Реферати українською » Государство и право » Як нарахувати заробітну плату: і законодавство дотримати, і працівника уважити?


Реферат Як нарахувати заробітну плату: і законодавство дотримати, і працівника уважити?

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Як нарахувати зарплатню: і законодавство дотриматися, і працівника поважати?

Встановлення посадових окладів і Порядок зміни - одне з найбільш трудомістких ділянок роботи директора підприємства його фінансово-бухгалтерською служби. Проте, добре знаючи законодавство, підвищити зарплатню працівника до необхідного рівня не в становитиме особливих зусиль, оскільки можливостей при цьому більш ніж досить.

Закон уможливлює високої зарплати

Білоруським законодавством передбачені широкі змогу встановлення тій чи іншій системи оплати праці. Основним нормативним документом у своїй виступає Єдина тарифну сітку працівників Республіки Білорусь у (далі - ЄТС). Для її основі з допомогою інші елементи тарифної системи (тарифної ставки першого розряду, Єдиноготарифно-квалификационного довідника робіт і будь-яких професій робочих, Єдиного кваліфікаційного довідника посад службовців, інших кваліфікаційних довідників) визначаються тарифні ставки і оклади працівників.

При застосуванні тарифної сітки практично велику кількість питань викликає порядок визначення тарифної ставки першого розряду. Пунктом 1 постанови Радміну РБ від 27.12.2004 №1651 "Про деякі питання регулювання оплати праці працівників комерційних організацій" (далі - Постанова № 1651) затверджений базовий граничний норматив тарифної ставки першого розряду у вигляді бюджету прожиткового мінімуму для працездатного населення. Нині відповідно до постановою Радміну РБ від 30.01.2007 № 110 бюджет прожиткового мінімуму для працездатного населення 188 790 крб. З іншого боку, Постановою № 1651 встановлено диференційовані галузеві коефіцієнти до базового граничного нормативу тарифної ставки першого розряду,изменяющиеся залежно галузі від 1 до $1,5. Слід враховувати, що до п. 3.3 Постанови № 1651 до витрат з виробництва і реалізації продукції, товарів (робіт, послуг),учитиваемие при ціноутворенні і оподаткуванні комерційними організаціями, незалежно від форм власності включаються виплати за тарифним ставками, посадовим окладів і відрядним розцінками (з урахуванням виконання норм праці лише на 200 відсотків),исчисленним з тарифної ставки першого розряду, яка перевищує її граничного розміру, і тарифних коефіцієнтів Єдиної тарифної сітки працівників Республіки Білорусь у. Тому деякі організації, щоб зберегти своєї принадності ринку праці до працівників, явно роблять перевищення даного граничного нормативу. Це одного боку, дозволяє йому залучити кваліфікованіших фахівців, з другого - побільшує їхні витрати на податках,уплачиваемим із прибутку.

Для правильного застосування ЄТС всіх працівників необхідно розбити на дві групи: робітники і службовці. Серед службовців виділяють: керівників організацій та структурних підрозділів (адміністративно), керівників підрозділів господарського обслуговування, фахівців і технічних виконавців, які ведуть підготовку і оформленням документів, урахуванням психології та контролем. Віднесення працівників до різних категоріях виробляється у відповідність доОбщегосударственним класифікатором Республіки Білорусь у "Професії робітників і посади службовців". Відповідно, за даними категоріям працівників виробляється різне застосування тарифної сітки.

Робітники. У тому числі виділяють робочих, професія якихтарифицируется по розрядам ітарифицируется. Робітникам, що тарифікуються, відповідно до п. 11. Інструкції про порядок застосування Єдиної тарифної сітки працівників Республіки Білорусь у, затвердженої постановою лінії Мінпраці та соцзахисту РБ від 20.09.2002 № 123 (далі - Інструкція № 123), встановлюється розряд з 1-го по8-ой. За такими працівникам спочатку визначається розряд, потім встановлюється тарифний коефіцієнт, відповідний розряду. Тарифні коефіцієнти, відповідні 1-8 розрядам, змінюються від 1 до 2,17. Додатком 2 до Інструкції № 123 встановлено коефіцієнти тарифних ставок (окладів) робочих за технологічними видам робіт, виробництвам, видам економічної роботи і галузям, які варіюються від 1,1 до 1,9. Після цього розраховується тарифна ставка (оклад) за такою формулою:

МС =ТС1разр x ТК x КП,

де МС - тарифна ставкатарифицируемого робочого;

>ТС1разр - тарифна ставка 1-го розряду,

ТК - тарифний коефіцієнт,

КП - коефіцієнт підвищення.

Донетарифицируемим робочим відповідно доПриложению № 3 до Інструкції № 123 ставляться водії, вантажники, продавці, машиністи будівельних машин, прибиральники тощо. Ними у тому ж Додатку також наводяться звані кратні розміри тарифної ставки 1-го розряду. З іншого боку, декому робочих, переважно прибиральників, п. 17 Інструкції № 123 передбачено підвищуючий коефіцієнт у вигляді 1,1-1,2 до кратному розміру. Розрахунок тарифної ставки з цієї категорії робочих виробляється шляхом множення тарифної ставки 1-го розряду, прийнятий у організації, на кратний розмір. Оскільки серед наведених кратних розмірів одне із найбільш високих встановлено для водія фургона вантажністю 60 і більше т дизпалива на розмірі 2,81, слід очікувати, що окладами дані працівники дуже незадоволені. Тому, тоді як відповідність до п. 34 Інструкції № 123 незадоволеного робочого назвати "старшим", то тарифний коефіцієнт чи кратний розмір тарифної ставки першого розряду можна збільшити на 10%.

Слід, проте, помітити, що згідно з п. 36 Інструкції № 123 окремим висококваліфікованим робочим (починаючи з 5-го розряду), постійно зайнятим виконанням особливо важливих і відповідальних робіт, наймач не більше коштів у зарплатню проти неї встановлювати місячні оклади замість тарифних ставок (окладів) з тарифних коефіцієнтів буде в діапазоні 2,03-2,48. Перелік таких робіт може визначатися наймачем.

Технічним виконавцям відповідно до п. 12 Інструкції № 123 то, можливо присвоєно з 5-го по7-ой розряд, керівникам підрозділів адміністративно-господарського обслуговування - з 5-го по 8-ї розряд. Для визначення розряду слід керуватися Додатком № 4 до Інструкції № 123. У зв'язку з цим перша групи тарифний коефіцієнт змінюватиметься з 1,73 до 2,03, для другий - з 1,73 до 2,17. У цьому оклад даних груп службовців окреслюється тарифна ставка 1-го розряду, помножена на запропонований ЄТС тарифний коефіцієнт.

Фахівці. Що ж до фахівців, їх відповідно до ЄТС слід розділити на дві групи: посада котрихкатегорируется ікатегорируется. Перелік фахівців, посада котрих некатегорируется, приведено у Додатку № 6 до Інструкції № 123, де також зазначений та його відповідний розряд. Отже, тарифна ставка даних фахівців окреслюється твір тарифної ставки 1-го розряду на тарифний коефіцієнт, відповідний їх тарифного розряду.

Якщо жнекатегорируемий професіонал має звання "старший", відповідно до до того ж п. 34 Інструкції № 123 йому може бути встановлений тарифний коефіцієнт однією розряд вищою, порівняно з тарифним коефіцієнтом базової посади.

Якщо спеціалісткатегорируется, йому необхідне початку привласнити розряд відповідно до освітою і формуватимуться категорією. Потім визначити групу, до якої належить організація, залежно від виду економічної діяльності відповідно доПриложению 5 до Інструкції № 123. Далі визначення тарифного розряду і коефіцієнта використовується Додаток № 1. Якщо організація належить до першої групи, то присвоюється крайній лівий розряд з зазначених в Додатку 1, якщо до другої - середній розряд, і якщо третьої - то крайній правий. Для розрахунку окладу тарифний коефіцієнт, відповідний наданим розряду, збільшується на тарифну ставку 1-го розряду.

Керівники. Щоб виявити оклад керівникам, слід зробити їх розподіл за трьома групами:

   - керівники структурних підрозділів, здійснюють управлінські функції (сектора, відділу, лабораторії та інші.);

   - керівники структурних підрозділів, створених реалізації виробничого процесу (виробничого ділянки, цехи і т.п.);

   - керівники організацій корисною і головні інженери.

>Оклад керівникам структурних підрозділів, здійснюють управлінські функції, визначається так. Спочатку поПриложению № 7 встановлюється рівень управління, що складається з двох цифр, наприклад 2.7. Перша цифра 2 зазначає, що у Додатку № 1 необхідно вибрати керівників структурних підрозділів - другий управління. Друга цифра (у разі 7) просто показує номер рядки у таблиці. Отже, можна встановити, якої категорії належить керівник.

Для визначення категорії керівників виробничих структурних підрозділів потрібно скористатися Додатком № 8 до Інструкції № 123. Усім переліченим групам керівників відповідають три тарифних розряду. Тому слід також скористатися Додатком № 5 визначення тієї групи, до якої належить організація. Потім вибирається відповідний розряд в Додатку 1.Относящийся щодо нього тарифний коефіцієнт збільшується на ставку 1-го розряду, у результаті встановлюється оклад керівника, обчислюваний за таким алгоритмом. Спочатку визначається списочна кількість працівників організації та відповідно доПриложению № 9 вибирається можливий діапазон тарифного розряду. Потім потрібно знову повернутися доПриложению № 5 у тому, щоб вірно знайти розряд із запропонованих трьох.Умножая тарифний коефіцієнт, відповідний розряду, на тарифну ставку 1-го розряду, можна визначити оклад керівника організації.

Задля справедливості слід відзначити, що тарифні коефіцієнти прописані у інтервалі від 3,72 до 7,84. Навіть коли директор керує підприємством з чисельністю 200 людина, то, на що може розраховувати, це коефіцієнт 4,88. Нескладно вважати, що врешті-решт виходить оклад керівника, приблизно рівний окладу для кваліфікованого робітника у важливій галузі.

Найімовірніше, застосування тарифної сітки у наявному вигляді можуть призвести до того що, що це відповідальні працівники мати "вид хвацька, але трохи пришелепкуваті". У зв'язку з цим перед власниками та вище керівництво організації завжди тією чи іншою мірою стоїть питання вдосконалення даної системи.

У закону подвійне дно

Можливості застосування альтернативних систем оплати праці хоча й розкрито чинному законодавстві, але його ретельному вивченні поступово виявляються.

За відправну точку у питанні вважатимуться ст. 63 Трудового кодексу Республіки Білорусь у (далі - ТК), за якою вести максимальними розмірами не обмежується.

Так було в відповідність до п. 33 Інструкції № 123 колективним договором, угодою чи наймачем не більше коштів у зарплатню може бути передбачене збільшення (зменшення) не більшемежразрядной різниці (до 7 відсотків) посадових окладів керівників, фахівців та інших службовців. Інакше кажучи, фактично розряд працівника можна або понизити, або підвищити на 1 з ініціативи наймача.

Згідно з тим ж п. 33 Інструкції № 123 посадові оклади керівників, фахівців та інших службовців організацій, що мають у своєму підпорядкуванні дочірні підприємства, відособлені підрозділи (філії, представництва), може бути підвищено до 10% включно. Якщо відособлені підрозділи, підлеглі організації та дочірні підприємства займаються видами економічної діяльності, відмінними від основного виду організації, і обсяг їх виручки від продукції, товарів (робіт, послуг) становить менше 30% обсягу виручки з організації загалом,исчисленного наростаючим результатом початку звітного року, то тарифні посадові оклади керівників і спеціалістів організації може бути підвищено до 15% включно. Отже, наявність регіонального представництва дозволяє підвищити оклади співробітникам, працюють у столиці, на 10-15%.

З іншого боку, колективним договором, угодою чи наймачем може бути передбачене запровадження длярабочих-повременщиков підвищених до 15% включно тарифних ставок, відповідних привласненим їм тарифним розрядам; длярабочих-сдельщиков - розцінок, прогресивно зростаючих до 20% включно; для керівників, фахівців та інших службовців - підвищених до 10% включно тарифних посадових окладів. Але такий підвищення можна тільки за умови економії фонду зарплати, отриманої комерційної організацією внаслідок проведення роботи з нормуванню праці та зниження трудомісткості за умови фактичного поліпшення ефективності господарювання і зростання продуктивність праці.

Важливим моментом є що. Законодавством не забороняється застосування кількох тарифних ставок 1-го розряду на оплату праці працівників у комерційної організації. Застосування у створенні двох і більше тарифних ставок 1-го розряду можливе цілях зниження диференціації газу в оплаті праці різних професійно-кваліфікаційних груп працівників (наприклад, для робочих основного та допоміжних виробництв, службовців тощо.). Проте застосування кількох тарифних ставок вимагає оформленого економічного обгрунтування.

Які висновки найвище керівництво може зробити щось із вищесказаного? Вони може бути такими. Організація проти неї встановити одну тарифну ставку 1-го розряду длянизкоквалифицированного персоналу (наприклад, 100 000 крб.) і той чи трохи інших - для висококваліфікованого (наприклад, 400 000 крб.) Отже, співвідношення,задаваемого ЄТС, можна запобігти. Єдиний мінус даної схеми у тому, що вести, обчислена з різниці між підвищеної ставкою 1-го розряду, тобто 400 000 крб., і бюджетом прожиткового мінімуму, зможе брати участь у складі витрат,учитивающихся при оподаткуванні.

Додаткові виплати

Організація також вправі застосувати додаткові виплати до заробітної плати.

Дані виплати можна умовно розділити на два виду:

1) доплати, які є у відповідність до трудовим законодавством обов'язковими, мінімальний розмір яких законодавчо гарантовано; у своїй наймач може встановлювати інший розмір виплат, але з повинен встановлювати розмір доплат нижче мінімально гарантованих;

2) доплати і надбавки, рішення про виплату яких Україна бере наймач, величину і порядок виплати яких визначаються колективним договором, трудовим договором, становищем у оплаті працівників тощо.

До обов'язковим виплатах компенсуючого і стимулюючого характеру (I група) ставляться:

   По-перше, доплати до праці у шкідливих і тяжких умов праці. Зазначена доплата є обов'язковою відповідно до ст. 62 ТК. За результатами атестації залежно від рівня шкідливості й тяжкості умов праці встановлюються доплати до тарифним ставками і посадовим окладів. Для наймачів незалежно від форми власності розміри доплат до праці у шкідливих і тяжких умов праці залежно від рівня шкідливості й тяжкості умов праці встановлюються за шкалою, наведеної у п. 32 Методики проведення атестації робочих місць в умовах праці, затвердженої постановою Мінпраці й соцзахисту РБ від 04.09.1995 № 74. Дані доплати встановлюються у відсотках тарифної ставки 1-го розряду кожний годину досягнення в шкідливих і тяжких умов праці й варіюються від 10% до 31%.Виплаченние наймачем суми доплат до праці у шкідливих і тяжких умов праці ставляться на собівартість продукції (робіт, послуг) у складі витрат на оплату праці відповідно до Основним положенням за складом витрат, які включаємо в собівартість продукції (робіт, послуг) (далі - Основні положення з складу витрат).

По-друге, доплати до праці у нічний час і позамногосменний режим роботи. Статтею 70 ТК передбачено, що з щогодини роботи у нічний час і позамногосменний режим роботи виробляються доплати у вигляді,

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація