Реферати українською » Государство и право » Политэкономические школи й напрямки


Реферат Политэкономические школи й напрямки

Страница 1 из 2 | Следующая страница

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

         

Економічною науки у Давньому Світі немає. Саме поняття «економіка» з'явилося вже його заході. Однак у процесі добування засобів існування що тоді для людей складалися певні відносини, й у системі загальної науки-философии- важливе місце займали дослідження та роздуми древніх учених (відколи появи держав і правителів) про сферу, що нині іменується економікою. Про це свідчить збережені джерела.

          Економічні ідеї Стародавню Грецію найбільш докладно описані у поемах Гомера і творі Гесіода «Труди й дні». Економічні реформи періоду рсцвета давньогрецького суспільства спрямовані на заборона боргового рабства, розвиток товарно-грошових відносин. Економічна думку Греції характеризується поверненням до натурально-господарської концепції, орієнтацією на натуралізацію господарства.

Грецький філософ Ксенофонт увів у науковий обіг поняття «економіка» (від греченского oikonomia; ойкос-дом, господарство; номос-закон, правило).

Платон висунув ідею обмеження приватної власності, виявив взаємозв'язок між поділом праці, обміном і розмірами ринку; я виступав проти використання грошей для накопичення багатства і лихварства.

          У у Стародавньому Римі економічна думка була орієнтована здебільшого рішення аграрних проблем, раціональну організацію вілл і латифундій.

          Так і майже чотири століття тому, поруч із економікою з'явилася нова наука «політекономія», предметом якої є дослідження економічних законів і категорій, дозволяють найбільш раціонально організувати суспільно виробництво масштабі держави. Ввів це поняття Антуан де Монкретьен, що у 1615г. написав книжку «Трактат про політекономії» (від грецьк. «полис»-государство, «ойкос»-введение, «номос»-закон).

Предметом вивчення політекономії стосунки для людей у виробництві; розподілі, обміні і споживанні матеріальних благ, необхідні задоволення потреб за обмежених ресурсах, що пораждает конкуренцію.

Об'єкт політекономії – це економічні явища, оскільки будь-яке суспільство вирішує троє запитань: що виготовляти? як виробляти? кому виробляти?

                                                         

                                                                                               

1.   ПОЛИТЭКОНОМИЧЕСКИЕ ШКОЛИ

 

1.1. Меркантилизм – перша наукова школа.

          Перша спроба науково систематизувати економічну діяльність зроблено меркантилистами (від італ. merkante купець, торговець). На їхнє переконання джерелом багатства держави є торгівля. Однією з засновників меркантилізму був французький дворянин Антуан де Монкретьен. Всесвітню славу сталося видання солідного наукової праці «Трактат про політекономії», там він вперше використовував поняття «політична економія», тобто. закони устрою громадського господарства (з грецьк. politeia – oбщественноe пристрій, oikos- господарство, nomos – закон).

           Ідеї першої наукової системи було неможливо не висловлювати свого часу, коли головними посередниками між виробниками споживачами були купці; панування натурального господарства повільно, але неухильно розхитувалося, а рамки товарного виробництва відповідно розширювалися. Сутність меркантилізму у тому, що її отждествляли багатство країни знайомилися з золотому й сріблом, яке джерелом вважали сферу торгівлі, особливо зовнішньої.

          Становлення та розвитку цієї школи проходить два етапу: ранній і пізній меркантилізм. Границей з-поміж них прийнято вважати великі географічні відкриття. Ранній меркантилізм характеризується як монетарна система і зводиться до максимальному нагромадженню грошей у країні і прийняття державної скарбниці Шляхом заборони вивезення грошей із країни й залучення грошей до країну.

          Пізній меркантилізм розвивається із другої половини XVIст., сягає свого розвитку на XVIIст. Його центральної ідеєю була система активного торгового балансу. Вона широко застосовується у світовій практиці, і нині. Її суть: чим більша різниця між вартістю вивезених і завезених товарів, то багатша стає держава. Вже меркантилісти розуміли, що вивезення не сировини, а готового вироби значно вигідніше. Меркантилисты зауважили те, що обробка дає сировини додану цінність. І на цій цінності можна зробити великі гроші, обмеживши чи взагалі заборонити вивезення сирих матеріалів і експортувати лише напівфабрикати.

          Для зміцнення активного балансу і за захоплення зовнішніх ринків уряду регулювали ввезення товарів шляхом оподаткування митами іноземних товарів хороших і всіляко заохочували вивезення виробів зовнішній ринок. Для цього він опинялася державну підтримку розвитку вітчизняної обробній промисловості. Пізній меркантилізм тому характеризується як комерційна чи мануфактурна система.

          Важливо, що меркантилісти вважали недоцільним допускати внутрішню конкуренцію - й особливо конкуренцію на ринку з боку іноземних купців.

          До меркантилистам належить видатний економіст свого часу Іван Посошков. У 1724г. він завершив працю, яка принесла йому славу “Книгу про жалюгідній кількості і багатстві”. Посошков схилявся суворої регламентації господарському житті. Воно давало численні рекомендації, наприклад: змушувати всіх людей працювати старанно й продуктивно, знищуючи ледарство у всіх її выдах; рішуче боротися з непроизводительнми витратами, здійснювати найсуворішу економію в усьому, боротися з розкішшю, надмірностями у житті людей.

          Наведені рекомендації значно різняться від рекомендацій класичних меркантилістів Західної Європи, які джерелом багатства вважали торгівлю. Посошков, випереджаючи аж на століття класиків буржуазної політекономії, пов'язує джерело багатства ніяк не. У його рекомендаціях працю вважається джерелом збільшення багатства, і ніхто повинен не працюватимете, і задарма є хліб. І кожен має просто працювати, а й виробляти прибуток. Посошков встановлює чітку зв'язок між зростанням багатства і продуктивної праці, що вкотре підкреслює його розуміння праці, як джерела багатства. Що ж до численних рекомендацій Посошкова про найсуворішої економію газу й боротьби з розкішшю, треба особливо наголосити, що ці поняття не обмежував сферою побуту, а роздивлявся їх ширшому сенсі, з позицій інтересів товариства. Яскравим прикладом цьому плані є його проти хижацького ставлення населення до природним багатств (винищення лісу, риби та інших таких дій, які завдають шкоди природе).Наряду з помилковими уявленнями меркантилістів джерело багатства, у тому вченні було чимало прогресивних ідей, випередили свій час і що дожив до відома наших дней.В своїх навчаннях меркантилісти висловлювали інтереси купців, монархія їм була природною формою правління. Посилення економічних функцій держави вони пов'язували особистою участю королів і царів, у господарському житті.

                                                         

 

1.2. Школа фізіократів.

          Школа фізіократів виникла мови у Франції. Її засновник Франсуа Кенэ за освітою лікар, написав низку серйозних еаучных медичних робіт, став помітним авторитетом у сфері медицини. У взрасте 60 років він серйозно зайнявся політекономією і став найбільшим французьким економістом XVIII століття, основоположником нової наукової школи.

          Физиократия (від грецьк. «физис»-природа, «кратос»-власть, означає «влада природи»). Головною заслугою фізіократів і те, що на відміну від меркантилістів, джерелом багатства вони вважали не торгівлю, а виробництво. У зв'язку з цим вони досліджували не сферу звернення, а сферу виробництва, обмежуючи виробництво лише сільське господарство. Критикуючи меркантилістів, фізіократи вважали, що обмін щось виробляє. Кенэ стверджував, що з обміні відбувається обмін цінності на рівну цінність. Справжній ж метод збагачення пов'язані з сільське господарство, де особливу роль грає земля. Земледелец збирає хліби більше, що вона посіяв зерна, у землеробстві і є «чистий продукт». Ремісника лише змінює форму те, що створене землеробстві.

Розвиваючи свою систему, Кенэ проводив аналогію між людським організмом та громадськістю, порівнюючи кровообіг в людини із зверненням продуктів у суспільстві. Структуру суспільства Кенэ уявляв в такий спосіб: нація складається з трьох класів громадян: класу продуктивного ( все хлібороби, які годують себе і аналітиків створюють чистий продукт); класу власників (поміщики, двір, церква, вся челядь, які створюють багатства, та їх власність учавствует у його созднии і відтак вони корисні суспільству); класу безплідного (ремісники, торговці, особи інших професій, котрі своєю працею, не що з зумлей, створюють стільки ж продукту, скільки споживають, тобто. займаються лише переробкою продуктів, вироблених землеробством). Видным представником фізіократів був Тюрго. Він висунув ідею загальної економічної рівноваги, виділив всередині безплідного класу два розряду людей (підприємців, дають аванси; робочих які отримують зарплатню), дав обгрунтування природи позичкового відсотка. Він такий само як і Кенэ, вважав землеробство із єдиним джерелом додаткового продукту. Тюрго сформулював одне із варіантів раціоналістичній теорії громадського прогресу.

Центральне місце у физиократической доктрині займає вчення про чистому продукті, який трактувався як надлишок продукції, перевищує витрати виробництва. У цьому фізіократи вважали, що чистий продукт создется лише у землеробстві, а промисловості відбувається зміна форми продукту землеробства. За підсумками цього принципового для фізіократів стану та сконструювали доктрина, названа «физиократия»: вчення про класах, про продуктивному і безплідному праці, про капіталі, про відтворенні.

1.3. Виникнення класичної буржуазної політекономії

Основоположником класичної політекономії є Вільям Петти. Його становище: «Праця є батько багатства, а земля – мати» аж на століття випереджає обгрунтування Смітом та її послідовниками положення про те, що продуктивний працю є джерелом багатства держави. Всупереч вченню меркантилістів Петти стверджував, що багатство утворюють як дорогоцінний метали, а й землі країни, вдома, кораблі, навіть домашня обстановка. «Приблизно так, як успішний людина тримає при собі мало грошей, або зовсім їх тримає, а постійно перетворює їх знову і знову у різні товари з великою вигодою собі, як і може зробити й вся країна». З ім'ям Петти пов'язано створення основ нової наукової дисципліни – економічної статистики, означеної ним політичної арифметикою.

Першим представником класичної політекономії мови у Франції став Буагильбер. Він теоретично виступає із затятих антимеркантилистических позицій за скасування заборони вивезення хліба, запровадження вільного ринку збіжжя і несдерживание ціни нього. Він, що з здобуття права задовольнити всі потреби держави й повернути всьому народові древнє достаток, непотрібно ніяких чудес, досить перестати здійснювати насильство над природою.

Розквіт буржуазної класичної школи пов'язаний насамперед із іменами Сміта і Рікардо. ж Адам Сміт швидко здобув усесвітню славу. З іншого боку, настільки швидкою й приголомшливою популярності книжки «Дослідження про природу і причини багатства народів» сприяли два чинника. Його ідеї відповідали інтересам буржуазії, що вів боротьбу ліквідацію панування феодально-аристократических порядків.

          І, по-друге, Сміт не наводив посилання роботи попередників, які використовував. Тож багато хто роки саме його вважався родоначальником класичної буржуазної політекономії.   

          Головним мотивом господарську діяльність людини, на переконання Сміта, є самокорисливий інтерес, реалізувати який то вона може лише за умов надання послуг іншим, пропонуючи їм у обмін свою працю чи продукти праці. Допомагаючи одна одній, люди сприяють у своїй поділу праці, й у остаточному підсумку, - розвитку суспільства. Цей процес відбувається грунтується на егоїзмі людей, адже кожен їх піклується лише про набуття власне вигоди. Прагнення людей покращувати своє матеріальне становище є потужним стимулом, який, на думку Сміта може здолати сотні прикрих перешкод, якими безумство людських законів нерідко ускладнюють її діяльність.

          Одна з головних висновків Сміта: джерелом багатства у натуральній і Радою грошової формі є працю. Тому багатство нації залежить від двох основних чинників: від частки населення, зайнятого продуктивною працею, і південь від рівня продуктивність праці. Важливим внеском Сміта до науки є і розподіл праці на продуктивний, що збільшує вартість предмета, якому він додається, і непродуктивний, який виробляє такої дії. Так, працю робочого мануфактури зазвичай збільшує вартість виробленої їм продукції. Навпаки, витрата утримання домашнього слуги будь-коли відшкодовується. Людина стає багатим, наймаючи дуже багато мануфактурних робочих, і невдовзі стає бідним, якщо містить велика кількість домашніх слуг.

          За підсумками аналізу економічних навчань завдання політекономії Сміт сформулював так: має бути забезпечено багатий дохід населенню, чи надати йому можливість добувати таку дохід; доставляти державі чи суспільству дохід, оскільки політекономія ставить за мету збагачення як народу, і держави.

          Наступником Сміта був Давид Рікардо, який завершив створення класичної буржуазної політекономії і було визнано главою англійської політекономії. Як можна і Сміт, він був проти втручання у економіку, вважаючи, що у економіці діють об'єктивні, але пізнавані закони.

          Значну увагу Рікардо приділяв теорії трудовий вартості. На його думку, товари які мають корисністю, черпають свою мінову вартість з цих двох джерел: своєї рідкісності і кількість праці, потрібного їх. Існують певні товари, вартість яких визначається винятково від їхньої рідкістю (картини, статуї). Вартість їх зовсім залежить від кількості праці. Однак у масі товарів, щодня які обмінюються над ринком, такі товари становлять дуже незначну частку. Тому, говорячи про мінової вартості і його вимірі, Рікардо має на увазі лише товари, кількість яких може бути збільшене людським і у виробництві яких дію конкуренції не піддається ніяким обмеженням. Рікардо виводить загальний закон вартості: вартість товару прямо пропорційний кількості праці та зворотно пропорційна продуктивність праці.

          Последовательных премников у Сміта і Рікардо мало було, адже кожен з їхньої прибічників вибирав те, що більше підходить його поглядам, і критикував, а влучшем разі замовчував те що відповідає його точки зору.

          Сміт, Рікардо та інші представники буржуазної політекономії капіталістичні виробничі відносини вважали вершиною розвитку суспільства. На думку, капіталізм висловлював закони природного порядку.

1.4. Історична (Німеччина) і австрійська школи політекономії

          Попередниками неокласичного напрями у політекономії є історична школа політекономії у Німеччині й австрійська школа. Однією з засновників першої був Мюллер, поставив під придатність класичної теорії для Німеччини. Кожна нація, зазначав він, це особливий організм відносини із своїми життєвим принципом і індивідуальністю, тому ніяких універсальних економічних законів, про які говорить економічна теорія, а й не може. Розрізняють стару і молоду історичні школи.

          Представники старої школи (Рошер, Книс) вважали, сто як переходити до узагальнень, варто вивчити, як виникли й розвивалися економічні та правові інститути. Вони пропонували доповнити єдиний економічний

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Поліція Англії
  Міністерство внутрішніх справ Центральна науково-дослідна лабораторія Центральний НДІ МВС
 • Реферат на тему: Поліція у країнах
  Термін «поліція» має низку офіційних визначень: управління державою (адміністрація), система
 • Реферат на тему: Повне наочне приладдя по політології
 • Реферат на тему: Поняття влади й впливу
  СОДЕРЖАНИЕ ЗАПРОВАДЖЕННЯ 3 ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ ВЛАДИ І ВПЛИВУ 5 1.1.Необходимость влади у управлінні.
 • Реферат на тему: Поняття держави
  Зміст Запровадження Поняття держави Ознаки держави Форми правління у державі Функції держави

Навігація