Реферати українською » Государство и право » Договір підряду в цивільному праві


Реферат Договір підряду в цивільному праві

Страница 1 из 11 | Следующая страница

>СОДЕРЖАНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

ГЛАВА 1. ДОГОВІРПОДРЯДА:ПОНЯТИЕ, СПІЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА, МІСЦЕ У СИСТЕМІДОГОВОРОВ

1.1 Історія розвитку інституту підряду у цивільному праві Росії

1.2 Поняття договору підряду, відмінність договору підряду від інших договорів

1.3 Види договорів підряду

ГЛАВА 2.СОДЕРЖАНИЕДОГОВОРАПОДРЯДА

2.1 Істотні умови договору підряду

2.2 Інші умови договору підряду

ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМИЗАКЛЮЧЕНИЯ,ИСПОЛНЕНИЯ,РАСТОРЖЕНИЯ І ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПО ДОГОВОРУПОДРЯДА

3.1 Укладання договору підряду

3.2 Права, обов'язки, і відповідальність сторін із договору підряду

3.3 Зміна і розірвання договору підряду

>ЗАКЛЮЧЕНИЕ

>БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Актуальність теми дипломного дослідження. Законодавче регулювання будь-якого договору зводиться до встановлення спеціального правового режими з певної моделі. Умовою для такого режиму таки є те, що укладений сторонами конкретний договір має властивими відповідної моделі ознаками.

З договором підряду у сенсі виникають певні труднощі. Особлива складність аналізованої конструкції спричинила у себе те, що уявлення про підряді не завжди однозначним. Це виявляється у сформованих розбіжності в з'ясуванні сенсу предмета договору, набору правий і обов'язків сторін, співвідношення його з суміжними договорами тощо. Ця дипломна робота присвячена проблемам, які виникають під час укладання у виконанні договору підряду в сучасному цивільному праві.

З необхідністю укласти договір підряду рано чи пізно зіштовхується будь-який керівник організації, або індивідуальний підприємець. Жодна організація неспроможна самостійно забезпечити сув'язь разових чи постійних робіт, що потенційно можуть знадобитися у процесі виробничої чи іншого діяльності. Тож виконання різних робіт, зробити котрі своїми силами неможливо, залучаються особи, які мають професійними здібностями, спеціальними навичками, відповідної технічної базою.

Виникаючі між партнерами за угодою відносини оформляються договором підряду, однією з основних регуляторів взаємовідносин замовника і підрядчика.

Економічна незалежність замовника і підрядчика реалізується через їх самостійність, пріоритет договору підряду, договірні ціни на всі передбачений договором результат роботи, ініціатором яких може бути як підрядчик, і замовник.

Ступінь наукової розробленість. Проблемами договору будівельного підряду у цивільному праві займалися такі вчені якЮ.Г.Басин, А.Х.Бербеков,М.И.Брагинский,Л.А. Борисова,В.В.Витрянский,А.И.Дихтяр,Д.А.Елисеев,Б.Д.Завидов,О.С.Иоффе,Р.А.Кадиров,Н.И.Коваленко,Д.И.Мейер,Е.А.Мищенко,Ю.В.Романец,И.А.Сиротина, Ю.І.Фроловская,Р.Р.Хасанова,А.В.Эльдерханов,А.М.Эрделевский та інші автори.

Метою справжньої роботи є підставою:

- розгляд порядку підписання договору підряду;

- визначення її істотних умов договору підряду, специфіки забезпечення і місця у системі інших договорів підряду,

- визначення співвідношення спільне коріння й спеціальних норм, регулюючих даний вид договірних відносин;

- визначення цього виду договірних взаємин у умовах переходу країни - до ринкових відносин;

- розглядсудебно-арбитражной практики з питань підряду;

- виявлення труднощів і шляхів розв'язання.

Завдання дослідження:

- розглянути історичне розвиток договору підряду у російському праві;

- проаналізувати поняття договору підряду за чинним цивільного законодавства;

- розглянути класифікацію договорів підряду у російському цивільному законодавстві;

- розглянути умови підписання договору підряду;

- розкрити особливості підписання договору, виконання й припинення;

- розглянути правничий та обов'язки сторін, ризики та питання страхування;

- проаналізувати питання, та цивільного захисту прав у договорі підряду.

Об'єктом дослідження дипломної праці є суспільні відносини, що у області виконання потреб громадян і держави, забезпечення правий і інтересів, у договорі підряду.

Предмет дослідження:

· норми Цивільного кодексу РФ та інших федеральних законів,

· матеріали судової практики стосовно проблемі дослідження.

Методи дослідження. Обгрунтування положень, висновків, і рекомендацій, які у дипломної роботі, здійснено шляхом комплексного застосування наступних методів соціально-правового дослідження:историко-правового, статистичного ілогико-юридического.

Структура і роботи вистачить. Дипломна робота складається з запровадження, трьох глав, які включають у собі вісім параграфів, ув'язнення й бібліографічного списку


ГЛАВА 1. ДОГОВІРПОДРЯДА:ПОНЯТИЕ, СПІЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА, МІСЦЕ У СИСТЕМІДОГОВОРОВ 1.1 Історія розвитку інституту підряду у цивільному праві Росії

 

Серед перших згадувань особисте найманні, як різновиду надалі підряду, є Російська щоправда. До нас дійшли три основних редакції: Коротка,Пространная іСокращенная. Найдавніша – Коротка (підготовлена пізніше 1054 року).Обязательственние відносини могли виникати з заподіяння шкоди і з договорів. Договір особистого найму (вуслужение), до виконання певної роботи полягав усно, у присутності свідків, на торгу чи присутностімитника, письмово.

Як такою договір підряду почав діяти із 18-ї століття, коли почалося державне промислова розбудова у сенсі. Замовником було держава. Його органи, чи великі приватні чи змішані компанії.Подряд забезпечувався неустойкою і поручництвом. При порушенні зобов'язань застосовувалися кримінально-правові й адміністративні санкції (тюремне ув'язнення, тілесні покарання). Договір особистого найму, тоді, полягав реалізації робіт з дому, землі, в промислах, цехах,мануфактурах, заводах і видача торговельних підприємствах. Свобода волі за укладанні договору був у деяких випадках умовної: неповнолітні діти так і жінки укладали його тільки за згодою чоловіка чи батька. Фортечні селяни, з дозволу поміщика, письмово які визначали, який термін дозволяє висновок такого зобов'язання. Коло осіб, йдуть на договір особистого найму, виявився досить широким, він охоплював переважно кріпаків.Ремесленников (учнів, підмайстрів) і відносно невелику групу вільнонайманих працівників.

У зведенні законів Російської імперії, який почав діяти з початку 1835 року предмет договору підряду визначався як: на будівництво, лагодження, переробка будинків, постачання матеріалів, припасів, речей, перевезення речей і. У 1861 року приймається становище «про наймання працівників казенних і громадських організацій робіт». У1870-1874гг. розробляється закону про наймання робочої сили в, несучою у собі нові принципи права. У результатіконтрреформ (в1886г.) видається особливе положення про найманні на сільські роботи, відповідно до яким підписання договору по особливої формі (договірні листи, видавалисяволостними правліннями), використання поліції для розшуку самовільно минулих робочих.

Широке поширення особистого найму зажадало спрощеного способу підписання договору особистого найму. Наприклад, до Катерини II цей договір мав полягати кріпаком порядком, дуже складно. У цьому договір складався і засвідчувався певними державними органами, з більшими на формальностями, зі стягуванням у своїй величезних мит. Згодом такі договори стали відбуватися простішими способами – явочним домашньою. При явочному способі складався самими сторонами, та був реєструвався як у державних органах. При домашньому способі взагалі вимагалося ніякої реєстрації. Термін договору встановлювався до п'яти.Определялся порядок визнання договору недійсним.Недействительними вважалися договору, укладені стані сп'яніння, із застосуванням насильства, через обман.

У післяреволюційний час договір підряду також мав широке застосування і дуже використовувався державними підприємствами. Заодно він полягав як між соціалістичними організаціями. Державні підприємства могли розпочинати підрядні відносини і з приватні організації та громадянами. Законодавець посилено охороняв інтереси соціалістичних підприємств. У положенні про державних підрядах і поставках 1936 року передбачалися заходи для огорожі соціалістичних підприємств від несумлінних підрядників і постачальників. Державні підряди і постачання здавалися з прилюдних торгів, тобто. влаштовувався своєрідний аукціон, у процесі якоговиявлялся найвигідніший державі контрагент. Договори великі суми затверджувалися відповідним наркоматом чи губернським виконкомом, від приватних контрагентів вимагалося внесеннязалога[1].

Ще1931г. ЦВК, і РНК СРСР зобов'язали господарські органи оформляти замовлення і постачання договорами. На початку кожного господарського року, коли проводилася договірна компанія, видавалися спеціальні постанови, регулюючі порядок укладення договорів.Устанавливались форми договорів – генеральні і локальні. Генеральні договори укладалися між центрами двох систем, наприклад, між якимось промисловим наркоматом і торговим відомством. За підсумками локальних – між конкретним замовником і підрядчиком. За підсумками загальних принципів, встановлених генеральним договором, локальні договори визначали конкретні умови, у яких мають здійснюватися постачання російської та виконуватися підряди. Посилюється увагу до договірної дисципліни, позаяк нині виконання договору означає це й виконання плану. Загальна система радянського правничий та договірних відносин не зазнала в часи війни корінних змін. Проте там, де діяли договірні зв'язку, умови війни, вимагали їх якнайсуворішого дотримання, твердої договірної дисципліни.Четко вираженої була тенденція до зменшення цивільно-правових договірних взаємин у користь відносин владних, адміністративно-правових.

Прийняті 8 грудня 1961 року «Основи громадянського законодавства союзу СРСР і союзних республік» історія радянського громадянського права були загальносоюзним законодавчим актом, що містить основні норми громадянського права. У1963-1964гг. з урахуванням Основ в союзних республіках було прийнято цивільні кодекси. З Закону РРФСР від 11 червня 1964 року «Про затвердження Цивільного кодексу РРФСР» набрав чинності Цивільний кодекс РРФСР.

У розділі 30 визначалося, що договір підряду – це певна робота, яку підрядник на власний ризик за завданням замовника, та був замовник зобов'язується прийняти Європу і оплатити підрядчику виконану роботи. У статті 351 «Виконання підрядних робіт громадянином» вказувалося: громадянин може взяти він виконання роботи лише за умов виконання цієї роботи своєю працею. На виконання робіт, передбачених договором, то, можливо складена приблизна кошторис, яка може коригуватися. Обумовлено виконання роботи, що з матеріалів підрядчика, що з матеріалів замовника. Соціалістичні організації могли видавати свої матеріали й устаткування соціалістичним промислових підприємств виготовлення продукції з договору відповідно до нормами витрат матеріалів, термінами повернення залишків і основних відходів. Ризик випадкової загибелі лежить на жіночих боці, надала матеріал.

У статті 360 говорилося у тому, що й підрядчик не приступає своєчасно до виконання договору чи працює повільно – замовник вправі відмовитися від договору ЄС і зажадати відшкодування збитків. Сплата винагороди здійснюється замовником зі здавання всієї хірургічної роботи, якщо інше встановлено законом чи договором.

Розрахунки між сторонами у разі загибелі предмета підряду чи неможливості закінчення роботистоились залежно від цього, коли сталася загибель. Якщо здачі – підрядчик немає права вимагати винагороди до праці. Якщо загибель відбулася внаслідок недоліків матеріалу, доставленого замовником – підрядчик вправі вимагати винагороди до праці. У порушення договору підрядчиком замовник мав право вимагати:

1) безоплатного виправлення недоліків;

2) відшкодування витрат за усунення;

3) зменшення винагороди до праці.

У ДК РРФСР 1964 року встановлено давність за позовами про відповідальність підрядчика. Позови по відступів та умовами договору,ухудшивших роботу, пред'являються протягом 6 місяців, по прихованим недоліків – впродовж року. Позови по прихованим недоліків у структурі чи спорудженні, якщо однієї зі сторін є громадянин – протягом трьох років після прийняття роботи. Якщо договорі підряду передбачено гарантійний термін і заява щодо недоліків роботи зроблено на межах цього часу, споживачів протягом терміну позовної давності починається з дня всі заяви про недоліках, а стосунках між соціалістичними організаціями – від часу виявлення недоліків у роботі. Що стосується неявки замовника по одержання речі, виготовленої за договором побутового замовлення, підрядник вправі після закінчення шість місяців від часу, коли, згідно з договором, річ мусить бути здано замовникові та суспільству наступногодвухкратного попередження замовника продати річ, а виручену суму, з відрахуванням всіхпричитающих підрядчику платежів, доповнити депозит нотаріальної контори з ім'ям замовника.

У розділі 31 «>Подряд на капітальне будівництво» було внесено норми про взяття договору для будівництва. Договір підряду полягав замовником з одного будівельної організацією, а разі і як, обумовлених Радою Міністрів СРСР, з цими двома і більше будівельними організаціями, які могли як генеральному підрядчику виходячи з договору субпідряду доручати виконання окремих комплексів робіт спеціалізованим організаціям.

Права замовника й відповідальність сторін витікали з глави 30 «>Подряд»: замовник мав здійснювати контроль і технічний нагляд над втіленням роботи. Відповідальність сторін за невиконання або належне виконання лежав відповідальної боці.

З упровадженням Цивільного кодексу Російської Федерації від 26.01.1996 року частини II сталися деякі зміни й нововведення. Цивільний кодекс дає докладний регулювання підрядних відносин.

 

1.2 Поняття договору підряду. Відмінність договору підряду від інших договорів

Договором визнається угоду двох або кількох осіб встановити, зміні чи припинення цивільних правий і обов'язків.

Цивільний кодекс визначає договір підряду як договір, з якого одне сторона, підрядник, зобов'язується виконати за завданням з іншого боку, замовника, певну роботи й здати її результат замовнику, а замовник зобов'язується прийняти результат праці та оплатити його (стаття 702 ДК РФ).

Виконання роботи підрядчиком спрямоване для досягнення певного результату, наприклад, виготовлення речі, здійснення її ремонту, зміна зовнішнього вигляду, тобто отримання результату, має конкретне речовинне і відособлене від виконання вираз.

Договір підряду є двостороннім,консенсуальним івозмездним.

На відміну відвозмездних договорів про передачу майна у власність (інше речове право) чи користування договір підряду, з одного боку, регулює процес продуктивної діяльності,сопровождающейся створенням певного упредметненого результату. Відповідно до п. 1 ст. 703 ДК договір підряду укладається виготовлення чи переробку (обробку) речі або виконання іншої. Отже, інтерес замовника у договорі підряду полягає у отриманні нової речі, виготовленої підрядчиком як в даному договорі, чи поліпшенні якості та інших споживчих властивостей вже існуючої речі.

З іншого боку виготовлення, переробка (обробка) речі чи здійснення якоїсь інший роботи мають супроводжуватися передачею її замовнику. Відповідно до п. 2 ст. 703 ДК за договором підряду, укладеним на виготовлення речі, підрядник поруч із передачею нової речі передає також її у замовнику. У решті випадків підрядник повинен передати замовнику результат виконаної роботи, який виражений у новій речі, але фактично є речовинним. У зв'язку з цим рухаючись підрядчиком замовнику результат досягнуто не обов'язково має являти собою рухому чи нерухому річ.

Ще однією важливим відзнакою договору підряду відвозмездних договорів про передачу майна у власність (інше речове право) чи користування те, що його предметом завжди виступають під час виготовлення -индивидуально-определенние речі, а при переробці (обробці) чи виконання інший роботи - конкретний упредметнений результат щодоиндивидуально-определенних речей. Необхідність створення новихиндивидуально-определенних речей чи зміни їх споживчих властивостей передбачає здійснення підрядних робіт з завданням замовника. Відповідно до п. 1 ст. 715 і п. 3 ст. 703 ДК замовник проти неї у час перевіряти хід подій і якість роботи, виконуваної підрядчиком, не втручаючись, проте, у його діяльність. Натомість, підрядник самостійно визначає способи виконання

Страница 1 из 11 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація