Реферати українською » Государство и право » Поняття та види незакінченої злочинної діяльності


Реферат Поняття та види незакінченої злочинної діяльності

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Факультет юридичний

Курсова робота

По дисципліни: Кримінальну право.

ТЕМА: Поняття і різноманітні види незавершеним злочинну діяльність.

Виконала: студентка 2 курсу

група:05-УЮ

Науковий керівник:

Калінінград

2009 р.


Зміст

Запровадження. 3

Стадії скоєння навмисного злочину. 5

Приготування до вчинення злочину. 10

Замах на злочин. 17

Добровільна відмова від злочину. 24

>Оконченное злочин. 29

Укладання. 33

>Библиографический список використаної літератури.. 35


Запровадження

Відповідно до чинного Кримінального кодексу Російської Федерації злочином визнається виннесовершенное суспільно небезпечне діяння,запрещенное кримінальний кодекс Російської Федерації під загрозою покарання. Однак ми звернімося реально чиненим злочинів, то побачимо, що у одних випадках злочин, досконале винним, є доведеним остаточно. А в інших випадках злочинцю за тими або іншим суб'єктам причин, які залежать з його волі, вдасться довести злочин остаточно, й у скоєне ним діянні або немає передбачений кримінальним законом злочинний результат, або виконані в усіх дії, що утворюють об'єктивну бік даного складу якихось злочинів. Наприклад, обличчя, має умисел на вбивство, стріляє зі своєї жертві з вогнепальної зброї та боєприпасів промахується.

Природно, що фізичне покарання за незавершене злочин має менше, як по закінчена або його зовсім може і не.

Однак у сучасних умовах буває дуже складно відмежувати незавершене злочин від закінченого, про що свідчать помилки кримінально-правової оцінки скоєного, допущені як на стадії попереднього розслідування, а й у судової практиці.

Саме тому обрана мною тема «Поняття й ті види незавершеним злочинну діяльність» є актуальною.

Об'єктом дослідження курсової праці є норми російського кримінального законодавства, які регламентують інститут незавершеним злочинну діяльність.

Предметом дослідження є незавершене злочин та її види.

Метою дослідження вивчення норм російського кримінального права про незавершеним злочинну діяльність.

Відповідно до метою дослідження, у роботі було поставлено і вирішені такі:

- вивчити стадії злочину, визначити їх значення для кваліфікації злочину ;

- дати поняття незавершеним злочинну діяльність;

- вивчити приготування до злочину і замах на злочин;

- з'ясувати лад і умови добровільної від скоєння злочину, як можливе дію на стадії незакінченого злочину;

- проаналізувати стадію закінченого злочину.

Дослідження обраної теми – «>Неоконченное злочин» в курсової роботі здійснювалося з допомогою наступних методів:

діалектичний метод – здійснення всебічного пізнання об'єкту і предмета дослідження представленої курсової роботи;

метод аналізу та синтезу - окремий аналіз складових частин обраної теми і наступне узагальнення отриманих знань;

порівняльно-правовий метод – порівняння ознак, правового забезпечення і сутності незакінченого злочини відбуваються з кінченим;

метод узагальнення всіх отриманих знань на тему.

Теоретичною основою презентованої праці виступили наукові праці і досліджувати праці російських авторів, присвячених вивченню злочинів, зокрема незакінченого злочину, в сучасному аспекті. Це автори як М.П. Радін, О.П. Козлов, В.І. , А.І.Рарог,Г.В. Назаренко, А.І. Ситников та інших.


Стадії скоєння навмисного злочину

Як знаємо з практики більшість злочинів відбуваються не спонтанно. Зазвичай, суб'єкт злочину свідомо та цілеспрямовано робить ряд дії задля досягнення злочинного результату.

По-перше, у особи має виникнути намір зробити злочин. На цьому етапі визначається мета, місце, час скоєння злочину; гармати й пристосування, використання є має сприяти досягненню злочинного результату. Як бачимо спочатку формується умисел.

>Сформировавшееся злочинну намір надалі втілюються у діях (чи бездіяльності), вкладених у створення умов, які полегшують виконання задуманого. Наприклад, обличчя навмисне вбити, може ознайомитися з своєї жертвою, щоб вивчити розпорядок дня, маршрути прямування; набуває зброю.

Такі дії є нічим іншим, як стадію підготовка до здійсненню конкретного злочину.

На наступний етап обличчя безпосередньо вдається до виконання об'єктивної боку наміченого злочину. Ця стадія іменується замахом на злочин і закінчується в останній момент повного завершення злочинного діяння. Якщо злочинне діяння повністю завершено, тобто. обличчя виконало всю об'єктивну бік, зазначену в диспозиції статті Особливої частини, воно визнається кінченим.

Проте із усіх перелічених вище етапів скоєння навмисного злочину етап формування наміру перестав бути стадією скоєння злочини минулого і відповідно не тягне у себе кримінальної відповідальності. По-перше, за чинним КК РФ злочином визнається виннесовершенное суспільно небезпечне діяння,запрещенное кримінальний кодекс Російської Федерації під загрозою покарання, але в етапі формування та виявлення наміру діяння не відбувається. По-друге, чинне російське законодавство визнає злочинними і караними не думки, не наміри чи бажання, лише суспільно небезпечні вчинки людини.

Разом про те, історія знає чимало прикладів, коли одна лишезамишление злочину визнавалося злочином. Наприклад, ст. 241Уложения про покарання кримінальних та виправних (1845 р.) встановлювала покарання як страти та злидні всіх прав стану за «всякезлоумишление проти життя, здоров'я дитини і честі государя імператора, за умисел скинути його з престолу, позбавити волі народів і верховної то влада або обмежити права неї чи вчинити його священної особі якесьнасилие»[1] .

У той самий час, виявлення наміру, як етапненаказуемий, яке справді існує на формування злочинного наміри, слід відрізняти від випадків загрози, де загроза обов'язковий ознакою об'єктивної сторони, і зазначена в диспозиції як способу скоєння будь-якого злочину. У разі карається не виявлення наміру зробити якесь злочин, а потім уже інше самостійне злочин. Загроза має мета зміна поведінки обличчя на інтересахугрожающего[2].

Наприклад, загроза застосування насильства до потерпілої одна із способів скоєння цього злочину як згвалтування (ст. 131 КК). У разі загроза є психічне насильство над жертвою, яке здійснюється з метою домогтися від жертви такої поведінки, який вигіднийпосягающему. Очевидно, що фактично така загроза не виявленням наміру, а частиною суспільно небезпечного діяння, протягом якого згідно із законом слід залучати до кримінальної відповідальності

КК РФ є та інші склади злочинів, у яких загроза скоєння певних дій є засобом скоєння злочину: примус до вилученню органів чи тканин людини для трансплантації (ст. 120); насильницькі дії сексуального характеру (ст. 132); розбій (ст. 162); здирство (ст. 163), і навіть низку інших злочинних зазіхань.

Виявлення наміру теж не можна ототожнювати і з так званими «словесними» злочинами типу «закликів», наклепу, образи й т.д. Кожна з цих злочинів зазіхає на об'єкт - конституційний устрій (ст. 280 КК), честь гідність особистості (ст. 129, 130 КК) тощо. Якщо виявлення наміру ніякої шкоди правоохоронним інтересам не йде на, то наведені злочину такий збитки від.

Як бачимо, за чинним карному законодавству кримінально караними є лише 3 стадії: приготування до вчинення злочину; замах скоєння злочину; закінчена злочин [3]. Перелічені стадії відрізняються одна від друга характером та змісту скоєних винним дій, і навіть за рівнем реалізації злочинного наміру.

Відповідно до ч.2 ст. 29 КК РФ: «>Неоконченним злочином зізнаються приготування до злочину і замах на злочин». Інакше кажучи стадії готування та замах скоєння злочину є різновидами незакінченого злочину.

Уч1. ст. 30 КК РФ дається таке визначення приготування злочину : «>Приготовлением до злочину зізнаються підшукання, виготовлення чи пристосування обличчям коштів чи знарядь скоєння злочину, підшукання співучасників злочину, змова скоєння злочину або інше навмисне створення умов скоєння злочину, при цьому злочин був доведено остаточно по які залежать від послуг цього особи обставинам».

Як бачимо суть стадії приготування полягає у створення умов задля її подальшого скоєння злочину [4]. Отже стадія приготування починається у момент виконання будь-яких дій, вкладених у створення умов скоєння злочину.

Починається стадія приготування в останній момент виконання будь-яких дій, вкладених у створення умов скоєння злочину; закінчується - в останній момент, коли обличчя безпосередньо вдається до виконання об'єктивної боку злочину, вказаної у диспозиції статті Особливої частини КК. Наприклад, об'єктивна сторона цього злочину як вбивства, залежить від навмисному заподіянні смерті іншій людині. Отже, про стадії підготовка до вбивства можна говорити в тому разі, коли діяння свого розвитку ще сягнуло безпосереднього заподіяння смерті.

Відповідно до год. 3 ст. 30 КК РФ «Покушением на злочин зізнаються навмисні дії (бездіяльність) особи, безпосередньо створені задля скоєння злочину, при цьому злочин був доведено остаточно по які залежать від імені цієї особи обставинам».

Отже суть стадії замаху скоєння злочину у тому, емоційне обличчя вже не почало виконувати об'єктивної боку злочину, вказаної у диспозиції статті Особливої частини КК, але ще виконало діяння у цьому обсязі, як це передбачаєтьсязаконом[5] .

Починається стадія замаху в останній момент, коли обличчя вдається до виконання діяння, вказаної у диспозиції; закінчується - в останній момент, як у діянні міститиме бачимо всі ознаки складу, вказаних у диспозиції.

Якщо брати вищенаведений приклад «вбивство», то стадія замаху матиме місце у тому випадку, коли обличчя приступила до заподіянню смерті, але ще зашкодило її.

Відповідно до год. 1 ст. 29 КК РФ «Злочин визнається кінченим, тоді як скоєному обличчям діянні містяться бачимо всі ознаки складу якихось злочинів, передбаченого цим Кодексом».

За загальним правилом, кримінально-правове значення зберігає лише остання стадія, що й береться до кваліфікаціїсодеянного[6]. Або, інакше кажучи, кожна наступна стадія скоєння злочину «поглинає» попередню, тому ж попередні стадії позбавлені самостійного значення й при кваліфікації не враховуються.

Наприклад, якщо проговорилася особа зробило вбивство, які пройшли свого розвитку все стадії скоєння злочину, то діяння кваліфікується лише з ч.1 ст. 105 КК РФ, стадії виготовлення і замаху при кваліфікації не вказуються.

Слід зазначити, що запровадження стадій злочину можливо лише в навмисних злочинах, оскільки стадії скоєння злочину є цілеспрямовану діяльність особи з підготування й скоєння злочину.

Понад те, оскільки за приготуванні і замаху обличчя прагне завершення злочину, хоче або наступу суспільно небезпечних наслідків, або скоєння всіх дій, їхнім виокремленням закінчена злочин, то цьому випадку може йтися тільки про прямомуумисле[7].

У навмисних злочинах, скоєних з непрямим наміром й у необережних злочинах стадії виготовлення і замаху неможливі,т.к. винний щоб уникнути наступу злочинних наслідків, природно, неспроможна і готуватися до злочину чи зазіхати нанего[8].

Що нам дає виділення стадій злочину?

По-перше, дозволяє правильно кваліфікувати злочин.

По-друге, індивідуалізувати покарання.

Природно, що ступінь суспільної небезпечності діяння істотно різні залежно від стадії скоєння злочину. Стаття 66 КК РФ передбачає спеціальний порядок призначення покарань приготування до злочину і поза замах на злочин.

По-третє, диференціювати відповідальність співучасників.

Виділення стадій скоєння навмисних злочинів має значення і за вирішенні питання про звільнення від кримінальної відповідальності.

Вирішуючи запитання про наявність або відсутності добровільної, у якому кримінальної відповідальності виключається, ми, передусім, з'ясовуємо, який стадії скоєння злочину добровільна мала місце. Залежно від виду стадії може бути різний характер дій особи при добровільну відмову.

Приготування до вчинення злочину

На відміну від КК РРФСР 1960 р. поняття приготування по КК РФ 1996 року доповнене істотним ознакою - це перерваність підготовчих дій зі які залежать від імені обставинам. У старому КК РРФСР 1960 р. (ст. 15) цей ознака вказувався лише понятті замаху на злочин.

З іншого боку, у редакції в поняття приготування було включено такі його форми, як «виготовлення коштів чи знарядь скоєння», «змова скоєння злочину».

Як раніше було зазначено, про приготуванні як і справу стадії скоєння навмисного злочину можна говорити тільки тоді ми, коли відбувається підготовка до здійснення конкретногопреступления[9]. У цьому суб'єкт збирається надалі довести свій злочинний задум остаточно. З іншого боку, приготування до якогось конкретному злочину може утворювати собою самостійний склад іншогопреступления[10]. Наприклад, обличчя, здійснюючи підготовку до вбивства, може незаконно придбати вогнепальна зброя, що утворює самостійний склад злочин з ст. 222 КК. За такого стану підсумкова кваліфікація включатиме у себе та приготування до вбивства, й незаконна придбання вогнепальної зброї одночасно: год. 1 ст. 222, год. 1 ст. 30 год. 1 ст. 105 КК РФ.

Разом про те, коли обличчя набуває, виготовляє чи пристосовує різні предмети «про всякслучай»[11], котрі потенційно можна використовувати як кошти чи знарядь скоєння будь-якого злочину, то дані дії не можна розглядати, як приготування до конкретного злочину. Наприклад, купівля вогнепальної зброї про всяк випадок неспроможна розглядатися як приготування до вбивства.

Відповідно до год. 1 ст. 30 КК об'єктивна сторона підготовка до злочину може виражатися у таких формах:

>а)приискание коштів чи знарядь скоєння злочину;

>б)изготовление коштів чи знарядь скоєння злочину;

>в)приспособление коштів чи знарядь скоєння злочину;

>г)приискания співучасників злочину;

>д)сговор скоєння злочину;

>е)иное навмисне створення умов скоєнняпреступления[12].

Природно, що кожна з перелічених вище форм має самостійного значення, а найчастіше щодо одного діянні можна одночасно констатувати наявність двох і більше зазначених ознак.

>Рассмотри кожну форму окремо.

Підприисканием слід розуміти будь-який спосіб, законний чи незаконний, придбання коштів чи знарядь скоєння злочину. До даним способом ставляться купівля, обмін, викрадення, отримання тимчасово тощо. Як приклад моно привести придбання вогнепальної зброї з метою вбивства. Доприисканию належить і випадкове перебування і присвоєння якогось елемента, що може бути використаний скоєння злочинногодеяния[13].

Слід пам'ятати, що придбання, ні викрадення, ні присвоєння різних засобів і знарядь, нічого не винні визнаватися приготуванням до здійснення кримінального діяння, якщо його доведено, що умисел з їхньої використання у конкретних злочинних цілях виник до зазначених підготовчих дій.

Під виготовленням розуміється технологічний процес створення у будь-який спосіб засобів і знарядь скоєння злочину. Наприклад, виготовлення підроблених документів з метою шахрайства.

Виготовлення засобів і знарядь скоєння злочинів слід розглядати, як приготування до злочину, в тому разі, коли задум винного використання зазначених знарядь і засобів у конкретних злочинних цілях виник заздалегідь, до їх виготовлення.

Під пристосуванням маються на увазі такі дії, з яких

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація