Реферати українською » Государство и право » Огляд і освідування в кримінальному процесі


Реферат Огляд і освідування в кримінальному процесі

особливих прийме, слідів злочини саме на тілі людини.Освидетельствование має яскраво виражений примусовий характер, здійснюється лише щодо певних учасників процесу.

Відповідно до ст. 206 КПК оглянути можна підозрюваного, обвинувачуваного, і навіть потерпілого з його згодою (у разі вчинення щодо його тяжкого чи особливо тяжкого злочину).

На одязі людини локалізуються різноманітні ознаки, внаслідок чого з'являється можливість робити припущення щодо його статі, зростання, інших анатомо-фізіологічних даних.

Одяг може містити інформацію прообщефизических, антропологічних і етнографічних особливостях особи, якому вона належить, а окремих випадках - про його професії та роді занять. У процесі скоєння низки злочинів, особливо спрямовані проти особи і що супроводжуються опором із боку потерпілого, на одязі злочинця (як і на одязі потерпілого) виникає значну кількість різних слідів, які торік дозволяє встановлювати окремі обставини розслідуваної злочину. У цьому сліди, зазвичай, виникають на тіло і одязі одночасно. У зв'язку з цим доцільно виробляти одночасне вивчення тілаосвидетельствуемого обличчя і його одягу. Це можна буде, наприклад, як довести причетність підозрюваного особи до вчинення злочину, а й вирішити інші питання, пов'язані з визначенням взаємного розташування підозрюваного й потерпілого, розташування предметів одягуосвидетельствуемого щодо ділянок його тіла, де виявлено ушкодження. Завдання огляду і огляду одягу близькі і передано головним чином виявлення слідів та інших речові докази, виникнення яких пов'язане зі злочином. Отже, вирішення однієї й тією самою завдання, яка перебуває у виявленні слідів злочину на взаємозалежних об'єктах, вирішується двома процесуальними діями: оглядом і оглядом одягу [21, з. 47].

У зв'язку з всім вищесказаним вважаємо за необхідне ст. 206 КПК доповнити год. 6 приблизно такого змісту: "Поруч із оглядом можливо проведення огляду одягу та взуттяосвидетельствуемого". У разі протокол б іменувався "Протокол огляду і огляду одягу та взуття".

Прийнято виділяти фактичне юридичну підстави проведення огляду.

Фактичне підставу - це які у справі дані, які зазначають, що у тіліосвидетельствуемого може бути виявлено сліди злочину, особливі прикмети.

Юридична підстава - винесене слідчим, дізнавачем постанову.

 

1.2 Види слідчого огляду (огляд місця події, огляд житла й іншого законного володіння, огляд трупа) і огляду

>Классифицировать огляд можна за різним підставах:

1) з об'єктів огляду:

- огляд місцевості (ст. 203 КПК);

- огляд приміщення (ст. 203 КПК);

- огляд житла й іншого законного володіння (год. 7 ст. 204 КПК);

- поверховий огляд трупа (його частин) (ст. 205 КПК);

- огляд предметів, які можуть бути речовими доказами (год. 1 ст. 97, ст. 203, год. 2 ст. 212 КПК);

- огляд документів, які можуть бути речовими доказами (год. 1 ст. 97, ст. 203 КПК);

- огляд тварин і звинувачують їх трупів;

- огляд тіла живої людини (огляд) (ст. 206 КПК);

- огляд поштово-телеграфного кореспонденції (ст. 213 КПК);

- огляд фонограми (год. 6 ст. 214 КПК);

2) за обсягом:

- основний;

- додатковий;

3) по послідовності:

- початковий;

- повторний [21, з. 26-27].

Постає питання, чи може повторний огляд бути основним? Ми поділяємо думка М. В. Гаврилова і О.Н. Іванова у відповідях це питання вважаємо, що Мінздоров'я може. У той самий час додатковий огляд завжди є повторним. Отже, вважаємо за доцільне виділяти види огляду по послідовності: первинний і повторний, який, своєю чергою, ділиться на різновиду залежно від обсягу: на основний рахунок і додатковий.

Аналізуючи наведену нами класифікацію огляду, слід зазначити, що у ст. 203 КПК ані слова про такий виділеному нами вигляді огляду як огляд тварин, проте вважається за необхідне виділяти такий її різновид огляду. Зауважимо також, що ст. 203 КПК прямо не сказано, що озирається лише труп людини. У ст. 205 КПК йдеться про огляді трупа людини, проте прямо це вказується. У цьому, пропонуємо конкретизувати год. 1 ст. 205 КПК.

Відповідно до год. 2 ст. 173 КПК огляд місця події, трупа, місцевості можна проводити до порушення кримінальної справи. Пропонуємо закріпити у законі (год. 2 ст. 173 КПК) можливість проведення будь-якого огляду, Не тільки зазначених видів.

Далі докладно проаналізуємо окремі види слідчого огляду: огляд місця події, огляд житла й іншого законного володіння, огляд трупа.

Огляд місця події - складне слідчі дії, розпочате з локалізації даного місця на місцевості і що складається з скрупульозного огляду об'єктів речового світу, складових його обстановку, пошуку істини та фіксації слідів, залишених злочинцем. Від якості виробленого огляду великою мірою залежить успіх розслідування [21, з. 30].

Огляд місця події - це невідкладна слідчі дії, що полягає у найближчому сприйнятті слідчим місця події із його вивчення і фіксації обстановки, виявлення, фіксації і вилучення слідів злочину. З проведеного огляду слідчий має можливість висунути і перевірити версії (спосіб скоєння злочину, особі, йогосовершившем).

Треба мати у вигляді, що місцем події то, можливо ділянку місцевості, приміщення, житло чи інше законне володіння.

Під місцем події розуміється ділянку місцевості чи приміщення, де безпосередньо відбулася подія, підлягає слідчому огляду. Зазвичай таким подією вважається якесь злочин (вбивство, згвалтування, крадіжка тощо. буд.). Проте поняття "подія" ширше поняття "злочин", оскільки, наприклад, подією не лише вбивство, а й самогубство, нещасний випадок (казус). Ми поділяємо думкаР.С.Белкина, що вказує, що й виявлення слідів події якихось злочинів є подією, те й місце виявлення цих слідів є місцем події, яке огляд - оглядом місця події [19, з. 554]. Місцем події буде місцем скоєння будь-яких суспільно небезпечних діянь (заподіяння тілесних ушкоджень, крадіжка тощо. буд.), і місце виявлення, наприклад, трупа, викрадених предметів з прилеглої територією.

Своєчасно, повно і проведений огляд місця події дозволяє з'ясувати:

- сутність події події (злочину);

- місце і його скоєння;

- число осіб, брали участь у подію;

- мотиви і цілі злочину;

- спосіб скоєння злочину;

- дії злочинців дома події, шляху їхнього приходу і;

- фізичні і психічне особливості загиблого, можливі дії особи перед смертю (якщо злочинну дію було спрямовано на людини) та інших.

Відповідно до п. 4 Інструкції про організацію кінологічної роботи у органах внутрішніх справ Республіки Білорусь у, затвердженої постановою Міністерства внутрішніх справ Республіки Білорусь у від 26 3 вересня 2005-го р. № 299, фахівці службового собаківництва (начальники розплідників, старшіинспектори-кинологи,инспектори-кинологи, молодшіинспектори-кинологи,милиционери-кинологи, начальники команд службового собаківництва, провідникипатрульно-розискних собак, вожаті службових собак) у порядку можуть брати участь зі службовою собакою в оглядах місць подій у складі слідчо-оперативних груп; заходах з виявлення і припинення злочинів, пошуку, переслідуванню й затримки осіб, підозрюваних у їх скоєнні, і навіть пошуку трупів, предметів, які можуть мати значення виявлення злочинів [13].

>Кинолог дома події:

- разом з слідчим визначає кордону огляду місця події та порядок його проведення метою відшукання слідів і предметів, які мають значення до застосування службової собаки;

- бере участь за вказівкою слідчого в огляді місця події. З метою найефективнішого застосування службової собаки з іншими співробітниками органів внутрішніх справ вивчає обставини і характеру події, встановлює час скоєння злочину, кількість злочинців, їх прикмети та напрями, звідки вони прийшли і куди зникли, з'ясовує інші чинники, що мають значення для розшуку злочинців по гарячих слідах;

- бере участь у виявленні, фіксації, вилучення і упаковці предметів і слідів, які можна використовуватимуться пошуку злочинця із застосуванням службової собаки під час проведення початкових оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій;

- вносить керівнику слідчо-оперативної групи пропозиції (не більше своєї компетенції) по фіксації, вилученню, упаковці та використання виявлення злочину різнихзапахоносителей, придатних до застосування службової собаки (слідів, предметів) і виявлених дома події чи йти шляхом прямування злочинців;

- застосовує службову собаку для розшуку злочинця з йогозапаховим гарячих слідах;

- обстежує із застосуванням службової собаки місця можливого укриття злочинців до чи влітку після скоєння злочину;

- застосовує службову собаку на огляд місцевості чи приміщень на допомогу пошуку речей, предметів, слідів, і навіть зброї, гільз, куль, тоді як ході огляду місця події отримані дані, що свідчить про використанні або наявність у злочинців вогнепальної зброї;

- з іншими співробітниками органів внутрішніх справ застосовує особистий розшук для встановлення і затримання осіб, причетним до здійсненого злочину. За наявності можливостей застосовує службову собаку дляодорологического обстеження осіб, які вчинили злочин, чи речей (предметів);

- під час встановлення злочинця, у разі якщо чинить опір чи намагається сховатися, застосовує службову собаку на затримання;

після закінчення роботи службової собаки становить акт про її. У нещасних випадках, коли застосування службової собаки дозволило виявити злочин або знайти речові докази, складається довідка (п. 176 Інструкції) [13].

З урахуванням даних, отриманих у ході огляду місця події, слідчий оперативно висуває версії про події подію, обличчях, які вчинили злочин, доручає проведення оперативно-розшукових заходів із розшуку й затримки злочинців, планує виробництво невідкладних слідчих дій.

Зволікання з оглядом місця події можуть призвести зміну обстановки, непоправної втрати слідів та інших речові докази, значно утруднить подальше розслідування. Недогляди та системні помилки, допущені під час організації та проведенні огляду місця події (як і інших початкових оперативно-розшукових і слідчих дій), зазвичай, у дальшій роботі заповнити чи виправити дуже важко чи неможливе.

Проте відмовитися від огляду місця події, як від моменту події до огляду минуло багато часу обстановка місця події (злочину) змінена. Навіть якби такомузапоздавшем огляді може бути виявлено дуже важливі розслідування речові докази.

Огляд житла чи іншого законного володіння проводиться:

1. З люб'язної згоди власника чи що у ньому повнолітніх осіб.

Відповідно до п. 28 постанови пленуму Верховним судом Республіки Білорусь у від 21 грудня 2001 р. № 15 "Про застосування судами кримінального законодавства справах розкраданнях майна" "під житлом слід розуміти приміщення, призначене для постійного чи тимчасового проживання людей (індивідуальний будинок, квартира, кімната у готелі, дача, садовий будиночок тощо. п.), або ті його складові, що використовуються відпочинку, зберігання майна або задоволення інших потреб людини (балкони, засклені веранди, комори тощо. п.). У поняття "житло" що неспроможні включатися приміщення, непристосовані для постійного чи тимчасового проживання (наприклад, відособлені від житлових будівель льохи, комори, гаражі та інші господарські приміщення)" [14].

Під законними володіннями громадян розуміються інші, відособлені від житлових будівель будівлі (гаражі, льохи, комори та інші господарські споруди), і навіть будь-які інші об'єкти правомірного володіння.

За законом потрібно отримати згоду всіх повнолітніх осіб для проведення огляду (звідси робиться позначка у ввідна частини протоколу огляду).

2. Без згоди власника. У разі слідчим, органом дізнання виноситься постанову про проведення огляду, що має бути санкціоновано прокурором або його заступником. У разі постанову пред'являється на початок огляду.

Відповідно до год. 51 ст. 38 КПК міністр внутрішніх справ Республіки Білорусь у, голова комітету державної безпеки Республіки Білорусь у, заступник голови комітету здійснення державного контролю Республіки Білорусь у - директор Департаменту фінансових розслідувань або особи, виконують їхні обов'язки, не більше своєї компетенції під час виробництва попереднього розслідування очолюваним ними органом кримінального переслідування з кримінальних справ виносять мотивованої постанови про виробництві огляду житла чи іншого законного володіння [2]. Таку постанову зазначених осіб не вимагає санкціонування прокурором. Копія постанови протягом 24-х годин іде генерального прокурора Республіки Білорусь у чи особі, виконуючому його обов'язки.

Законом передбачена можливість проведення огляду житла проти волі власника (повнолітніх осіб) і санкції прокурора - за постановою слідчого, органу дізнання. "Орган дізнання" у разі означає, що постанову дізнавача має бути затверджено начальником органу дізнання. У. Логвин, У.Матвейчев пишуть з цього приводу таке: "Вочевидь, що, виїжджаючи, наприклад, вночі цього разу місце скоєння злочину, такої можливості дізнавач немає, а зволікання з виробництвом огляду деяких випадках може викликати непоправної шкоди доказової інформації" [20, з. 69]. Дані автори закономірно пропонують проводити цей вид огляду за постановою дізнавача. Натомість зауважимо, що цю проблему і його під час проведення виїмки, обшуку (ст. 210 КПК). Не вдаючись у тому випадку в докладну аргументацію, погодимося з думкою, яке висловлюєП.В.Митник: все дізнавачі (т. е. особи, призначені посаду дізнавача і з цього професійній основі здійснюють досудове виробництво) всіх органів дізнання мали бути зацікавленими наділені так само правами, як і слідчі. Якщо вони недостатньо підготовлені, то не мають ж на таку посаду. Твердження рішень начальником органу дізнання слід залишити лише для випадків, як у силу посталої необхідності обов'язки дізнавача здійснює інший співробітник органу дізнання [21, з. 34].

Проведення огляду житла проти волі власника (повнолітніх осіб) і санкції прокурора - за постановою слідчого, органу дізнання можливе наступних випадках:

- житло чи інше законне володіння є місцем події;

- помешкання чи законне володіння є місцем зберігання знарядь злочину, інших предметів зі слідами злочину, і навіть речовин і предметів, за зберігання яких передбачено кримінальної відповідальності.

Цікавий факт, що у кримінально-процесуальному законодавстві США немає такої дії, як огляд (такі дії охоплюються поняттям "обшук"). У КПК РФ (ст. 177) щось говориться про можливість вилучення під час огляду предметів і розповсюдження документів, вилучених у обороту [3].

>Осмотра житла проти волі власника (повнолітніх осіб) і санкції прокурора - за постановою слідчого, органу дізнання проводиться у разі, якщо він можна. За загальним правилом під "випадками,

Схожі реферати:

Навігація