Реферати українською » Государство и право » Договір безоплатного користування земельною ділянкою


Реферат Договір безоплатного користування земельною ділянкою

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Зміст

 

>1.Договор безоплатного користування земельною ділянкою……………. 3

2. Договір оренди земельногоучастка………………………………………6

Списоклитератури……………………………………………………………11


>1.Договор безоплатного користування земельною ділянкою

 

>Рассматриваемий договір, як і будь-яка цивільно-правової договір, полягає вільно за згодою сторін. Разом про те особливий його вдачу - безплатність - причина покладання на певнихссудодателей обов'язки укласти такі договори. Відповідно до п. 1 ст. 689 ДК за договором безоплатного користування (договору позички) один бік (>ссудодатель) зобов'язується передати чи передає річ у безплатне тимчасове користування боці (>ссудополучателю), а остання зобов'язується повернути таку ж річ у такому стані, у якому вона її дістала, з урахуванням нормального зносу чи стані, зумовленому договором. Договір позички безплатний, взаємний. Цей договір пов'язані з особистістюссудополучателя і часто є деяке послугу (дружню послугу), йому який чиниться. Не виключена, проте, передача речі в безоплатне користування й у інтересахссудодателя. Так, комерційні організації іноді надають речі в безоплатне користування з метою реклами, розраховуючи з їхньої наступний збут.

>Безвозмездность договору виключає будь-яке зустрічну надання із боку особи, отримує річ у користування. При включенні до договору умови про зустрічному наданні угода вважається недійсною як удавана (ст. 170 ДК).

Відповідно до п. 1 ст. 689 ДКссудодатель або зобов'язується передати, або передає річ у безоплатне користуванняссудополучателю. Це означає, що це договір може визнаватися ув'язненим як і момент досягнення сторонами угоди із наступною передачею речі у користування, тобто. може матиконсенсуальний характер, і при самої передачі речі, тобто. бути договором реальним. Тим самим було реальний договір позички вважається ув'язненим, як у доповнення до угодисовершена передача речі. За відсутності фактичної передачі обіцянку особи надати річ у безоплатне користування не має юридичного значення, а має лише моральний характер. З такого обіцянки немає правовідносини, отже, і жодних правових наслідків. Державна реєстрація договору безоплатного користування нерухомим майном, відповідно до вимог ст. 164 і 131 ДК, відбувається лише у разі, передбачені законами. Так, підлягає державної реєстрації речових договір безоплатного користування земельною ділянкою, укладений терміном щонайменше року. А ще опосередковано вказує п. 2 ст. 26 ЗК, за яким не підлягають державної реєстрації речових договори безоплатного користування земельною ділянкою, ув'язнені терміном менш як рік.

У безоплатне користування, як й у оренду, передаються лише відособлені земельні ділянки, тобто. предметом цього договору неможливо знайти земельні частки. По цивільного законодавства договір безоплатного користування, як та установчий договір оренди, то, можливо укладено і певний строк, і невизначений термін. Проте Земельний кодекс чітко встановлює, що це вид землекористування є лише терміновим. На цьому, начебто, напрошується висновок, що у договорі безоплатного користування термін має бути зазначений обов'язково. Проте, що у земельному законодавстві немає жодних обмежень за термінів надання земельних ділянок в безоплатне користування з урахуванням договору, встановлення як і обов'язки було б безглуздо. Тому, можна вважати, норми Цивільного кодексу тому випадку діють не змінювалась. За договором власник земельних ділянок зобов'язується надати ділянку у стані, відповідному умовам договору безоплатного користування та призначення земельних ділянок. Якщо він ділянку не надасть, інший бік має право вимагати розірвання договору безоплатного користування і відшкодування понесеного їм реального шкоди. Користувач зобов'язаний використовувати ділянку у відповідність до умовами договору, і якщо такі умови у договорі не визначено, то відповідність до призначенням земельних ділянок. Якщо порушує цього правила, власник ділянки вправі вимагати розірвання договори та відшкодування збитків. Користувач зобов'язаний також нести всі витрати з змісту земельних ділянок (якщо інше не передбачено договором безоплатного користування). І за наданні земельної ділянки у оренду, власник ділянки відпо-відає всі його недоліки, що він свідомо чи по грубої необережності не обмовив під час укладання договору безоплатного користування. При виявленні таких недоліків користувач вправі свій вибір зажадати безоплатного усунення цих недоліків чи відшкодування своїх витрат з їхньої усунення або дострокового розірвання договори та відшкодування завданого їм реального шкоди. Власник і не відповідає За недоліки ділянки, хто був їм обумовлено під час укладання договору, або були заздалегідь відомі користувачеві, або повинні бути виявлено їм під час огляду ділянки під час укладання договору або за передачі земельних ділянок. Те, що земельна ділянка передається в безоплатне користування, перестав бути основою зміни або припинення прав третіх осіб з цього річ: права сервітуту, права застави тощо. Але у укладанні договору безоплатного користування власник зобов'язаний попередити майбутнього користувача про всіх правах третіх осіб з цього річ, інакше користувач матиме право вимагати вимагати розірвання договору ЄС і відшкодування понесеного їм реального шкоди. Якщо договір безоплатного користування земельною ділянкою укладено без вказівки терміну, кожна зі сторін вправі у всяке час відмовитися від цього, сповістивши про це іншу бік за місяць (договором може бути передбачений інший термін сповіщення). За договором, укладеним із зазначенням терміну, діє той самий порядок, але за умови, що на договорі не передбачено інше. Договір, укладений із зазначенням терміну, може бути розірваний і достроково на вимогу однієї зі сторін, але це підстави. Власник земельних ділянок має право вимагати дострокового розірвання договору безоплатного користування у випадках, коли користувач:

· використовує ділянку над відповідність до договором чи призначенням;

· не виконує обов'язків за змістом земельних ділянок;

· істотно погіршує стан земельних ділянок;

· без згоди власника передав ділянку третій особі.

Користувач вправі вимагати дострокового розірвання договору безоплатного користування:

· для виявлення недоліків, роблять нормальне використання земельних ділянок неможливим чи обтяжливим, про наявність не знав не міг знати в останній момент підписання договору;

· якщо земельну ділянку через обставини, які не відповідає, буде здатний, непридатному від використання;

· якщо укладанні договору власник не попередив його про права третіх осіб на рухаючись ділянку;

· при невиконанні власником обов'язки передати земельну ділянку.

Як і з договору оренди, якщо користувач продовжує використовувати земельну ділянку після закінчення терміну договору за відсутності заперечень із боку власника, договір вважається відновленим тих-таки умовах на невизначений термін. Вартість невіддільних поліпшень земельних ділянок, вироблених користувачем без згоди власника, відшкодуванню заборонена. Якщо власник продає земельну ділянку чи здає їх у оренду, то правничий та обов'язки за договором безоплатного термінового користування земельною ділянкою переходять до нового власника чи орендарю. Що стосується смерті громадянина - власника земельних ділянок його правничий та обов'язки за договором безоплатного термінового користування земельною ділянкою переходять для її наступникові, а разі ліквідації чи реорганізації юридичної особи, котрий надав земельну ділянку в безплатне термінове користування, - для її правонаступнику. У разі смерті громадянина (ліквідації юридичної особи), котрий використовує земельну ділянку на праві безоплатного термінового користування, договір припиняється (якщо інше не передбачено договором).

2. Договір оренди земельних ділянок

Оренда - це надання будь-якого майна, у разі земельних ділянок, у тимчасове користування за певну платню з урахуванням договору оренди. Це з найпоширеніших і найефективніших форм використання землі в все світі. Земельні ділянки можуть бути надані їх власниками оренду відповідно до цивільного законодавства і Земельним кодексом.

Основним ознаками оренди земель є:

· терміновість, тобто. оренда - право, чинне певний період, визначається у договорі (на відміну наприклад, від безстрокових прав, як-от власність, постійне (безстрокове) користування та інших.;

· платність, тобто.возмездность орендних відносин, які з орендну плату, виплачуваний орендарем орендодавцю;

· повернення, тобто. по витікання терміну оренди, орендоване майно - земля має бути повернуто орендодавцю, тобто. власнику земельних ділянок.

Чинним федеральним земельним законодавством терміни договору оренди не встановлено. Орендні відносини оформляються договором оренди. Цей договір складається в письмовій формах, крім короткостроковій оренди терміном до один рік, що може бути полягає у усній форми і заборонена державної реєстрації речових. Після закінчення терміну договору оренди земельних ділянок його орендар має переважного права на укладення нової договору оренди земельних ділянок. Розмір орендної плати визначається договором оренди. Загальні початку визначення орендної плати за оренді земельних ділянок, що у державної чи муніципальної власності, можуть бути Урядом Російської Федерації. Здача у найм є формою розпорядження земельною ділянкою. Насамперед, правом здачі земельної ділянки у оренду має власник (>ст.209, 608 ДК РФ). Відповідно до законодавством земля може у власності як фізичних, і юридичних. Відповідно, реалізувати право здачі в оренду можуть займатися громадяни і юридичних осіб. Законодавчо врегульовано питання здачі у найм земель, що у постійному (безстроковому) користуванні. Формально постійні (безстрокові) користувачі немає права, наданого власнику, здавання ділянки у найм. Проте, враховуючи постійний характер землекористування даних суб'єктів, вважається за доцільне надати користувачам можливість опосередкованого використання майна шляхом здачі ділянки у найм й отримання орендної плати з дозволу власника землі. Стаття 607 ДК РФ встановлює, що орендодавцями можуть бути і особи,управомоченние законом чи власником здавати майно у найм. При здачі у найм земельних ділянок, які стосуються державній чи муніципальної власності, орендодавцями можуть із згоди власника виступати організації, що їх ділянки закріплені на праві повного господарського ведення чи оперативно керувати.Арендодателем можуть виступати також особи, яким земельну ділянку надано на уряд (безстрокове) користування (громадяни і юридичних осіб) - тільки за згодою власника. У той самий час, заборонена укладати договори від імені філій чи структурних підрозділів, які мають права юридичної особи. Відповідно до законодавством земельні ділянки Російській Федерації можуть надаватися громадянам чи юридично особам, іноземних громадян, іноземним юридичних осіб, особам без громадянства та іноземним державам. Орендар земельних ділянок вправі передати своїх прав обов'язки за договором оренди земельних ділянок третій особі, зокрема віддати орендні права земельної ділянки у заставу, вкласти їх як внеску до статутний капітал господарського товариства чи акціонерні товариства, або пайового внесок у виробничий кооператив не більше терміну договору оренди земельних ділянок без згоди власника земельних ділянок, за його повідомлення, якщо договором оренди земельних ділянок не передбачено інше. У пропонованих випадках відповідальним за договором оренди земельних ділянок перед орендодавцем стає орендар земельних ділянок, крім передачі орендних прав під заставу. У цьому укладення нової договору оренди земельних ділянок непотрібен. Орендар земельних ділянок проти неї передати орендований ділянку у суборенду не більше терміну договору оренди земельних ділянок без згоди власника земельних ділянок за його повідомлення, якщо договором оренди земельних ділянок не передбачено інше. Насубарендаторов поширюються повне право орендарів земельних ділянок, передбачені Земельним кодексом РФ.

Земельну ділянку може бути у найм для державних чи муніципальних потреб, або щодоизискательних робіт терміном лише однією рік. У цьому орендар земельної ділянки у межах терміну договору оренди земельних ділянок зобов'язаний на вимогу орендодавця привести земельну ділянку до стану, придатне його у відповідність до дозволеним використанням; відшкодувати збитки, завдані під час проведення робіт; виконати необхідні роботи з рекультивації земельних ділянок, і навіть виконати інші обов'язки, встановлені законом (чи) договором оренди земельних ділянок. Під час продажу земельних ділянок, що у державній чи муніципальної власності, орендар даного земельних ділянок має переважного права його купівлі порядку, встановленому цивільного законодавства для випадків продажу частки праві загальної власності сторонньому особі. При оренді земельних ділянок, що у державній чи муніципальної власності, на сік більш як п'ять років орендар земельних ділянок проти неї не більше терміну договору оренди земельних ділянок передавати своїх прав й обов'язки за цим договором третій особі без згоди власника земельних ділянок за його повідомлення. Зміна умов договору оренди земельних ділянок без згоди його орендаря і її встановлених договором оренди земельних ділянок прав його орендаря не допускаються. Дострокове розірвання договору оренди, укладеного терміном більш як п'ять років, на вимогу орендодавця можна тільки за рішенням суду при істотному порушенні договору оренди земельних ділянок його орендарем. Щоб стати об'єктом оренди, земельну ділянку мають визначити точно як і, як та інших випадках, коли земельну ділянку виступає як нерухомого майна в цивільно-правових відносинах. У договорі має бути чітко зазначено місце розташування земельних ділянок, його цільове призначення, кордону, кадастровий номер та інші ознаки, дозволяють точно встановити ідентифікувати відповідний земельну ділянку. Ці дані є суттєвим умовам договору, тому за її відсутності договір вважається недійсним. Орендар проти неї здати орендований земельну ділянку його частину - у суборенду. Дані відносини оформляються договором суборенди. Договір суборенди укладається термін, не перевищує терміну договору оренди, і підлягає державної реєстрації речових. При передачі земельної ділянки у суборенду його цільове призначення може бути змінено за згодою сторін. Договір суборенди діє довше, як на закінчення терміну чинності основного договору оренди. Договір оренди земельних ділянок припиняється:

· за згодою сторін;

· за рішенням суду;

· після закінчення терміну оренди за наявності письмової заяви орендодавця.

Стаття 46 ЗК РФ передбачає підстави припинення оренди земельних ділянок. Оренда земельних ділянок то, можливо припинено з ініціативи орендодавця у разі:

1) використання земельних ділянок над відповідність до його цільовим призначенням, і

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація