Реферати українською » Химия » Дослідження рівнянь реакцій


Реферат Дослідження рівнянь реакцій

1.Рассчитайтемолярную масу еквівалентів води при реакції

і з металевим натрієм;

з оксидом натрію.

Рішення:

а)2Na +2H2>O =2NaOH + H2h

З закону еквівалентів:

де ne – число відданихNa електронів.

б)Na2>O + H2>O =2NaOH

З закону еквівалентів:

де n – число катионів відповідних оксиду підставиNa2>O.

|>c.o| – абсолютне значення ступеня окисленнякатионаNa


2. Назвіть елементи, зовнішній енергетичний рівень атомів що виражається електронної конфігурацією >np4. Напишіть повну електронну конфігурацію атома однієї з цих елементів і зазначте електронне сімейство

Рішення

Елементи, зовнішній енергетичний рівень атомів яких виявляється електронної конфігурацієюnp4 є:

Кисень  8 >O     >2s2>2p4         >1s2>2s2>2p4

Сірка           16 P.S    >3s2>3p4        1s2>2s2>2p6>3s2>3p4

>Селен         34 >Se   >4s2>4p4        1s2>2s2>2p6>3s2>3p6>4s2>3d10>4p4

>Теллур       52 Te  >5s2>5p4         >1s2>2s2>2p6>3s2>3p6>4s2>3d10>4p6>5s2>4d10>5p4

>Полоний    84 >Po 6>s26>p4  >1s2>2s2>2p6>3s2>3p6>4s2>3d10>4p6>5s2>4d10>5p6>6s2>4f14>5d10>6p4

Всі перелічені елементи належать доp – електронному сімейству.

3. З становища металу у Періодичній системі, дайте вмотивований на запитання: який із двохгидроксидов є сильним підставою: а) >Mg(>OH)2 чи >Ba(>OH)2; б) >Ca(>OH)2 чи Co(>OH)2; в) >Ca(>OH)2 чи >Zn(>OH)2? Напишіть рівняння реакцій, які доводятьамфотерностьгидроксида цинку

Усередині підгрупи зі збільшенням заряду ядра зростають металеві властивості і слабшають неметалеві, отже, посилюються основні властивості їх сполук і слабшають кислотні властивості.

а) У головній підгрупі згори донизу періодичної системи посилюється основний характергидроксидов: з двохMg(OH)2 і >Ba(OH)2 сильнішим підставою будеBa(OH)2;

У період від леви на право основний характергидроксидов поступово послаблюється, змінюючисьамфотерностью до кислотним властивостями всередині періоду,т.к.анионам легше приєднувати електрони ніж віддавати;

б) У паріCa(OH)2 іCo(OH)2 сильнішим будеCa(OH)2 т. до. елемент кобальт єd-елементом (не заповненийd-подуровень), і схилятиметься докомплексообразованию, також вони у різних підгрупах;

в) У паріCa(OH)2 іZn(OH)2 сильнішим підставою будеCa(OH)2т.к. перебувають у різних підгрупах і цинк схилятиметься докомплексообразованию (>d-елемент, наявність вільнихf-орбиталей)

>ZnCl2 +>NaOH =Zn(OH)2 +>NaCl –cоли цинку взаємодіють зі лугами створюючигидроксид

>Zn(OH)2+>HCl=ZnCl2+H2>O –гидроксид цинку при взаємодії з кислотами розчиняється створюючи сіль

>Zn+ H2>O+2KOH=K2[>Zn(OH)4]+H2h – при надлишку лугиZn утворює комплексні сполуки

>Zn +>2NaOH =Na2>ZnO2 + H2h

>Zn+2HCl=ZnCl2+H2h

4. При розчиненні 16 р. >CaC2 у питній воді виділяється 31,27кДж теплоти. Визначити стандартнуентальпию освіти >Ca(>OH)2

>CaC2кр+2H2>Oжид =Ca(OH)2>кр+ З2H2>газh-rHp


1)Рассчитаем скільки кількість молейCaC2 прореагував:

М (>CaC2)=64г/моль

>M(CaC2)=16 р

2) тобто. при взаємодії 0,25 моляСаС2 виділяється – 31,27кДж теплоти, ат.к. стандартнаентальпия розраховується на 1 міль речовини, то розраховуємо скільки тепла виділиться при взаємодії 1 моляСаС2

0,25 моля виділиться – 31,27кДж теплоти

1,0 моля виділиться – xкДж теплоти

3) з таблиці «стандартентальпии утворень» знаходимо стандартніентальпии речовин:

>rH(СаС2>кр)=-62,7кДж

>rH(H2>Oж)=-285,8кДж

>rH(C2H2газ)= 226,8кДж

4) З рівнянняrHp розраховується як:

>rHp=rH(продуктов) –rH (вихідних речовин);

>rHp=(rH (>Ca(OH)2>кр)+rH(C2H2р)) – (>rH(CaC2>кр)+2rH(H2>Oж)) =>

>rHp=rH (>Ca(OH)2>кр+rH(C2H2р) –rH(CaC2>кр) –2rH(H2>Oж), знаходимоrH (>Ca(OH)2>кр:

>rH (>Ca(OH)2>кр=rHp –rH(C2H2р) +rH(CaC2>кр) +2rH(H2>Oж) підставимо значення стандартнихентальпий в рівняння:

>rH (>Ca(OH)2>кр=-125,08 – (226,8)+(-62,7)+2*(-285,8)=-125,08–226,8–62,7–2*285,8= = –986,18кДж/моль

Відповідь: -986,2кДж/моль

5. При стані рівноваги системи N2 +3H2 ↔ 2>NH3 концентрації речовин були (>моль/л): [N2] = 0,3; [H2] = 0,9; [>NH3] = 0,4.Рассчитайте, як зміняться швидкості прямий і зворотної реакції, якщо тиск збільшити 4 разу. У напрямі зміститься рівновагу?

Аби вирішити скористаємося законом дії мас.

1.Записиваем математичне вираз для початковій швидкості прямий і зворотної реакції

>>н(п) =k ЗN2 H2)3

>>н(о) =k (З>NH3)2        

2.Записиваем математичне вираз для кінцевої швидкості прямий зворотної реакції (після збільшення тиску вчетверо)

>>к(п) =k 4 ЗN (>4CH2)3 =k 256 ЗN H2)3

>>к(о) =k (>4С>NH3)2 =k 16 (З>NH3)2

3.Найдем ставлення швидкостей прямий і зворотної реакції

>>к(п)k 256 ЗN H2)3

>>н(п)k ЗN2 H2)3

6. Складіть молекулярні іионно-молекулярние рівняння реакцій взаємодії розчинах між: а) >BaCO3 і >HNO3; б) Fe2(>SO4)3 і >KOH; в) HCl і K2P.S; р) >CH3>COOK і HCl

молекулярний реакціяамфотерность рівняння

а)BaCO3 >+2HNO3 =Ba(NO3)2 + H2>CO3h


>BaCO3>+2Н2++>2NO3- =Ba2+ +>2NO3+>2H+ +CO32-

>BaCO3>=Ba2+ +CO32-

б) Fe2(>SO4)3+>6KOH=2Fe(OH)3>+3K2>SO4

>2Fe3+ +>3SO42 – +>6K+ +>6OH =>2Fe(OH)3>+6K+ +>3SO42-

>2Fe3+ +>6OH =>2Fe(OH)3>

в)2HCl+K2>S=H2>S+2KCl

>2H++>2Cl +>2K+ +P.S2 – =>2H+ +P.S2 – +>2K+ +>2Cl-

У реакції відреагували все речовини, але іонна реакція супроводжується освітою газу (сірководню), тоді:

>2HCl+K2>S=H2>Sh+2KCl

>2H++>2Cl - +>2K+ + P.S2- = H2>Sh +>2K+ +>2Cl -

>2H+ +P.S2- = H2>Sh

р)CH3>COOK+HCl=CH3>COOH+KCl

>CH3>COO - + K++H++>Cl =>CH3>COO - + H++ K+ +>Cl

>CH3>COO - + K++H++>Cl =>CH3>COОН + K+ +>Cl -, слабкийелетролитCH3>COОН

>CH3>COO - + H+ =>CH3>COОН

7. Чому дорівнює величинаЭДС гальванічного елемента, що складається з стандартних цинкового і срібного електродів, занурених в розчини їх солей? Наведіть схему гальванічного елемента і реакції, і реакції які відбуваються на електродах за його роботі

Схема гальванічного елемента:

(–)Zn |Zn2+ ||Ag+ |Ag (+)


На аноді протікають реакції:Zn0->2e=Zn2+

На катоді протікають реакції:Ag++>e=Ag0

>Т.к. потенціал Є0(>Ag)> Є0(>Zn)

Є0(>Ag+ |>Ag)= +>0,80В

Є0(>Zn2+ |Zn)= ->0,763В

то, на срібному електроді буде протікати відновлення (буде катодом), але в цинковій електроді буде протікати окислювання (він анодом);

Потенціал гальванічного елемента:

Є = Є0катода – Є0анода =0,80 – (->0,763)=1,562В

Відповідь: 1,562 У.

8. Виріб з алюмініюсклепано міддю. Який із металів піддаватиметься корозії з водневоїдеполяризацией, коли ці метали потраплять в кислу середу (HCl)? Складіть рівняння проходять у своїй процесів, приведіть схему що утворюється гальванічного елемента. Визначте продукти корозії

У реакціях з кислотами атоми алюмінію окисляються іонами водню в іони алюмінію, які переходить до розчин:

>2Al+6H+>2Al3+ +>3H2h

Мідь велектрохимическом ряду напруги металів перебуває поза воднем, (тобто. її стандартний потенціал позитивний) і з розведеними кислотами не реагує (позитивно заряджені іони міді не переходить до розчин).

У кристалічній решітці міді (на відміну алюмінію) вільні електрони не накопичуються. При зіткненні цих двох металів вільні електрони алюмінію переходять до міді відновлюють її поверхню іони водню:

>2H+ +>2eH2h

>Продуктами корозії буде результат взаємодії алюмінію з соляної кислотою:

>2Al+6HCl2AlCl3+>3H2h

Утворюється гальванічний елемент:

(–)Al |>AlCl3|Cu(+)

>Анод катод.

9. При електролізі водних розчинів яких з приведених нижче речовин на катоді виокремлюється лише метал: хлорид барію, хлорид міді (II), йодид калію, нітрат срібла, сульфід натрію? Наведіть відповідні рівнянняелектродних процесів

При електролізі водних розчинів катионів металів, які мають стандартний електродний потенціал більш ніж водню (Є0>>->0,41В) на катоді відновлюються лише катиони металів. У разі це хлорид міді (II) і нітрат срібла:


>CuCl2

+

H2>O

>ih

>Ca2+ +>2Cl -

H2>O

 

 


(–)КатодСумарний процес електролізу:

Сумарний процес електролізу:

Сумарна молекулярне рівняння електролізу:

.


>Библиографический список

1.Будякк Є.В. Хімія:учеб. посібник Іркутськ: Вид-воИрГТУ, 2008. – 160 з.

2. Коровін Н.В. Загальна хімія. М.Висш. шк., 2002. 558 з.

3. Кузнєцова А.А. Хімія: метод. вказівки з освоєння дисципліни для студентів заочній форми навчання. Іркутськ: Вид-воИрГТУ, 2010. 44 з.

4. Хімія: метод. вказівки, програма, рішення типових завдань і контрольні завдання для студентів заочного навчання технічних напрямків і спеціальностей /сост.: В.І.Дударев, В.П. Зуєва, О.В. Лебедєва,Ю.Н.Пожидаев,З.Н.Топшиноева, О.Н.Шибанова. Іркутськ: Вид-воИрГТУ, 2007. 92 з.


Схожі реферати:

Навігація