Реферат Спадкові відносини

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
законної частки від спадкоємців за заповітом, яких перейшло спадкове майно. Заповіт щодо них має бути покликане недійсним [3,С.354].

Форма заповіту має значення. Він повинен бути складено в письмовій формах, підписано особисто заповідачем і нотаріальноудостоверено[19]. Дотримання нотаріальної форми є умовою дійсності заповіту, оскільки цим забезпечуються велика достовірність і перевірка законності заповідальних розпоряджень [3,С.356].

>Приравниваются до нотаріальним заповітам:

> заповіту військовослужбовців, засвідчувані командуванням відповідної військовій частині;

> заповіту громадян, що є на морських чи річкових судах, плаваючих під прапором РФ, засвідчені під час плавання капітаном судна;

> заповіту громадян, що є лікуванні у лікарнях, госпіталях, санаторіях та інших стаціонарних лікувальних закладах, соціальній та будинках інвалідів, засвідчені головним, старшим чи черговим лікарем;

> заповіту громадян, що у розвідувальних, арктичних та інших експедиціях, засвідчені начальником експедиції.

Особи, перебувають у укладанні, можуть засвідчити свої заповіту у начальників місць позбавленнясвободи[20]. Ці заповіту підписуються також свідками.

Під час упорядкування і нотаріальному посвідченні заповіту за бажання заповідача можуть бути свідок, що теж мусиш любити його підписати, вказавши своє місцежительства[21]. Свідок може бути попереджений нотаріусом необхідність дотримуватися таємниці заповіту. Закон передбачає можливість складання закритого заповіту.

Громадянин, що у становищі, явно загрозливому його життя, і з надзвичайних обставин позбавлена можливості зробити заповіт, може викласти своєї волі у присутності двох свідків у простий письмовійформе[22].

Спадкове майно за правом спадкування переходить до держави у разі:

а) відсутності в спадкодавця спадкоємців згідно із законом, при цьому був складено заповіту на користь стороннього особи чи такий заповіт визнано недійсним;

б) відмова всіх спадкоємців від ухвалення спадщини;

в) неявки всіх спадкоємців протягом 6 місяців із дня відкриття спадщини;

р) позбавлення заповідачем всіх спадкоємців права наслідування. Майно вважаєтьсявиморочним [3,С.358].

Якщо по тому, як майно піде на державну власність, з'являться спадкоємці, бажаючі прийняти спадщину, і суд продовжить термін бути прийнятим ними спадщини, ним бути присуджено лише те спадкове майно, яке збереглася в органів держави у натурі.

>Принятием спадщини називаються дії спадкоємця, які свідчать про його злагоді розпочати права наслідування. Не допускається прийняття спадщини під умовою чи із застереженням. Для прийняття спадщини встановлено шестимісячнийсрок[23].

Спадкоємцями спадщину може з'явитися: 1) шляхом фактичного вступу до управління чи володіння спадковим майном не більше шестимісячного терміну; 2) шляхом подачі нотаріальному органу за місцем відкриття спадщини в шестимісячний термін заяви про зарахування спадщини або про видачу ним свідоцтва про право нанаследство[24].

Право отримання спадщини втрачається, якщо протягом 6 місяців із дня відкриття спадщини спадкоємець не зробив один з наступних дій:

а чи не вступив володарем чи управління спадковим майном;

б) не подав заяву в нотаріальну контору ухвалення спадщини;

не просив про видачу свідоцтва про право на спадщину;

р) не звернулася до суду із заявою, з яких випливало б про наміри прийняти цей спадщину [3,С.364].

Момент прийняття спадкоємцем спадкового майна вважається:

а спадкоємців, фактично які почали управління чи володіння спадковим майном, – день вступу до управління чи володіння майном;

б) для спадкоємців, мешкали що з спадкодавцем, але з які почали управління чи володіння спадковим майном, – день закінчення терміна, протягом якого міг стати заявлено відмови від спадщини;

в) для спадкоємців, мешкали окремо від спадкодавця і які почали управління чи володарем спадковим майном, – день подачі ними на нотаріальну контору за місцем відкриття спадщини заяви про зарахування спадщини, коли таке заяву подано пізніше 6 місяців із дня відкриття спадщини.

Якщо спадкоємець, покликаний до спадкуванню згідно із законом чи з заповіту, помер згодом після відкриття спадщини, але до закінчення терміну, встановленого до ухвалення спадщини, яка встигла прийняти спадщину чи відмовитися від цього, нездійснене їм право наслідування перейде у його спадкоємцям. Це називається спадкової трансмісією чи успадкуванням праванаследования[25].

Законом передбачена відповідальність за борги спадкодавця. Прийняття спадщини є необхідною передумовою відповідальності за борги спадкодавця. Спадкоємець, прийняв спадщину, відповідає за борги тільки у межах вартості перейшов щодо ньогоимущества[26].

Спадкоємець згідно із законом чи з заповіту може відмовитися від ухвалення спадщини шляхом подачі відповідної заяви нотаріальному органу за місцем відкриття спадщини. Заодно він може вказати, що цурається спадщини на користь певних облич спадкоємців згідно із законом чи з заповіту, користь держави чи окремій державної, комерційної, кооперативної чи громадськоїорганизации[27].

Відмова від спадщини є одностороння угода,прекращающая право відмовився спадкоємця на спадщину.

Свідчення на право на спадщину видається спадкоємців за закону після закінчення 6 місяців із дня відкриття спадщини. При успадкування як за законом, і за заповітом, тоді як нотаріальної конторі є дані про те, що, крім заявили про видачу свідоцтва інших спадкоємцем немає, свідчення то, можливо видано й раніше закінчення 6 місяців із дня відкриттянаследства[28].

Свідчення на право на спадщину є документом, які б право особи, згаданого в свідоцтві як спадкоємця, на вказаний у тому самому свідоцтві спадкове майно.Виданное нотаріусом свідоцтво про право на спадщину на частина майна одного з спадкоємців не позбавляє права інших спадкоємців отримання свідоцтва на що залишилося спадкове майно. Для отримання в нотаріальної конторі свідоцтва про право на спадщину потрібні документи, дозволяють вважати особу спадкоємцем згідно із законом чи з заповіту [3,С.368].

Споріднена зв'язок чи добросусідські відносини шлюбу спадкоємця з спадкодавцем підтверджуються випискою з книжок актів громадського стану, метричними свідоцтвами, копіями які почали чинність закону визначень суду встановити родинних взаємин.

На підтвердження права на спадщину за заповітом необхідно укласти справжній примірник заповіти чи дублікат нотаріально посвідченого заповіту.

3. Практичне завдання

спадковийправоотношение заповіт закон

Ситуація: Після після смерті батька його дочку Л., мешкало іншому місті, щодня похорону взяла напам'ять з батьківського вдома чайний сервіз. Два роки Л. зажадала від рідної сестри Про., що стали проживати у батьковій садибі, розділу всього що залишився у спадок майна (зокрема, і майже). Заповіту батько не становив.

Про. відмовилася ділити майно з тієї причини, що лише після похорону Л. ніколи у домі була, заяв про вступ у успадкування нічого не робила, тягар змісту що залишився майна (зокрема, квартплату, оплату електрики, поточний помешкання і т.п.) не несла.

Покажіть, наскільки правомірні вимоги Л. й відмова їх не виконати із боку Про. Зробіть аналіз сформованих правовідносин щодо вступу до спадщину і її сформулюйте правову позицію Л. для законної реалізації своїх майнові права, якщо вони є.

Рішення: Оскільки батько не становив заповіту, то силу вступило успадкування згідно із законом ст. 1141 ДК РФ. Для прийняття спадщини встановлюється шестимісячний термін п. 1ст.1154 ДК РФ. Громадянка Л. знала про відкриття спадщини,т.к. щодня похорону узяла під спадщину з батьківського вдома лише чайний сервіз, заяв про вступ у успадкування нічого не робила, отже, декларація про отримання спадщини утратилося.Уважительних причин продовження терміну бути прийнятим спадщини у громадянки Л. був, отже, у разі неприйняття спадщини громадянкою Л. згідно із законом їхня частка спадщини перейшла до наступниці згідно із законом, рідною сестрою Про. ст. 1158 ДК РФ.


Укладання

Кожному студентові об'єктивно необхідні правові знання, щоб цілком відповідати званню громадянина Російської Федерації. Ще давнину щоб одержати звання громадянина Риму, досягнення на успіх життя потрібно було виконати дві обов'язкові умови: перше – знати римське право, друге – відслужити до армій. І зі другим, можливо, нині різноманітні все погодяться, то вже щодо першого не заперечити, оскільки знання – це велика сила, а й інструмент надійний захист своїх прав, свобод, законних інтересів, бо знати як своїх прав, а й обов'язки – життєво важливо задля забезпечення правами людини і громадянина.

У цьому роботі я розглянула процедуру наслідування за заповітом тож за законом, виклала вимоги до форми заповіту, розглянула черговість наслідування, порядок здійснення заповідального відмови, прийняття спадщини, відмовитися від спадщини, і застосувала ці знання на вирішення ситуаційною завдання.


Список використаної літератури

1. Повний збірник кодексів РФ. Зі змінами і доповненнями на 30 листопада 2006 року. – М.:Эксмо, 2007. –1168с. – (Закони та кодекси).

2. Збірник законів РФ. Зі змінами і доповненнями на 30 листопада 2006 року. – М.:Эксмо, 2007. –960с. – (Закони та кодекси РФ).

3. Правознавство: Підручник/З.Г. Крилова,Э.П. Гаврилов, В.І. Гуреєв та інших.; Під ред.З.Г. Криловою. – М.:Висш. шк., 2003. –560с.

4. Правознавство: Підручник/ Під ред. А.В. Малька. – 4-те вид.; стереотип. – М.:КноРус, 2008. –485с.

5. Російське громадянське право: Підручник/ Під ред. проф.З.Г. Криловою, проф.Э.П. Гаврилова. – М.:ЮрИнфоР, 2001. –368с.

6.Гуев О.Н. Громадянське право: Підручник: У три т. Т. 1. – М.:ИНФРА-М, 2004. – IV,457с. – (Серія «Вища ж освіта»).

7. КорнєєваИ.Л. Спадкове право Російської Федерації. – М.:Юристъ, 2005. –346с.

8. «Гарант» і «>КонсультантПлюс» (правові бази).[1] Російська газета, 28 листопада 2001 р.

[2] Стаття 18 ДК РФ.

[3] Стаття 1114 ДК РФ.

[4] Стаття 45 ДК РФ.

[5] Частина 2 стаття 1114 ДК РФ.

[6] Глава 63 ДК РФ.

[7] Стаття 1116 ДК РФ.

[8] Стаття 1146 ДК РФ.

[9] Стаття 1143 ДК РФ.

[10] Стаття 1147 ДК РФ.

[11] Стаття 1117 ДК РФ.

[12] Стаття 1169 ДК РФ.

[13] Стаття 1144 ДК РФ.

[14] Стаття 1148 ДК РФ.

[15] Стаття 1116 ДК РФ.

[16] Стаття 1121 ДК РФ.

[17] Стаття 1149 ДК РФ.

[18] Стаття 1149 ДК РФ.

[19] Статті 1124 – 1129 ДК РФ.

[20] Стаття 1127 ДК РФ.

[21] Частина 4 стаття 1125 ДК РФ.

[22] Стаття 1129 ДК РФ.

[23] Стаття 1152 ДК РФ.

[24] Стаття 1153 ДК РФ.

[25] Стаття 1156 ДК РФ.

[26] Стаття 1175 ДК РФ.

[27] Стаття 1157 ДК РФ.

[28] Стаття 1163 ДК РФ.


Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

Навігація