Реферати українською » Государство и право » Механізм адміністративно-правового регулювання


Реферат Механізм адміністративно-правового регулювання

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>СОДЕРЖАНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ 3

1.ПОНЯТИЕМЕХАНИЗМААДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГОРЕГУЛИРОВАНИЯ 4

2. ДЖЕРЕЛА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА 8

3. ЗАВДАННЯ 10

>ЗАКЛЮЧЕНИЕ 13

СПИСОКИСПОЛЬЗОВАННЫХИСТОЧНИКОВ 14


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Ефективність правового на суспільні відносини у сфері управління залежить тільки від самої їх природи й особливостей, правильно знайденого методу регулювання, а й від успішного використання всіх елементів (важелів, приводів, частин механізму, з якогогосударственно-нормативная воля перетворюється на фактичне поведінка суб'єктів громадських відносин).

Тема контрольної роботи: «Механізм адміністративно-правового регулювання».

Мета роботи: проаналізувати і розкрити тему роботи.

Завдання контрольної роботи визначаються метою та у тому, щоб:

- дати поняття механізму адміністративно-правового регулювання;

- розглянути джерела адміністративного права.

При вирішенні поставлених завдань задля досягнення мети дослідження використовувалися такі методи: формально-юридичний метод, метод системного аналізу, комплексного дослідження, порівняльного правознавства.

Структура контрольної роботи включає: титульний лист, зміст, запровадження, двоє ключових запитань, завдання, висновок, список використаних джерел. Контрольна робота виконано на 14 сторінках комп'ютерного тексту.


1.ПОНЯТИЕМЕХАНИЗМААДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГОРЕГУЛИРОВАНИЯ

Механізм адміністративно-правового регулювання – це сукупність правових коштів, і навіть процесів і станів, які наступають в вольових громадських стосунках у області державного управління результаті ними адміністративно-правових норм.

Категорія механізму адміністративно-правового регулювання вироблено наукою для показу права у розвитку, виявлення закономірностей його функціонування, підвищення ефективності правовим регулюванням.

До структури цього механізму входять такі елементи:

1. норми адміністративного правничий та його принципи, об'єктивно виражені законів, указах та інших нормативні акти;

2. акти тлумачення норм адміністративного права, лунаючи уповноваженими те що органами;

3. акти застосування норм адміністративного права;

4. адміністративно-правові відносини;

5. правосвідомість, юридичні факти, законність.

Кожен елемент механізму адміністративно-правового регулювання виконує специфічну роль регулюванні поведінки покупців, безліч виникаючих його основі громадських відносин. Отже, ці елементи механізму одночасно виступають юридичних коштів адміністративно-правового регулювання. У цьому адміністративно-правові кошти входять у процес регулювання у певному послідовності.

Отже, адміністративно-правове регулювання є процес послідовного використання адміністративно-правових коштів на досягнення мети регулювання поведінки учасників громадських відносин.

У адміністративно-правової науці, і на практиці державної машини велике значення приділяється чіткому правовому регулювання громадських відносин, виникають у сфері управління, усунення дублювання, переходу від адміністративних методів до економічним, зміцненню порядку, дисципліни, законності.

Найважливішими засобами механізму адміністративно-правового регулювання є нормативні і індивідуальні акти. Акти застосування норм адміністративного права входять у механізм адміністративно-правового регулювання як індивідуалізації прав, обов'язків та дійових заходів відповідальності.

Уадминистративно-правовом відношенні як елементі правовим регулюванням індивідуалізуються становища тій чи іншій норми адміністративного права, визначаються характер, правничий та обов'язки учасників відносини.

Найважливішими у механізмі адміністративно-правового регулювання є норми й стосунку.

Норми – це встановлені чи санкціоновані державою правила, регулюючі суспільні відносини у сфері управління, реалізація яких, як і норми інших галузей права, при невиконанні забезпечується державним примусом.

У адміністративно-правових нормах безпосередньо виражається регулятивна роль адміністративного права, що виявляється наступного:

1. адміністративно-правові норми ставлять за мету забезпечення належної упорядкованості і функціонування, як всієї системи виконавчої (управління), і її окремих ланок, раціонального їх взаємодії;

2. адміністративно-правові норми визначають той чи інший варіант належного, тобто відповідного інтересам правової держави, поведінки усіх фізичних осіб і закупівельних організацій, діючих у сфері управління, виконують той чи інший обсяг функцій (наприклад, Виконавчий Комітет області, міста). Тим чи іншим чином які зачіпають своїми діями інтереси цієї сфери (наприклад, громадські об'єднання громадян);

3. адміністративно-правові норми, діючи у сфері управління, передусім, призначені задля забезпечення виконавчої, тобто виконання, проведення життя вимог законів Республіки Білорусь у, висловлюючи цим сутність самій виконавчій гілці структурі державної влади;

4. адміністративно-правові норми, визначаючи кордону належного поведінки у сфері управління, служать задля встановлення і забезпечення міцного режиму законності і прийняття державної дисципліни у суспільних стосунках, що виникають угосударственно-управленческой діяльності.

З іншого боку, адміністративно-правові норми мають особливості. Насамперед, адміністративно-правові норми є актомправотворчества, елементом компетенції відповідними суб'єктами виконавчої.

>Административно-правовие відносини – це врегульовані адміністративно-правовій нормою управлінські суспільні відносини, у яких боку виступають як носії взаємних обов'язків і, встановлених і гарантованих адміністративно-правовій нормою.

>Административно-правовие відносини мають низку особливостей.

1.Административно-правовие відносини складаються у в зв'язку зі здійсненням органами управління завдань виконавчо-розпорядчої діяльності.

2. Характерною рисою адміністративно-правових відносин у тому, що й учасникам може бути різноманітні суб'єкти: органи управління, підприємства, установи, посадові особи, громадські організації, громадяни та інші особи, інтереси пов'язані з здійсненням виконавчо-розпорядчої діяльності.

3. Для адміністративно-правових відносин необхідний обов'язковий суб'єкт. Обов'язковою суб'єктом адміністративно-правових відносин є орган управління.

4.Административно-правовие відносини що неспроможні виникати й без участі органу управління чи акцій іншого суб'єкта, наділеного юридично владними повноваженнями. Другий стороною може бути й інші можливі суб'єкти (учасники) цих правовідносин.

5. У адміністративно-правових відносинах сторона, що є обов'язкової, завжди діє владно, має повноваженнями юридично владного характеру.

6.Административно-правовие відносини виникають сумніви з ініціативи будь-якого суб'єкта адміністративного права, і навіть з ініціативи будь-якої зі сторін, проте згоду інша сторона перестав бути неодмінною умовою їх виникненню. Відповідні дії тут здійснюються сторонами з вимог закону.

7. Суперечки між сторонами адміністративно-правових відносин дозволяються, зазвичай, в адміністративному (позасудовому) порядку, тобто шляхом безпосереднього юридично владного розпорядження уповноваженого те що органу управління (посадової особи). Як винятку чинним законодавством встановлено судовий порядок дозволу деяких адміністративно-правових суперечок.

8. У порушення однієї зі сторін вимог адміністративно-правових норм цей бік несе юридичну перед державою його органів.

>Административно-правовие відносини, як й інші правовідносини, мають структуру, саме системну сукупність взаємозалежних обов'язкових елементів: суб'єкти правовідносини; їх суб'єктивні правничий та обов'язки; заохочення й суб'єктів; юридичний факт (факти).


2. ДЖЕРЕЛА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

У своїй спеціальній сенсі джерела адміністративного права – це конкретні форми висловлювання норм відповідної галузі.

Норми адміністративного права утримуватися у різних за своїм характером і значенням юридичних актах. Розмаїття адміністративно-правових норм передбачає і розмаїття джерел адміністративного права Республіки Білорусь у. У тому числі нормативні акти законодавчих і розпорядчих органів, виконавчих, і навіть затверджувані цими органами правила, становища, статути тощо. п.

До джерел адміністративного права ставляться, по-перше, Конституція Республіки Білорусь у 1994 року (з цим і доповненнями). Чимало з подібних які у ній загальних норм мають прямуадминистративно-правовую спрямованість, наприклад конституційні норми, що визначають основи формування діяльності органів виконавчої, котрі закріплюють основні правничий та свободи громадян, у сфері управління.

По-друге, адміністративно-правові норми містяться й у законодавчі акти. Найбільш важливого значення у своїй мають закони Республіки Білорусь у, прийнятіПарламентом – національним зборами, наприклад закон Республіки Білорусь у від 26 лютого 1991 року «Про міліцію»; Закон Республіки Білорусь у від 23 листопада 1993 року «Про санітарно – епідеміологічному добробуті населення»; Закон Республіки Білорусь у «Про місцевому керуванні та самоврядуванні Республіка Білорусь»; Закон Республіки Білорусь у від 21 лютого 1995 року «Про Президента Республіки Білорусь у», і навіть постанови Палати представників, Ради республіки національних зборів Республіки Білорусь у. Джерелом адміністративного права є також нормативні укази і розпорядження президента, мають обов'язкову силу по всій території Республіки Білорусь у, і навіть декрети, мають силу законів.

Принципове значення мають, наприклад, декрети Президента: від 5 лютого 1997 ода №1 «Про заходи з забезпечення порядку під час здійснення валютних операцій»; від 12 лютого 1997 року №2 «Про декларування доходів населення і майна фізичних осіб, у Республіці Білорусь»; укази Президента Республіки Білорусь у: від 7 лютого 1997 року №136 «Про освіту Комітету з організованої злочинності й корупції при Міністерстві внутрішніх справ»; від 27 жовтня 1997 року №545 «Про Положення про порядок і промислових умовах присвоєння класів службовців державної машини та розмірах надбавок за класи службовців державної машини» та інших.

До джерел адміністративного права ставляться також постанови Уряди Республіки Білорусь у, наприклад постанова Кабінету Міністрів Республіки Білорусь у від 4 січня 1996 року №11 «Про обов'язкове медичне страхування пасажирів».

У міжгалузевому і галузевому масштабі як джерело адміністративного права служать нормативні акти державних комітетів, міністерств. Джерелами адміністративного права є також нормативні акти представницьких і виконавчих органів місцевого управління і самоврядування.

Нарешті, джерелами адміністративного прававнутриорганизационного характеру може бути нормативні акти керівників державних корпорацій, концернів, об'єднань, підприємств та шкільних установ (чи акти їх колективних органів).


3. ЗАВДАННЯ

>Кузавко у громадському місті, у кінотеатрі, чіплявся до дівчини. На зауваження громадян не реагував, на на настійливі вимогиСидорика припинити безпричинне приставання до дівчини, завдавСидорику удар межи очі. Співробітником міліціїКузавко підготували протокол про дрібне хуліганство, виходячи з, якого начальником РВВС,Кузавко був, підданий адміністративному арешту терміном на 15 діб. 1. Чи правильноКузавко підданий адміністративному арешту? 2. Складіть протокол про адміністративне правопорушення, і навіть постанову по притягнення до адміністративної відповідальності ще.

РІШЕННЯ ЗАВДАННЯ:

Дане правопорушення кваліфікується за 57-ю статтею 156 «>Мелкое хуліганство» Кодексу Республіки Білорусь у про адміністративні правопорушення.

«>Мелкое хуліганство, тобто нецензурну лайку у суспільних місцях, образливе приставання на громадян й інші дії, порушують суспільний лад та спокій громадян, - спричиняє накладання штрафу у вигляді до двох мінімальних заробітної плати чи виправні роботи з термін від однієї до двох місяців від утриманням 20 відсотків заробітку, а разі, коли з обставинам справи, з урахуванням особистості порушника, застосування цих заходів визнають недостатнім, - адміністративний арешт терміном до п'ятнадцяти діб».

Отже,Кузавко правомірно підданий арешту.

ПРОТОКОЛ №25-5

про адміністративне правопорушення

15 вересня 2005 р.г.Брест

Співробітником міліції під час розгляду, матеріалів виявив таке, щоКузавко Сергій Валерійович народився 9 жовтня 1977 року. Одружений. Білорус. Працює для підприємства «>Газоаппарат» вантажником. Мешкає за адресою м. Брест вул. Смирнова буд. 23. Паспорт АВ №0203985, виданий Ленінських РВВС міста Бреста 20.04.2001 року, у громадському місті, у кінотеатрі, чіплявся до дівчини. На зауваження громадян не реагував, на на настійливі вимогиСидорика Валентина Івановича припинити безпричинне приставання до дівчини, завдавСидорику В.І. удар межи очі. Дії зазначеного особи кваліфікуються за 57-ю статтею 156 «>Мелкое хуліганство» Кодексу Республіки Білорусь у про адміністративні правопорушення та спричиняє накладання штрафу у вигляді до двох мінімальних заробітної плати чи виправні роботи з термін від однієї до двох місяців від утриманням 20 відсотків заробітку, а разі, коли з обставинам справи, з урахуванням особистості порушника, застосування цих заходів визнають недостатнім, - адміністративний арешт терміном до п'ятнадцяти діб».

Отже,Кузавко Сергій Валерійович народився 9 жовтня 1977 року. Одружений. Білорус. Працює для підприємства «>Газоаппарат» вантажником. Мешкає за адресою м. Брест вул. Смирнова буд. 23. Паспорт АВ №0203985, виданий Ленінських РВВС міста Бреста 20.04.2001 року, зробив адміністративне правопорушення, відповідальність протягом якого передбачена статтею 156 «>Мелкое хуліганство» Кодексу Республіки Білорусь у про адміністративні правопорушення.

З огляду на викладене, у присутності вищевказаного особи становив справжній протокол про адміністративне правопорушення.

Протокол мною прочитаний. Доповнення і зауваження до протоколу не надійшли.

Молодший лейтенант Іванов Іване Івановичу (підпис).


ПОСТАНОВА

Про притягнення до адміністративної відповідальності ще № 349-9

«20» вересня 2005 р. р. Брест

Начальник РВВС Сидоров Андрію Петровичу, розглянувши матеріали справи про адміністративне правопорушення №25-5 щодоКузавко Сергія Валерійовича, народився 9 жовтня 1977 року. Одружений. Білорус. Працює для підприємства «>Газоаппарат» вантажником. Мешкає за адресою м. Брест вул. Смирнова буд. 23. Паспорт АВ №0203985, виданий Ленінських РВВС міста Бреста 20.04.2001 року встановив, що,Кузавко Сергій Валерійович у громадському місті, у кінотеатрі, чіплявся до дівчини. На зауваження громадян не реагував, на на настійливі вимогиСидорика Валентина Івановича припинити безпричинне приставання до дівчини, завдавСидорику В.І. удар межи очі.

З викладеного і керуючись КоАП Республіки Білорусь у

>ПОСТАНОВИЛ:

ВизнатиКузавко Сергія Валерійовича, народився 9 жовтня 1977 року. Одружений. Білорус. Працює для підприємства «>Газоаппарат» вантажником. Мешкає за адресою м. Брест вул. Смирнова буд. 23. Паспорт АВ №0203985, виданий Ленінських РВВС міста Бреста 20.04.2001 року винним у скоєнні адміністративного правопорушення, відповідальність протягом якого передбачена статтею 156 КоАП Республіки Білорусь у, і притягти вказане обличчя до адміністративної відповідальності ще, призначивши йому покарання як адміністративного арешту терміном на 15 діб.

Відповідно до статтею 266 КоАП Республіки Білорусь у постанова у справі про притягнення до адміністративної відповідальності ще може бути оскаржене гаразд, передбаченому законодавством Республіки Білорусь у.

Начальник РВВС Сидоров Андрію Петровичу.


>ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Написавши контрольну роботу в тему «Механізм адміністративно-правового регулювання», зробимо висновки.

- механізм адміністративно-правового регулювання – це сукупність правових коштів, і навіть процесів і станів, які наступають в вольових громадських стосунках у області державного управління результаті ними адміністративно-правових норм;

- норми – це встановлені чи санкціоновані державою правила, регулюючі суспільні відносини у сфері управління, реалізація яких, як і норми інших галузей права, при невиконанні забезпечується державним примусом;

- адміністративно-правові відносини – це врегульовані адміністративно-правової нормою управлінські суспільні відносини, у яких боку виступають як носії взаємних обов'язків і, встановлених і гарантованих адміністративно-правовій нормою;

- джерела адміністративного права – це конкретні форми висловлювання норм відповідної галузі;

- до джерел адміністративного права ставляться, по-перше, Конституція Республіки Білорусь у 1994 року (зі змінами та доповненнями). По-друге, адміністративно-правові норми містяться й у законодавчі акти. Джерелом адміністративного права є також нормативні укази і розпорядження президента, мають обов'язкову силу по всій території Республіки Білорусь у, і навіть декрети, мають силу законів.


СПИСОКИСПОЛЬЗОВАННЫХИСТОЧНИКОВ

1) Конституція Республіки Білорусь у 1994 року. Прийнята на республіканському референдумі 24 листопада 1996 року. Мінськ «Білорусь» 1997 р.

2) Кодекс Республіки Білорусь у про адміністративні правопорушення: Текст з цим і доповненнями за станом 1 лютого 2000

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація