Реферати українською » Государство и право » Виконавча влада Республіки Білорусь


Реферат Виконавча влада Республіки Білорусь

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>СОДЕРЖАНИЕ

1. Виконавча влада Республіки Білорусь у 3

2. Поняття трудовий дисципліни.

Правове регулювання дисципліни праці 8

3. Завдання 11

Список використаних джерел 12


1. Виконавча влада Республіки Білорусь у

Поділ влади визнається найбільшої державно-правової доктриною, історія якої, як стверджує дослідники, починається з біблійних часів. Теорія поділу влади є основою західних концепцій правової держави. Ще античні мислителі - Платон, Аристотель висловлювали у своїх працях подібні ідеї. Серед перших висунув ідею поділу влади виконавчу, законодавчу і судову з єдиною метою гарантії законності і попередження можливих зловживань у державі Д.Мильберн (1614-1657 рр.). Традиційно основоположниками «класичного» варіанта теорії поділу влади у юридичної літературі називають Дж. Локка і Ш. Монтеск'є. Проте Дж. Локк, не виділяючи окремо судову владу і поділяючи влади тільки законодавчу, виконавчу і федеративну, підпорядкував все влади законодавчим органам, оскільки, «той вище, хто може підписувати закони».. Своє розвиток теорія поділу влади отримало роботах Монтеск'є, назвав три «гілки влади»: законодавчу, виконавчу і судову. Радянський тоталітарний режим не влаштовувала ця теорія. Конституція Республіки Білорусь у чітко розділила державної влади втричі виду: законодавчу, виконавчу і судову.

У Конституції Республіки Білорусь у записано, що «судова владу у Республіці Білорусь належить судам». Отже, Конституцією визначено, що судова влада - одне із видів структурі державної влади.

Парламент - Національні сходи Республіки Білорусь у є представницьким і законодавчим органом РеспублікиБеларусь[[1]].

Виконавчу владу у Республіці Білорусь здійснює Уряд - Рада Міністрів Республіки Білорусь у - центральний орган управління. Уряд своєї діяльності підзвітний Президенту Республіки Білорусь у і відповідально передПарламентом Республіки Білорусь у. Уряд складає своїх повноважень перед новообраним Президентом Республіки Білорусь у. Уряд Республіки Білорусь у складається з Прем'єр-міністра, їхніх заступників і міністрів. До складу Уряди можуть входити і керівники інших республіканських органів управління. Прем'єр-міністр призначається Президентом Республіки Білорусь у з дозволу Палати представників. Рішення в цього питання приймається Палатою представників пізніше ніж у двотижневий термін від дня внесення пропозицій щодо кандидатури Прем'єр-міністра. Що стосується дворазового відмови від згоду призначення Прем'єр-міністра Палатою представників Президент Республіки Білорусь у вправі призначити виконуючий обов'язки Прем'єр-міністра, розпустити Палату представників, і призначити нові вибори. Роботою Уряди керує Прем'єр-міністр.

Прем'єр-міністр:

1) здійснює безпосереднє керівництво діяльністю Уряди України та несе відповідальність над його роботу;

2) підписує постанови Уряди;

3) в двомісячний строк після свого призначення представляє Парламенту програму діяльності Уряди, а її відхилення представляє повторну програму діяльності Уряди протягом двох місяців;

4) інформує Президента про основних напрямах діяльності Уряди та про усіх її найважливіших рішеннях;

5) виконує інші функції, пов'язані з і діяльністю Уряди. Президент вправі з власної ініціативи прийняти рішення про відставці Уряди України та звільнити з посади будь-якого члена Уряди. Що стосується відставки чи складання повноважень Уряд Республіки Білорусь у за дорученням Президента продовжує здійснювати своїх повноважень до сформування нового Уряди. Уряд Республіки Білорусь у видає постанови, мають обов'язкову силу по всій території Республіки Білорусь у. Прем'єр-міністр видає межах своєї компетенціїраспоряжения[[2]].

Правове положення Президента охоплює кілька сфер: повноваження, пов'язані з законодавчими органами структурі державної влади; повноваження, пов'язані з виконавчими органами структурі державної влади; повноваження, пов'язані з органами судової влади; повноваження на галузі оборони і держави; повноваження на сфері зовнішньої політики України; інші повноваження Президента Республіки Білорусь у. Президент Республіки Білорусь у:

1) призначає республіканські референдуми;

2) призначає чергові позачергові вибори у Палату представників, Рада Республіки і місцеві представницькі органи;

3) розпускає палати у випадках і гаразд, передбачено Конституцією;

4) призначає шість членів Центральної комісії Республіки Білорусь у за виборами й проведенню республіканських референдумів;

5) утворює, скасовує і реорганізовує Адміністрацію Президента Республіки Білорусь у, інших органів управління, і навіть консультативно-дорадчі й інші органи за Президента;

6) з дозволу Палати представників призначає посаду Прем'єр-міністра;

7) визначає структуру Уряди Республіки Білорусь у, призначає посаду і від посаду заступників Прем'єр-міністра, міністрів та інших члени Уряди, приймають рішення про відставку Уряди або його членів;

8) з дозволу Ради Республіки призначає посаду Голову Конституційного Судна, Голову Верховного Судна, Голову Вищої Господарського Судна з-поміж суддів цих судів;

9) з дозволу Ради Республіки призначає посаду суддів Верховного Судна, суддів Вищої Господарського Судна, Голову Центральної комісії з виборів і проведення республіканських референдумів, Генерального прокурора, Голову і членів Правління Національного банку України;

10) призначає шість судів Конституційного Судна, інших суддів Республіки Білорусь у;

11) від посади Голову і судів Конституційного Судна, Голову і суддів Верховного Судна, Голову і суддів Вищої Господарського Судна, Голову і членів Центральної комісії з виборів і проведення республіканських референдумів, Генерального прокурора, Голову і членів Правління Національного банку України з підстав, передбачених законом, з повідомленням Ради Республіки;

12) призначає посаду і від посади Голову Комітету державного фінансового контролю;

13) поводиться з посланнями народу Республіки Білорусь у про становище у держави не про основних напрямах внутрішньої і до зовнішньої політики;

14) поводиться з щорічними посланнями до Парламенту, які заслуховуються без обговорення засіданнях Палати представників, і Ради Республіки; проти неї брати участь у роботі парламенту та її органів, виступати їх у час з промовою чи повідомленням;

15) проти неї головувати на засіданнях Уряди Республіки Білорусь у. Слід зазначити, що Президента головувати на засіданнях Уряди притаманно президентських республік, у яких главу держави очолює одночасно виконавчу владу, і навіть для напівпрезидентських республік;

16) призначає керівників республіканських органів управління яких і визначає їх статус; призначає представників Президента, вПарламенте та інших посадових осіб, посади яких визначені у відповідно до законодавства, якщо інше не передбачено Конституцією;

17) вирішує питання прийом до громадянство Республіки Білорусь у, її припинення і надання притулку;

18) встановлює державні свята і святкові дні, нагороджує державними нагородами, привласнює класні чини звання;

19) здійснює помилування засуджених;

20) веде і підписує міжнародні договори, призначає і відкликає дипломатичних представників Республіки Білорусь у у міністерствах закордонних державах СНД і при міжнародні організації;

21) приймає вірчі і відкличні грамоти акредитованих за нього дипломатичних представників інших держав;

22) у разі стихійного лиха, катастрофи, і навіть заворушень, що супроводжуються насильством або загрозою насильства із боку групи осіб і закупівельних організацій, у яких виникає небезпека життя і здоров'я людей, територіальної цілісності і існуванню держави, вводить біля Республіки Білорусь у чи її місцевостях надзвичайний стан із внесенням в триденний термін прийнятого рішення затвердження Ради Республіки;

23) у разі, передбачених законодавством, вправі відкласти проведення страйки чи призупинити її, але з понад тримісячний термін;

24) підписує закони; проти неї гаразд, встановленому Конституцією, повернути його або окремі її положення відносини із своїми запереченнями до Палати представників;

25) проти неї скасовувати акти Уряди;

26) безпосередньо чи через створювані їм органи здійснює над виконанням законодавства місцеві органи управління і самоврядування; проти неї припиняти рішення місцевих рад депутатів і скасовувати рішення місцевих виконавчих і розпорядчих органів у разі невідповідності їх законодавству;

27) формує і очолює Раду Безпеки Республіки Білорусь у; призначає посаду і від посади Державного секретарю Ради Безпеки;

28) є Головнокомандуючим Збройними силами Республіки Білорусь у; призначає при посаді і від посад вище командування Збройних сил;

29) вводить біля Республіки Білорусь у у разі воєнної загрози або нападу на військовий стан, оголошує повну чи часткову мобілізацію із внесенням в триденний термін прийнятого рішення затвердження Ради Республіки;

30) здійснює інші повноваження, покладені нею Конституції та законів.

Всі ці повноваження вписуються в модель глави держави полягає, покликаного забезпечити єдність держави й структурі державної влади загалом, стійке і узгоджене функціонування всіх органів структурі державної влади, отже, неможливо знайти оцінені і суто виконавчі. Тому обгрунтоване говорити, що він має повноваженнями виконавчої, але з входить у неї. Тут доречна спортивна аналогія: суддя не гравець на полі, але й не було за лицьової лінією.


2. Поняття трудовий дисципліни. Правове регулювання дисципліни праці

Трудова дисципліна - обов'язкове всім працівників підпорядкування встановленому трудовому розпорядком і належне виконання своїхобязанностей[[3]].

Дисципліна праці предмет вивчення різних наук: психології, соціології, економіки та інших. Як юридична категорія «дисципліна праці» виступає чотири аспектах:

1) як із основних принципів трудового права;

2) елемент трудового правовідносини;

3) як інститут особливою частини трудового права;

4) як фактичне поведінка учасників трудового процесу.

Дисципліна праці взаємозалежна з виробничою і технологічного дисципліною. Виробнича дисципліна означає порядок з виробництва. Вона охоплює дисципліну трудову і навіть виходить поза його межі. Крім трудовий, в виробничу дисципліну включаються забезпечення чіткої й ритмічної роботи організації, забезпечення працюючих осіб сировиною, інструментами, матеріалами, роботою без простоїв тощо.Наниматель відповідає за виробничу дисципліну. Що ж до працівників, всі вони відповідають лише над порушення трудовий дисципліни.

Крім виробничої, дисципліна праці пов'язана з технологічної дисципліною. Вона дотримання технологічних правил з виробництва. Якщо працівник порушує технологічну дисципліну, це є виробничим недоглядом і дає підстави наймачу поруч із залученням винного до дисциплінарну відповідальність до повного чи часткового позбавлення його премії.

У організаціях має бути створена безпечних умов праці та належна охорона праці. Обов'язки щодо забезпечення безпечних умов і охорони праці покладаються на наймача. Він також зобов'язаний надавати працівникам роботу, зумовлену трудовим договором, відповідальну вимогам охорони праці та гігієни праці, і навіть створити умови, щоб забезпечити участь працівників у управлінні організацією.

>Наниматель повинен стимулювати працю, заохочувати працівників за сумлінну працю, успіхи у роботі. Стосовно окремим несумлінним працівникам треба використовувати примус. Він повинен виражатися стосовно порушникам трудовий дисципліни заходів дисциплінарного впливу.

Працівники повинні свідомо ставитися до своїх обов'язків. Треба сказати, що з них розуміють необхідність дотримання дисципліни праці.

Трудової кодекс передбачає всім працівників обов'язкове підпорядкування правил поведінки в, передбачених, законами, колективним договором, угодою, трудовим договором, локальними нормативними актами організацій.

Робітник, котра перебувала трудові відносини, зобов'язаний, передусім, сумлінно виконувати свої трудові обов'язки; дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку організації, трудову дисципліну, виконувати встановлених норм праці; виконувати вимогами з охорони праці і забезпеченню її безпеки, бережно ставитися до майна роботодавця та інших працівників. У нашій країні трудовий розпорядок в організаціях визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Правила внутрішнього трудового розпорядку є локальним нормативним актом організації. Вони регламентують порядок приймання й звільнення працівників, правничий та обов'язки сторін трудового договору, режим праці та період відпочинку, застосовувані до працівникам заходи заохочення, стягнення та інших. Правила внутрішнього трудового розпорядку ставлять за мету забезпечити раціональне використання кожним працівником робочого дня, підвищення продуктивність праці.

Зазвичай правила внутрішнього трудового розпорядку містять такі розділи:

1) загальних положень (про дії правил);

2) порядок приймання й звільнення працівників,

3) робочий час (режим роботи) та палестинці час відпочинку;

4) основні обов'язки працівників;

5) основні обов'язки роботодавця;

6) заохочення за успіхи у роботі;

7) відповідальність порушення трудовий дисципліни.

Правила поширюються усім працівників.

У окремих галузях економіки окремих категорій працівників діють статути й положення про дисципліни, які затверджуються Урядом Республіки Білорусь у.

Треба сказати, що, зазвичай, стану та статути про дисципліни не поширюються усім працівників, а застосовуються лише у окремих категоріях, передбачених у тих актах. Що стосується тих працівників, які підпадає під дію статутів чи положень про дисципліни, поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку повному обсязі. Положення і статути про дисципліни обов'язкові всім працівників, які під їхня цілющість. Самі наймачі немає права вносити у яких доповнення та зміни. Один із відмінних рис цих актів – його присутність серед них більш суворих, ніж інших працівників, заходів стягнення.


3. Завдання

Ухиляння від призову на військову службу, досконале шляхом навмисного заподіяння собі тілесних ушкоджень, або симуляцією хвороби, або підробки документів або іншого обману – карається обмеженням волі терміном до 5 років, або позбавленням волі той самий термін. Стаття 435 год. 2 Кримінального кодексу Республіки Білорусь у. Визначте структуру правової норми.

Рішення завдання

Родовий і видовий об'єкти злочину збігаються - це встановлений порядок військової служби. Цей лад має сувору правову регламентацію: Конституція Республіки Білорусь у, закон «Про військового обов'язку та військовою службі»,общевоинские статути Збройних сил Республіки Білорусь у, відповідні настанови, інструкції.

Безпосередній об'єкт злочину пов'язане з специфікою військової служби - зазіхання конституційну обов'язок несення військової служби.

Склад злочину проти військової служби матеріальний.

>Объективную бік злочину характеризує встановлений законом ознака — час скоєння діяння: час проходження служби.

>Субъективную бік злочину, характеризує навмисна форма провини.

Суб'єкт злочинів - це військовослужбовці, які відбуваються військову службу за призовом або за контракту.


Список використаних джерел

1. Конституція Республіки Білорусь у 1994 року. Прийнята на республіканському референдумі 24 листопада 1996 року (з цим і доповненнями, прийнятими на республіканських референдумах 24 листопада 1996

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Виконавчий напис нотаріуса
  >ФЕДЕРАЛЬНОЕ >АГЕНСТВО ПО ОСВІТІ Філія державного освітнього закладу вищого професійної освіти
 • Реферат на тему: Виконавча система Російської Федерації
  Зміст Запровадження 1 Уряд РФ як виконавчий орган структурі державної влади 2 Місце Уряди у системі
 • Реферат на тему: Виконавче право
  Тема 1 Завдання 1 Чи законні дії судового >пристава-исполнителя Стаття 46 ФЗ «Про виконавче
 • Реферат на тему: Исполнительное виробництво
  Порядок відновлення пропущеного терміну на пред'явлення виконавчого аркуша до виконання. Види
 • Реферат на тему: Исполнительное виробництво
  Исполнительное виробництво як примусова форма реалізації судових та інших актів, цієї мети,

Навігація