Реферат Цивільні зобов'язання

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Зміст

 

Запровадження

Глава 1. Поняття, види й функціївнедоговорних (охоронних) зобов'язань

1.1. Основні ознакивнедоговорних (охоронних) зобов'язань та їх на відміну від договірних зобов'язань

1.2. Видивнедоговорних (охоронних) зобов'язань

1.3. Функціївнедоговорних (охоронних) зобов'язань

Глава 2. Поняття зобов'язання, виникає внаслідок заподіяння шкоди

2.1. Поняттяделиктного зобов'язання та її юридична природа

2.2. Підстави й умови виникнення зобов'язань з заподіяння шкоди

2.3. Суб'єкти зобов'язання внаслідок заподіяння шкоди

Глава 3. Зобов'язання внаслідокнеосновательного збагачення

3.1. Поняття і є підстава виникнення зобов'язань, що з безпідставним збагаченням

3.2. Юридичний склад

3.3. Елементи й ті види зобов'язань, що з безпідставним збагаченням

3.4. Види зобов'язань, що з безпідставним збагаченням

Укладання

Список використаної літератури


Запровадження

 

Серед підстав виникнення цивільних правий і обов'язків (зобов'язань) в Цивільному кодексі (далі – ДК) названі заподіяння шкоди іншій юридичній особі (ст. 8, 307 ДК) і реструктуризувати зобов'язання внаслідокнеосновательного збагачення (ст. 1102 ДК).

Такі зобов'язання називаютьсявнедоговорними,т.к. виникають не внаслідок виконання (неналежного виконання) умов договору, а результаті заподіяння шкоди одним суб'єктом іншому.

Зобов'язання внаслідок заподіяння шкоди – це зобов'язання, з якого боржник (>причинитель шкоди) зобов'язаний відшкодувати повному обсязі шкода, заподіяний особистості або майну кредитора (потерпілого), а кредитор вправі вимагати відшкодування завданого їм шкоди.

У зв'язку з тим, що виникнення зобов'язань з заподіяння шкоди не грунтується на договорі (угоді) його, їх, поруч із зобов'язаннями знеосновательного збагачення, належать до категоріївнедоговорних зобов'язань. Практика показує, що став саме зобов'язання з заподіяння шкоди становлять основний масиввнедоговорних зобов'язань.

Обличчя, яке без встановлених законом, іншими правовими актами чи угодою підстав набуло чи зберегло майно (покупець) рахунок іншого особи (потерпілого), зобов'язане повернути останньому безпідставно надбане чи заощаджене майно (безпідставне збагачення), крім майна, грошових сум й іншого майна, що підлягали поверненню (ст. 1102 ДК).

У зв'язку з цим цілями написання праці є:

Вивчення поняття, видів тварин і функційвнедоговорних (охоронних) зобов'язань.

Вивчення поняття зобов'язань, що виникають унаслідок заподіяння шкоди.

Вивчення поняття зобов'язань внаслідокнеосновательного збагачення.

Робота має традиційну структуру і включає у собі запровадження, основну частину, що складається з 3 глав, висновок і список використаної літератури.

Під час написання праці були використані Конституція РФ, федеральні закони РФ, Постанови Уряди РФ, і навіть навчальні посібники та підручники авторівТ.Е.Абовой, , А.М.Беляковой,Л.Ю.Грудциной, В.П.Звекова, В.А.Тархова та інших.


Глава 1. Поняття, види й функціївнедоговорних (охоронних) зобов'язань

 

1.1 Основні ознакивнедоговорних (охоронних) зобов'язань та їх на відміну від договірних зобов'язань

У науці громадянського права поширене розподіл зобов'язань на дві групи: договірні і позадоговірні. Цей поділ проходить за ознакою підстав виникнення зобов'язань: договірні виникають головним чином із договорів, тобто. за згодою сторін, а позадоговірні - з підстав, передбаченихзаконом[1]. Названі групи зобов'язань мають значне подібність, що дозволило виділити у законі загальних положень зобов'язання, які можна й до договірним, і довнедоговорним зобов'язанням.

Між договірними івнедоговорними зобов'язаннями існують відмінності, що визначають їх самостійного значення і у системі зобов'язального права. По-перше, позадоговірні зобов'язання від договірних характером майнових відносин, що у основі. Для договірних зобов'язань характеризуєтся тим, що вони оформляють нормальний майновий оборот, тобто. відносини, засновані на угоді учасників, з їхньої вільному волевиявленні, манливому виникнення правий іобязанностей[2].

На відміну від прийняття цього позадоговірні зобов'язанняопосредуют відносини, не характерні для нормального течії життя, тобто. аномальні майнові відносини. Найяскравішим прикладом можуть бути відносини, пов'язані з пошкодженням або знищенням чужого майна обличчям, з яким власник щодо цього майна не полягає у договірних засадах. Не притаманним нормальних стосунків між суб'єктами громадянського права буде менше і випадок, коли обличчя отримує майно, помилково надісланий на його адресу іншою особою, унаслідок чого у що передав це утворюється юридично не обгрунтована спад, а й у який отримав - безпідставне прирощення.

По-друге, позадоговірні зобов'язання від договірних з таких підстав їх виникненню: вони виникають за волі, а переважно всупереч волі їх учасників, з юридичних фактів, вказаних у законі. Найчастіше творяться з неправомірних дій, але підставою їх виникненню можуть і дії правомірні, якщо вони скоєноошибочно[3]. Так, ДК передбачає, емоційне обличчя, яка завдала шкода, зобов'язане відшкодувати його (п. 1 ст. 1064). Так само і трагічне обличчя,увеличившее внаслідок допущеної помилки трубку, насос рахунок іншого, зобов'язане повернути безпідставно придбане (п. 1 ст. 1102 ДК). Понад те, такі зобов'язання можуть бути і за навмисному скоєнні правомірні, але шкідливих дій (наприклад, обличчя, діюче може нагальну необхідність, за загальним правилом має відшкодувати шкода, заподіяний їм під час цьому іншій юридичній особі з правилабз. 1 п. 3 ст. 1064 і год. 1 ст. 1067 ДК).

В усіх цих випадках зобов'язані особи (боржники) стають такими за своїй волі, а силу закону.Внедоговорние зобов'язання постають за межами залежність від волі як того, що принесли шкода чи безпідставно збагатився, а й від волі з іншого боку - потерпілого (кредитора). Інша річ, що потерпілий як і будь-якеуправомоченное обличчя може реалізувати своїх прав, які з такого зобов'язання, що відповідати принципу автономії волі, характерним громадянській права (ст. 9 ДК).

 


1.2 Видивнедоговорних (охоронних) зобов'язань

Поняттям "позадоговірні зобов'язання" охоплюються два виду цих зобов'язань:

1) зобов'язання внаслідок заподіяння шкоди (>деликтние зобов'язання). Ці зобов'язання займають поруч із договірними зобов'язаннями основне місце у системі цивільно-правових зобов'язань; їм належить головне, значення у низцівнедоговорних зобов'язань. Доделиктних зобов'язань є відповідальність завдавачавреда[4]. Тому й законодавстві, й у літературі поняття ">деликтное зобов'язання" і "відповідальність за шкода" (тобто.деликтная відповідальність) вживаються як однозначні;

2) зобов'язання внаслідокнеосновательного збагачення, тобто. набуття чи заощадження майна однією особою рахунок іншого без необхідних юридичних підстав.

Оскільки йдеться у своїй про аномальних майнових відносинах, довнедоговорним зобов'язанням не ставляться інші зобов'язання, виникаючі ні з договорів, - зобов'язання з актів публічної то влада або інших ">внедоговорних підстав", передбачених ст. 8 ДК (у літературі їх нерідко називають ">недоговорними зобов'язаннями"). Таке вузьке розуміння колавнедоговорних зобов'язань є хоч і умовним, але твердо які встановилися, загальноприйнятим і з цього звичайно викликає будь-якихсомнений[5].

1.3 Функціївнедоговорних (охоронних) зобов'язань

Функції притаманні цивільному праву як правової галузі, вони характеризують її місце у системі права. Основними функціями громадянського правничий та, відповідно, його інститутів є регулятивна і охоронна функції.

Також функції властиві й окремим інститутам громадянського права, зокрема і інститутувнедоговорних зобов'язань. Функціївнедоговорних зобов'язань полягають у призначенні, службової ролі цього правового інституту і під час завдань, визначених законом. Основними функціямивнедоговорних зобов'язань тавнедоговорной відповідальності є охоронна, компенсаційна (>восстановительная) іпредупредительно-воспитательная (>превентивная)[6].

>Внедоговорним зобов'язанням івнедоговорной відповідальності властива переважно охоронна функція. Вона у цьому, що позадоговірні зобов'язання призначені служити забезпечення правий і інтересів суб'єктів громадянського права від різних порушень сну і захищати ці правничий та інтереси у випадках, якщо їх порушення сталося. З урахуванням зазначеного призначеннявнедоговорних зобов'язань у науці громадянського права їх заведено відносити до охоронних зобов'язань.

Звісно ж, що у понятті "охоронні зобов'язання" з'єднуються фактично дві функції - охорони та питаннями захисту правий і інтересів. Тому потрібно визнати ні коректним найменування "охоронні зобов'язання", оскільки поняття "охорона" і "захист" не збігаються за змістом. Охорона є систему заходів, призначених у тому, аби запобігти порушень правий і інтересів учасників цивільних правовідносин, а захист набирає чинності, коли порушення правий і інтересів вже сталося. По суті, зобов'язання, які називають охоронними, постають маємо як ">охранительно-защитительние". Разом про те слід зазначити, що ознаки охоронних є й у договірних зобов'язання, особливо у правилах про відповідальність за невиконання чи неналежне виконання сторонами своїх договірних обов'язків. Однак увнедоговорних зобов'язання їх охоронна і захисна спрямованість істотно особливий тим, що вона становить сутність цих зобов'язань.

Отже, охоронна функція характерна як длявнедоговорних зобов'язань, але саме цих зобов'язання вона знаходить найповніше прояв. Це стосується як доделиктним зобов'язанням, і до зобов'язанням знеосновательного збагачення.

>Компенсационная (>восстановительная) функція залежить від виконанні завдання усунення негативних майнових наслідків, що виникли внаслідок протиправних дій особи (ушкодження, псування, знищення майна акцій іншого суб'єкта права, заподіяння смерті, шкоди здоров'ю та т.д.) або у результаті помилковою передачі іншій юридичній особі грошей, інших цінностей, речей. Усунення зазначених наслідків відбувається шляхом відшкодування заподіяної шкоди, а разінеосновательного збагачення - шляхом повернення потерпілому майна, безпідставно набутого чи заощадженого іншою особою. У результаті відбувається відновлення (компенсація) майнової сфери потерпілого. Відповідно до спеціальним нормам ДК (ст. 1099-1101) компенсації підлягає і заподіяний особі моральних.

>Предупредительно-воспитательная (превентивна) функція.Внедоговорние зобов'язання, як було зазначено, пов'язані з аномальними явищами, манливими відволікання учасників майнових відносин від нормальної життєдіяльності і заподіяння їм непередбачених клопотів і майнових втрат. Тому з завдань інститутувнедоговорних зобов'язань у тому, аби впливати на учасників майнових взаємин у цілях стимулювання їх до зменшення відзначених аномальних явищ, зокрема скорочення цивільних правопорушень.

>Воспитательное, превентивне значення має тут сам собою факт існування норм провнедоговорних зобов'язаннях іделиктной відповідальності, які потерпілий від правопорушення чи заміни власної помилки може використовувати з метою захисту своїх правий і інтересів. У той самий час потенційні правопорушники, знаючи можливі наслідки заподіяння шкоди чи утримання безпідставно набутого чи заощадженого майна,побуждаются до коригуванні своєї поведінки та цим уникають майнових втрат перезимувало і інших невигідних наслідків, що з вимогами потерпілих.


Глава 2. Поняття зобов'язання, виникає внаслідок заподіяння шкоди

 

2.1 Поняттяделиктного зобов'язання та її юридична природа

Визначення цього зобов'язання закон це не дає. Проте стрижневу ідею, характеризує його, міститься у п. 1 ст. 1064 ДК, за якою шкода, заподіяний особистості або майну громадянина, і навіть шкода, заподіяний майну юридичної особи, підлягає відшкодуванню повному обсязі обличчям, котра заподіяла шкоду.

Головне, що у цій нормі, полягає у встановленні обов'язки особи, яка завдала шкоди, відшкодувати його. Про право з іншого боку прямо немає згадки. Проте Основний Закон, безумовно, має на увазі право потерпілого вимагати відшкодування шкоди, бо обов'язок може існувати стосовно суб'єкту, має право вимагати її виконання. Отже, тут очевидна зобов'язальне ставлення, який можна окреслити так:

З огляду на зобов'язання внаслідок заподіяння шкоди обличчя, яка завдала шкоди особі чи майну іншої особи (фізичного чи юридичного), зобов'язане відшкодувати заподіяну шкоду повному обсязі, а обличчя потерпіле проти неї вимагати, щоб понесений їм шкода був відшкодовано.

У цьому вся зобов'язанні потерпілий є кредитором, апричинитель шкоди - боржником.

Для розкриття юридичної природи зобов'язання, виникає внаслідок заподіяння шкоди, необхідно визначити її співвідношення з розумінням відповідальності. У літературі поняття "зобов'язання з заподіяння шкоди" і "відповідальність за заподіяння шкоди" нерідко вживаються як тотожних, причому поняттю "відповідальність" приділяється головнеместо[7].

Відповідальність за цивільному праву є застосування до правопорушникові примусових заходів - санкцій, які мають майнове зміст. Це стосується і до договірної, і довнедоговорной відповідальності. Але договірна відповідальність має вторинний характер: вона ніби супроводжує договірне зобов'язання і набирає чинності лише у випадках його порушення. Якщо ж саме зобов'язання виповнювалося належно своїх, питання щодо відповідальності немає, відповідальність не поводиться.

Інша річ - відповідальність за зобов'язаннями з заподіяння шкоди. Тут зобов'язання виникає з факту правопорушення. З моменту, коли дане зобов'язання виникло, він має своїм змістом відповідальність, тобто. можливість застосування санкції до правопорушникові. Отже, у разі відповідальність не доповнює, супроводжує" інше зобов'язання (як із договірної відповідальності), вона становить зміст обов'язки правопорушника в зобов'язанні, яка виникла внаслідок заподіяння шкоди.

>Правонарушитель відповідає за заподіяну шкоду у вигляді його відшкодування за наявності передбачені законами умов. Таку відповідальність традиційно, які сягають римського права, прийнято називатиделиктной, а зобов'язання, змістом яку вона є, -деликтним.

2.2 Підстави й умови виникнення зобов'язань з заподіяння шкоди

 

1. Шкода. Спільним і обов'язковим підставою виникнення будь-якого зобов'язання з заподіяння шкоди є факт заподіяння шкоди майну громадянина чи юридичної особи або немайновим благ громадянина.

Виникнення шкоди називають також підставою відповідальності над його заподіяння; у своїй вказують, що саме відповідальність застосовується за наявності визначених умов, їхнім виокремленням склад громадянського правопорушення.

Шкідливість є неприємних наслідків, що у майнової чи немайновою сфері потерпілого. Шкода може бути виражений в втрати, знищенні або пошкодження майна, неотриманні прибутку, доходу, порушенні (обмеження) особистих немайнових прав, применшенні нематеріальних благ, зокрема внаслідок перенесених моральних чи фізичних страждань.

Шкідливість то, можливо заподіяно майну (майновий шкода) чи особистості. Що стосується заподіяння шкоди особистості, зокрема таким нематеріальною благ, як і здоров'я, відшкодуванню підлягає майновий шкода у вигляді витрат На оновлення здоров'я та перемоги майнової сфери потерпілого,сократившейся внаслідок утрати здоров'я. Інша справа, якщо відшкодовується моральну шкоду, викликаний моральними, фізичними стражданнями, які мають матеріального еквівалента. Його компенсація спроможна лише допомогти загладити перенесені страждання, викликати в потерпілого відчуття відновленої справедливості.

Питання наявності шкоди нерозривно пов'язуватиметься з необхідністю визначення його розміру. Причому як наявність, і розмір шкоди доводяться потерпілим.

При визначенні розміру заподіяної майнових збитків враховуються загальні правила ст. 15 ДК склад збитків. До складу реального шкоди входять як фактичні витрати обличчям витрати, а й витрати, які ця особа повинна буде зробити на відновлення порушеного права (п. 2 ст. 15). Судова практика виробила правило, за яким необхідність цих витрат й імовірний розмір повинні прагнути бути підтверджені обгрунтованим розрахунком (кошторис витрат за усунення недоліків товарів, робіт, послуг тощо.). Розмірнеполученного доходу (упущеної вигоди) необхідно визначати з урахуванням розумних витрат, які кредитор

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Цивільні права
  МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ РФ >КАЗАНСКИЙ >ЮРИДИЧЕСКИЙ ІНСТИТУТ МВС РОСІЇ >ЮРИДИЧЕСКИЙ >ПЛАТНЫЙ
 • Реферат на тему: Цивільні права та їх захист
  >ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВА ТА ЇХНІ ЗАХИСТ Судова захист цивільних прав У порушення прав громадян або
 • Реферат на тему: Цивільні права людини
  ЗАПРОВАДЖЕННЯ Нині більшість країн прав людини є вищою цінністю, покликаної світовим
 • Реферат на тему: Громадянські правовідносини
  Принципи недоторканності власності, безперешкодного здійснення цивільних прав, свободи договору,
 • Реферат на тему: Громадянські правовідносини
  Загальні засади, основні риси і структурні особливості, утримання і поняття громадянського

Навігація