Реферати українською » Государство и право » Державного бюджету. Дефіцит державного бюджету та взагалі шляху його усунення. Міжнародний досвід


Реферат Державного бюджету. Дефіцит державного бюджету та взагалі шляху його усунення. Міжнародний досвід

Страница 1 из 5 | Следующая страница

ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ. оСНОВНЫЕ хАРАКТЕРИСТИКИ. дЕФИЦИТ БЮДЖЕТУ, ШЛЯХУ ЙОГО ПОДОЛАННЯ.

ПЛАН.

2

4

4

5

6

8

10

10

11

12

14

15

16

16

17

18

19

20

22

22

26

27

 


ЗАПРОВАДЖЕННЯ.

переважна більшість:

1. Державного бюджету.

1.1. Бюджет. Основні риси бюджетною системою і

            бюджетного устрою Російської Федерації

            1.2. Принципи бюджетною системою Російської Федерації

1.3. Бюджетна класифікація, доходи і, збалансованість бюджетів 

2. Характеристика окремих ланок бюджетною системою

2.1. Федеральний бюджет Російської Федерації

2.2. Бюджети суб'єктів Російської Федерації

2.3. Місцеві бюджети

2.4. Позабюджетні фонди

2.5. Межбюджетные відносини - сучасна ситуація,

            ж проблеми і шляхи їхнього розв'язання

3. Дефіцит бюджету.

                        3.1. Основні поняття. Поняття бюджетного дефіциту.

3.2. Чинники зростання бюджетного дефіциту.

3.3. Можливості виходу із ситуації.

3.4. Програма скорочення дефіциту федерального бюджету на 1998-2000 роки.

3.5. Світовий досвід дефіциту бюджету.

4. основні напрями подолання дефіциту бюджету.

4.1. Бюджетна політика Російської Федерації

            та напрями її вдосконалення

Укладання

Список літератури

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Провідну, визначальну роль її формуванні та розвитку економічної структури будь-якої сучасної суспільства грає регулювання, що здійснюється на рамках обраної владою економічної політики. Однією з найважливіших механізмів, дозволяють державі здійснювати економічний і соціальний регулювання, є фінансовий механізм - фінансову систему суспільства, головним ланкою якої є до державного бюджету. Саме з допомогою фінансової систем держава утворює централізовані і впливає формування децентралізованих фондів коштів, забезпечуючи можливість виконання покладених за державні органи функцій.

Економічні і політичні реформи, що проводилися Росії із початку дев'яностих років, теж годі було й торкнутися сферу державних фінансів, й у першу чергу, бюджетну систему. Державного бюджету, будучи головним засобом мобілізації і витрати ресурсів держави, дає політичної влади реальну можливість впливати на економіку, фінансувати її структурну перебудову, стимулювати розвиток пріоритетних секторів економіки, забезпечувати соціальну підтримку найменш незахищених верств населення.

Вочевидь, що знижує успіх економічного реформування нашій країні великою мірою залежить від цього, у яких напрямах піде перетворення фінансової систем суспільства, наскільки бюджетна політику держави відповідатиме вимог часу.

Пошук виходу з найглибшого економічної кризи, у якому сьогодні опинилася Росія, зажадав радикального відновлення фінансової систем суспільства. Складовою частиною шляху виходу з кризи стало прийняття 17 липня 1998 р. нового Бюджетного кодексу Російської Федерації, який установив загальні принципи бюджетного законодавства і правові основи функціонування бюджетною системою і бюджетного процесу Російської Федерації. У зв'язку з цим вивчення бюджетною системою, бюджетного процесу, теоретичних і законодавчих підвалин життя і реальної практики функціонування бюджетного механізму отримало нині як ніколи актуальними.

Бюджет як економічна категорія є складна система соціально-економічних від ношень, та розвитку у суспільстві у процесі формування, і розподілу і використання централізованих фінансових ресурсів, створюваних різних рівнях управління народним господарством і виділені на обслуговування суспільних потреб. У цьому до державного бюджету інтегрує все соціально – економічних відносин, складаються у суспільстві у процесі формування, і розподілу і використання централізованого грошового фонду країни.

Необхідність створення цієї фонду обумовлена, передусім, потребами у засобах, які в держави у в зв'язку зі виконанням їм своїх політичних, економічних пріоритетів і інших функцій:

а) фінансове обслуговування виробничу краще й невиробничій сфери;

б) створення певних пропорцій в про щественном розвитку;

у зміст апарату управління країною;

р) податкових служб;

буд) правоохоронних і судових органів;

е) армії; тощо.

Розмір видатковій частині лише Федерального бюджету 1997 року було заплановано лише на рівні приблизно 529 765 млрд. рублів, тобто федеральне уряд планувало витратити тільки федеральні потреби цілих 16% від ВВП країни. Зміна інфляції на 1 відсоток змінює бюджет сталася на кілька мільярдів рублів, як від величини податкового навантаження залежить робота, зарплата і життя громадян країни. Збільшення бюджетного дефіциту на 1 відсоток відповідно збільшує (має збільшувати) зменшення приватних інвестицій, і, отже, усе веде до їх зниження темпи зростання основних засобів економіки. Не можна забувати, що карбованець, інвестований державою приносить прибутку (отже, і ефекту) у кілька разів менше, ніж той-таки карбованець, проинвестированный приватним сектором. З іншого боку, фіскальна політика, джерело якої в кейнсианстве, допомогла американському уряду вийти з найжорсткішої депресії, вибуху в тридцятих роках двадцятого століття.

Отже, рівень державних витрат й підвищення податків, безсумнівно, грає провідної ролі у визначенні обсягу випуску продукції і на зайнятості економіки. Різниця ж між витратами та доходами уряду, зокрема спосіб покриття цієї різниці має менш неабиякі наслідки для макроекономіки країни.

           

ОСНОВНА ЧАСТИНА

Державного бюджету

Державного бюджету - це економічних відносин держави і суб'єктами всіх форм власності й окремими громадянами щодо формування централізованого фонду коштів, спрямованих виконання загальнодержавних завдань і державних функцій.

Сутність державного бюджету кожної країни визначається її соціально-економічним строєм, природою, завданнями і функціями держави.

Державного бюджету є основним фінансовим планом освіти й порядку використання загальнодержавного фонду коштів.

У визначенні відбиті три істотних ознаки бюджету

1) Він служить загальнодержавним фондом коштів, що створюється покриття державних витрат. Цей ознака бюджету мають на увазі, як у офіційних документах й у практиці державної праці свідчать про фінансування з бюджету, про реальний зміст тих чи інших органів прокуратури та установ рахунок бюджету, про віднесення певних видатків на бюджет. Бюджет - це буде непросто фонд коштів. Такий фонд в цельном вигляді будь-коли існує, т.к. у міру надходження доходів вони на покриття передбачених витрат. Бюджет є лише планом освіти й порядку використання загальнодержавного фонду коштів. Він - кошторис, розпис прибутків і витрат держави, узгоджених одна з одним як у обсягу, і за термінами надходження, і використання.

2) Бюджет є фінансовий план держави.

3) Цей ознака у тому, що якого є основним фінансовим планом. Поруч із ним існують інші, самостійні фінансові плани, стосовно яким вона обіймає чільне місце.

Важливе економічне значення має тут принцип ежегодности бюджету. Щороку закріплюючи Законом Державного бюджету надають можливість найповніше враховувати економічну ситуацію країни, найбільш раціонально використовувати ресурси виконання заходів, передбачених індикативним планом (прогнозом) економічного та розвитку, обираючи пріоритетні галузі й рівень матеріального забезпечення населення.

У разі важкої економічної кризи і інфляції грошової системи, неможливо довгострокове бюджетне планування. Навіть планування бюджету роком потребує періодичної коригуванні окремих показників.

Економічне значення принципу ежегодности у тому, але це бачиться можливість найповніше враховувати ефективність дії економічних нормативів, якими розраховуються показники бюджету, повніше виявляти внутрішньогосподарські резерви, робити аналіз зростання чи спаду виробництва та його причини; визначати додаткові доходи чи що виникає дефіцит бюджеті.

Правові початку лежать у основі стадій бюджетного планування, дотримання бюджетної дисципліни щодо надходження доходів у бюджет і витрачанню коштів з бюджету. Це забезпечується бюджетної класифікацією, юридичне значення у тому, що її межах здійснюється компетенція представницьких і виконавчих органів всіх рівнів у сфері бюджетного фінансування й виконання.

Фінансування державних витрат - це плановий, цільової, безповоротний і безплатний відпустку коштів, який би процес розширеного відтворення, зміст соціальної сфери, обороноздатності та управління державою, з режиму економії, при постійному здійснення контролю.

 Бюджет. Основні риси бюджетною системою і бюджетного устрою Російської Федерації

Центральне місце у фінансовій системі кожної держави займає до державного бюджету - чинний закону фінансовий план держави (розпис прибутків і витрат) сучасний (фінансовий) рік. Новий Бюджетного кодексу Російської Федерації (БК РФ) визначає бюджет як «форму освіти і витрати фонду коштів, виділені на фінансового забезпечення завдань та зняття функцій держави й місцевого самоврядування». Отже, до державного бюджету, будучи державі засобом акумулювання фінансових ресурсів, дає структурі державної влади можливість змісту державної машини, армії, виконання соціальних заходів, реалізації пріоритетних економічних завдань, тобто. виконання державою властивих йому функцій.

Зазвичай, тип державного будівництва, сформовані форми управління і адміністративних взаємовідносин між членами суспільства визначають й особливо фінансової систем. У країнах соціалістичної моделі економіки, зокрема і СРСР, з монополії державної власності коштом виробництва та наявності потужного державної машини основний її завданням було обслуговування державних потреб. Державні фінанси підпорядковували собі й центральної фінанси підприємств громадських організацій; навіть заощадження населення, залучені системою ощадкас, розглядалися як доходи держави.

Кардинальні реформені зміни економіки Росії, у її політичному статусі, що відбулися межі 80-90-х рр., викликали серйозну трансформацію бюджетного механізму. Поява нових форм власності, і отже, нових господарюючих суб'єктів, які мають власними фінансами, призвело до зміни у системі грошових доходів; фінансові потоки можна було регулювати переважно непрямими методами, пряме перерозподіл коштів значно скоротило сферу собі застосування. Після усунення всеосяжного панування КПРС проблему поділу повноважень між законодавчої і виконавчої владою щодо розпорядження фінансових ресурсів нашого суспільства та відповідної регламентації бюджетного процесу. Іншою важливою напрямом модернізації державних фінансів стало розчленовування єдиної державної бюджету часів розвиненого соціалізму втричі самостійні частини: федеральний бюджет, бюджети суб'єктів Федерації і місцевих бюджетів, що було важливим поступом до демократизації фінансових відносин. У тому ж напрямі діяли перехід до податків як головному способу забезпечення доходів бюджету, скасування монополії на зовнішню торгівлю і валютні відносини, роздержавлення в промисловості й т.п. Усе це призвело до принциповим змін й у бюджетну систему Росії, і її бюджетному устрої.

 БК РФ дає таке визначення бюджетною системою: «джерело якої в економічні відносини і державному устрої Російської Федерації, регульована нормами права сукупність федерального бюджету, бюджетів суб'єктів Російської Федерації, до місцевих бюджетів та бюджетів державних позабюджетних фондів». Під бюджетним пристроєм прийнято розуміти організацію бюджетною системою та організаційні принципи її побудови.

Бюджетна система РФ складається з бюджетів трьох рівнів:

· перший рівень - федеральний бюджет Російської Федерації і бюджети державних позабюджетних фондів;

· другий - бюджети суб'єктів РФ (89 бюджетів - 21 республіканський бюджет, 55 крайових і обласних бюджетів, 10 окружних бюджетів автономних округів, бюджет автономної Єврейській області, міські бюджети Москви й Санкт-Петербурга) і бюджети територіальних державних позабюджетних фондів;

· третій рівень - місцевих бюджетів (близько 29 тисяч міських, районних, селищних і сільських бюджетів).

Як бачимо, бюджетний устрій РФ визначається її державним пристроєм - в унітарних державах бюджетну систему має дві рівня - державний бюджет місцевих бюджетів (проте у унітарних, й у федеративних державах бюджети нижчестоящих рівнів (нижчестоящих державних підприємств і адміністративно-територіальних одиниць) не входить у бюджети вищих рівнів). Необхідно також відзначити, щодо прийняття БК РФ позабюджетні фонди, будучи елементом фінансової систем (загальнодержавні фінанси) не включалися в бюджетну систему.

Бюджетне законодавство РФ містить поняття «консолідований бюджет» - звід бюджетів всіх рівнів бюджетною системою на відповідної території (ст. 6 БК РФ). Консолідований бюджет суб'єкта РФ становлять бюджет самого суб'єкта і звід бюджетів що є з його території муніципальних утворень. Консолідований бюджет РФ - це федеральний бюджет і консолідовані бюджети суб'єктів РФ. Консолидированные бюджети дозволяють отримати повне уявлення про прибутках і видатках регіону чи Федерації загалом, де вони затверджуються і служать для аналітичних і статистичних цілей.

Принципи бюджетною системою

Бюджетний кодекс відводить РФ (Глава 5) законодавчо закріплені такі принципи бюджетною системою Російської Федерації:

· єдності бюджетною системою Російської Федерації;

· розмежування прибутків і витрат між рівнем бюджетною системою;

· самостійності бюджетів;

· повноти відображення прибутків і витрат бюджетів, бюджетів державних позабюджетних фондів;

· збалансованості бюджету;

· ефективності і ощадливості використання бюджетних коштів;

· загального (сукупного) покриття витрат бюджетів;

· гласності;

· достовірності бюджету;

· адресності і цільового характеру бюджетних коштів.

Принцип єдності бюджетною системою означає єдність правова база, грошової системи, форм бюджетної документації, єдність принципів бюджетного процесу, санкцій порушення бюджетного законодавства, і навіть єдиний порядок фінансування видатків бюджету, єдиний порядок фінансування видатків бюджетів всіх рівнів бюджетною системою, ведення бухгалтерського обліку коштів федерального бюджету, бюджетів суб'єктів РФ, до місцевих бюджетів.

Принцип розмежування прибутків і витрат між рівнем бюджетною системою означає закріплення відповідних видів доходів (в цілому або частково) та обмеження повноважень у здійсненні витрат за органами структурі державної влади РФ, її суб'єктів, органами місцевого самоврядування.

Принцип самостійності бюджетів означає:

право законодавчих органів державної влади органів місцевого самоврядування кожному рівні бюджетною системою самостійно здійснювати бюджетний процес;

наявність власних джерел доходів бюджету кожного рівня;

законодавчо закріпити регулюючих доходів бюджетів, повноважень з формування доходів відповідних бюджетів;

право органів державної влади органів місцевого самоврядування самостійно відповідно до законодавством визначати напрями витрати коштів відповідних бюджетів, і джерела фінансування дефіцитів відповідних бюджетів;

неприпустимість вилучення доходів, додатково отриманих у виконанні законів (рішень) про бюджет, сум перевищення доходів витратами бюджетів, і сум економії за витратами бюджетів;

неприпустимість компенсації з допомогою бюджетів інших рівнів втрат надходжень у прибутки і додаткових витрат, які з'явились у хід виконання законів (рішень) про бюджет, крім встановлених законом випадків.

Принцип повноти обліку бюджетних прибутків і витрат бюджетів, бюджетів державних позабюджетних фондів означає, що це доходи і бюджетів, позабюджетних фондів й інші певні законом обов'язкові надходження, підлягають відображенню у бюджетах, бюджетах позабюджетних фондів в обов'язковому порядку й у обсязі. Усі державні та муніципальні витрати підлягають фінансуванню з допомогою бюджетних коштів, коштів позабюджетних фондів, акумульованих у бюджетній системі Російської Федерації.

Принцип збалансованості бюджету означає, що міра передбачених бюджетом витрат має відповідати сумарному обсягу доходів бюджету та взагалі надходжень

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація