Реферати українською » Государство и право » Поняття транспортних зобов'язань


Реферат Поняття транспортних зобов'язань

Страница 1 из 6 | Следующая страница

>СОДЕРЖАНИЕ

Запровадження

I Поняття транспортних зобов'язань

II Джерела правовим регулюванням

III Зобов'язання з перевезення вантажів

3.1 Характеристика договору вантажний перевезення

3.2 Права й обов'язки сторін у зобов'язання з перевезення вантажів

3.3 Відповідальність сторін із перевезенні вантажів

3.4 Договір фрахтування

3.5 Договір організації перевезень

IV Зобов'язання з перевезення пасажирів і багажу

4.1 Перевезення пасажирів і перевезення багажу

4.2 Відповідальність сторін

V Договір транспортної експедиції

5.1 Права й обов'язки сторін

5.2 Відповідальність за договору транспортної експедиції

Укладання

Список використаних джерел


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Транспорт - це одне з сфер, що характеризується підвищеним рівнем техногенності, технічної оснащеності, стратегічне значення забезпечення життєдіяльності й держави. Тому відносини перевезення традиційно розглядаються у тих транспортного права, характеризується наявністю у складі великої кількості норм технічного характеру. Договірні зобов'язання перевезення розглядаються через призму тих норм які визначають саме поняття транспорту, встановлюють стандарти, організаційні передумови на регулювання транспорту, й своєї діяльності. Нині державне управління транспортом заглиблена у рішення наступних завдань:

- захист інтересів РК у сфері транспорту

- здійснення міждержавного та міжнародного співробітництва у сфері транспорту

- розробка проектів законодавчих та інших актів, стандартів, норм які визначають правовий і нормативних статус всіх видів транспорту, незалежно від форм власності

- розробка концепцій і програм розвитку всіх видів транспорту, формування та втілення інвестиційної, науково-технічної й соціальної полі-тики

- контролю над дотримання прав споживачів транспортних послуг

- розробка прогнозів і своєчасне забезпечення потреб державних потреб республіки і населення у перевезеннях

- координація праці та здійснення функції державного регулювання діяльності транспортного комплексу РК.

За таких цілей, держава має створювати організаційні передумови для укладення міжнародних договорів перевезення, створювати транспортну інфраструктуру.

Будівництво вокзалів, портів пристаней, аеропортів, пішохідних мостів і тунелів пасажирських платформ та інших об'єктів по транспортному обслуговування населення здійснюється з допомогою республіканського і місцевого бюджетів, поруч із фінансуванням його місцевими підприємцями. Така діяльність матиме чимале значення реалізації перевезень.


I.ПОНЯТИЕТРАНСПОРТНЫХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

Транспорт утворює самостійну сферу економічної діяльності, яка живе за особливими правилам. Роль транспорту залежить від наданні специфічних послуг, вкладених у переміщення товару чи мертвої людини у просторі. Транспортна діяльність не супроводжується створення нових речей (предметів матеріального світу). Її цінність у цьому економічний ефект, що створюється внаслідок переміщення вантажу, пасажира і багажу в узгоджене місце. Тому відносини з перевезенні виникають за наявності потреби у територіальному переміщенні об'єктів чи людей допомогою транспортних засобів. Зазвичай, у них беруть участь два об'єкта: транспортна організація (власник транспортний засіб) і трагічне обличчя, був зацікавлений у транспортуванні.

Будучи врегульовані нормами права, ці відносини приймають формуобязательственно-правових.

Проте чи всяке територіальне переміщення об'єктів чи людей допомогою транспортних засобів призводять до виникнення зобов'язання перевезення. Останнє характеризується поруч особливостей.

По-перше, вона має бути товарним і будується наеквивалентно-возмездних засадах. Так звані технологічні перевезення, що їх власним транспортом будь-якої особи (перевезення сировини зі складу до цеху, готової своєї продукції склад тощо.) не породжують зобов'язання перевезення.

По-друге, необхідно враховувати спосіб переміщення.Перевозку характеризує просторове переміщення вантажів й з, що є "на" і "в" самих транспортних засобах (на платформі, на палубі, у переповненому вагоні, в каюті тощо.).

По-третє, переважна більшість перевезень здійснюється так званими громадськими возіями, спеціально створеними з метою транспортних послуг всім і кожному.

Отже, з зобов'язання перевезення перевізник зобов'язується доставити вантаж чи пасажира у визначений пункт призначення, а відправник вантажу (багажу), пасажир чи іншу особу зобов'язується сплатити винагороду за надані транспортні послуги.

Зобов'язання перевезення може бути ядром транспортних зобов'язань.

Транспортними називаються зобов'язання в надання транспортних послуг, що з перевезенням, або створені задля переміщення вантажів іншим чином.

Безпосередньо мети функціонування транспорту, якими є забезпечення безперебійного переміщення вантажів, людей різні регіони країни, всередині населених пунктів, межі держави досягаються з допомогою договору перевезення, що у своє чергу має низку різновидів і тісно пов'язані з нею договорами, забезпечують процес перевезень. Договір у зв'язку одна із правових інструментів, які забезпечують виникнення і відносин перевезення, відповідну дисципліну їх його учасників і т.д.

Чинним законодавством вирізняються такі різновиду транспортних договорів:

- договір перевезення вантажу

 - договір перевезення пасажира (багажу)

- договір фрахтування чартеру

- договір організації перевезень

- договір між транспортним організаціями

- договір на перевезення загального користування

- договір транспортної експедиції

Є кілька видів транспорту, виділення котрих необхідно з причин об'єктивного характеру, їх особливості, сфера застосування зумовлює особливості експлуатації істотно впливає утримання договорів укладених на перевезенні тим чи іншим їх.

Транспорт РК - це зареєстрований її території:

- залізничний

- автомобільний

- морської

- внутрішній водний

- повітряний

- міської електричний.

Усі перелічені види транспорту утворюють систему транспорту РК.


II. ДЖЕРЕЛА ПРАВОВОЇРЕГУЛИРОВАНИЯ

Загальні умови перевезення та інших транспортних договорів визначаються безпосередньо Цивільним кодексом Республіки Казахстан, у ньому їм присвячені глави 34 і 35 (ст. ст. 688-714). Проте велике значення мають значення і інші законодавчі і нормативні акти. Це з тим, у процесі здійснення перевезень мають дотримуватися дуже багато спеціальних вимог технологічного характеру за безпеку та інших., що є обов'язковими всім учасників транспортних відносин. Однак у тепер чітко зафіксовано вимога невтручання держави у господарську діяльність транспортних підприємств, отже, і у тому договірну практику. Межі державного регулювання діяльності транспорту зазначені у спеціальному транспортному законодавстві.

Важливе значення має тут також забезпечення загалом єдиних параметрів перевезення споживачам послуг перевізників. Для уніфікації правовим регулюванням і цій галузі ухвалено закон "Про транспорт Республіки Казахстан" від 21 вересня 1994 року. У ньому поруч із нормами, регулюючими відносини публічного характеру, що з діяльністю транспорту Республіка Казахстан, є і ті норми (загального характеру), які безпосередньо регулюють цивільно-правові відносини. Змішування публічних та порожніх приватних норм -характерна ознака та іншихтранспортно-правових актів. Однак це значить, що в випадку необхідно казати про договорі, що має якісь адміністративно-правові "вкраплення", але й враховувати їх абсолютно також не можна. Сфера функціонування деяких видів транспорту віднесена до природних монополій, тож своєї діяльності прийнятний і Закон Республіки Казахстан "Про природні монополії" від 9 липня 1998 року.

Умови перевезення вантажів, пасажирів і багажу окремими транспортом визначаються і спеціальним законодавством.

У РК діє і діє Закон РК від 8 грудня 2001 року № 266-11 "Про залізничному транспорті", також діє Тимчасовий Статут залізниць РК від 18 січня 1996 року у частині не що суперечить Закон "Про залізничному транспорті".

Закон визначає права, обов'язки, і відповідальність залізниць, юридичних і фізичних осіб, і навіть експедиторських та інших підприємств, діючих від імені, і навіть підприємств інших напрямів транспорту, що у перевезеннях у прямому змішаному повідомленні1. Прийнято діють Тимчасові правила пасажирів, багажу й переробку на повітряних лініях Республіки Казахстан (крім міжнародних рейсів), затверджені наказом Міністерства транспорту, й комунікацій Республіки Казахстан від 10 квітня 1995 року № 78. З іншого боку, здійснення перевезень повітряним транспортом регламентується Правилами здійснення нерегулярних авіаперевезень на міжнародних стандартів і внутрішніх повітряних лініях Республіки Казахстан, затвердженими спільним наказом Міністерства транспорту, комунікацій і внутрішнього туризму Республіки Казахстан від 12 жовтня 1999 року № 36, Міністра оборони Республіки Казахстан від 14 жовтня 1999 року№ 170. Перевезення вантажів і багажу водним транспортом регламентуютьсяВременними правилами перевезень пасажирів і багажу річковим транспортом Республіки Казахстан, затвердженими наказом Міністерства транспорту, й комунікацій Республіки Залізничний, морської, внутрішній водний, повітряний і автомобільний транспорт організують систему прямих змішаних повідомлень (ст. 12 Закону РК "Про транспорт Республіка Казахстан").

Казахстан від 25 квітня 1995 року № 89. До діяльності юридичних осіб і громадян, котрі займаються вантажними перевезеннями населенню, застосовні правила побутового обслуговування населення. У Республіці Казахстан, затверджені Постановою Державного комітету Республіки Казахстан по цінової та антимонопольної політиці від 20 вересня 1996 року № 9/7. З іншого боку, має значення також Статут внутрішнього водного транспорту Союзу РСР (>УВВТ), затверджений Радою Міністрів СРСР 15 жовтня.Применим також Статут автомобільного транспорту Казахської РСР (>УАT), затверджений постановою Ради МіністрівКазССР від 18 червня 1970 р. Останні дві з перелічених актів законодавства діють біля РК з урахуванням правил, передбачених п.2ст.З ДК1. Через територію Республіки Казахстан залізничним, повітряним, автомобільним, морським та внутрішньою водним транспортом дорогами, трасам і водним шляхах, відкритим міждержавних повідомлень можуть, здійснюватися транзитні перевезення вантажів і пасажирів. Вони здійснюються у відповідно до законодавства республіки, і навіть міжнародними угодами і договорами Республіки Казахстан.


IIIОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПОПЕРЕВОЗКЕГРУЗОВ

3.1 Характеристика договору вантажний перевезення

Найтиповіші риси договору перевезення є у договорі у договорі перевезення вантажів. По юридичній природі є реальним договором, перевізник зобов'язується доставити до пункту призначення ввірений вантаж. Отже, підписання договору перевезення вимагає скоєння сторонами певних дій, які можна оцінити передумовою договору перевезення. У окремих випадках вантажовідправник, зацікавлений у перевезенні, подає заявку (замовлення).Перевозчик зобов'язаний надати транспортні засоби, мають сертифікат (відповідно повинно бути справними). Вантажовідправник має подати вантаж до перевезення. Відповідно до Законом залізниць Республіки Казахстан, залізниці і вантажовідправники (вантажоодержувачі) можуть укладати короткострокові і довгострокові договори (контракти) на перевезення вантажів (стаття 8). Юридична природа довгострокових договорів перевезення є дуже спірною. Йдеться договорі, про організацію перевезень, який регламентований статтею 692 ДК РК. Він застосовується тоді, коли мають місце, тривалий систематичні перевезення. Договір про організацію перевезень єконсенсуальним, оскільки перевізник зобов'язується в встановлених термінів приймати, а вантажовідправник пред'являти вантажі до перевезення в зумовленому обсязі. На нашу думку мова, йде все-таки про особливою різновиду попереднього договору. Законодавець ж застосував формулювання, має двоїсте зміст. Довгостроковий договір з суті буде чим іншим, як угодою укладати у майбутньому основні договору перевезення за умов, передбачених попереднім договором (ст. 309 ДК РК). Попри те що, що це попередній договір, враховуючи важливість інтересів перевізників і вантажовідправників, ступінь його обов'язковості для сторін повинна перевищувати. Усі проблемних питань, пов'язані з цим виступом, природно, охопити не можна, варто відзначити, що договір про організацію перевезень у сучасних умовах постає як альтернатива адміністративному акту планування. Разом із тим він має важливого значення визначення правий і обов'язків сторін у безпосередньозаключаемом договорі перевезення. У договорі про організацію перевезень визначаються обсяги, терміни, якість перевезень та інші умови надання транспортних засобів і пред'явлення вантажів для перевезення.

Договір перевезення взаємний івозмездний договір, ці його характеристики буде видно при подальшому розгляді її елементів у тому числі окремо зміст договору перевезення вантажів. Законодавство пред'являє суворі вимоги у вигляді договору перевезення (вантажів). Він оформляється упорядкуванням транспортної накладної, коносамента,товарно-транспортной накладної чи іншого документа на вантаж, передбаченими законодавчими актами транспорт. Утоварно-транспортной накладної (накладної, коносаменті) міститься інформація про основні умови договору. Її форма (інших перевізних документів) розробляється Міністерством транспорту, й комунікацій Республіки Казахстан.

Отже, можна говорити, що договору перевезення полягають у особливоїформулярной письмовій формах. Специфіка договорів перевезення у тому, що чимало правничий та обов'язки їх учасників регламентовані безпосередньо нормативними актами.

Договір перевезення загалом носить публічний характер. Відповідно до статті 3 Закону "Про залізничному транспорті" перевізник немає права відмовляти фізичним та юридичним особам у перевезенні, крім випадків, передбачених транспортними кодексами (статутами) Республіки Казахстан.

Сторони договору перевезення

Одним боком договору перевезення вантажів є перевізник -юридична особа чи фізична особа. Юридична особа, перевізник, це часто транспортне (спеціалізоване) підприємство, хоча у її якості можуть виступатимуть і проти інших організацій. Транспортні підприємства займаютьсяхозяйственно-коммерческой діяльністю з перевезення вантажів, пасажирів, зберігання, технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів. Для нормального здійснення перевезень чимале значення матимуть усі ці види діяльності.Перевозчик окреслюється обличчя, що володіє транспортним засобом на праві власності, чи на інших засадах, надає послуги з перевезення пасажирів, багажу, вантажів і пошту за плату чи з найму і має цього відповідного дозволу чи ліцензію, видану у порядку. Згідно з сміття статтею 9 указу Президента Республіки Казахстан, має силу закону, "Про ліцензування" від 17 квітня 1995 року перевезення пасажирів й переробку залізничним, морським, річковим, повітряним і автомобільним транспортом підлягає ліцензуванню. Клієнт (вантажовідправник, вантажоодержувач), тобто споживач послуг транспорту - це фізичне чи юридична особа.Клиентом може бути держава.Грузоотправителем може бути як власник вантажу, і обличчя, якому він довірений вилетіти. Особистість вантажовідправника і вантажоодержувача деяких випадках може збігатися. Найчастіше вантажоодержувачами виступають кредитори по цивільно-правовим договорами поставки, суб'єкти, отримують майно відповідно до адміністративним актом розподілу майна. За договором пасажирів клієнтом виступає завжди фізична особа, яке квиток мали на той чи іншого вид транспорту чи уклало усний договір перевезення.

Предмет договору перевезення

Предметом договору перевезення є послуга, надана перевізником. Сам договір перевезення є, власне, договором про надання послуг, і у його регламентації певною мірою слід і загальні норми провозмездном наданні послуг. Послуга (послуги), надані на транспорті, немає якусьовеществленную форму, та його споживання відбувається відразу в наданні. Транспортна послуга залежить від просторовому переміщенні вантажів (пасажира) й у ролі носить товарний характер. У цілому нині наявність окремого предмета зобов'язання й у цьому випадку є основа юридичної конструкції договору перевезення.

>Провозная плата

За перевезення вантажів, пасажирів і багажу стягується провізна плата, що встановлюється угодою сторін. Вільна договірна ціна застосовується при автомобільних перевезеннях, повітряних перевезеннях, перевезеннях водним транспортом. Перевізники у своїй керуються власними розцінками, тарифами.

>Централизованно встановлені тарифи застосовуються при

Страница 1 из 6 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація