Реферати українською » Государство и право » Унітаризм, федералізм, конфедералізм і формування в їх рамках сучасних структур, що відповідають за розробку державної політики


Реферат Унітаризм, федералізм, конфедералізм і формування в їх рамках сучасних структур, що відповідають за розробку державної політики

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
знань, ділової етики, чесності залежить ефективність управління.

Саме тому важливого значення надається наукового обґрунтування принципів, і правил організації інституту державної служби. Питання структури, штатного розкладу, функцій, оптимального складу, управління персоналом державної служби є об'єктом пильної уваги адміністративних реформ в усіх країнах світу. У цьому більшість' політологів, досліджують інститут державної служби, підкреслюють: державної служби існує лише виконання повноважень державні органи, але й обслуговування потреб і громадян, щоб надалі повністю реалізувалася соціальна сутність держави.

Федеральний закон «Про основи державної служби Російської Федерації» (ст. 2) дає визначення державної служби до діяльності з забезпечення виконання повноважень державні органи. Він передбачає, що Президент країни, голова уряду, міністри та інші відповідальні політичні керівники державні службовцями. Інтерпретуючи російське законодавство про державній службі, відзначимо: державний службовець не просто виконавцем вказівок згори, а виступає активний учасник реалізації функцій держави.

У зарубіжній літератури з державному управлінню широко вживаються терміни «громадянська служба» («>civil service»), «громадська служба» («public service»), «урядова служба» («>gо

>vernment service»). Часто ці поняття використовують як синоніми, а часом у спеціальній літератури з теорії політики проводиться розмежування. На громадянської (громадської) службі зайняті постійні професійні службовці, які може бути зміщено з посади, на урядової службі - вищігосударсгвенние чиновники, які змінюються з урахуванням «системи видобутку»: чиновники призначаються за державні посади за політичні заслуги і термін їхньої служби залежить від часу перебування на чолі уряду лідера партії, прибічниками якої є.

Отже, у системі державної служби діють політичні чиновники, та професійні державні службовці. Традиції і закони кожної країни передбачають особливий порядок дії інституту державної служби, який має яскраво виражену соціокультурну специфіку.


Список літератури

 

1. Publicadministration // Encyclopedia Americana. 1996. №22.

2.GreenwoodJ.,Wilson D. Public Administration ofBritain.Winchester, 1984.

3.Nigro F.,Nigro L.Modern Public Administration.N.Y., 1970.

4. Василенко, І. А. Державне і муніципальне управління: підручник. – 2-ге вид.испр. ідоп. – М.:Гардарики, 2010. – 317 з.

5.Prigogine I. The end ofCentainty.N.Y., 1997.

6. Bell D.SociologicalJourneys.Essays 1960 – 1980. L., 1980.

7.Myrdal G.Challenge toAfflyence.N.Y., 1963.

8.Аверьянов В.Б. Апарат управління: зміст роботи і організаційні структури. Київ, 1996.

9. Ардан Ф. Франція: Державну систему. М., 2009.

10. Актуальні проблеми державного будівництва, управління:Сб.науч. праць /під ред.Н.И.Глазуновой. – М.. 2009.

11.Гуторова О.Л. Система управління: У 5 кн.Кн. 2. Держава й соціальна політика. М., 2000.

12. Ємельянова Т.С. Інституціоналізація державної служби за умов політичного розвитку сучасної Росії: особливості, тенденції, пріоритети. М., 1999.

13.Хилль У.Базисние концепції досліджень, у менеджменті //Проблеми теорії та практики управління. 2009.

14.Чиркин В.Є. Державне управління. М., 2007

15.Шамхалов Ф. Основи теорії управління. М., 2005.

16. Щетинін У. Підготовка менеджерів: морально-етичні проблеми //Проблеми теорії та практики управління. 2009


Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Унітаризм, федерація, конфедерація
  року міністерство освіти Російської Федерації >Пензенский Державний Університет Кафедра
 • Реферат на тему: Унітарна форма держави
  Запровадження. Традиційно вітчизняна теорія держави й права завжди виділяла у вигляді держави три
 • Реферат на тему: Кримінальний процес
  Призначення кримінального судочинства. Джерела кримінально-процесуального права. Дію
 • Реферат на тему: Кримінальний процес
  Сутність, призначення та стадії кримінального судочинства. Кримінальний процес як наука і навчальна
 • Реферат на тему: Кримінальний процес
  Аналіз дій слідчого та прокурора, здійснює нагляд за законністю розслідування кримінальної справи.

Навігація