Реферати українською » Государство и право » Договір підряду та його види господарської діяльності


Реферат Договір підряду та його види господарської діяльності

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Зміст


Запровадження                                                                             

>1.Общая характеристика підрядних правовідносин і Ташкентським договором підряду………………………………………………………………. 3-6

>2.Основние складові договору підряду…………………. 7-13

3. Види договору підряду………………………………………….. 14-23

Укладання

Список використаних джерел


>Реферат

на курсову роботу з темі:

Договір підряду та її види господарську діяльність.

 

Обсяг роботи 25 з., зокрема 1 найменування літератури.

Ключове слово: підрядні правовідносини, договір, будівельний поспіль, побутової поспіль, підрядні роботи з державних потреб.

Договору підряду притаманні деякі риси трудового договору, договору продажу-купівлі, договорувозмездного надання послуг, договору виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт. Близьким договору підряду є трудового договору, яким працівник за винагороду працює для наймача. Відносини праці врегульовані між працівником наймачем правилами внутрішнього трудового розпорядку, тут важливий процес праці, а підрядник самостійно організує діяти і умови його виконання, тут важливий лише результат праці. Робітник отримує зарплатню незалежно від результату праці, а підрядник ми можемо претендувати на винагороду лише за результатами виконання роботи незалежно від зовнішніх чи інші обставини, причому за умови якісного виконання. Трудової договір полягає, зазвичай, на невизначений термін, а договір підряду завжди носить терміновий характер.Наниматель зобов'язаний страхувати своїх працівників і відраховувати кошти у фонд соціального захисту, в підрядних ж відносинах підрядчик страхує себе і свій роботу сам, на власний розсуд. Трудові відносини врегульовані імперативними ідиспозитивними нормами законодавства, а підрядні регулюються переважнодиспозитивними нормами, що дозволяють суб'єктам договору самостійно визначати своїх відносин.

Основною відмінністю пива договору підряду від договору продажу-купівлі і те, що договір купівлі-продажу спрямований лише з передачу речі у власність іншій юридичній особі, а договір підряду має своїм предметом як результат роботи (річ), але й він процес роботи. За договором купівлі-продажу продавець зобов'язаний попередити покупця про недоліках цього договору. Інакше покупець зможе зажадати заміни товару чи інших компенсацій. На покупця не лежить обов'язок оглянути товар під час приймання. Замовник, який знайшов під час приймання вади на результаті виконаної роботи, вправі посилатися ними лише тоді, тоді як акті або у іншому документі, що засвідчував прийомку, було визначено ці недоліки або можливість наступного пред'явлення вимоги про їхнє усуненні. Якщо інше не передбачено договором підряду, замовник, прийняв результати своєї роботи без перевірки, втрачає право посилатися упущення роботи, які можуть бути при звичайному способі її приймання (явні недоліки).

>Подрядний договір має спільні риси з договоромвозмездного надання послуг. Але з договору підряду важливо як виконання роботи, що можна розглядати, як послугу, а й результат цієї роботи, який має матеріальну форму. По договорувозмездного надання послуг важливий процес, робота; результат послуги невловимий. Потреби замовника при підряді задовольняються після передачі результату роботи, а замовник послуг отримує задоволення в процесі їх надання.


Запровадження

У сфері майнових відносин учасників громадянського обороту особливу увагу займають підрядні правовідносини. Суть такого роду відносин у тому, що з по завданням й узгодження з іншим виконує йому за плату певну роботу (замовлення), результат якої переходить із дотриманням встановленої законом чи договором процедури у власність замовника.

Сьогодні підрядні правовідносини є досить актуальною темою, оскільки з недостатнім розвитком ринкової економіки та відповідного законодавства коло учасників цих відносин стає дедалі більше, складнішим і різноманітним стає їхній вміст. І зрозуміло, що у кінцевий результат виконаних робіт річ набуває нові корисні, зокрема естетичні якості, які збільшують і її, нарешті, може бути створена на цілком нову річ. У цих результатах завжди зацікавлений якуслугополучатель (замовник), а йуслугодатель (підрядник).Услугополучатель зацікавлений у тому, щоб стати володарем цього результату, ауслугодатель - у цьому, щоб отримати відповідне матеріальну винагороду, залучити кошти виробництва, трудовий колектив тощо.

У межах аналізованих відносин будуються підприємства, об'єкти соціально-культурного і побутового призначення, житлові будинки, споруджуються дороги, ремонтують нерухомості, їх реконструкція, помешкання і технічне обслуговування різноманітних рухомого майна, здійснюється побутове обслуговування населення. Залежно від області заторкнутої відносинами підряду законодавець виділяє окремі види договору підряду: побутової поспіль, будівельний поспіль, поспіль виконання проектних і дослідницьких роботи, підрядні роботи з державних потреб.


>1Общая характеристика підрядних правовідносин і Ташкентським договором підряду.

 

Договір (>contractus) - найбільш стійка у часі правова форма. Її історія перегукується з часів Стародавнього Риму та налічує тисячоліття, що найкращим свідченням гнучкості договору, його найширших можливостей та високої ефективності в правовому регулюванні належного поведінки учасників господарського обороту, диференційованої і в об'єктивній оцінки недотримання вимог законодавця й погоджених умов. Договору було затребуваний різними суспільно-економічними формаціями і, попри багатовікову історію, не вичерпав своїх фізичних можливостей.

У повсякденному житті серед учасників громадянського обороту поширені як відносини власності, а й значне останнє місце посідають відносини, пов'язані з виконанням робіт однією особою за завданням чи основі договору з іншою особою. Зобов'язання з виконання робіт творяться у різних галузях економічного життя суспільства: будівництво, побутове обслуговування населення, наукові дослідження та розробки тощо. Особливе місце серед таких зобов'язань займають підрядні правовідносини.

Договір підряду ділиться на види різноманітні підставах. Насамперед, це нормативна класифікація, передбачена Цивільним кодексом, який містить правила про побутовому підряді, будівельному підряді, підряді на проектні і пошукові роботи, підрядні роботи з державних потреб. [>9.стр. 302]

Значення такого видового розподілу підрядних договорів у тому, що окремим їх видам загальних положень про договорі підряду застосовуються, якщо інше встановлено Цивільним кодексом (Далі ДК) й іншими актами законодавства.

Відповідно до ст. 656 ДК за договором підряду один бік (підрядник) зобов'язується виконати за завданням з іншого боку (замовника) певну роботи й здати її результат замовнику у призначений термін, а замовник зобов'язується прийняти результат праці та оплатити його (сплатити ціну роботи).

Договору підряду притаманні деякі риси трудового договору, договору продажу-купівлі, договорувозмездного надання послуг, договору виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт (далі -НИОКТР).[9.стр.303]

Найбільш близькими до договору підряду є трудового договору, яким працівник за винагороду працює для наймача. Відносини праці врегульовані між працівником наймачем правилами внутрішнього трудового розпорядку, тут важливий процес праці, а підрядник самостійно організує діяти і умови його виконання, тут важливий лише результат праці. Робітник отримує зарплатню незалежно від результату праці, а підрядник ми можемо претендувати на винагороду лише за результатами виконання роботи незалежно від зовнішніх чи інші обставини, причому за умови якісного виконання. Трудової договір полягає, зазвичай, на невизначений термін, а договір підряду завжди носить терміновий характер.Наниматель зобов'язаний страхувати своїх працівників і відраховувати кошти у фонд соціального захисту, в підрядних ж відносинах підрядчик страхує себе і свій роботу сам, на власний розсуд. Трудові відносини врегульовані імперативними ідиспозитивними нормами законодавства, а підрядні регулюються переважнодиспозитивними нормами, що дозволяють суб'єктам договору самостійно визначати своїх відносин.

Основною відмінністю пива договору підряду від договору продажу-купівлі і те, що договір купівлі-продажу спрямований лише з передачу речі у власність іншій юридичній особі, а договір підряду має своїм предметом як результат роботи (річ), але й він процес роботи. За договором купівлі-продажу продавець зобов'язаний попередити покупця про недоліках цього договору. Інакше покупець зможе зажадати заміни товару чи інших компенсацій. На покупця не лежить обов'язок оглянути товар під час приймання. Замовник, який знайшов під час приймання вади на результаті виконаної роботи, вправі посилатися ними лише тоді, тоді як акті або у іншому документі, що засвідчував прийомку, було визначено ці недоліки або можливість наступного пред'явлення вимоги про їхнє усуненні. Якщо інше не передбачено договором підряду, замовник, прийняв результати своєї роботи без перевірки, втрачає право посилатися упущення роботи, які можуть бути при звичайному способі її приймання (явні недоліки).

>Подрядний договір має спільні риси з договоромвозмездного надання послуг. Але з договору підряду важливо як виконання роботи, що можна розглядати, як послугу, а й результат цієї роботи, який має матеріальну форму. По договорувозмездного надання послуг важливий процес, робота; результат послуги невловимий. Потреби замовника при підряді задовольняються після передачі результату роботи, а замовник послуг отримує задоволення в процесі їх надання.

Отже, можна виділити такі характерні риси договору підряду:

1) підрядчик задовольняє індивідуальні вимоги замовника;

2) результатом договору підряду є виготовлення нової речі або
переробка (відновлення, зміна, поліпшення) вже існуючої;

3) річ, створювана за договором підряду, належить на праві
власності підрядчику досі прийняття роботи замовником, якщо інше
не в законі передбачено чи договором;

4) підрядник самостійно визначає засоби і способи виконання
завдання замовника, якщо інше не передбачено договором;

5) робота виконується за ризик підрядчика, якщо інше не передбачено
законодавством чи угодою сторін. Це означає, що з
виявлену неможливості продовження розпочатої роботи, знищенні
або пошкодження виконаної роботи з вини суб'єктів договору на
підрядчика покладається тягар несприятливих майнових і
немайнових наслідків, зазначених обставин.

По юридичній природі договір підряду є:

-консенсуальним - правничий та обов'язки за таким договору виникають проблеми з моменту досягнення угоди між сторонами;

- двостороннім - після підписання договору кожна зі сторін набуває правничий та обов'язки;

-возмездним - за таким договору майнову вигоду отримують обидві сторони.

Існує також класифікація договору підряду залежно від характеру виконуваної роботи та її результату. Вирізняють договір підряду:

-на виготовлення (створення) нової речі;

- на переробку (обробку) вже існуючої речі;

- виконання іншої з передачею її замовнику;

- виконання роботи утриманням підрядчика.

 Спеціальні вимоги до форми договору підряду не встановлено, тому вони визначаються загальними положеннями форму договорів (ст. 404 ДК) і угод (ст. 159-162, 164 ДК). Специфічну особливість має форма договору побутового підряду, який вважається укладеної належної формі з видачі підрядчиком замовнику квитанції чи іншим документом, що підтверджує підписання договору (ст. 685ГК).[9.стр.304]


2 Основні складового договору підряду

Будь-яке громадянськеправоотношение є складне правове явище. Вона має своєї слабкості і складається з трьох необхідних взаємозалежних елементів:

1) суб'єктів правовідносини;

2) об'єкта;

>3)содержания (правничий та обов'язки сторін).

З визначення договору підряду видно, що суб'єктами підрядних правовідносин є підрядник і замовник. Ними може бути як фізичні, і юридичних осіб. Закон не встановлює спеціальних вимог до суб'єктів підрядних правовідносин, тому за своїми юридичним якостям повинні відповідати загальним вимогам: для фізичних осіб - бути повнолітніми і дієздатними. Стороною в підрядних правовідносинах може бутинесовершеннолетнее обличчя, що у результаті емансипації оголошено повністю дієздатним (після досягнення 16 років, коли особа працює за трудовому договору (контракту) чи з дозволу батьків, усиновителів чи опікунів займається підприємницької діяльності; у разі зниження шлюбного віку до 15 років на обличчя і шлюбу). Якщо виконання підрядних робіт котра фізичною особою має систематичний характер, воно має бути підкріплено спеціальним дозволом (ліцензія, державна реєстрація). Найчастіше за підрядних правовідносинах громадяни виступають замовника. Щоб підприємства чи організації могли в ролі суб'єктів підрядних правовідносин, вони мають мати правами юридичної особи. Для юридичної особи виконання функцій підрядчика залежить з його правоздатності. Організації вправі приймати замовлення виконання робіт з договорами підряду, якщо це відповідає цілям своєї діяльності. Слід пам'ятати, що підрядні роботи мають бути забороненим промислом на виконання багатьох з яких має бути отримана ліцензія.

Для підрядних правовідносин характеризуєтся тим, у процесі виконання підрядник вправі залучати третіх осіб, передоручаючи їм, частину роботи, коли з акта законодавства чи договору підряду не випливає обов'язок підрядчика особисто виконати передбачену у договорі роботу. Такі стосунки іменуються відносинами генерального підряду, а треті особи - субпідрядниками (>п1.ст.660 ДК).

Генеральний підрядчик відповідає за дії третіх осіб. Він несе перед замовником відповідальність наслідки невиконання чи неналежного виконання зобов'язань субпідрядником, а перед субпідрядником - відповідальність за невиконання чи неналежне виконання замовником зобов'язань за договором підряду.

Зі згоди генеральному підрядчику замовник вправі укласти договір виконання окремих робіт коїться з іншими особами. І тут зазначені особи відповідають за невиконання чи неналежне виконання роботи безпосередньо перед замовником (п. 4 ст. 660 ДК).

Законодавство передбачає множинність осіб за підрядчика. У ст. 661 ДК сказано, що, якби боці підрядчика виступають одночасно дві особи чи більше, при неподільності предмета зобов'язання вони зізнаються стосовно замовнику солідарними боржниками і солідарними кредиторами. При подільності предмета зобов'язання, соціальній та інших випадках, передбачених законодавством чи договором, всі вони набуває правничий та несе обов'язки стосовно замовнику не більше своєї частки.

Суттєвими умовами договору підряду є її предмет і термін виконання роботи. У визначенні договору підряду сказано, що підрядчик зобов'язується виконати за завданням замовника певну роботи й здати її результат замовнику. Отже, в підрядних правовідносинах як предмет потрібно розглядати:

· підлягаючий виконання робота;

· обумовлений результат цієї роботи, рухаючись замовнику.

Робота виконується за ризик підрядника, і його утриманням, тобто з його матеріалів, його силами і коштами. Але договором може бути передбачене інше, тобто замовник може надавати свої матеріали.

>Подрядчиком можуть виконуватися роботи з виготовлення чи переробці (обробці) речі чи інші роботи з передачею результату замовнику.

Результат виконаної роботи повинен перетворитися на момент передачі замовнику мати властивостями, заздалегідь певними сторонами чи зазвичай що висуваються вимогами. Результат може бути доречний під час використання їх у межах розумного терміну. Для замовника важливий як результат роботи, а й термін виконання. При підряді він визначається терміном початку і строком його закінчення, що їх зазначені у договорі.

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація