Реферати українською » Государство и право » Забезпечення правового становища Федеральної служби безпеки РФ


Реферат Забезпечення правового становища Федеральної служби безпеки РФ

Страница 1 из 4 | Следующая страница

>Оглавление

Запровадження

Глава 1. Організаційна структура Федеральної Служби Безпеки Російської Федерації, неї покладено, принципи і основні напрямки діяльності.

§1. Організаційна структура Федеральної Служби Безпеки Російської Федерації

§2. Завдання та принципи Федеральної Служби Безпеки Російської Федерації

§>3.Основние напрями діяльності Федеральної Служби Безпеки Російської Федерації

Глава 2. Контроль і нагляд над діяльністю Федеральної Служби Безпеки Російської Федерації

§1. Контроль над діяльністю Федеральної Служби Безпеки Російської Федерації

§2. Нагляд над діяльністю Федеральної Служби Безпеки Російської Федерації

Укладання

Список нормативних актів та літератури


Запровадження

Ця тема дуже актуальна у ці час, держава робить у процесі своєї партії має певний нормативне регулювання всіх нормативних процесів які у ньому. Вона має певну систему законодавства, яке є джерелом нормативно правових актів. Усі виникаючі правовідносини у державі підлягають нормативному регулювання. Правове регулювання необхідна за світі. Будь-яке процесуальне дія повинна мати під собою нормативну підгрунтя. Держава виконує певні конституційні обов'язки, зокрема однієї й них забезпечення безпеки. Виконання даної обов'язки реалізується через органи безпеки що у державі, однією із є Федеральна Служба Безпеки РФ. Даная служба має низку завдань виконання яких визначено її компетенцією і закріплено нормативно, цим визначаючи законність і правомірність діяльності здійснюваної органами Федеральної служби безпеки.

Розробкою цієї теми займалися такі учені як АйварЛ.К. — доктор юридичних наук, професор, академік РАПН, професор кафедри Московського прикордонного інституту ФСБ Росії,Бараненков В.В. — кандидат юридичних наук, доцент, докторант Московського прикордонного інституту ФСБ Росії, Гвоздьов Г.Б. — доктор юридичних наук, професор, віце-президент Академії проблем безпеки, оборони та правопорядку та інші.

Об'єктом курсової праці є суспільні відносини пов'язані із забезпеченням правового становища діяльності федеральної служби безпеки.

Предметом курсової роботи є підставою нормативно правові акти що регулюють питання правового становища ФСБ Росії

Основна мета дослідження залежить від розгляді питань що стосуються забезпечення правового становища Федеральної служби безпеки РФ.

Основні завдання курсової роботи:

Розглянути організаційну структуру ФСБ Росії

Визначити завдання й принципи ФСБ Росії

Виявити основних напрямів діяльності ФСБ Росії

Вивчити контролю над діяльністю ФСБ Росії

Уточнити питання нагляду над діяльністю ФСБ Росії

Становище винесені право на захист:

Федеральна служба безпеки Російської Федерації є федеральним органом виконавчої влади і здійснює діяльність із гарантуванню безпеки Росії. Цей орган має певну структуру, від злагодженості якої залежить успіх і якість забезпечення безпекою держави.

У процесі здійснення діяльності з забезпечення національної держави ФСБ Росії керується певними нормативними актами, такі як: Конституція, федеральні конституційні закони, федеральні закони, закони Російської Федерації та інші нормативно правові акти. Правове закріплення визначає завдання й принципи Федеральної служби безпеки РФ, і навіть основних напрямів діяльності.

Діяльність Федеральної служби безпеки РФ підлягає певному контролю і нагляду із боку осіб мають те що повноваження.


Глава 1. Організаційна структура Федеральної Служби Безпеки Російської Федерації, неї покладено, принципи і основні напрямки діяльності

 

1.1 Організаційна структура Федеральної Служби Безпеки Російської Федерації

Будь-яка діяльність силових органів підлягає суворої регламентації, саме правовому закріплення. Ця обставина є необхідною, оскільки ж без нього можливо порушення права і свободи, і навіть перевищення посадових повноважень під час їх здійсненні у тому чи іншого у сфері діяльності. Російське законодавство має певну законодавчу базу визначальну правове становище тієї чи іншої органу. Федеральна служба безпеки РФ також має певний правове закріплення, що дозволяє виконувати поставлені завдання без порушення конституційно правових норм під час організації службову діяльність. Насамперед, слід зазначити, що правове становище Федеральної служби Безпеки РФ окреслюється на федеральному рівні Конституція Російської Федерації федеральними законами, й іншими нормативно правовими актами, а й у міжнародному, відповідно до міжнародними договорами Російської Федерації.

Отже, треба сказати, що правове становище Федеральної Служби Безпеки має широку нормативну базу.

Розглядаючи правове становище, основу організації і діяльності Федеральної служби безпеки РФ лише на рівні федерації, слід, передусім, відзначити Федеральний Закон Російської Федерації від 3 квітня 1995. У цьому нормативному правовому акті розглядаються основні тези Федеральної служби безпеки РФ, напрями діяльності, повноваження, сили і засоби, заходи контролю та нагляду над діяльністю Федеральної служби безпеки.

Відповідно до Указом президента «Про систему і структуріФедеральних органів виконавчої», слід зазначити, що у систему федеральних органів виконавчої входять федеральні міністерства, федеральні служби й федеральні агентства. Федеральна служба безпеки — єдина централізована система органів федеральної служби безпеки, що здійснює рішення, у межах своїх повноважень завдань із гарантуванню безпеки Російської Федерації. Керівництво діяльністю федеральної служби безпеки здійснюється Президентом Російської Федерації.

Управління федеральної службою безпеки здійснюється керівником федерального органу виконавчої влади області гарантування безпеки через зазначений федеральний орган виконавчої влади і його територіальних органів. Керівник федерального органу виконавчої влади області гарантування безпеки призначається посаду і звільняється з посади Президентом Російської Федерації. Федеральна служба безпеки не просто сукупністю, а єдиної централізованої системою Систему так можна трактувати, як «щось ціле, що було єдність закономірно розташованих й перебувають у взаємній зв'язкучастей»[1] з яких складається органів. Це пов'язано з специфікою призначення та банківської діяльності федеральної служби безпеки і означає, що, на відміну деяких інших органів, вона разом із які входять у її складу органами є єдине ціле, у якому взаємодія окремих частин утворює синергетичний ефект, коли властивості організаційного цілого перевищують суму властивостей окремих його частин. Приміром, з коментаря до закону Російської Федерації «Про міліцію» автори СоловейЮ.П., Черніков В.В розглядають це можна так: « Система органів федеральної служби безпеки характеризується єдністю і централізацією, зумовлено її природою, і відрізняє його від інших правоохоронних систем. Наприклад, міліцію не можна характеризувати як цільну, єдину, відокремлену всіх рівнях службу. Міліцейські апарати управління роздроблені і у складі органів внутрішніх справ під керівництвом їх начальників. Об'єднання міліції з іншими державними інституціями до органів внутрішніх справ, сутнісно, є механічним і породжує нових,интегративних якостей, властивих саме органу внутрішніх справ, а чи не якійсь із складових йогочастей.[2] Єдність федеральної служби безпеки забезпечується зокрема яскраво вираженимиединоначалием і централізацією управління. Керівництво діяльністю федеральної служби безпеки, яка входить й у систему державні органи забезпеченнябезопасности[3] й у військову організаціюгосударства[4], здійснюється Президентом Російської Федерації, що у відповідність до Конституції Російської Федерації, федеральними конституційними законами, в Частковості Федеральний конституційний закон «Про Уряді РосійськоїФедерации»[5], федеральними законами керує діяльністю низки федеральних органів виконавчої, включаючи ФСБ Росії, затверджує за уявленню Голову Уряди Російської Федерації положення про них, призначає керівників держави і заступників керівників цих органів, здійснює інші повноваження Верховний Головнокомандуючий Збройними силами РосійськоїФедерации[6] і Голова Ради Безпеки РосійськоїФедерации[7].Непосредственное управління федеральної службою безпеки здійснюється Директором ФСБ Росії виглядала як керівником федерального органу виконавчої влади області гарантування безпеки через зазначений федеральний орган виконавчої влади і його територіальних органів. Його повноваження визначено пунктом 11 Положення про Федеральної службі безпеки РосійськоїФедерации[8]. Директор ФСБ Росії призначається посаду і звільняється з посади Президентом Російської Федерації, статусом дорівнює міністру РосійськоїФедерации[9] .

До органів федеральної служби безпеки ставляться:

федеральний орган виконавчої влади області гарантування безпеки;

управління (відділи) федерального органу виконавчої влади області гарантування безпеки за регіонами і суб'єктам Російської Федерації (територіальних органів безпеки);

управління (відділи) федерального органу виконавчої' влади у сфері забезпечення безпеки у Збройних силах Російської Федерації, інших військах і військових формуваннях, соціальній та їх управління (органи безпеки у військах);

управління (відділи, загони) федерального органу виконавчої влади області гарантування безпеки по прикордонної служби (прикордонні органи);

інші управління (відділи) федерального органу виконавчої влади області гарантування безпеки, здійснюють окремі повноваження цього органу чи щоб забезпечити діяльність органів федеральної служби безпеки (інших органів безпеки);

авіаційні підрозділи, центри спеціальної підготовки, підрозділи

спеціального призначення, підприємства, освітні установи, науково-дослідні, експертні,судебно-експертние, військово-медичні івоенно-строительние підрозділи й інші заклади і підрозділи, призначені задля забезпечення діяльності федеральної служби безпеки.

Територіальні органи безпеки, органи безпеки у військах, прикордонні органи влади та інших органів безпеки є територіальними органами федерального органу виконавчої влади області гарантування безпеки й у його прямому підпорядкуванні.

Федеральний орган виконавчої влади області гарантування безпеки, територіальних органів безпеки, органи безпеки у військах і прикордонні органи може мати у собі підрозділи, безпосередньо реалізують основних напрямів діяльності органів федеральної служби безпеки, управлінські і забезпечуючіфункции.[10]

Створення органів федеральної служби безпеки, не передбачених Федеральним законом «Про федеральної службі безпеки», заборонена. У органах федеральної служби безпеки забороняються створення структурних підрозділів політичних партій та діяльність політичних партій, громадських рухів, які мають політичну мету, і навіть ведення політичну агітацію й передвиборних кампаній. З визначень федеральної служби безпеки, слід зазначити, що вона становить собою єдину централізовану систему органів федеральної служби безпеки, тобто відомство (Під відомством слід розуміти не федеральний орган виконавчої, а всю систему організацій, очолювана таким органом. Відомство — галузь, частина управління, що становить щосьцелое[11]. Відомство — установа або сукупність установ, обслуговуючих якусь область управління, до складу якої входить у тому числі очолює це відомство федеральний орган виконавчої влади області гарантування безпеки. Отже, правильне найменування відомства — федеральна служба безпеки. У структурі відомства виділено органи, які наділяються статусом територіальних органів федерального органу виконавчої влади області гарантування безпеки (територіальними органи ФСБ Росії). До територіальним органам ФСБ Росії законодавець ставляться в усіх види органів, а лише: територіальних органів безпеки, органи безпеки у військах, прикордонні органи, інших органів безпеки. Що ж до установ і підрозділів, виділені на забезпечення діяльності федеральної служби безпеки, то не введено до складу територіальних органів ФСБ Росії, позаяк у на відміну від «інших органів безпеки» не наділяються окремими повноваженнями федерального органу виконавчої, а призначені тільки до забезпечення діяльності федеральної служби безпеки. Отже, органи федеральної служби безпеки складаються з:

ФСБ Росії;

територіальних органів ФСБ Росії;

органів забезпечення діяльності федеральної служби безпеки.

Територіальні органи ФСБ Росії знаходяться у прямому підпорядкуванні цього федерального органу виконавчої влади області гарантування безпеки. Отже, все територіальних органів ФСБ Росії безпосередньо є федеральними органами виконавчої влади області гарантування безпеки; органи забезпечення діяльності федеральної служби безпеки можуть підпорядковуватися як безпосередньо ФСБ Росії, і перебувають у підпорядкуванні територіальних органів ФСБ Росії. Федеральний орган виконавчої влади області гарантування безпеки, територіальних органів безпеки, органи безпеки у військах і прикордонні органи може мати у собі підрозділи, безпосередньо реалізують основних напрямів діяльності органів федеральної служби безпеки, управлінські і забезпечуючі функції. Це означає, що, наприклад, у складі ФСБ Росії (федерального органу виконавчої) як юридичної особи можуть входити як підрозділи, здійснюють відповідні владні повноваження (так званий центральний апарат), а й підрозділи забезпечення (комендантські підрозділи, підрозділи матеріального забезпечення центрального апарату тощо.).

Відомча структура федеральної служби безпеки можна змінити лише шляхом внесення відповідних змін до Закону. У органах федеральної служби безпеки з метою забезпечення їхніх деполітизації забороняється створення структурних підрозділів політичних партій, громадських рухів, які мають політичну мету, і навіть ведення політичну агітацію й передвиборних кампаній.


1.2 Завдання та організаційні принципи Федеральної Служби Безпеки Російської Федерації

Федеральна служба безпеки здійснюючи діяльність із гарантуванню безпеки держави має низку певних завдань:

управління органами безпеки, і навіть організація своєї діяльності;

інформування президента Російської Федерації, Голову Уряди Російської Федерації, і навіть з їхньої дорученнями - федеральних органів державної влади органів структурі державної влади суб'єктів Російської Федерації про загрози безпеки Російської Федерації;

організація виявлення, попередження й припинення розвідувальної й інший діяльності спеціальних служб і закупівельних організацій інших держав, окремих осіб, спрямованої на завдання збитків безпеки Російської Федерації;

координація здійснюваних федеральними органами виконавчої контррозвідувальних заходів та дійових заходів щодо забезпечення власної воєнної безпеки;

 організація виявлення, попередження, припинення і розкриття злочинів, здійснення досудового провадження у яким віднесено до ведення органів безпеки;

організація у своїх повноважень у взаємодії з федеральними органами структурі державної влади боротьби з організованою злочинністю, корупцією, контрабандою, легалізацією злочинних доходів, незаконної міграцією, незаконний оборот зброї, боєприпасів, вибухових і отруйних речовин, наркотичних засобів і психотропних речовин, спеціальних технічних засобів, виділені на негласне одержання інформації, і навіть протидії екстремістської діяльності, зокрема діяльності незаконних збройних формувань, злочинних співтовариств та груп, окремих осіб і громадських організацій об'єднань, які мають за мету організацію збройний заколот, насильницьку зміну конституційного ладу Російської Федерації, насильницьке захоплення чи насильницьке утримання влади;

організація та здійснення боротьби з і забезпечення боротьби з диверсійної діяльністю;

здійснення у своїх повноважень розвідувальної діяльності;

організація у своїх повноважень й у взаємодії з органами зовнішньої розвідки Російської Федерації добування і методи обробки розвідувальної інформації;

 організація вжиття заходів, віднесених федеральним законодавством до повноважень федерального органу виконавчої, уповноваженого у сфері захисту та охорони державного кордону;

 забезпечення у своїх повноважень захисту відомостей, складових державну таємницю, і протидії іноземним організаціям, що забезпечує технічну розвідку;

 забезпечення провадження у справам про адміністративні правопорушення, розгляд яких віднесено Кодексом Російської Федерації про адміністративні правопорушення до ведення органів безпеки;

 організація надання сприяння федеральним органам державної влади органам структурі державної влади суб'єктів Російської Федерації у реалізації заходів, здійснюваних у сфері забезпечення безпеки Російської Федерації, підвищення її економічного, науково-технічного і оборонного потенціалу;

 формування та реалізація

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація