Реферати українською » Государство и право » Повноваження і завдання органів місцевого самоврядування сфери управління житлово-комунальним господарством


Реферат Повноваження і завдання органів місцевого самоврядування сфери управління житлово-комунальним господарством

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Зміст

Запровадження.

Глава 1. Сучасне стан галузі.

Глава 2. Органи місцевого самоврядування.

2.1. Поняття місцевого управління і самоврядування.

2.2. Управлінські функції і відповідних повноважень виконавчих органів місцевих рад у сфери управління ЖКГ..

2.3. Ставлення місцевих державних адміністрації з органами місцевого самоврядування територіальних громад.

2.4. Повноваження органів місцевого самоврядування різних галузях ЖКГ..

2.5. Законодавча основа органів місцевого самоврядування.

Глава 3. Програма розвитку.

Глава 4. Про адміністративну реформу.

Висновок.

Література.

Запровадження

Принцип місцевого самоврядування одна із найважливіших ознак будь-якої держави. Це є й досить актуальним та України, де після прийняття закону “Про місцеве самоврядування Україні” залишилося ще багато складних проблем щодо практичної реалізації теоретичних положень. Метою цієї роботи є дослідження і функціонування місцевого управління і самоврядування Україні та повноваження цих органів у галузі ЖКГ. Найбільше увагу роботі самим я хотів приділити проблемі повноважень органів місцевого самоврядування Україні. Ця робота створена з урахуванням аналізу законів України та підзаконних актів, інших джерел державного права, і навіть праць науковців з цього питання. З огляду на тему, у роботі наведені лише поширені думки та концепцію з конкретними одиночними прикладами для відображення реального здійснення теоретичних положень

Сучасного становища галузі

Недосконалість системи управління житлово-комунального господарства України, уповільнення реформування призвели до того, що підприємства галузі неспроможна ефективно працювати у ринкових умов і давати споживачам послуги належного рівня життя та якостей. На 1 січня 2004 р. Дебіторська заборгованість галузі становила 8,7 млрд., кредиторська - 8,6 млрд. гривень, їх 5,2 млрд. - з оплати житлово-комунальних послуг населенням. За підсумками роботи у 2003 року збитки підприємств перевищили 1,1 млрд. гривень, що у 2,2 рази більше, ніж у 2002 року.

  Кожний третій житловий будинок потребує капітальний ремонт. У аварійних і старих будинках проживає 202,4 тис. осіб, які потребують відселення з наданням необхідного житла. Майже в 85 відсотків житлових будинків підвищеної поверховості (10 поверхів, і вище) система протипожежної захисту спрацьовує чи його технічне обслуговування стоїть.

  У аварійному стані перебуває перебувають мало не третину водопровідно-каналізаційних і теплових мереж, близько тридцяти відсотків тепло пунктів, понад 15 відсотків мостів і шляхопроводів.

  Нуждаются в заміні 82 відсотка рухомого складу міського електричного транспорту, й більш 35 відсотків трамвайних шляхів, контактною та кабельної мережі, 70 відсотків автотранспорту у сфері благоустрою, близько сорока відсотків насосного устаткування й котлів, понад двадцять тисяч ліфтів тощо.

  Площа природного і техногенного підтоплення міських територій становить близько 11 відсотків. Необхідно здійснити терміновий ремонт чи реконструкцію 50 відсотків захисних споруд морського узбережжя. Не задовольняють санітарних норм 48 відсотків полігонів для твердих побутових відходів. У 2003 року утворилося понад 2,5 тисяч несанкціонованих смітників.

  Рік у рік погіршується якості житлово-комунальних послуг. Порушуються терміни початку будівництва і закінчення опалювального сезону, послуги з централізованого теплопостачання надаються з відхиленням нормативних вимог. У багатьох міст взагалі немає централізоване постачання гарячої, окремими регіонах гаряча вода подається лише зимовий період.

  Більш як половина міст із населенням понад 100 тис. людина забезпечується питної води не цілодобово, а й за графіком. У деяких сферах зафіксовано випадки невідповідності проб питної води вимогам державного стандарту за хімічними і бактеріологічними показниками. Незадовільна технічний стан водогінних мереж наводить вторинного забруднення питної води та загрози виникнення інфекційних захворювань.

  Зростають удільні витрати енергетичних ресурсів під час виробництва та надання житлово-комунальних послуг, які у 2-3 разу великі, аніж у країнах Європейського Союзу.

  Законодавство у сфері житлово-комунального господарства (особливо нормативно правові акти місцевих державних адміністрацій, і органів місцевого самоврядування) в повному обсязі відповідає директивам Європейського Союзу й Європейської хартії місцевого самоврядування, що ні сприяє створення привабливого інвестиційного клімату.

  Недосконалість системи соціального захисту населення сфері житлово-комунального господарства, неякісне надання житлово-комунальних послуг, низький рівень поінформованості населення, неузгодженість норм законодавство ще й виправдатись нібито відсутністю суспільстві певних норм щодо регуляції взаємовідносин споживачів і производителей/исполнителей житлово-комунальних послуг визначає зростання невдоволення серед населення.

Глава 2. Органи місцевого самоврядування

2.1. Поняття місцевого управління і самоврядування

Поняття місцевого управління і самоврядування, зазвичай, неможливо визначити без визначення юридичної природи цих явищ. Ця природа викриють далі з тексту і будуть які конкретизовано поняття, тому спершу буде певне загальне робоче поняття місцевого самоврядування та управління.

Місцеве управління економіки й самоврядування – здійснення владних повноважень на локальному (місцевому) рівні через місцеві представництва держави або державних самим територіальним суспільством, зокрема через її.

Місцеве самоврядування – можливість, право територіального суспільства самостійно розв'язувати економічні, соціальні, політичні запитання місцевого характеру.

Місцеве управління – здійснення державою управлінських функцій на місцевому рівні через свої представництва.

2.2 Управлінські функції і відповідних повноважень виконавчих органів місцевих рад у сфери управління ЖКГ

 

Повноваження місцевих рад виключно на пленарних засіданнях входить приймати рішення:

- з приводу створення ліквідації, реорганізації і перепрофілювання підприємств комунальної власності відповідної територіальної громади;

- із відчуження комунального майна;

-про затвердження місцевих програм приватизації, і навіть перелік об'єктів комунальної власності що підлягали приватизації.

Повноваження місцевих рад у області бюджету, фінансуванні, і цін:

А) Власні

- встановлення тарифів за оплатою комунальних, транспортних та інших. видів послуг наданих підприємствами комунальної власності відповідних територіальних громад. 

- встановлення порядку використання засобів та іншого спільного майна;

- здійснення у порядку фінансування витрат із місцевих бюджетів;

- об'єднання на договірних засадах коштів міських бюджетів до виконання спільних проектів із;

б) Делегування

- здійснення відповідно до законом контролю над дотримання зобов'язань з платежів у місцевих бюджетів підприємств незалежно від форм власності;

- контролю над дотриманням цін, і тарифів;

- сприяння інвестиційної діяльності.

Повноваження місцевих порад із управлінню комунальної власністю

- управління майном що належить до комунальної власності відповідної територіальної громади;

- встановлення порядку й контролю над використанням прибутку підприємства комунальної власності відповідної територіальної громади;

- підготовка і в руки ради пропозицій відчуження комунального майна, переліку об'єктів що підлягали приватизації, проект програм приватизації;

 б) Делеговані

 - узгодження кандидатур посаду керівника підприємства державної власності

Повноваження місцевих рад у області ЖКГ транспорту та зв'язку;

А) Власні

- управління об'єктами ЖКГ;

- забезпечення необхідного рівня якості послуг населенню;

- облік громадян, які у відповідно до закону потребують поліпшенні житлових умов, розподілів надання житла які стосуються комунальної власності;

  - сприяння розширенні житлового устрою, допомогу виділення кредитів під житло, допомогу у обслуговуванні, ремонті житла, сприяння у створенні ОСББ, їх реєстрація, реєстрація ЖБК, вирішення питань зборів, транспортування, знешкодження твердих побутових відходів та рідких нечистот, поховання трупів тварин;

- організації благоустрою населених пунктів, залучення коштів трудових і матеріальних ресурсів до цього незалежно від форм власності, контролю над станом благоустрою виробничих територій й створення місць на відпочинок громадян.

- встановлення зручного населенню режиму підприємств ЖКГ;

- твердження маршрутів і графіків руху місцевого пасажирського транспорту незалежно від форм власності.

- вміст у стані кладовищ та інших місць поховання.

Б) Делеговані

- розширення мережі підприємств ЖКГ та розвитку транспорту;

- контролю над належної експлуатацією і закупівельних організацій обслуговування населення підприємствами ЖКГ і транспорту;

- скасування на дозволу експлуатацій об'єктів ЖКГ у разі порушення екологічних та санітарним нормам;

- контролю над дотриманням законодавства щодо захисту прав споживача;

- облік нежилих приміщень незалежно від форм власності, внесення пропозицій власникам про використання таких приміщень;

- облік житлового фонду, ведення контролю над використанням, видача ордерів на заселення;

- облік і реєстрація об'єктів нерухомого майна незалежно від форм власності.

2.3 Ставлення місцевих державних адміністрації з органами місцевого самоврядування територіальних громад

МГА - місцеві державні адміністрації

СПГС – сільські, селищні, міські поради.

МГА на відповідної території взаємодіє зі СПГС, зі своїми виконавчими організаціями. Сприяють у виконанні ними власних повноважень місцевого самоврядування, зокрема у вирішенні питань економічного, соціального і охорони культурної розвитку відповідних територій, зміцнення матеріальну годі й фінансової бази, контролює виконання наданих ними повноважень, розглядає і враховує своєї діяльності пропозиції депутатів, органів місцевого самоврядування та його посадових осіб.

МГА немає право втручатися у здійснення органами місцевого самоврядування власних повноважень.

Для спільних програм МГА і органи місцевого самоврядування можуть укладати договорів, створювати спільні органи влади й організації.

Відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, що у комунальної власності відповідних територіальних громад, будуються за принципами їх подчинённости, підзвітності, підконтрольності органів місцевого самоврядування.

2.4 Повноваження органів місцевого самоврядування різних галузях ЖКГ

У галузі водопостачання і водовідведення

1. Твердження з урахуванням вимоги законодавства містобудівних програм, генеральних планів забудови населених пунктів, інших містобудівної документації.

Усі проекти - у їхньої розробки мають брати участь водяники, усе повинно відповідати газовим, пожежним нормам та санітарним вимогам.

2. Твердження місцевих програм, у сфері ПВ й у розробці, відповідних програм.

3. Дача угоди розміщення на відповідної території нових, або реконструкцію діючих об'єктів, діяльність яких може завдати шкоди джерелам питного водопостачання.

Органи місцевого самоврядування обов'язковому касаційному порядку мають дати дозвіл розміщення об'єкта.

4. Прийняття рішень проведення державної екологічної безпеки й санітарно епідеміологічної експертизи об'єктів господарську діяльність, які можуть опинитися діяти на джерела питного водопостачання.

5. Контроль якості ПВ, використанням і охороною питного водопостачання.

6. Упорядкування протоколів про накладення штрафів та ін. санкцій до підприємств питного водопостачання у разі порушення законодавства.

7. Інформування населення якість води, порядку розрахунку тарифу послуги водопостачання і водовідведення.

Тарифи стверджують органи місцевого самоврядування.

8. Визначення рівня та якості послуг питного водопостачання, встановлення тарифів для цієї послуги.

9. Обмеження й заборона підприємств питного водопостачання.

10. Установления правил користування водозаборными спорудами.

11. Встановлення зон санітарної охорони, джерел постачання та об'єктів центрального питного водопостачання.

12. Обмеження або заборона використання підприємствами ПВ для промислових потреб.

13. Рішення інших питань.

У галузі санітарної очищення територій

1) Виконання вимог законодавства про відходах.

2) Розробка і запровадження схем санітарної отчистки населених пунктів.

3) Організація збирання і видалення побутових відходів, створення полігонів їхнього поховання, організація роздільного збору корисних компонентів.

4) Твердження місцевої та регіональної програм роботи з відходами, і контролю над виконанням.

5) Рішення питань розміщення у своїй території об'єктів роботи з відходами.

6) Координація діяльності суб'єктів у підприємницькій діяльності, які перебувають території.

7) Визначення розмірів платежів за розміщенням відходів.

8) Ведення контролю над раціональним використанням безпечною поводженням із відходами по всій території.

9) Ліквідація несанкціонованих і контрольованих звалищ.

Органи місцевого самоврядування вирішили про:

1) Відведення земельних ділянок розміщувати відходів;

2) Будівництво об'єктів звернення відходів.

У галузі ритуального обслуговування

1) Рішення питань відведення земельних ділянок в організацію місць поховання.

2) Забезпечити будівництво, утримання і охорону місць поховання

3) Створення ритуальної служби.

4) Вирішують питання виділення коштів місцевих бюджетів на поховання безрідних людей, ветеранів війни.

5) Контроль над виконанням законодавства про захист споживачів.

У галузі теплопостачання

- регулювання діяльності суб'єктів взаємин у сфері теплопостачання не більше, отнесённых до ведення відповідних рад;

- твердження місцевих програм розвитку на сфері теплопостачання, участь у розробці і запровадження державних підприємств і регіональних програм, у цій сфері;

- твердження проектів містобудівних програм, генеральних планів забудови населених пунктів, схем теплопостачання і містобудівної документації;

- здійснення контролю над забезпеченням споживачів теплової енергії відповідно до нормативними вимогами;

- узгодження і розміщення межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці нових, або реконструкцію діючих об'єктів теплопостачання та сприяння розвитку систем теплопостачання на відповідної території;

- встановлення для відповідної територіальної громади гаразд і можна межах, певних законодавством, тарифів на теплову енергію, яка підприємствами і міжнародними організаціями комунальної власності.

  Державний нагляд у сфері теплопостачання здійснюють державні інспекції інші органи гаразд, встановленому законом.

2.5 Законодавча основа органів місцевого самоврядування

Стаття 30. Повноваження у галузі житлово-комунального господарства, побутового, торгового обслуговування, комунального харчування транспорту та зв'язку

До ведення виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:

а) власні (самоврядні) повноваження:

1) управління об'єктами житлово-комунального господарства побутового, торгового обслуговування, транспорту та зв'язку, які перебувають у комунальній власності відповідних територіальних товариств, забезпечення їх належного утримання й ефективної експлуатації, необхідного рівня життя та якостей послуг населенню;

2) облік громадян, які у відповідно до законодавства вимагають поліпшення житлових умов; розподіл і надання відповідно до законодавства житла, що належить до комунальної власності; вирішення питань щодо використання нежилих приміщень, будинків культури та споруд, які належать до комунальної власності;

3) сприяння розширенню житлового будівництва, уявлення громадянам, які потребують житло, допомоги у будівництві житла, отриманні кредитів, зокрема пільгових, і субсидій на будівництво чи придбання житла; уявлення допомоги власникам квартир (будинків) у тому обслуговуванні і ремонті; сприяння створенню об'єднань співвласників багатоквартирних будинків реєстрація таких об'єднань;

4) реєстрація житлово-будівельних і гаражних кооперативів; прийняття рішень стосовно організації стоянок автомобільного транспорту, здійснення контролю над діяльністю цих структур відповідно до законом;

5) забезпечення соціально-культурних закладів, які належать до комунальної власності відповідних територіальних товариств, і навіть населення паливом, електроенергією, газом та інші енергоносіями; вирішення питань водопостачання, відведення очищення стоковых вод; здійснення контролю над якостями питної води;

6) вирішення питань збору, транспортування, утилізації і знешкодження побутових відходів, знешкодження й час поховання трупів тварин;

     7) організація благоустрою населених пунктів, залучення на договірних засадах із метою коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ і закупівельних організацій незалежно від форм власності, і навіть населення; здійснення контролю над станом благоустрою виробничих територій, організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм,

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Влада
  РЕФЕРАТ НА ТЕМУ : Влада це центральне, організаційне і регулятивно-контрольное початок політики;
 • Реферат на тему: Держава
  РЕФЕРАТ НА ТЕМУ: Держава - основний інститут політичною системою суспільства, організуючий,
 • Реферат на тему: Революція 1905 р. у Росії.
  ЗАПРОВАДЖЕННЯ Питання що стосуються значних, якісних змін - у громадському устрої безсумнівно
 • Реферат на тему: Форми правління у країнах.
  РЕФЕРАТ на задану тему: ФОРМЫ ПРАВЛІННЯ У ЗАКОРДОННИХ КРАЇНАХ Поняття форми управління і державної
 • Реферат на тему: Проблеми аграрного реформування у Росії межі 19-20 століть. П.О. Столипін
  Проблеми аграрного реформування межі 18 та19 століть. Запровадження. Ключовим питанням аграрних

Навігація