Реферати українською » Государство и право » Обчислення ПДВ у 2008 році


Реферат Обчислення ПДВ у 2008 році

Страница 1 из 5 | Следующая страница

>ИсчислЕНИЕ ПДВ у 2008 року

У 2008 року у Закон Республіки Білорусь у від 19.12. 1991 №>1319-XII "Про податок додану вартість" (далі - Закон) внесений низка змін, про які повідомлялося раніше чимало, але коли ми зупинимося на вплив цих змін порядок обчислення та сплати ПДВ щодо окремих об'єктах і операціям, виходячи з листи міністерства з податків і зборів Республіки Білорусь у від 14.03. 2008 №2-1-9/236.

>Вичет ПДВ щодо об'єктах основних засобів

З норм, встановлених ст.15 і ст.16 Закону, податок на додану вартість, сплачені на придбання (ввезенні) основних засобів і нематеріальних активів, приймаються до відрахуванню без розподілу є у порядку, встановленому ст.15 Закону, і обліку характеру їх використання (виробничого чи невиробничого призначення). З п.5 ст.16 Закону зазначені податок підлягають відрахуванню після відображення у бухгалтерському обліку та окремою книгою покупок.

Відповідно до ст.2 Закону з метою обчислення ПДВ основні засоби єамортизируемие об'єкти,учитиваемие на рахунках бухгалтерського обліку у складі основних засобів, крім, зокрема, устаткування щодо встановлення.

Відповідно до Інструкцією щодо застосування Типового плану рахунків бухгалтерського обліку, затвердженої постановою Міністерства фінансів Республіки Білорусь у від 30.05. 2003 № 89, рахунок 07 "Устаткування щодо встановлення" призначений для узагальнення інформації про наявність і рух технологічного, енергетичного та виробничого устаткування (включаючи обладнання майстерень, досвідчених установок і лабораторій), що вимагає монтажу і призначена для установки в споруджуваних (реконструйованих) об'єктах. Цей рахунок використовуєтьсяорганизациями-застройщиками.

Вартість устаткування, зданої в монтаж, списується кредиту рахунки 07 "Устаткування щодо встановлення" в дебет рахунки 08 "Вкладення увнеоборотние активи".

На рахунку 08 "Вкладення увнеоборотние активи" відбивається інформацію про вкладеннях організації у об'єкти, що згодом буде ухвалено до бухгалтерського обліку як основних засобів, земельних ділянок та об'єктів природокористування, нематеріальних активів.

На рахунку 18 "Податок на додану вартість по придбаним товарам, роботам, послуг" відбивається інформацію про належних до оплати і оплачених організацією сумах податку додану вартість по придбаним товарам, прийнятим роботам і послугам.

До рахунку 18 "Податок на додану вартість по придбаним товарам, роботам, послуг" може бути відкритий субрахунок 18-1 "Податок на додану вартість по придбаним основних засобів".

Насубсчете 18-1 "Податок на додану вартість по придбаним основних засобів" враховуються податок на додану вартість, які стосуються будівництва, створенню й придбання об'єктів основних засобів (включаючи окремі об'єкти основних засобів, земельні ділянки і об'єкти природокористування), належні до оплати і оплачені організацією постачальникам (підрядчикам) чи бюджет Республіки Білорусь у, зокрема під час ввезення основних засобів на митну територію Республіки Білорусь у.

Враховуючи сказане, податок, сплачені на придбання (ввезенні) товарів (робіт, послуг), майнові права (далі - об'єкти), як у створенні основних засобів, вартість яких враховано на рахунках 07 і 08 до списання їх у рахунок 01, приймаються до відрахуванню без розподілу відповідно до ст.15 Закону, якщо вони відбиті насубсчете 18-1 та окремою книгою покупок.

До 01.01. 2008 суми ПДВ, сплачені на придбання об'єктів, як у створенні об'єктів завершеного капітального будівництва, ставилися до сумам податку, сплачених на придбання товарів (робіт, послуг), які можуть прийматися до відрахуванню в міру їхнього накопичення під час постановки об'єкта з цього приводу 01. У 2008 року ці суми податку ставляться до сумам податку, враховуються насубсчете 18-1. З огляду на, що п.15 ст.16 Закону встановлено правила здійснення податкових відрахувань поприобретаемим (ввезених) товарам (роботам, послуг) за зміни норм, регулюючих здійснення податкових відрахувань, і встановлено особливостей здійснення податкових відрахувань по створюваним основних засобів, то, сума накопичених податкових відрахувань до 01.01. 2008 під час будівництва то, можливо віднята в 2008 року до введення об'єкта в експлуатацію без розподілу є у порядку, встановленому ст.15 Закону, із відображенням у книзі купівель і насубсчете 18-1.

Суми податку, відбиті насубсчете 18-1 і відбиті у книзі покупок, до відрахуванню не приймаються. І тут відрахування буде реалізовано також без розподілу є у тому податковому періоді, у якому сума податку буде відбито у книзі покупок за наявності підстав, встановлених ст.16 Закону.

Разом про те, податок, відбиті як у рахунку 18, і насубсчете 18-1, які стосуються затратам, врахованим на рахунках 07 і 08, які списані у майбутньому з цього приводу 01, платник вправі включити сумою податкових відрахувань, що підлягає розподілу на порядку, встановленому ст.15 Закону, в останній момент, коли ці податок внесені до книжку покупок.

Сума податку, сплачена на придбання об'єктів, одночасно використовуваних як створення нових об'єктів основних засобів, так реконструкції наявних основних засобів, у процесі яких не можна визначити, які саме об'єкти у якому обсязі використані при реконструкції та створенні основних засобів, враховується на рахунку 18 і законодавців береться до відрахуванню із розподілом гаразд, встановленому п.3 ст.15 Закону.

При введення об'єктів основних засобів в експлуатацію суму, що підлягає розподілу, платник вправі зменшити у сумі податку, сплачену на придбання об'єктів, як у створенні основних засобів, й урахувати всубсчете 18-1 з здійсненням відрахування гаразд, чинному в 2008 року для основних засобів.

Відповідно до п.5 ст.15 Закону податок, підлягають сплаті на придбання або ввезенні на митну територію Республіки Білорусь у товарів (робіт, послуг), майнові права, включаючи кошти і нематеріальні активи, можуть ставитися платниками збільшення вартість цих товарів (робіт, послуг), майнові права.

Отже, суму, обліковану насубсчете 18-1 під час створення основних засобів, платник вправі віднести збільшення вартості створеного основного кошти на момент введення їх у експлуатацію.

Що стосується устаткуванню набутому (>ввезенному) 2007 року, постановка якого як основних засобів здійснюватиметься в 2008 року, слід керуватися п.15 ст.16 Закону, відповідно до яким за зміни порядку застосування податкових відрахувань нового стану відрахувань чи діє у відношенні:

- товарів, оприбуткованих з зміни порядку застосування відрахувань (з товарів, якими сума податку пред'являється продавцем);

- товарів, завезених з зміни порядку застосування податкових відрахувань. Дата ввезення визначається по дати митного оформлення.

Отже, сума ПДВ щодо устаткуванню, що вимагає монтажу, розподілятиметься гаразд, встановленому п.4 ст.15 Закону (у редакції, що діяла до 01.01. 2008). Відповідно до зазначеної нормою податок, сплачені (підлягають сплаті) платником під час ввезення на митну територію Республіки Білорусь у основних засобів і нематеріальних активів або за їх придбанні, підлягають віднесенню збільшення вартість цих основних засобів і нематеріальних активів пропорційно частці обороту від таких операцій щодо реалізації товарів (робіт, послуг), майнові права на об'єкти інтелектуальної власності, звільнених від оподаткування, у загальному обсягу обороту від товарів (робіт, послуг), майнові права на об'єкти інтелектуальної власності за попередній податковий період.

>Предшествующим податковим періодом є податковий період, податкова декларація протягом якого є початку звітного податкового періоду. Наприклад, під час постановки у лютому 2008 року в облік як основне кошти устаткування, набутого (завезеного) 2007 року, для віднесення суми ПДВ збільшення вартості використовується декларація із ПДВ за грудень 2007 року.

У цьому, податок, сплачені на придбання об'єктів, використаних для монтажу 2007 року, також підлягають розподілу на вищевказаному порядку. Суми ПДВ щодо об'єктах, використаним в 2008 року для монтаж устаткування, приймаються до відрахуванню гаразд, встановленому для основних засобів, чинному в 2008 року.

При реалізації об'єктів незавершеного капітального будівництва сума ПДВ,учитиваемая насубсчете 18-1 у цій будівництва, підлягає розподілу на порядку, встановленому п.3 ст.15 Закону, у цьому податковому періоді, у якому об'єкт незавершеного капітального будівництва буде реалізовано.

Суми податку, сплачені на придбання об'єктів, які стосуються затратам до збільшення вартості наявних основних засобів, за наявності звільнених від сплати ПДВ оборотів щодо реалізації об'єктів підлягають розподілу на порядку, встановленому п.3 ст.15 Закону.

У 2008 року відповідно до ст.2 Закону прийняття на облік як основних засобів товарів (робіт, послуг) власного виробництва, і навіть об'єктів (етапів) завершеного капітального будівництва перестав бути об'єктом оподаткування незалежно від терміну будівництва.

>Исчисление ПДВ з тарі

Відповідно до ст.2 Закону об'єктами оподаткування зізнаються обертів щодо реалізації товарів (робіт, послуг), майнові права біля Республіки Білорусь у.

Відповідно до п.3 ст.7 Закону при реалізації придбаноїмногооборотной тари податкову базу окреслюється відмінність між ціною реалізації і ціною її придбання. У цьому ціни придбання та її реалізації визначаються з урахуванням податку.

Отже, оскількимногооборотная тара (придбана чи власного виробництва) є товаром, то положення закону про обчисленні податку застосовуються в тому разі, якщо виникає оборот щодо реалізації тари, який відбивається у бухгалтерський облік через рахунки реалізації (зокрема із застосуванням заставних сум по тарі, підлягає поверненню).

Момент фактичної реалізації тари визначається відповідність до п.1 і 1-1 ст.10 Закону на залежність від прийнятого відповідно до облікову політику методу визначення моменту фактичної реалізації товарів (робіт, послуг), майнові права (за відвантаженням чи з оплаті). І тут, з норми п.5 Інструкції про порядок заповнення книжки покупок, податкової декларації (розрахунку) з податку додану вартість, податкової декларації (розрахунку) з податку додану вартість з товарів, ввезеним з Російської Федерації, розрахунку відшкодування з бюджету сум податку додану вартість, затвердженої постановою міністерства з податків і зборів Республіки Білорусь у від 05.02. 2007 № 22, при повернення покупцем тари продавцю у останнього у сумі обороту щодо реалізації зазначеної тари зменшуються обертів щодо реалізації того податкового періоду, у якому здійснено повернення тари.

Разом про те, для відсічі операцій із тарі, підлягає поверненню, на інших рахунках бухгалтерського обліку (крім рахунків реалізації), оборот щодо реалізації тари відсутня, а сума коштів, отриманих продавцем заставою, відповідно до пункту статті 6 Закону до уваги береться щодо податкової бази як засобу, які пов'язані з розрахунками з товарів (робіт, послуг).

У цьому, у податковій періоді, у якому минув термін, протягом якого тара мусить бути повернуто покупцем продавцю, й отримані відомості від покупця у тому, що тара нічого очікувати повертатися, вартість тари входить у оподатковуваний зворот із урахуванням особливостей визначення податкової бази, встановлених п.3 ст.7 Закону.

Якщо по тому, як оборот буде зокрема відбито у податковому декларації із ПДВ, боку порозуміються повернення тари, те в продавця зменшуються обертів щодо реалізації того податкового періоду, у якому здійснено повернення тари.

У вищевказаних випадках, зокрема застосовуваних і за вивезенні тари межі Республіки Білорусь у, за наявності зобов'язань по підрахунку ПДВ щодо операцій із тарою застосовуються ставки ПДВ, встановлені ст.11 Закону.

Викладене порядок оподаткування операцій із тарою, підлягає поверненню, діяв 2007 року вживається в 2008 року.

>Исчисление ПДВ за отриманні субсидій (дотацій)

Відповідно до п.5 ст.6 Закону щодо податкової бази не враховуються отримані платником кошти, які пов'язані з розрахунками з товарів (робіт, послуг), майнові права, зокрема кошти, що надійшли з бюджету Республіки Білорусь у або з створюваних відповідно до законодавством Республіки Білорусь у фондів і використані за призначенням, крім коштів, надходили з бюджету або із зазначених фондів як оплата за реалізовані платником товари (роботи, послуги), майнових прав.

Отже, в 2008 року дотації (субсидії), отримані на покриття різниці у цінах (тарифах) при реалізації товарів (робіт, послуг), звільнених від сплати ПДВ, пов'язані зі сплатою даних товарів (робіт, послуг) і збільшують податкову базу із ПДВ у цьому податковому періоді, де вони отримані, із відображенням в рядку 8 податкової декларації із ПДВ.

У 2007 року дані дотації (субсидії) не збільшували податкову базу із ПДВ відповідно до статті 8 Закону (у редакції, що діяла до 01.01. 2008).

Дотації (субсидії), отримані фінансування витрат чи покриття збитків, пов'язані зі сплатою товарів (робіт, послуг) і, як й раніше не збільшують податкову базу з і не підлягають відображенню у податкової декларації із ПДВ.

Відповідно до ст.15 Закону на разі одночасного використання придбаних (завезених) товарів (робіт, послуг), майнові права у виробництві та (чи) реалізації товарів (робіт, послуг), майнові права, операції з реалізації яких звільнені від оподатковування, і товарів (робіт, послуг), майнові права, операції з реалізації яких підлягають оподаткуванню, віднесення сум податку, відображених у книзі покупок, що є регістром податкового обліку, крім сум податку, сплачених (пред'явлених) на придбання (ввезенні) основних засобів і нематеріальних активів, до витрат платника з виробництва і реалізації товарів (робіт, послуг), майнові права здійснюється наростаючим результатом з початку року з частки обороту від імпортних операцій щодо реалізації товарів (робіт, послуг), майнові права, звільнених від оподатковування, у загальному обсягу обороту від товарів (робіт, послуг), майнові права.

Отже, визначення сум податкових відрахувань, що припадають до оборотів щодо реалізації товарів (робіт, послуг), майнові права, звільнених від сплати ПДВ, ввозяться порядку, встановленому п.3 ст.15 Закону, які належать до звільненим оборотів разом із витратами із виробництва зазначених товарів (робіт, послуг) за підсумками діяльності у певний період (місяць, квартал, півріччя, рік) покриваються з допомогою дотації (субсидії), виділеної з бюджету.

З отриманням дотації (субсидії) на покриття збитків від звільнених

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація