Реферат Муніципальна служба

Страница 1 из 2 | Следующая страница

1).ПОНЯТИЕ І ПРИНЦИПИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБИ....... 2

2).МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЛУЖАЩИЙ. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОСАДУ............................................................................................................................. 6

3).ПРОХОЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБИ.......................... 9

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛІТЕРАТУРИ:..................................... 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОНЯТИЕ І ПРИНЦИПИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБИ

Поняття «муніципальна служба» порівняно нове до нашого законодавства.

До початку організації місцевої влади на засадах самоврядування та становлення місцевого самоврядування ролі самостійної форми здійснення влади народу поняття «муніципальна служба» у законодавстві не використовувалося, т.к. у ньому був необхідності: службовці місцевих органів структурі державної влади – місцевих рад і виконавчих комітетів – були державними службовцями. Закон РРФСР «Про місцеве самоврядування РРФСР» від 6 липня 1991 р. теж використовував поняття «муніципальна служба» Служба органів місцевого самоврядування трактувалася спочатку як частину державної служби. Державний службовець і муніципальний службовець розглядалися як рівнозначні поняття. Відповідно до такого погляду муніципальний службовець – це - державний службовець, працював у органі місцевого самоврядування.

Конституція Російської Федерації, затверджена 1993 р., встановила, що відповідні органи місцевого самоврядування не входять до системи органів структурі державної влади. Відповідно до Конституцією Російської Федерації Федеральний закон «Про основи державної служби Російської Федерації» від 31 липня 1995 р., розмежував державної служби і муніципальну службу, визначивши державної служби як професійну діяльність із забезпечення виконання повноважень державні органи (ст. 2). Державний службовець – це громадянин Російської Федерації, виконуючий обов'язки з державної посади державної служби за грошову винагороду, виплачуване рахунок коштів федерального бюджету чи коштів бюджету відповідного суб'єкта Російської Федерації (ст. 3).

Отже, муніципальна служба не входить до системи державної служби, перестав бути її структурної частиною суспільства і вимагає свого правовим регулюванням. Муніципальна служба – це самостійний інститут місцевого самоврядування, інститут муніципального права. Витрати, пов'язані із вмістом органів прокуратури та посадових осіб місцевого самоврядування, здійснюються з допомогою місцевих бюджетів. Разом про те даний інститут тісно пов'язані з інститутом державної служби, т.к. час посадах органів місцевого самоврядування зараховується в стаж, обчислюваний надання пільг і гарантій відповідно до законодавством про державній службі. Це положення статті 21 Федерального закону «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування Російської Федерації» від 28 серпня 1995 р. як прирівнює муніципальних службовців до державних службовців щодо надання їм пільг і гарантій, а й відкриває можливість для «безболісного» переходу із однієї системи служби до іншої, що є важливого значення для кар'єри службовця, його професійного зростання. І це своєю чергою служить підвищення ефективності як муніципальної, і державної служби. Треба враховувати, що відповідні органи місцевого самоврядування можуть здійснювати відповідно до законом окремі державних повноважень.

Отже, Федеральний закон «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування Російської Федерації» дає у статті 1 визначення муніципальної служби, під якої закон розуміє професійну діяльність основі органів місцевого самоврядування у виконанні їхніх повноважень.

Основними завданнями муніципальної служби являются:[1]

а) забезпечення поруч із державної службою права і свободи людини і громадянина біля муніципального освіти;

б) забезпечення самостійного рішення населенням питань місцевого значення;

в) підготовка, прийняття, виконання контроль рішень на межах повноважень органів місцевого самоврядування;

р) захист правий і законних інтересів муніципального освіти.

Муніципальна служба полягає в принципах:[2]

а) законності, верховенства Конституції Російської Федерації, федеральних законів і законів суб'єктів Російської Федерації над іншими нормативними правовими актами, посадовими інструкціями у виконанні муніципальними службовцями посадових обов'язків і забезпечення прав муніципальних службовців;

б) пріоритету права і свободи людини і громадянина, визначальних зміст і зміст діяльності органів місцевого самоврядування;

в) рівного доступу громадян до посадам муніципальної служби відповідно до фаховою підготовкою, здібностями, досягненнями службовими щаблями;

р) підконтрольності посадових осіб місцевого самоврядування, їхньої відповідальності в населення муніципального освіти;

буд) гласності у виконанні муніципальної служби, тобто. передбачає відкритість законодавства про муніципальної службі, доступність муніципальних органів;

е) професіоналізму й компетентності муніципальних службовців – основним критерієм, що використовується у доборі кандидата на вакантну муніципальну посаду;

ж) соціальної і правового захищеності муніципальних службовців;

із) позапартійності муніципальної служби, - в муніципальних органах не утворюються структури політичних партій та рухів, муніципальні службовці що неспроможні у виконанні посадових повноважень керуватися рішеннями політичних партій та рухів, інших сус-пільних і релігійних об'єднань.

Відповідно до статтею 7 Федерального закону «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування Російської Федерації», законодавчу базу місцевого самоврядування становлять: Конституція РФ, федеральні закони, конституції, статути суб'єктів РФ, закони суб'єктів РФ. У цьому, федеральні закони, закони суб'єктів РФ, встановлюють норми муніципального права й не можуть суперечити Конституції РФ, Федеральним законом «Про загальні принципи…», обмежувати гарантовані ними права місцевого самоврядування.

Федеральний закон «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування Російської Федерації» встановлює загальні принципи правовим регулюванням муніципальної служби.

Законом передбачена, що у федеральному рівні має вступити в законі про засадах муніципальної служби (ст. 4). У ньому мають бути загальні принципи організації і діяльності муніципальної служби, визначено неї покладено, роль реалізувати основні функції здійсненню місцевого самоврядування, принципи правової статусу муніципальних службовців Російській Федерації, і навіть повноваження суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень у сфері муніципальної служби.

Відповідно до статтею 21 Федерального закону «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування Російської Федерації» правову регламентацію муніципальної служби, куди входять вимоги до посадам, статус муніципального службовця, умови і Порядок проходження муніципальної служби, визначається статутом муніципального освіти у відповідно до законів суб'єктів Російської Федерації та Федеральним законом.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЛУЖАЩИЙ. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОСАДУ

Важливе значення розуміння природи муніципальної служби має визначення посадової особи, що міститься в ст.1 Федерального закону «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування Російської Федерації». Під посадовою особою Закон розуміє виборне обличчя, що за контрактом (трудовому договору), обличчя, яке виконує организационно-распорядительные функції органів місцевого самоврядування і що належить до категорії державних службовців.

Стаття 7 Закону «Про основи муніципальної служби Російській Федерації» від 8 січня 1998 р. визначає, хто є муніципальними службовцями: це особи, здійснюють службу посадах органів місцевого самоврядування.

Отже, можна зрозуміти: муніципальний службовець – громадянин Російської Федерації, який сягнув віку 18 років, виконуючий гаразд, певному статутом муніципального освіти у відповідність до федеральними законів і законами суб'єкта Російської Федерації, обов'язки по муніципальної посади муніципальної служби за грошову винагороду, виплачуване рахунок коштів місцевих бюджетів.

Особи, не які заміщають муніципальні посади муніципальної служби й виконувачів обов'язків з технічного забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування, є муніципальними служащими.[3]

Муниципальное освіту у відповідність до закрепляемой у його статуті структурою муніципальних органів має штатний розклад муніципальних посад.

Під посадою розуміється заснована у порядку первинна структурна (організаційна) одиниця, отражающаям утримання і обсяг повноважень що посідає її обличчя.

Муніципальна посаду  - посаду, передбачена статутом муніципального освіти у відповідно до закону суб'єкта Російської Федерації, із чітко встановленими повноваженнями влади на рішення питань місцевого значення й відповідальністю по здійсненню цих повноважень, і навіть посаду у органах місцевого самоврядування, утворених відповідно до статутом муніципального освіти, із встановленими колом обов'язків у виконанні і забезпечення повноважень даного органу місцевого самоврядування і відповідальністю за виконання цих обязанностей.[4]

Муніципальні службовці згідно з законодавством про муніципальної службі повинні класифікуватися за групами. До особам, замещающим муніципальну посаду, пред'являються відповідні відповідність кваліфікаційним вимогам. Серед муніципальних службовців Федеральний закон «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування Російської Федерації» виділяє дві категорії посадових осіб місцевого самоврядування:

а) виборне посадова особа місцевого самоврядування – посадова особа, обраний населенням безпосередньо чи представницьким органом місцевого самоврядування зі складу, наділене відповідно до статуту муніципального освіти повноваженнями вирішення питань місцевого значення (це то, можливо глава муніципального освіти, або іншу особу, наділене статутом муніципального освіти відповідними повноваженнями);

б) посадова особа місцевого самоврядування, заміщає муніципальну посаду через укладання контракту (трудового договору) і наділене за посадою організаційно-розпорядчими повноваженнями (наприклад, керівники структурних підрозділів адміністрацій.

Федеральний закон «Про основи муніципальної служби Російській Федерації» від 8 січня 1998 р. поділяє муніципальні посади на:

а) виборні муніципальні посади, замещаемые внаслідок муніципальних виборів (депутати, члени виборного органу місцевого самоврядування, виборні посадові особи місцевого самоврядування), і навіть замещаемые виходячи з рішень представницького чи іншого виборного органу місцевого самоврядування відношенні осіб, обраних у складі зазначених органів внаслідок муніципальних виборів;

б) інші муніципальні посади, замещаемые через укладання трудового договору.

Штатний розклад муніципальних посад включає й інші муніципальні посади. З іншого боку, з метою технічного забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування їх штатний розклад може охоплювати посади, не які стосуються муніципальним посадам.

Муніципальні посади муніципальної служби встановлюються нормативними правовими актами органів місцевого самоврядування відповідність до реєстром муніципальних посад муніципальної служби, який затверджується законом суб'єкта Російської Федерації. законами суб'єкта Російської Федерації встановлюється співвідношення муніципальних посад муніципальної служби й державних посад державної служби Російської Федерації з урахуванням кваліфікаційних вимог, що висуваються до відповідним посадам муніципальної і досягнення державної служби.

ПРОХОЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБИ

Надходження на муніципальну службу ввозяться відповідно до законодавства Російської Федерації про працю з урахуванням особливостей, передбачених Федеральним законом «Про основи муніципальної служби Російській Федерації». Порядок проходження муніципальної служби, управління муніципальної службою, вимоги до муніципальним посадам муніципальної служби визначаються статутом муніципального освіти у відповідно до законів суб'єкта Російської Федерації.

Права й обов'язки муніципального службовця встановлюються статутом муніципального освіти, або нормативними правовими актами органів місцевого самоуправления.[5] Муніципальний службовець, приміром, має право просування службовими щаблями, пенсійне забезпечення, внесення пропозицій у будь-які інстанції, і т.д. Але зобов'язаний – виконувати накази вищих керівників, сумлінно виконувати посадові обов'язки, підтримувати рівень кваліфікації, і ін.

Федеральний закон «Про основи муніципальної служби Російській Федерації» від 8 січня 1998 р. передбачає низку обмежень для муніципальних службовців. Муніципальний службовець немає права:

1) займатися інший оплачуваної діяльністю, крім педагогічної, наукової й інший творчої діяльності;

2) бути депутатом Державної Думи Федерального Збори Російської Федерації, депутатом законодавчого (представницького) органу суб'єкта Російської Федерації, депутатом представницького органу місцевого самоврядування, членом інших виборних органів місцевого самоврядування, виборним посадовою особою місцевого самоврядування;

3) займатися підприємницької діяльності особисто чи через довірених осіб;

4) перебувати членом органу управління комерційної організації, якщо інше не в законі передбачено або якщо гаразд, встановленому статутом муніципального освіти у відповідність до федеральними законів і законами суб'єкта Російської Федерації, їй немає доручено брати участь у управлінні цією організацією;

5) бути повіреним чи представником у справі третіх осіб, у органі місцевого самоврядування, коли він полягає на муніципальної службі або що безпосередньо підпорядкований чи підконтрольний йому;

6) залучити до неслужбових цілях кошти матеріально - технічного, фінансового і інформаційного забезпечення, іншого майна і службову інформацію;

7) отримувати гонорари за публікації й виступи у ролі муніципального службовця;

8) отримувати від фізичних юридичних осіб винагороди (подарунки, грошову винагороду, позички, послуги, оплату розваг, відпочинку, транспортних витрат й інші винагороди), пов'язані з виконанням їм посадових обов'язків;

9) виїжджати у відрядження рахунок коштів фізичних юридичних осіб, крім відряджень, здійснюваних на взаємної основі за домовленістю органів місцевого самоврядування муніципального освіти з органами місцевого самоврядування інших муніципальних утворень, ні з органами державної влади органами місцевого самоврядування інших держав, міжнародними і іноземними некомерційними організаціями;

10) брати участь у страйках;

11) використовувати своє службове становище у сфері політичних партій, релігійних та інших громадських об'єднань є.

Муніципальні службовці немає права утворювати органів місцевого самоврядування структури політичних партій, релігійних та інших громадських об'єднань є, крім професійних спілок.

Муніципальний службовець зобов'язаний передавати їх у довірче управління під гарантію муніципального освіти тимчасово проходження муніципальної служби перебувають у його власності частки (пакети акцій) в статутний капітал комерційних організацій порядку, встановленому статутом муніципального освіти у відповідність до федеральними законів і законами суб'єкта Російської Федерації.

За невиконання чи неналежне виконання муніципальним службовцям покладених нею обов'язків (посадовий провина) на муніципального службовця можуть накладатися дисциплінарні стягнення, передбачені нормативними правовими актами органів місцевого самоврядування відповідність до федеральними законами, законами суб'єкта Російської Федерації.

За результатами кваліфікаційного іспиту чи муніципальній службовцям може бути надано кваліфікаційні разряды.[6] Вони свідчить про відповідність рівня професіональною підготовкою муніципальних службовців кваліфікаційним вимогам, що ставляться до муніципальним посадам муніципальної служби відповідно до класифікацією муніципальних посад муніципальної служби. Кваліфікаційні розряди, порядок їх присвоєння та збереження під час перекладу чи вступі муніципальних службовців на інші муніципальні посади муніципальної служби або державницькі посади державної служби суб'єктів Російської Федерації, і навіть під час звільнення муніципальних службовців з муніципальної служби встановлюються законами суб'єкта Російської Федерації відповідно до федеральними законами.

З іншого боку, Федеральний закон «Про основи муніципальної служби Російській Федерації» від 8 січня 1998 р. передбачає для муніципальних службовців безліч гарантій.

 1) умови роботи, щоб забезпечити виконання їм посадових обов'язків;

2) грошове утримання і інші виплати;

3) щорічний оплачуваний відпустку;

4) обслуговування його й членів його сім'ї, зокрема після виходу його за пенсію;

5) пенсійне забезпечення за вислугу років і пенсійне забезпечення членів сім'ї муніципального службовця у разі смерті, приходу у зв'язку з виконанням їм посадових обов'язків;

6) обов'язкове державне страхування у разі заподіяння шкоди здоров'ю та майну у зв'язку з виконанням їм посадових обов'язків;

7) обов'язкове державне соціальне страхування у разі захворювання чи втрату працездатності під час проходження їм муніципальної служби чи влітку після її припинення, але наступивших у зв'язку з виконанням

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація