Реферати українською » Государство и право » Державне і муніципальне управління


Реферат Державне і муніципальне управління

Страница 1 из 2 | Следующая страница

План:

1) Вступ – ……………………………………………..1-2 стор.

2) Види державної політики ………………………3-7 стор.

3) Культурна ( символічна політика) ……………….7-8 стор.

4) Укладання ……………………………………………….8-9 стор.

5)Список використаної літератури – ……………………..10 стор.


Вступ:

 

Державна політика та її моделі.

Поняття «державна політика» досить багатогранно і давно потребує змістовному аналізі його різноманітних аспектів. У управління державна політика включає визначення колективних цілей у конкретних сферах життя суспільства, мобілізацію ресурсів немає і прийняття рішень, необхідні досягнення цього. Їх реалізація здійснюється з допомогою публічної влади. Набір функцій публічної влади варіюється – від забезпечення безпеки до тотальної регламентації. Колись основний обов'язком влади, було оборона і безпека держави. Проте з розвитком суспільних потреб перелік обов'язків влади істотно розширився і став включати мети, пов'язані зі створенням умов, які забезпечують гідного життя так і вільний розвиток людини. Реалізація позначених цілей передбачає здійснення адресної політики щодо кількох напрямах. Багато стратегічні напрями « державної політики» в цілому або частково покликані будемо їх долати.

Вочевидь, що набір державних політик починається з вибудовування шкали політичних пріоритетів, які інколи ставлять інституційну модель управління. Як пріоритетних сучасних цілей управління значаться безпеку, процвітання, створення сприятливих умов розвитку, цілісність і солідарність суспільства, захист демократії та правами людини, упорядкованість і стійкість соціальної системи. Досягнення заявлених цілей передбачає пріоритетне розвиток певних функцій держави, а водночас і об'єм і способи державної регламентації різних сторін життя. Доминирующий набір функцій дозволяє виділяти різні види держави : « нічний сторож», «поліцейське», «загального благоденства». Вони різняться ступенем втручання у життєдіяльність суспільства. Окремі прямо беруть участь у переважній більшості товарів та послуг, але не займаються регулюванням, інші – навпаки. Інші держави активно займаються витяганням і розподілом ресурсів, та заодно практично цілком йдуть із економіки, передаючи виробництво товарів та послуг приватного сектора.

Відповідно до тим, як поєднуються у державі різні види діяльності, їх можна розділити втричі виду.

Ліберальне держава (держава «нічний сторож»), яке о 19-й столітті, обмежувало свою участь у життя суспільства переважно регулюванням, спрямованим для підтримки законності і близько, створення нормальних умов торгівлі, і забезпечення безпеки громадян агресії ззовні.

«Поліцейська» держава, якого відносять держав з нацистськими, фашистськими, комуністичними режимами, вторгається у життя громадян значно сильніші за і дістає ресурси на більш жорсткої формі. Фашистські і комуністичні режими, зазвичай, вимагають, щоб їх громадяни щодня виявляли різноманітні форми лояльності й підтримки режиму.

Держави «загального благоденства» , які виникли у високорозвинених західно – країни в $ 20 столітті, беруть він розподіл ресурсів, виділені на охорони здоров'я, освіти, житлового будівництва, зайнятості працездатного населення і побудову зобов'язання фінансової підтримки своїх громадян, у вигляді соціальних виплат і допомоги. На виконання з завдань які й ресурси повинна видобувати (тобто. стягувати податки) більш екстенсивним шляхом. Двадцяте століття характеризувався безприкладним розширенням сфер застосування дистрибутивної політики у індустріальних суспільствах. Перші соціальні в сучасному буквальному розумінні програми, які може бути політикою держави «загального благоденства», виникли у Німеччині 80-ті роки 19 століття, коли у відповідь на стрімку урбанізацію і індустріалізацію країни уряд стало пропонувати програми соціального страхування, захищали робочих від безробіття, нещасних випадків, втрати працездатності від чи старості. У ХХ столітті, особливо з часу « Великої депресії» 30- x років і до 1970-х років, більшість індустріально розвинених держав прийняла зміни й значно розширила цю політику. У 80- е 90-ті роки ця політика продовжилася в розвинених капіталістичних країнах, хоча темпи її реалізації дещо знизилися.

Виплати у межах цих програм діляться на дві основні категорії – грошові посібники окремим громадянам і сім'ям та прямі урядові субсидії відповідним відомствам і службам.

Не усі держави «загального благоденства» однакові, навіть серед розвинених індустріальних країн спостерігаються істотні розбіжності. Сфера соціальної полі-тики тільки в ширше, ніж у сусідніх, а різні політичні системи особливу увагу приділяють різних програмах і напрямів. В усіх цих країнах влади прагнуть посприяти старим, непрацездатним і безробітним, проте розбіжність у тому, куди саме направляються найбільші кошти, відбивають історичний досвід минулого і політичні «пристрасті», сформовані у кожному конкретному державі.


Види державної політики.

Для сучасної політики характерні протистояння між загальнозначущими, корпоративними і індивідуальними інтересами. З допомогою різноманітних напрямів своєї політики держави покликані погоджувати різнорідні інтереси. Проте навряд чи з цього можна дійти невтішного висновку у тому, що це предпринимаемое демократичним державою ввозяться інтересах її громадян. Виділимо деякі важливі напрями державної політики.

Економічна політика.

Її зміст становлять усі види діяльності, пов'язані з виробництвом і обігом споживчих товарів. Щоправда, в розвинених країн функція виробництва товарів та послуг не належить до найважливіших, у них роль держави не зводиться до цього виробництву. Звісно, економічні програми більш актуальним є для країн. Вони забезпечувати економічний і соціальний розвиток виробництва і розподіляти його плоди більш-менш широко. У Радянському Союзі та інших комуністичних країнах держава володіла і управляв левовою часткою промислових підприємств, виробляючи, в такий спосіб, все – від військової техніки озброєння до таких споживчих товарів, як одяг і взуття. У одних високорозвинених країнах, як, наприклад, США, держава виробляє значно менше товарів цієї категорії. За інших індустріально розвинених країн Західної Європи держава виробляє значно більше, ніж у США, але значно коротші, ніж було у СРСР. У багатьох країнах держава контролює різні сфери виробництва, але ступінь цього контролю істотно варіюється у кожному даному випадку.


Соціальна політика.

Соціальна політика представляє більш актуальну сферу діяльності держави. Воно залучено у різні форми соціальної полі-тики. Відповідно до тими діями, які зробить держава виконання своїх намірів, соціальну політику можна розділити кілька напрямків.

Экстракционная політика. Це усі види діяльності держави, пов'язані з витяганням ресурсів (грошей, товарів, покупців, безліч послуг) з управління внутрішньої і до зовнішньої середовища. У цьому полягає экстракционная здатність будь-який системи управління, які мають черпати з управління внутрішньої і до зовнішньої середовища ресурси, необхідних свого функціонування. Усі системи публічного управління витягають ресурси із зовнішнього і внутрішнього середовища у різний спосіб.

Податкова політика. Найпоширенішою формою вилучення ресурсів, є оподаткування – процес збору державою грошей, або товарів у фізичних юридичних осіб. Податкова політика спрямовано досягнення безлічі різноманітних цілей, які можуть входити друг з одним що суперечило. З одного боку, держава на фінансування різних потреб прагне зібрати із своїх громадян якомога більше податків. З іншого боку, він намагається зробити ставку прибуткового податку максимально високої. Що оподаткування, тим менше в громадян стимулу на роботу, і якщо податкове навантаження стає нестерпним, вони може виникнути прагнення залишити країну. У податковій політиці слід як і дотримуватися рівновагу між ефективністю і справедливістю. Ефективність означає вилучення максимально можливої податкової прибутку при мінімальної вартості продукту. Справедливість передбачає такий порядок оподаткування, у якому хто б несе надмірний податковий тягар. У багатьох країн податкову систему покликана перерозподіляти багатство на користь менш імущих. Тому прибуткового податку вираховується, зазвичай, по прогресивної шкалою, тобто. відсоток оподаткування залежить від величини доходу.

Податки бувають прямі й опосередковані. Індивідуальні і корпоративні прибуткові податків і податки з прибутку називаються прямими. Вони як і, як і податки на власність, обчислюються по прогресивної шкалою. Проте корпорації часто прагнуть ухилитися від, або занижуючи прибуток, або переносячи своєї діяльності у країни, де податковий «клімат» сприятливішими. До непрямим податках ставляться податки з продажу, податки на додану вартість, акцизні збори, мита.

Системи управління, бачать основне джерело поповнення скарбниці, насамперед у податках із продажу та у податках на зарплатню, звичайно схильні до розширення прогресивної податкової структури. З іншого боку, ці види податків менш «помітні» проти прибутковим податком, тому вони викликають менш туга ухилитися від своїх сплати. У багатьох країнах збирати непрямі податки легше, ніж прямі. Слід враховувати також, що, ніж мобільніші об'єкт оподаткування, важче отримати від нього податки.

Крім перерозподілу коштів податкова політика ставить за мету встановлення певних соціальних цінностей – як-от благодійність, енергозбереження, придбання нерухомості. Уряди багатьох країн, розуміючи, що володіння власним домом підвищує стабільність сім'ї, яка сприятиме процвітанню свого кварталу, заохочують купівлю будинків шляхом надання знижки з виплати відсотків під заставні.

Дистрибутивная політика. Включает всі форми розподілу коштів (грошей, товарів, послуг). Дистрибутивная здатність державного управління пов'язані з розподілом нею благ, послуг, відзнак окремими особам чи групам. Дистрибутивная політика у тому, що урядові відомства надають окремих осіб та маніпулюваннями суспільною групам гроші, товари, послуги, віддають їм почесті. Классифицировать і зіставляти дистрибутивную політику, проведену різними країнами, можна за різним критеріям : за кількістю распределяемого ; у тій, які саме галузі людського буття вона зачіпає і які групи населення одержують від цього користь чи вигоду; у тій, яку систему відносин між потребами громадян, і державним розподілом, покликане ці потреби задовольнити. Витрати центрального уряду такі сфери, як охорону здоров'я, освіту й оборона, значною мірою залежать від міри економічного розвитку тій чи іншій країни. Розвинені країни, зазвичай, витрачають від половини до дві третини бюджету до охорони здоров'я, освіту й оборону. Великобританія, Німеччина, Франція направляють у ці сфери понад дві третини своїх бюджетів, тоді як США перевищив на освіту витрачають менше половини сукупного доходу штатів муніципалітетів. Він дотримувався думки ( Індія, Нігерія) витрачають дуже малі вартість охорону здоров'я й кілька великі – освіту. Держави з низьким доходом опиняються у дуже скруті. Необхідність термінового підвищити рівень кваліфікації своєї робочої сили в наштовхується у яких на недостатність інвестицій у сфери освіти й охорони здоров'я. Це пов'язано з тим, що ці сфери у більшості країн фінансуються « по залишковим принципом».

Навпаки, саме у слаборозвинених країнах витрати забезпечення національної стратегії безпеки надмірно високі і залежать як від своїх міжнародного оточення, і від своїх загальноекономічного становища. Держави, перебувають у умовах постійної і гострої конфронтації відносини із своїми сусідами (це для країн Близькосхідного регіону), і навіть держави, які претендують посилення свого міжнародного впливу, докладають великих зусиль зміцнення власної обороноздатності. Наприклад, Єгипет витрачає на оборону більше, ніж США, хоча у останні роки ці витрати на США значно скоротилися, попри взяті ними зобов'язання з забезпечення безпеки в глобальному масштабі.

Регулятивная політика. Регулююча здатність влади стосується управління, координації поведінки індивідів і груп. Ця здатність може реалізуватися шляхом введення норм, у вигляді дій адміністрації, судів. Вона зорієнтована забезпечення індивідуальних права і свободи, досягнення кожним законослухняного поведінки. Під регулюванням розуміється здійснення політичного контролю над поведінкою окремих членів і груп суспільства. Держава є багато засобів впливу життя своїх громадян. Хоча звичайно регулювання асоціюється загрози застосування санкцій, існують інші шляху. Влада може контролювати поведінка громадян, пропонуючи матеріальні чи фінансові стимули, використовуючи методи переконання, систему моральних цінностей. Приміром, уряду багатьох країн прагнуть скоротити споживання тютюну, застосовуючи комбінацію методів : 1) заборона куріння, продаж і рекламування тютюнових виробів, 2) високі податки на «грішну» продукцію, 3) інформаційні кампанії, у ході громадян намагаються переконати у цьому, що курити шкідливе здоров'я.

Державне регулювання зумовлено багатьма причинами. Прибічники теорії громадського договору ( Т. Гоббс і Дж. Локк) вважали, що це державне регулювання може полегшити багато аспектів взаємовигідній соціальної діяльності. Наприклад, виробництво і торгівля потребує того, щоб завдяки регуляторної діяльності держави встановлювалися і захищалися права власності і виконувалися взаємні договірні зобов'язання. У той самий час громадяни і споживачів шукають чи державній регулюванні захисту від шахрайства, шахрайського маніпулювання і такі неприємних крайнощів, як виснаження і забруднення довкілля. Національні уряду та міжнародних організацій ( зокрема, Європейського Союзу) з кожним роком залучає дедалі активніше взаємодіють у встановленні загальних стандартів, що стосуються насамперед таких видів продукції, як ліки й продовольство. Держава захищає своїх громадян ( особливу увагу приділяючи жінкам і їхнім дітям) від фізичного й інших видів насильства, причому частину цих заходів поширюється на тварин і звинувачують довкілля.

Попри наявність спільних рис, регулятивна політика у конкретних державах характеризується цілу низку відмінностей. Ці відмінності обумовлені як ступенем індустріалізації чи урбанізації цієї держави, а й домінуючою системою цінностей. Національні відмінності моделей регулятивної політики стосуються:

1) сфери застосування державного регулювання

2) інструментарію чи механізмів регулювання

3) суб'єктів регулювання.

Вочевидь, що сучасні держави використовують санкції, але ступінь цього використання відбиває розбіжності у закорінених цінностях, в переслідуваних мету і стратегічних засобах її досягнення. Найбільш важливого аспекту державного регулювання становить контроль уряду над участю громадян, у політичної роботи і над засобами комунікацій. Відомо, що наявність політичної конкуренції визначає, наскільки демократична та чи інша систему управління. Існує широке спектр режимів – від авторитарних, які під заборона організацію партій, добровільних асоціацій і політичну волю інформації, до демократичних, де ті права дотримуються і захищаються. Державне регулювання у цій сфері надає, в такий спосіб, вирішальне вплив на демократію.

Регулювання який завжди зводиться до негативного впливу, тобто до придушення

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Державне муніципальне управління
  Методика аналізу социально–экономического становища муніципального освіти. Аналіз проблем
 • Реферат на тему: Державне правління
  >ФОРМЫ ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ Будь-яке держава має бути охарактеризоване як з боку його суті
 • Реферат на тему: Державне право
  >КОНТРОЛЬНАЯ РОБОТА на тему: «Державне право» 1. Опишіть порядок запровадження військового
 • Реферат на тему: Державне підприємництво
  Державне підприємництво Зміст Питання № 1. Державне підприємництво Питання № 2. Поняття, завдання,
 • Реферат на тему: Державний примус у цивільному судочинстві
  На правах рукописи. >Нохрин Дмитро >Герольдович Державне примус у цивільному судочинстві

Навігація