Реферати українською » Государство и право » Поняття і види податкових пільг в Україні


Реферат Поняття і види податкових пільг в Україні

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
України передбачені такі форми надання податкових пільг: встановлення неоподатковуваного податками мінімуму; вилучення з оподаткування певних елементів об'єкта оподаткування; звільнення від оподаткування окремих осіб, або категорій платників податків; зменшення податкових ставок; застосування цільових податкових пільг, в т. год. податкових кредитів.

Основними видами податкових пільг є: звільнення, вилучення, знижки і податкова кредит. Відкидання податку - це законодавче визначення конкретних фізичних юридичних осіб, звільнених від певних видів податків. Вилучення - це винятки з оподаткованого доходу, тобто ситуація, коли окремі види доходів не враховуються визначення об'єкта оподаткування. Знижки - це форма податкових пільг, пов'язані до витрат платника. Податковий кредит - це вид пільги, об'єктом якої є обчислена сума податку, а чи не доходи чи витрати платника. Цей вид пільг використовують у формах: зменшення податкового окладу, зменшення ставки податку, відстрочки платежу, зменшення податкової ставки частині доходів населення і т.п.

Платник податків вправі використовувати податкові пільги з виникнення відповідних підстав щодо їх застосування й у період всього терміну їхніх дії самостійно, без попереднього повідомлення податкові органи.


Література

1. Проподаток надоданувартість Закон Українивiд 03.04. 1997 №168/97-ВР (ред.вiд 04.06. 2008) //ВідомостіВерховної Заради, 1997, № 21.Ст.156.

2. Прооподаткуванняприбуткупідприємств. Закон Українивiд 28.12. 1994 №334/94-вр (ред.вiд 04.06. 2008) //ВідомостіВерховної Заради 1995, № 4.Ст.28.

3. СтоянВ.І.Удосконаленняподатковоїсистеми України //Фінанси України, № 7, 2001,С.115-118.

4. Сміт А. Дослідження про природу і причини багатства народів. - М.,Соцекгиз, 1962.

5. Попович В.М.Реформуванняподатковоїсистеми -підґрунтя длязміцненнядохідноїчастинидержбюджету //Фінанси України, № 6, 2003,С.22-26

6.Загорський В.С.,БлагунІ.Г.Принципифункціонуванняподатковоїсистемиринкового типу //Фінанси України, № 10, 2003,С.92-99.

7.Соколовська А.,Луніна І. -Визначеннякатегорії ">податковапільга" та йогопрактичнезначення //Економіка України, 2005.С.21-30.[1] Глухів В.В.,Дольдз І.В. Податки: Теорія і практика. Навчальний посібник. - СПб.: "Спеціальна література", 1996. з. 279.

[2] >Соколовська А.,Луніна І. -Визначеннякатегорії ">податковапільга" та йогопрактичнезначення //Економіка України, 2005. З. 22.

[3] АлексєєвМ.Ю., Балакіна О.П., Воронков В.А.,ДадашевА.3.,ДемяшоваО.П. Податки:Словарь-справочник. М., 2000. З. 110.

[4] >ГегаП.Т., ЧасткаЛ.М. Основиподаткового права.Навчальнийпосібник. - До.: "Знання", 2003. З. 29-30.

[5] Кучерявенко Н.П. Податкове право. Підручник. -Харків, ">Консум", 1998. З. 178.

[6] Там саме. З. 179.

[7] >Соколовська А.,Луніна І. -Визначеннякатегорії ">податковапільга" та йогопрактичнезначення //Економіка України, 2005. З. 23.

[8] >БерлачА.І.Податкове право України:Навч. сел. - До.: України, 2006. З. 78-79.

[9] >БехГ.В.,ДмитрикО.О.,КобильнікД.А.Податкове право:Навч.посіб. - До.:ЮрінкомІнтер, 2003. - З. 89-91.

[10] >ГегаП.Т., ЧасткаЛ.М. Основиподаткового права.Навчальнийпосібник. - До.: "Знання", 2003. З. 221.

[11] >Соколовська А.,Луніна І. -Визначеннякатегорії ">податковапільга" та йогопрактичнезначення //Економіка України, 2005. З. 25.

[12] МельникП.В.Розвитокподатковоїсистеми вперехіднійекономіці. –Ірпінь:Академія державноїподатковоїслужби України, 2001. З. 229.


Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

Навігація