Реферат Шпоры з права

Страница 1 из 5 | Следующая страница

1.5. принцип гласності судового розгляду. У розділі ст. 169 Конст. проголошує, що розгляд справ переважають у всіх судах відкрите. Слухання справи в самісінький закрите засідання суду допускається лише у випадках передбачені законами, з усіх правил судочинства. Відповідно до ст.9 ЦПК під час розгляду справи в самісінький закритому судовому засіданні присутні особи, що у справі, їх представники, представники товариств. організацій корисною і трудових колективів, а необхідних випадках також свідки, експерти, і перекладачі. У соотв. зі ст.40 До. кожен має право недоторканність його приватного життя, на таємницю листування, телеф. переговорів, телеграфних та інших повідомлень. Збір, зберігання, використання і поширення інформації про приватного життя особи без його згодою заборонена, крім випадків, вказаних у законі Обмеження цього права допускається ся згідно із законом. Закон предусм. ряд материальн. пільг для суддів. Действ. правило незмінності судді.


2.1 громадянська процесуальна правоздатність і спроможність.

Правоспособность - способн. мати цивільні процесуальні правничий та обов'язки визнається однаково над усіма гражд. РФ, і навіть за держав. підприємствами, установами, организац., колгоспами, іншими кооп. организац., їх об'єднаннями, іншими організаціями, які користуються правами юридич. особи. Дієздатність- способн. здійснювати своїх прав у суді і доручати ведення справи представнику належить громадянам, коли вони повноліття, і юридич. особам. Права й інтереси неповнолітніх осіб у віці від 15 до 18 років, і навіть громадян, визнаних обмежено дієздатними, захищаються у суді їх батьками, усиновителями чи попечителями. Права й інтереси осіб, не досяг ших 15 років, і навіть громадян, визнаних недієздатними внаслідок таки душевну хворобу чи недоумства, захищаються у суді їх законними представить. - батьками, усиновителями чи опікунами.


2.2 поняття сторін у цивільному процесі, їхніх прав й обов'язки. Сторонами у цивільному процесі - позивачем чи відповідачем може бути громадяни, і навіть державні підприємства, установи, організації, колгоспи, інші кооперативні організації, їх об'єднання, інші громадські організації, користуються правами юридичної особи. Обличчя, у чиїх інтересах справа розпочато за заявою прокурора, органів управління, профспілок, державних підприємств, установ, організацій, колгоспів, інших кооперативних організацій, їх об'єднань, інших організацій чи окремих особистостей, у разі, коли з закону вони можуть обертатися через захистом правий і інтересів інших, сповіщають про яка виникла процесі змін і бере участь у ньому ролі позивача. Усі боку користуються рівними процесуальними правами.


2.4 треті особи. Зт.37 - треті особи, заявляють самостоят. требов. щодо спору, можуть розпочати до постановл. судом реш. Вони користуються усі права і несуть все обов'язки позивача. Ст.38 - треті особи, не заявляють самостоят. требов. щодо спору, можуть розпочати справа набік позивача чи відповідача до постанови судом реш., якщо реш. у справі може спричинити їхніх прав чи обов'язки по отнош. до одної з сторін. є підстави залучені до участі у справі також із клопотанню сторін, прокурора чи з ініціативи суду. Треті особи, не заявляють самост. требов., користуються процес. правами і несуть процес. обов'язки боку, крім права зміну підстави предмета позову, увелич. чи уменьш. розміру позовних вимог, і навіть відмови від позову, визнання позову чи підписання світового соглаш., вимога примусить. виконання судового вирішення. Ст.39 - у справах відновленні на роботі незаконно звільнених чи переведених працівників суд може привернути до брати участь у справі як третя особа набік відповідача посадова особа.


2.5 заміна неналежною боку. Суд, встановивши під час розгляду справи, що позов пред'явлено не тією особою, якому вже належить право вимоги, або до того що особі, які мають відповідати за позовом, можна з згоди позивача, не припиняючи справи, допустити заміну початкового позивача чи відповідача належним позивачем чи відповідачем. Якщо позивач незгодний зміну його іншою особою, це обличчя може розпочати річ у якості третя особа, треті особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо спору, що суд сповіщає особу. Якщо позивач незгодний зміну відповідача іншою особою, суд Київ може привабити та людина як друге відповідача. Після заміни неналежною боку розгляд здійснюється з початку.


2.7 участь прокурора у процесі. Прок. проти неї звернутися до суду із заявою на захист правий і закон. інтересів інших або у залежить від будь-який стадії процесу, якщо того вимагає охорона держав. або громадських інтересів чи правий і охоронюваних законом інтересів громадян. Участь прокурора в разбират-ве гражд. справи обов'язково жити у випадках, коли те передбачає закон чи коли необхідність участі прокурора у справі визнано. Прок., що у справі, знайомиться з матеріалами, заявляє відводи, представляє доказ-ва, бере участь у дослідженнях док-в, заявляє клопотання, дає висновки з питань, які виникають під час разбират-ва справи, по суті справи в самісінький цілому, і навіть робить інші процесуальні дії, передбачені Законом. Відмова користь. від заяви, поданий у захист інтересів іншої особи, позбавляє та людина права вимагати рассмотр. справи з суті.


  1. поняття представництва у суді. Громадяни можуть вести свої справи в самісінький суді особисто чи через представників. Особиста участь у справі громадянина не лишає її права мати у цій справі представника. Справи юридичних ведуть у суді їх органи, які у межах повноважень, наданих їм законом, статутом чи становищем, чи їх представники. Керівники організацій, виступають на ролі органу юридичної особи, представляють суду документи, з яких випливає їх посадове становище чи повноваження. Представниками у суді неможливо знайти: особи які досягли повноліття чи котрі перебувають під опікою чи піклуванням; адвокати, які взяли доручення про надання юридичну допомогу з порушенням правил адвокатуру; особи виключені з колегії адвокатів; судді, слідчі, прокурори. Це не поширюється реагував на виступи у процесі зазначених осіб, у ролі уповноважених відповідного суду, прокуратури, або як законних представників.


2.9 державне мито. Кожне позовна заява, початкове і зустрічну, заяву в преддоговорным суперечкам, заяву третя особа, яка заявляє самостійні вимоги щодо спору у вже розпочатому процесі, заяву (скарга) у справі особливого виробництва оплачується державної митом в встановлених законом розмірах. Звільняються від державного мита громадяни, підприємства, заклади і організації за видачу їм документів мають у зв'язку зі справами по аліментів. При збільшенні позовних вимог відсутня сума доплачують відповідно до збільшеною сумою позову. У деяких встановлених законом випадках виробляється повернення державного мита, здійснювану фінансовими органами виходячи з визначення судна, чи судді за умови, якщо заяву повернення була подана до суду до закінчення річного терміну від часу зарахування цифру бюджет.


2.10 судові штрафи. Судові штрафи накладаються судом чи суддею у випадках і розмірах, передбачені ЦПК. Штрафи, накладені судом чи суддею на посадових осіб державних підприємств, установ, організацій, колгоспів, інших кооперативних організацій, їх об'єднань, інших організацій, стягується з їхньої власних коштів. Копія визначення про накладення штрафу іде особі, яким накладено штраф. У перебігу 10 днів після одержання копії визначення обличчя, яким накладено штраф, може просити суд чи суддю, що наклали штраф, про складання або зменшення розміру штрафу. Ця заява у судовому засіданні. Обличчя, яким накладено штраф, сповіщають час і місці засідання, але його неявка перестав бути на заваді розгляду заяви. На рішення суду чи судді про відмову від скласти штраф або зменшити її розмір можна подати приватна скарга чи принесений протест.

  1. поняття й ті види процесуальних термінів. Підготовка цивільних справ до судового розгляду слід провести пізніше ніж у 7-дн. термін від дня прийняття заяви. У виняткових випадках у справі неважко цей термін можна продовжити до 20 днів по мотивованому визначенню судді. Справи про стягнення аліментів, про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим суб'єктам ушкодженням здоров'я, і навіть смертю годувальника, і акустичні вимоги, що випливають із трудових правовідносин, розглядати судом I Інстанції, якщо боку перебувають у одному місті чи районі, пізніше 10 днів, а інших випадках - пізніше 20 днів із дня закінчення підготовки справ до судового розгляду. Інші цивільні справи розглядати пізніше 1 місяці від дня закінчення підготовки справ до судового розгляду.


  1. літочислення процесуальних термінів. Процесуальні дії відбуваються у найкоротші терміни, встановлені законом. Там, коли процесуальні терміни не встановлено законом, вони призначаються судом. Терміни з метою процесуальних дій визначаються точної календарної датою, зазначенням на подія, що має наступити, чи періодом часу. У разі дія може відбуватися скоєний протягом усього періоду. Перебіг процесуального терміну, исчисляемого роками, місяцями чи днями, починається наступного дня після календарної дати або настання події, якими визначено його початок.


6.3 вимоги, які пред'являються судового вирішення. Рішення ухвалюється за більшістю голосів. Рішення суду має бути законним і обгрунтованим. Суд засновує рішення тільки тих доказах, хто був досліджено судовому засіданні. Рішення виноситься судом у дорадчій кімнаті. Під час наради винесення рішення на кімнаті для нарад можуть перебуває судді, що входять до склад суду з цій справі. Присутність інших осіб, у кімнаті для нарад заборонена. Судді що неспроможні розголошувати судження які були під час наради. Рішення викладається у вигляді головуючим чи однією з суддів і підписується усіма суддями, що у постанові рішення, зокрема і суддею, які залишилися при окремій думці. Виправлення у вирішенні мають бути перед підписами суддів.

6.2 зміст судового вирішення. Рішення складається з ввідна, описової, мотивувальній і резолютивній частин. У водній частини рішення вказується час і важливе місце винесення рішення, найменування суду, які рішення, склад суду, секретар засідання, прокурор, коли він брав участь у процесі, боку, інші особи, що у справі, й Росії представники, предмет спору. Описательная частину рішення повинна містити у собі вказівку на вимога позивача, заперечення відповідача і пояснення інших, що у справі. У мотивувальної частини рішення мають бути зазначено обставин справи, встановлені судом, докази, у яких засновані висновки суду, і докази, якими суд відкидає ті чи інші докази, закони, якими керувався суд. Резлютивная частину рішення повинна містити висновок суду про задоволення позову чи про відмову у позові в цілому або у частині, вказівку щодо розподілу судових витрат, вказівку терміном і Порядок оскарження рішення.


6.4 усунення недоліків судового вирішення вынесшим його судом. Після оголошення рішення в справі, суд який виніс рішення над праві сам скасувати або змінити його. Суд може за власною ініціативою чи з заяві осіб, що у справі, виправити допущені у вирішенні описки чи явні арифметичні помилки. Питання внесенні виправлень дозволяється у судовому засіданні. Особи, що у справі, сповіщаються час і місці засідання, проте їх неявка перестав бути на заваді розгляду питання про внесення виправлень. На рішення суду в питанні про внесенні виправлень у вирішенні можна подати приватна скарга чи принесений протест. Суд , який ухвалив рішення в справі, може за заявою осіб, що у справі, чи з своєї ініціативи винести додаткові рішення.


6.5 негайне виконання рішення. Немедленному виконання підлягає рішення: 1.о присудження аліментів. 2.о присудження робочому чи службовцю зарплати, але з понад як по місяць. 3.о присудження колгоспнику сплати працю, але з понад середнього заробітку протягом місяця. 4.о відновленні на роботі незаконно звільненого чи перекладеного працівника. Суд чи суддя може звернути до негайному виконанню в цілому або у частині рішення: 1. про надання платежів до відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим суб'єктам ушкодженням здоров'я, і навіть смертю годувальника. 2.о присудження винагороди, належного автору використання його авторського права, автору відкриття, винахіднику тощо. 3. За всіма іншими справами, тоді як слідство особливих обставин уповільнення у виконанні рішення можуть призвести до чогось великого збитку для взыскателя чи саме виконання може бути неможливим.


6.6 забезпечення виконання рішення. У нещасних випадках, коли суд встановлює певний лад і термін виконання реш., чи звертає рішення до негайному виконанню, чи заходи забезпечувати її виконання, звідси вказується в реш. Суд чи суддя може забезпечити виконання реш., не наверненого до негайному виконанню, за правилами, встановленим главою 13 ЦПК.( ст 134 Мерами щодо забезпечення позову може бути: 1.наложение арешту на майно чи грошових сум, належать відповідачу і срібло в нього або в інших; 2.запрещение відповідачу виконувати дії; 3.запрещение іншим особам передавати майно відповідачу чи виконувати стосовно нього інші зобов'язання; 4.приостановление реалізації майна у разі пред'явлення позову про звільнення його від арешту; 5.приостановление стягнення по виконавчому документа, оскаржуваному боржником через суд знову, коли таке оспорювання допускається законом; Ст.137 Визначення про обеспеч. позову наводиться у виконанні негайно гаразд, установл. виспівати рішень суду.).


7.2 процесуальні особливості розгляду справ за скаргам громадян неправомірні дії посадових осіб, державних підприємств і тих органів. Ст.2396 - скарга розглядає суд в десятьох денний термін, зазвичай у відкритому засіданні, з участю громадянина подавшего скаргу, і посадової особи, дії якого оскаржуються ( у разі неявки до суду з шанобливій причини можливо участь їхніх представників, неявка до суду з неповажної причини сторін, чи їх представників не цьому перешкоджає до розгляду скарги, проте суд може

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація