Реферати українською » Государство и право » Завдання і основні напрямки діяльності організаційно-інспекторських (штабних) апаратів органів внутрішніх справ


Реферат Завдання і основні напрямки діяльності організаційно-інспекторських (штабних) апаратів органів внутрішніх справ

Страница 1 из 5 | Следующая страница

>ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙЮРИДИЧЕСКИЙ ІНСТИТУТ

МВС РОСІЇ

Кафедра адміністративного правничий та адміністративно – службову діяльність

>КУРСОВАЯ РОБОТА

 

з дисципліни: «Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ»

Тема: Завдання і основні напрямки діяльностіорганизационно-инспекторских (штабних) апаратів органів внутрішніх справ

р. Хабаровськ 2009 рік


План

 

Запровадження

1. Правове положенняорганизационно-инспекторских (штабних) апаратів органів внутрішніх справ

1.1 Історія створення штабних підрозділів

1.2 Система і структураорганизационно-инспекторских (штабних) апаратів органів внутрішніх справ

1.3 Завдання і функціїорганизационно-инспекторских (штабних) апаратів органів внутрішніх справ

2. Місце й ролі чергової служби у системі органів внутрішніх справ

2.1 Чергова частину - у системі органів внутрішніх справ

2.2 Система і структура чергових частин органів внутрішніх справ

2.3 Організація роботи в черговій частині

Укладання

Список літератури

 


Запровадження

 

Щоб діяльність штабів була високоефективної, вона повинна переважно відповідати певним вимогам, саме: організованості, цілеспрямованості, оперативності, передбачення і передбачливості, точності й діють старанності, ініціативи й творчості.

Такий орган управління, як штаб має вирізнятися високої злагодженістю й можуть бути здатним забезпечувати тверде, безупинне, гнучке і потайливе управління органом внутрішніх справ у будь-яких умов оперативної обстановки.

Вимога організованості залежить від чіткої, суворо упорядкованим й уміло побудованої роботі штабу. Це досягається: постійним керівництвом штабом начальник органу внутрішніх справ України та начальника штабу, чітким виконанням кожним співробітником своїх зобов'язань, систематично їх уточненням, проявом самостійності, ініціативи, високої дисципліни і бездоганної старанності; узгодженістю роботи штабу з діяльністю інших органів управління.

Вимога цілеспрямованості залежить від постійної спрямованості штабу влади на рішення головних завдань, вмілому визначенні і зосередженні основних зусиль на першочерговою опрацюванні і здійснення найважливіших заходів, від яких успішне виконання поставлених перед органом внутрішніх справ завдань.

Це досягається:

— постійної службової готовністю штабу;

— чіткої організацією праці та раціональним розподілом завдань;

— узгодженої роботою зі штабами підлеглих, взаємодіючих та частину сусідніх органів внутрішніх справ, і навіть управлінськими структурами інших органів, адміністрацією органів структурі державної влади суб'єктів Російської Федерації органів місцевого самоврядування;

— необхідним матеріально-технічного забезпечення штабу;

— широким використанням коштів автоматизації та обчислювальної техніки;

— суворим дотриманням режиму таємності, правилами веденнярадиообмена та інформації.


1. Правове положенняорганизационно-инспекторских (штабних) апаратів органів внутрішніх справ

Нині правове становищеорганизационно-инспекторских (штабних) апаратів регламентується законодавством, підзаконними нормативними правовими актами, зокрема відомчими. Зокрема, наказами міністра внутрішніх справ Російської Федерації, затверджене Положення проОрганизационно-инспекторском департаменті МВС Росії, Тимчасовий наставляння службовими щаблями штабів органів внутрішніх справ, прийнято інші нормативні акти.

>Организационно-инспекторский департамент МВС же Росії та нижчіорганизационно-инспекторские (штабні) апарати органів внутрішніх справ у свою роботу керуються Конституцією РФ, федеральними конституційними законами, федеральними законами, указами і розпорядженнями Президента РФ, постановами і розпорядженнями Уряди РФ, загальновизнаними нормами і принципів міжнародного права, міжнародними договорами Російської Федерації, нормативними правовими актами Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації.

РоботаОрганизационно-инспекторского департаменту МВС Росії організується з урахуванням використання наукових рекомендацій та передового досвіду, принципів планування, поєднання колегіальності за її обговоренні, суворого розмежування посадових обов'язків співробітників й особистої відповідальності кожного працівника за стан справ на дорученому ділянці.

Положенням проОрганизационно-инспекторском департаменті МВС Росії нею покладено такі:

1) вироблення пропозицій у цілях формування основних напрямів державної політики у сфері внутрішніх справ, стратегічного розвитку МВС Росії;

2) вдосконалення нормативно-правового регулювання управлінської діяльність у у сфері діяльності органів внутрішніх справ;

3) комплексний аналіз політики та планування оперативно-службовій діяльності МВС Росії, координація діяльності органів внутрішніх справ, установ, організацій МВС Росії з рішенню загальносистемних завдань боротьби з злочинністю, охорони громадського порядку та забезпечення громадську безпеку;

4) організація збору інформацію про оперативну обстановку Російській Федерації, її аналіз, прогнозування, розробка цій основі управлінські рішення МВС Росії;

5) організація та координація дій органів внутрішніх справ, установ і закупівельних організацій системою МВС Росії при надзвичайні ситуації;

6) проведення єдиної організаційно-штатної політики у системі МВС Росії;

7) організація за дорученням керівництва Міністерства контролю над виконанням підрозділами центрального апарата МВС Росії, органами внутрішніх справ, вимог законів, інших нормативних правових актів, покладених ними завдань та зняття функцій, надання їм надання практичної допомоги,

8) організація контрольно-ревізійної роботи у системі МВС Росії;

9) організаційно-методичне забезпечення діяльності штабних і контрольно-ревізійних підрозділів органів внутрішніх справ;

10) організація взаємодії з Федеральної міграційної службою й забезпечення за вказівкою міністра контролю над діяльністю її підрозділів;

11) координація наукового забезпечення діяльності МВС Росії, вдосконалення форм і методів управління у МВС Росії.

Зміст перелічених завдань розкривається через численні функціїОрганизационно-инспекторского департаменту МВС Росії, до основною з яких ставляться такі:

— що у виробленні державної політики у сфері внутрішніх справ з урахуванням аналізу та прогнозування стану злочинності і результатів боротьби із нею, у визначенні основних напрямів діяльності ОВС, Внутрішніх військ МВС Росії і близько ФМС Росії, розроблення заходів щодо її вдосконаленню, також єдиної організаційно-штатної політики у системі МВС Росії;

— постійне вивчення основних елементів оперативної обстановки біля Росії: економічні, соціальні, демографічні, географічні інші чинники довкілля функціонування органів прокуратури та підрозділів системою МВС Росії, їхній стан зусиль і коштів, результати оперативно-службовій діяльності, тенденції злочинності і здійснення адміністративних правопорушень у Росії;

— координація дій підрозділів центрального апарата МВС Росії, Внутрішніх військ МВС Росії, ГУМВС Росії зФО, МВС, ГУВС, УВС суб'єктів Російської Федерації,УВДТ,ОВДРО під час проведення великомасштабних комплексних операцій на двох і більше федеральних округах Російської Федерації, і навіть при ускладненні обстановки, надзвичайних обставин й за умов запровадження правового режиму надзвичайного чи військового становища;

— координація роботи чергових частин органів внутрішніх справ за своєчасному реагування на ускладнення оперативної обстановки та його організаційно-методичне забезпечення; взаємодію Космосу з черговими службами інших федеральних органів виконавчої;

— комплексний аналіз не більше своєї компетенції ефективності заходів, прийнятих департаментами МВС Росії, ФМС Росії, головними управліннями МВС Росії з федеральним округах, МВС, ГУВС, УВС суб'єктів Російської Федерації,УВДТ, органів внутрішніх справ на режимних об'єктах МВС Росії з реалізації органами внутрішніх справ України та ФМС Росії державної політики у сфері внутрішніх справ, і навіть вивчення і - оцінка ефективності впливу центрального апарату наоперативно-служебную діяльність підлеглих підрозділів, і розробка відповідних пропозицій;

— організація розробки федеральних комплексних програм з питань боротьби з злочинністю і міжвідомчих планів із залученням інших підрозділів центрального апарату, освітянських та науково-дослідних установ МВС Росії, що у контролю над виконанням;

— розробка планів основних організаційних заходів МВС Росії, роботи колегії, оперативних нарад за часів міністра; графік інспекторських, контрольних перевірок, комплексних виїздів в ГУМВС Росії зФО, МВС, ГУВС, УВС суб'єктів Російської Федерації,УВДТОВДРО, окружні управління матеріально-технічного й військової постачання МВС Росії, планів проведення документальних ревізій фінансово-господарську діяльність підрозділів системою МВС Росії службових відряджень, перевірок підрозділів центрального апарату міністерства, підрозділів, безпосередньо підлеглих міністерству, плану наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України та Внутрішніх військ МВС Росії;

— проведення інспекторських, контрольних і цільових перевірок діяльності підрозділів центрального апарата МВС Росії, органів внутрішніх справ України та підрозділів, входять до системи МВС Росії, і навіть проведення комплексних документальних і позапланових ревізій і перевірок фінансово-господарську діяльність в підрозділах центрального апарата МВС Росії, ГУМВС Росії зФО, МВС, ГУВС, УВС суб'єктів Російської Федерації,УВДТ,ОВДРО,ОУМТиВС МВС Росії, ВР МВС Росії;

— забезпечення роботи Наукового ради МВС Росії, координація діяльності науково-практичних секцій департаментів міністерства, ГУМВС Росії зФО, МВС, ГУВС, УВС суб'єктів Російської Федерації по науковому забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України та Внутрішніх військ МВС Росії, надання їм організаційно-методичної, консультативної і з практичної допомоги;

— організація функціонуванняСправочно-информационного фонду (>СИФ), формування відповідних інформаційних систем і масиву накопичувальних матеріалів;

— розробка проектів нормативних правових актів, вкладених у вдосконалення правовим регулюванням управління у сфері внутрішніх справ;

— прийняття у межах своєї компетенції участі у доборі та розстановці керівників штабних і контрольно-ревізійних підрозділів ГУМВС Росії зФО, МВС, ГУВС, УВС суб'єктів Російської Федерації;

— підготовка графіка випуску спеціальних відомчих видань і єдиної тематичного плану публікацій матеріалів виданнях центрального апарата МВС Росії; координація політики та контроль видавничої роботи і випуску спеціальних відомчих видань (журналу «Вісник МВС Росії» і бюлетеня «>Оперативно-разискная робота»);

— організація розгляду уявлень органів прокуратури, судових установ листів, заяв і коментарів звернень громадян, публікацій, і повідомлень у засобах масової інформації про порушення законності у діяльності органів внутрішніх справ України та вироблення заходів для їх усунення і здійснення інших функцій.

Важливою функційОрганизационно-инспекторского департаменту МВС Росії є й визначення основних напрямів розвитку організаційно-структурного побудови органів, підрозділів, установ і закупівельних організацій системою МВС Росії. Особливо що це стосується структури центрального апарата МВС Росії і близько підрозділів, безпосередньо йому підлеглих, їх типових структур, штатного розклади і нормативів штатної чисельності.

Що ж до повноваженьорганизационно-инспекторских (штабних) апаратів ГУМВС Росії зФО, МВС, ГУВС, УВС суб'єктів Російської Федерації,УВДТ, міськрайлінорганів внутрішніх справ, всі вони закріплені насамперед у Тимчасовому наставлянні службовими щаблями штабів органів внутрішніх справ, затверджених наказом МВС Росії від 12 лютого 1997 р. №86.

Зазначеним нормативним актом закріплені завдання, функції штабів, повноваження проводирів цих фракцій. У ньому розкриваються роль і важливе місце штабів у системі органів внутрішніх справ, їхні стосунки між собою й іншими органами управління, основні вимоги, які пред'являються роботі штабів, зміст організаторської роботи, організація контролю над виконанням планів, програм, тож методичного забезпечення планування, призначення та зміст інформаційно-аналітичної роботи, організація досліджень, прогнозування криміногенної обстановки, вивчання суспільної думки та інших.

У Тимчасовому наставлянні підкреслюється, щоорганизационно-инспекторские (штабні) апарати є самостійними структурними підрозділами органів внутрішніх справ.

 

1.1 Історія створення штабних підрозділів

Відомо, що з виконання функцій управління у кожному органі є відповідний апарат на чолі з керівником. Принаймні ускладнення процесів управління, збільшення обсягів циркулюючої інформації, яка потрібна на підготовки управлінські рішення, апарат управління організаційно відокремлюється від про оперативних чи лінійних підрозділів. Такі організаційно відособлені структури існують практично переважають у всіх досить випадку великих фундацій, одержуючи різне назва — організаційні підрозділи, організаційно-методичні підрозділи, адміністративні підрозділи тощо. буд. Незалежно від своєї назви, всі вони у тій чи іншій мері виконують штабну функцію, основне призначення якої — інтелектуальне й організаційним забезпеченням реалізації процесів управління.

>Штабная функція — об'єктивно необхідною категорією сфери управління. Її здійснення завжди спрямоване забезпечення найефективнішого функціонування основних служб і всієї системи загалом. Великий російський учений П. М.Керженцев дає таке визначення штабу: «Кожен штаб, в чистому вигляді, — є, як кажуть, мозок організації, т. е. той центр, який докладно вивчає яка відбувається роботи й обмірковує все методи, за якими робота має відбуватися у майбутньому». Зміст штабний функції у сфері управління П. М.Керженцев бачив у виробленні стратегії, у вирішенні питань організаційного характеру, аналізі результатів роботи, обліку й контролю,инструктировании окремих служб і координації своєї діяльності .

Історія розвитку штабних підрозділів у різні сфери управління бере початок у сфері діяльності державної машини. За свідченням фахівців перші згадки про окремих обличчях чи групах осіб, виконували у збройних силах допоміжну роль забезпеченні допомоги суб'єкту управління після ухвалення їм рішень, сягають XVI в. У російській армії при воєводах призначалися особи, «потрібні бояри», яке здійснювало розвідку місцевості, охорону військ, вибір місць дислокації та інші обов'язки.

За часів Петра I переважають у всіх стройових частинах ввели посаду квартирмейстера, до обов'язків якого входило допомогу командиру у створенні пересування і розміщення військ, вивченні місцевості й складання карт, планів тощо. п. Згодомквартирмейстерская служба тепер називається службою генштабу.

Функції управління, які заведено називати штабними, здійснювались із початку розвитку системи органів внутрішніх справ. У наказі МВС Росії «Про встановлення дати створенняорганизационно-инспекторских апаратів органів внутрішніх справ Російської Федерації» від 4 вересня 1998 р. №557 такий датою визначено 7 жовтня 1918 р., коли наказом № 1 по Головного управління Робітничо-селянської міліції НКВС, у складі головного управління міліції поруч із Центральним управлінням карного розшуку і деякими іншими підрозділами було створено інструкторський і інформаційний відділи. Пізніше вони були реорганізовані уИнструкторско-инспекторский відділ, і потім ввійшло до складу сформованої кінці1919г. Інспекції головного управління міліції. До січня 1920 р. при губернських управліннях організовані підвідділи інспекції.

Положенням про ІнспекціїГлавмилиции її у було покладено завдання, до виконання яких у неї наділена широкі повноваження: здійснення фактичного контролю над виконанням органами міліції, їх працівниками та усіма службовцями своїх прямих обов'язків, вивчення особливостей організації загальної (>уездно-городской) та спеціальної (промислової, залізничної, водної) міліції; виробництво ревізії органів міліції «щодо адміністративного, військового і технічного стану», «сприяння органам міліції у тому організації (виробленні планів і проектів поліпшення стану міліції, розробці інструкцій тощо. буд.)»3, зміцнення правосвідомості, дисципліни у співробітників і кількість службовців міліції. Попри важке матеріальне становище, постійну брак кваліфікованих кадрів, інспекція регулярно здійснювала виїзди на місця. Тільки 1922 р. було обстежено управління міліції 43 губерній і автономних областей, 80 повітів, складено 258 актів про інспектуванні, 43 доповіді про стан діяльності міліції та 43 проекту наказів .

З метою досягнення реальних результатів Інспекція стежила за усуненням виявлених недоліків, заводила в кожному факту порушення окрему справу й припиняла його тільки після усунення порушень2. Інспекція входила з пропозицією до керівництва міліції про усунення осіб, займали відповідальні посади й які зможуть налагодити роботу належним чином. У Інспекції була група спеціалістів-інспекторів за одним на вид діяльності міліції та

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація