку й інші кошти публічного висловлювання колективного чи індивідуального думки, і навіть кошти агітації, не заборонені законодавством Російської Федерації;

3) ухвалювати й спрямовувати резолюції, вимоги, і інші громадян до органів влади й органи місцевого самоврядування, громадські й релігійні об'єднання, міжнародні й інші органи влади та організації.

Під час проведення публічного заходи його учасники зобов'язані:

1) виконувати все законні вимоги організатора публічного заходи, уповноважених їм осіб, уповноваженого представника органу виконавчої суб'єкта Російської Федерації чи органу місцевого самоврядування і працівників органів внутрішніх справ;

2) дотримуватися суспільний лад і регламент проведення публічного заходи.

Підготовка до заходу починається з складанняУведомления про їх проведення. У цьому слід знати, що пікет з самотньо стоїть громадянина, де б ні проходив, ніякого повідомлення не вимагає.

УУведомлении вказуються:

1) мета заходи;

2) форма заходи;

3) місце (місця) проведення заходу, маршрути руху учасників;

4) дата та палестинці час початку будівництва і закінчення заходи;

5) передбачене кількість учасників;

6) форми й ефективні методи забезпечення організатором суспільного ладу, організації медичної допомоги, намір використовуватизвукоусиливающие технічні засоби;

7) прізвище, ім'я, по батькові або найменування організатора публічного заходи, інформацію про його місце проживання чи перебування або про місце перебування і номер телефону;

8) прізвища, імена і по батькові осіб, уповноважених організатором публічного заходи виконувати розпорядницькі функції організації та проведення публічного заходи;

9) дата подачі повідомлення проведення публічного заходи.

Зупинимося цих пунктах докладніше.

Мета заходи. Можливо дана будь-яка обтічна чи конкретна формулювання, яку порахуєте потрібної. Наприклад: «Інформування громадян про проблеми реалізації реформи ЖКГ».

Про форми заходи зазначалося вище. Нагадаємо лише, що не може заборонити вам суміщення однією заході кількох форм (мітинг, пікет, демонстрація, зустріч із депутатом).

Місце проведення.Указиваете точна адреса місця мітингу чи пікету, чи даєте докладний маршрут руху (у разі проведення ходи або демонстрації). За необхідності робите докладні пояснення, наприклад: «на тротуарі, справа за рухом автотранспорту», «навпаки вдома №...», «удесятеро кілометрів від...», «біля входу до...».

Останнім часом міські і федеральна влада взяли курс - на систематичне витискання опозиції з найбільш людних і політична важливих територій. Тут слід враховувати кілька обставин. Чинний федеральний закон встановлює чіткий перелік місць, у яких проведення цивільних акцій заборонена:

1) території, безпосередньо що прилягають до небезпечним виробничим об'єктах та до інших об'єктах, експлуатація яких вимагає і дотримання спеціальних правил техніки безпеки;

2) шляхопроводи, залізничні магістралі і шпальти відводу залізниць, нафто-, газо- і продуктопроводів, високовольтних ліній електропередач;

3) території, безпосередньо що прилягають дорезиденциям Президента РФ, до будівлям, займаним судами, території і будівлям установ, виконуючих покарання як позбавлення волі (виправні колонії,колонии-поселения, в'язниці). Будівлі, де розташовано слідчі ізолятори, до цього списку не ставляться!;

4) прикордонна зона, якщо відсутня спеціальний дозвіл уповноважених те що прикордонних органів.

У цьому перелік місць, у яких проведення акцій заборонено, вичерпується. Зрозуміло, що заборона проведення заходу будь-якому іншому місці є незаконними.

Постанови урядів Регіонів свідчать, що влада міста можна лише рекомендувати організатору заходи провести його такій відстані. Але обов'язкового характеру цю норму не носить.

Дата та палестинці час.Указиваете число, місяць, рік, годинник, і хвилини початку будівництва і закінчення акції. Пам'ятаєте, проте, що вона може починатися раніше 7 ранку і закінчуватися пізніше 23 годині вечора.

Очікуване кількість учасників.Указиваете кількість, яку ви очікуєте, але із гарним запасом. Це треба задля здобуття права вас це не обвинуватили у тому, що ці повідомлення розходяться з фактичними даними. Якщо чиновники будуть посилатися якісь «норми граничною заповнюваності території», вимагайте показати вам ці норми у встановленому законом вигляді.

Форми та художні засоби забезпечення організатором суспільного ладу, організації медичної допомоги, намір використовуватизвукоусиливающие технічні засоби.Указиваете про сформованої вами дружині з учасників акції, про наявність мобільного телефону, яким буде викликатися лікар і міліції, про наявність аптечки з метою першої допомоги можливим постраждалим. Окремопрописиваете використання мегафона чи іншого такої техніки.

У пункті 7Уведомления вказуєте свої паспортні дані з телефоном або юридичний (фактичний) адресу партійного комітету і з телефоном.

У пункті 8 можете розписати обов'язки ваших помічників, уповноважених виконувати окремі функції - ознайомитися з порядком, організовувати надання допомоги тощо.

Повідомлення про мітингу, ході і насторожуючі демонстрації подається не раніше, як 15 і пізніше, як по 10 днів досі проведення заходу. Повідомлення про пікеті подається пізніше, як 3 дні дня проведення пікету.

Необхідно зробити два примірника повідомлення. Одне з яких мусив бути повернутий вас із оцінкою дату і часу одержання повідомлення. Коли ви відмовляються його приймати під яким-небудь приводом, знайте - це незаконно. Не піддавайтеся на які домовленості, твердо стійте своєму праві подавати подібні заявки.Незаконним є й вимога «віднести копію повідомлення до міліції, у жек, директору музею» тощо. тощо. Ваше завдання - повідомити лише відповідний орган влади.Информированием МВС, ФСБ, ФСТ нехай займаються самі чиновники.

Протягом трьох днів із дня одержання повідомлення (при пікетуванні - щодня отримання) орган влади може висунути обгрунтоване пропозицію про зміну місця та (чи) часу акції. Такі пропозиції можуть (за вашим бажанню) бути видано у вигляді. Документ дозволить вам оскаржити дії влади у суді відповідно до Законом РФ «Про оскарженні до суду діянь П.Лазаренка та рішень, що порушують правничий та свободи громадян» і главою 25 Цивільно-процесуального кодексу РФ.

Можна не приймати пропозицій чиновників, але нинішнього разі діє норма закону, яка говорить тому, що організатор немає права проводити захід, а то й було узгоджено мотивовані пропозиції про зміну місця та (чи) час проведення акції. Проте заборонити захід як такий не можна.

Наступним етапом виступає попередня агітація. З часу подачі повідомлення проведення масової акції організатори й інші учасники заслуговують безперешкодно проводити попередню агітацію серед громадян, повідомляючи їм інформацію про місце, часу, цілях проведення заходу, і навіть закликати громадян взяти у ньому участь.

Для такий агітації можна використовувати ЗМІ,

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація