Реферат Подвійне громадянство

Страница 1 из 3 | Следующая страница

План

Запровадження. 1

1. Поняття подвійного громадянства. 2

2. Нормативно-правове регулювання питань подвійного громадянства Російській Федерації. 6

3. Сучасні проблеми інституту подвійного громадянства. 11

Укладання. 17

Список використаної літератури.. 19


Запровадження

Розгляд поняття подвійного громадянства нині залишається вкрай актуальним. Зокрема для Росії, то цієї проблеми особливо гостро постала після розпаду Радянського Союзу. Коли громадяни союзних республік, нині незалежних держав, хотіли б мати крім громадянства своєї країни, що й громадянство Росії. З іншого боку, безперервні переміщення людей, шлюби, укладені між громадянами різних держав, постійно породжують проблеми придбання та громадянства.

Значна частка власності практичних питань, що з визначенням громадянства, дозволяється з допомогою міжнародного права (за угодами, ув'язненим між державами).

У державі мешкають представники, правове становище яких відрізняється статусу більшості. Більшість жителів завжди є громадянами цієї держави, а існують і групи які мають громадянства (>апатриди), або іноземним громадянам. У деяких державах визнається подвійне громадянство – такі особи називаютьсябипатридами. Відмінність правове становище не означають дискримінації негромадян і держави захищає права цієї категорії жителів, оскільки багато права, як і встановлено міжнародним правом, належать людині незалежно від громадянства. Перебування у подвійному громадянство розширює як громадян, а й їхні обов'язки. Вищесказане визначило цілі й завдання справжнього дослідження: метою даної роботи є підставою розгляд поняття подвійного громадянства, завданнями дослідження є:

1. Розкрити сутність громадянства.

2.Освятить нормативно-правову базу регулювання подвійного громадянства Російській Федерації, позначити наявні проблеми.


1. Поняття подвійного громадянства.

Громадянство – це стійка правова зв'язок фізичної особи із державою, що виражається разом і взаємних прав, іобязанностей[1].

Іноді громадянством називається приналежність особи до держави. На думку ряду авторів, громадянство – стійка правова зв'язок, оскільки навіть разі виїзду громадянина зарубіжних країн його громадянство автоматично, зазвичай, точиться. Громадянство регулюється внутрішнім законодавством держави.Гражданство-понятие, нерозривно що згосударственностью[2].

Під громадянством розуміється як і правова приналежність особи до цього державі, тобто. визнання державою цієї особи як повноправний суб'єкт конституційно-правових відносин. Стан громадянства створює правничий та обов'язки для особи як біля своєї країни, але йрубежом[3].

Відповідно до Федеральним Законом «Про громадянство РосійськоїФедерации»[4] громадянство Російської Федерації – це стійка правова зв'язок особи із Російською Федерацією, що виражається разом їх взаємних правий і обов'язків. Документом, котрі засвідчують громадянство Російської Федерації, є паспорт громадянина РФ чи іншого основний документ, у якому вказівку на громадянство особи. Види основних документів, що засвідчують особу громадянина РФ, визначаються федеральним законом.

Громадянство Російської Федерації є єдиним і рівним незалежно від підстав придбання. Проживання громадянина РФ поза Російської Федерації не припиняє його громадянства Російської Федерації. Громадянин РФ може бути позбавлений громадянства Російської Федерації чи права змінити його. Громадянин РФ може бути висланий межі Російської Федерації чи видано іноземному державі.

>Безгражданство – це правове стан, що характеризується тим що в особи громадянства якоїсь держави.

Стаття 3 Закону «Про громадянство РФ» розкриває поняття іншого й бути подвійного громадянства:

Інше громадянство – громадянство (підданство) іноземної держави.

Подвійне громадянство – наявність в громадянина Російської Федерації громадянства (підданства) іноземної держави.

Неясним залишається тільки по сьогодні конституційно-правові статуси осіб, які є громадянами Російської Федерації (негромадян), що включає у собі статус іноземного громадянина й обличчя без громадянства, знаходиться в території Російської Федерації. Важливість правильного визначення осіб, котрі мають громадянством Російської Федерації, обумовлюється тим, що сучасний законодавство містить багато положень, у яких одним терміном охоплюють сукупність правовідносин, пов'язаних із статусом іноземного громадянина й обличчя без громадянства.

У сучасному національному й міжнаціональному законодавстві для позначення осіб, які є громадянами держави, часто застосовується визначення «іноземець», проте, у різних джерелах визначення «іноземців» різні за змістом.

Так було в Декларації про права людини у відношенні осіб, які є громадянами країни, у якійпроживают[5] (>утв. Резолюцією Генеральної асамблеї ООН 40/144 від 13 грудня 1885 р.), термін «іноземець» означає будь-яка особа, не що є громадянином держави, коли він перебуває.

Угоди про співробітництві прикордонних військ у сфері прикордонного контролю у пунктах пропуску через кордон держав – учасниць СНД із державами, які входять у Співдружність (Москва 25 листопада 1998 р.), термін «іноземець» окреслюється «громадянин третього держави, обличчя безгражданства».[6]; Указом Президента РФ від 9 серпня 1994 р. №1668 «Про Федеральної міграційноїпрограмме»[7] встановлено, що «>иностранци-граждане інших держав й обличчя без громадянства».

У юридичної літературі поняття «іноземець» має неоднозначне тлумачення. Деякі автори тлумачать термін «іноземець» як іноземний громадянин і трагічне обличчя без громадянства. Під іноземним громадянином мається на увазі обличчя, яка є громадянином цієї держави або ж немає громадянства якоїсь держави. Інші автори вважають іноземцями вважають як іноземних громадян, і осіб безгражданства.[8]

Зблизька питання про правовий статус іноземних громадян, і осіб без громадянства до, враховуючи розмаїття громадських відносин, у яких беруть участь іноземним громадянам й обличчя без громадянства, їх правової статус включає конституційний, цивільно-правової, адміністративно-правовій, кримінально-правової й інші аспекти, що у системному єдності та отже, можна виділити умовно – теоретично.

З огляду на це можна зрозуміти, що правової статус іноземних громадян, і осіб без громадянства до визначається внутрішнім законодавством Російської Федерації, міжнародними договорами колишнього СРСР із зарубіжними державами, нині РФ, і навіть іншими актами міжнародного права.

Нині дозріла необхідність визначення законодавчо терміна, визначального статус особи, котрий має громадянством Російської Федерації. У цьому правове стан, у якому така особа перебуває, можна з'ясувати, як стан «поза громадянства», а особи, що у такому ж стані, є» негромадянами».

Така класифікація визначення осіб як громадян Російської Федерації і негромадян, може компенсувати вакуум термінології, що у законодавстві. На жаль, чинному законодавстві Росії така термінологія не затребувана. Так було в п. 2 ст. 2 ФЗ від 25 липня 2002 р. «Про правове становище іноземних громадян, у Російської Федерації» міститься такий висновок:» … поняття «іноземний громадянин» включає у собі поняття «обличчя без громадянства» крім випадків, коли федеральним законом особам без громадянства встановлюються спеціальні правила, які від правил, встановлених для іноземнихграждан»[9].

Отже, законодавець намагається визначення інтегрованого статусу «негромадян». Тому з метою винятку багатозначності поняття «іноземець» доцільно, на думку О.С.Кручинина[10], використання у російському законодавстві єдиного терміна, що з узагальненням понять «іноземний громадянин» і» обличчя без громадянства», такого, як «>негражданин». Дане поняття можливо трансформувати з за міжнародні договори. Так було в Європейської конвенції про громадянство ETS №166 (Страсбург, 6 листопада 1997г.)[11] і лист Міжнародної Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (Нью-Йорк, 7 березня 1966г.)[12] які з поняттями «громадяни» і» особи без громадянства вживаються поняття «негромадяни». У цьому можна навести за приклад Постанова Уряди Російської Федерації від 4 січня 2002 р. Про порядок в'їзду у Російську Федерацію і виїзду з Російської Федерації осіб без громадянства, хто перебував в громадянство СРСР і проживають в Латвійської Республіці, Литовської Республіці і ЕстонськоїРеспублике»[13], термін «негромадяни» застосували у відповідній значенні, проте досі його лише окремих документах і немає застосування в Законах Російської Федерації.

>Кручинин О.С. вважає, що з російського законодавця перспективної можливістю є виділення самостійного поняття, визначального загалом іноземних громадян, і осіб без громадянства і котрий дає можливість здійснення правовим регулюванням комплексно тих груплиц[14].

 

2. Нормативно-правове регулювання питань подвійного громадянства Російській Федерації

Основними документами, регулюючими питання громадянства Російській Федерації є:

- Конституція Російської Федерації;

- Федеральний Закон «Про громадянство Російської Федерації»

- Постанова ЗС РФ «Про Декларації права і свободи людини і громадянина».

Стаття 6 Конституції РФ [15] говорить: " Громадянство Російської Федерації купується і припиняється відповідність до Федеральним Законом. Є єдиним і рівним незалежно від підстав придбання.

Кожен громадянин Російської Федерації володіє її території усі права і свободами, й має рівні обов'язки, передбаченими Конституцією РФ.

Громадянин Російської Федерації може бути позбавлений свого громадянства чи права змінити його».

Громадянин Російської Федерації може мати громадянство іноземної держави – подвійне громадянство (ст. 62 Конституції РФ). У цьому громадянин РФ, має інше громадянство (громадянство чи підданство іноземної держави), розглядається Російською Федерацією лише як РФ, крім випадків, передбачених міжнародним договором Російської Федерації чи федеральним законом.

Постанова Верховної Ради Російської Федерації «Про Декларації права і свободи чоловіки йгражданина»[16] у статті 5 зазначає, що:

1) кожен має право придбання і припинення громадянства відповідно до законом РРФСР.

2) Громадянин РРФСР може бути позбавлений громадянства Російської Федерації чи висланий її межі.

3) Громадянин РРФСР може бути видано іншій державі інакше як у підставі закону чи міжнародного договору РРФСР чи СРСР.

4) Російської Федерації гарантує своїх громадян захист і заступництво її межами.

Що стосується подвійного громадянства ст. 6 п. 1 ФЗ «Про громадянство РосійськоїФедерации»[17] пояснює, що громадянин Російської Федерації, має також інший громадянство, розглядається Російською Федерацією лише як Російської Федерації, крім випадків, передбачених міжнародним договором РФ чи федеральним законом.

Ув'язнення або розірвання шлюбу між громадянами Російської Федерації особою, які мають громадянства Російської Федерації, не тягне зміну громадянства зазначених осіб (ст. 8 ФЗ РФ).

Зміна громадянства однією з подружжя не тягне у себе громадянства іншого чоловіка. Але ж і розірвання шлюбу не тягне зміну громадянства що народилися цьому шлюбі чи усиновлених (>удочеренних) подружжям дітей.

Питання громадянства дітей відрегульовано в ст. 9 ФЗ РФ і зазначають, що громадянство дитини на придбання чи припинення громадянства Російської Федерації однією з її батьків або обома його батьками зберігається чи змінюється відповідно до справжнім ФЗ РФ.

Для набуття чи припинення громадянства Російської Федерації дитиною віком від 14 до 18 років необхідна їхня згода.

Навіть у результаті припинення громадянства Російської Федерації він буде обличчям без громадянства, громадянство Російської Федерації дитини може бути припинено.

Громадянство дитини не змінюється у разі зміни громадянства її батьків.

Громадянство РФ купується (ст. 11):

а, по народженню;

б) від приймання в громадянство РФ;

в) внаслідок відновлення у громадянство РФ;

р) з інших підставах, передбачених справжнім ФЗ чи міжнародним договором РФ.

Дитина набуває громадянство РФ з народження, якби дня народження дитини:

- батько й мати чи єдиний його батько мають громадянство РФ (незалежно від місця народження дитини);

- з його батьків має громадянство РФ, а інший батько є обличчям без громадянства, чи визнаний безвісно відсутнім чи місце його перебування невідомо (незалежно від місця народження дитини);

- з його батьків має громадянство РФ, а інший батько є іноземним громадянином, за умови, що народилася біля РФ або тоді як іншому випадку він стане обличчям без громадянства;

- обидва його батька чи єдиний його батько, що живе біля РФ є іноземним громадянином чи особами без громадянства, за умови, що народилася біля РФ, а держава, громадянами якого є її батьки чи єдиний його батько, не надає дитині своє громадянство.

З іншого боку, дитина, які перебувають біля РФ без батьків і батьки їх відомі, може бути громадянином РФ, якщо їх з'являться протягом 6 місяців із дні його виявлення.

Питання прийому іноземних громадян, у громадянство РФ регулюються ст. 13 ФЗ РФ

З заявою прийняття громадянство РФ вправі звернутися іноземний громадянин й обличчя без громадянства досягли віку 18 років і які мають дієздатністю, і навіть

- мешканці території РФ із отримання виду на проживання та досі роботи з заявами прийняття громадянство РФ впродовж п'яти років безупинно. Причому, термін проживання біля РФ вважається безперервним, якщо проговорилася особа виїжджало межі РФ лише три місяці протягом року. Термін проживання біля РФ особам, які прибули до РФ до 1 липня 2002 р. і мають виду на проживання, обчислюється від часу реєстрації за місцем проживання;

-обязующиеся дотримуватися Конституції РФ і законодавчі акти РФ;

- які кошти для існування;

- звернулися в повноважний орган іноземної держави з заявами про усунення наявної в них іншого громадянства;

- знали російську мову.

Термін проживання біля РФ може бути скорочений до 1 роки осіб, мають вищі досягнення у галузі науки, техніки, культури; у разі надання політичного притулку і визнання його біженцем.

Виняток мають ще й військові особи з груп держав, входили до складу СРСР і які відбуваються щонайменше трьох років військову службу за контрактом у Збройних силах РФ та інших військах.

Іноземні громадяни й обличчя без громадянства, мали громадянство РФ, можуть бути відновлені в громадянство РФ (ст. 15 ФЗ). У цьому термін їхньої проживання біля РФ скорочується у три роки.

>Отклоняются всі заяви про прийом до громадянство РФ і відновлення на громадянство РФ особам, які:

- обстоюють позиції насильницьку зміну основ Конституційного ладу РФ;

- впродовж п'яти років, попередніх до роботи з заявами прийняття громадянство РФ або про відновлення на громадянство РФ,видворялись межі РФ відповідно до ФЗ;

- використовували підроблені документи чи повідомили явно брехливі дані;

- складаються військовій служби у органах безпеки чи правоохоронні органи іноземної держави;

- мають незняту чи непогашену судимість скоєння навмисних злочинів біля РФ чи її межами;

- засуджені чи відбувають покарання як позбавлення волі за дії,преследовавшиеся відповідно до ФЗ.

Громадянство РФ припиняється внаслідок виходу з громадянства РФ і з іншим підставах, передбачених справжнім ФЗ чи міжнародним договором РФ (ст. 18)

 

3. Сучасні проблеми інституту подвійного громадянства

А.В.Белов[18] у

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація