Реферати українською » Информатика, программирование » Використання Microsoft Office Excel в шкільному адмініструванні


Реферат Використання Microsoft Office Excel в шкільному адмініструванні

Борисов Володимире Анатолійовичу, викладач інформатики, Вища кваліфікаційна категоріяКрасноармейского філіїГОУВПО «Академія народного господарства при Уряді Російської Федерації»

Основним критерієм сучасного загальноосвітнього установи є створення умов початку нового рівня освіти з урахуванням інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у вигляді формуваннякомпетентностной інформаційної освітньої середовища. Застосування сучасних освітніх технологій у практиці навчання невід'ємним умовою інтелектуального, творчого і морального розвитку учнів. [1]

Нині ІКТ затребувані як школярами, а й вчителями,педагогами-психологами, керівництвом освітніх закладів будь-якого типу. УХХI столітті комп'ютер став незамінним й володіла унікальним інструментом, що у рукахучителя-мастера,администратора-профессионала,ученика-интеллектуала служить засобом творчої праці, успішного навчання і цікавого спілкування. [2]

У сучасному школі, здійснює моніторинг і діагностику, індивідуально-орієнтоване і розвиваюче навчання, потік інформації, одержуваної учасниками процесу творення, істотно зростає. У зв'язку з цим перед педагогами, і особливо перед адміністрацією освітнього закладу постає питання використанні сучасних технологій з обробки, збереження й аналізу одержуваноїинформации.[3]

Сучасне розвиток засобів обчислювальної техніки, засобів зв'язку й програмних технологій, разом із їх поступовим здешевленням, сприяють масовому застосуванню їх лише у освітньому процесі, а й у управлінні їм.

Режим шкільного адміністрування можна подати як цілеспрямовану діяльність із регулювання педагогічного процесу переведення останнього більш високий рівень. Він з наступних етапів: збору інформації, її аналізу і вжиття рішень. Шкільні управлінці повинен мати необхідний мінімум інформації стану війни і розвитку процесів, які вони відповідають і які мають надавати котра управляє вплив. У зв'язку з цим роботу адміністрації школи можна й потрібно організувати з допомогою персональногокомпьютера.[4]

Управління школою включає у собі велике коло питань: педагогічних, господарських, соціально-педагогічних, економічних, правових, фінансових. Важливим чинником удосконалення управління є інформаційні технології, які дають масу нових можливостей. Вони дозволяють нагромаджувати й оновлювати більше об'ємів інформації, є інструментом оптимізації часу та коштів, витрачених влади на рішення окремих завдань управління, сприяють поліпшенню якості прийнятих управлінські рішення з допомогою надання оперативної та достовірною інформацією про стан керованого об'єкта. [1]

Сьогодні комп'ютер став універсальним інструментом шкільного адміністратора у роботі з моніторингу та аналізу даних навчально-виховного процесу.

Оснащення загальноосвітніх установ комп'ютерної технікою, сучасні вимоги до ведення і оформленню документації, необхідність швидкого аналізу зібраних даних процесу творення для управління їм призводять до того, що оволодіння інформаційними комп'ютерних технологій стає насущної проблемою шкільногоадминистратора.[2]

Для управління школою у ній має сформуватися єдинаинформатизационная середовище, відповідальна наступним вимогам:

-банк даних системи мусить мати якнайповнішу інформацію про елементах процесу;

-у системі мусить бути передбачена можливість обміну повідомленнями між всіма користувачами;

-мусить бути передбачена можливість відбувається обмін інформацією з органами управління;

-у системі має бути можливість інтегрування електронних підручників.

Багато функції і завданнявнутришкольного управління у сучасних умовах вирішуються якісніше, ефективно й економічно з допомогою використання програмного забезпечення пакета Microsoft Office.

Програма Microsoft Office Excel дозволяє вводити базові дані про навчальний закладі, створювати банки даних із кадровому складу і контингенту учнів, обробляти інформацію щоб одержати вихідних документів, вести електронні варіанти книжок наказів. Безсумнівно, на початковому етапі, потрібно чимало часу до створення банків даних, але за роботі умногопользовательском режимі тимчасові витрати істотно зменшуються. За наявності відповідних модулів система можна використовувати у роботі директора, секретаря, завучів, учителів-предметників і класних керівників, шкільного бухгалтера, бібліотекаря,медперсонала.[4]

У електронної таблиці інформація відбиває загальне полотно у всій школі. Вочевидь, що з кожному зміні всередині класу, достатньо тільки додати чи видалити рядок в файлі, що містить список учнів, автоматично відбудуться зміни переважають у всіх зведених таблицях. На підсумковій таблиці ми матимемо точну інформацію нині.

Вочевидь, що, використовуючи й інші операції стандартної програми (Excel), можна зберігати і дозволяють опрацьовувати інформацію з контингенту співробітників (Додаток 1, Додаток 2, Додаток 3, Додаток 7, Додаток 8); по навчальної та позаурочної діяльності учнів Додаток 6, Додаток 5), за даними соціального паспорти школи (Додаток 4) тощо.

Ця програма дозволить звільнити заступника директора від монотонної роботи з механічномуподсчитиванию, а як і попередить можливість виникнення арифметичних помилок. З іншого боку, більше об'ємів статистичної інформації стануть керівника справді матеріалом для аналізу та підвалинами прийняття правильного управлінського рішення. [5]

Технологія роботи з електронними таблицями, які у середовищі табличного процесора MS Excel, сьогодні ж популярна, як й технологія створення текстових документів. Електронна таблиця дає можливості виробляти розрахунки з формулам, представляти дані як діаграм, структурувати дані, робити вибірку із великих таблиць, створювати консолідовані таблиці та інших. Використання можливостей сучасних інформаційних технологій дозволяє автоматизувати процес обробки результатів рубіжних, тематичних, підсумкових перевірочних робіт (Додаток 9, Додаток 10, Додаток 11, Додаток 12). Відстежувати їх динаміку, представляти результати в наочному вигляді, використовуючи можливості майстра діаграм (Додаток 13). Це своє чергу, створює умови для своєчасної коригування забезпечення і методики навчання, цілеспрямованого досягнення освітньогостандарта.[8]

Впровадження програми Excel в роботу адміністрації школи підвищує ефективність управління освітнім установою з допомогою автоматизованого збору статистичної інформації та звітних матеріалів, оперативного структурованого подання, використання електронного документообігу.

Є об'єктивній необхідності створення школі наступного матеріалу з використання програми Microsoft Excel:

- банк даних із педагогічним кадрам

- банк даних із відстеженню результатів навчання

- банк даних ізвсеобучу

- банк даних про випускників школи

- банк даних проучениках-участниках олімпіад

- банк даних вчителів,

- соціальний паспорт школи

Використання перелічених банків даних дозволяє мінімізувати терміни створення звітності, проведення моніторингу навчання школярів, відстежування підвищення професійного майстерності вчителів. [1]

Електронні таблиці Microsoft Excel мають широкі змогу втілення ідей автоматизації управління освітнім установою.

Наочно ілюструє досягнуті успіхи електронна таблиця «Аналіз успішності за 8 років» (Додаток 14). Вона уможливлює об'єктивну інформацію з кожному класу. Нею можна простежити рівень успішності засвоєння навчального матеріалу впродовж останніх 8 років. Завдяки цих даних за стислий період часу видається результат динаміці процесу у різних розрізах. Дані можна використовувати керівниками упорядкування характеристик класу, вивчення причин отриманих результатів, ознайомлення батьків, формулювання цілей і завдань на навчальний рік тощо. Підсумкові дані про школі використовуються адміністрацією у тому, щоб виявити тенденції її і зробити відповідне прогноз у майбутнє.

Так, з допомогою багатого інструментарію додатків Microsoft Office, вирішуються й питання – написання програм по модифікації розкладу, обліку пропущених ізамещенних уроків, обробці даних із оплаті, і навіть створення тестових комплексів длявнутришкольного контролю.

Інформаційні технології дають величезні переваги та учням, і вчителям. Усі, що складається з засобів інформаційно-комунікаційних технологій, можна охарактеризувати трьома словами: естетично, швидко, якісно. І найголовніше – це можливість оперативного доступу до інформації, можливість редагування, отримання твердої копії і передачі на локальній сіті абоИнтернет-каналам.

Найбільших успіхів співробітникам школи вдається домагатися завдяки застосуванню електронних таблиць Microsoft Excel, з урахуванням яких написано чимало цікавих рішень,автоматизирующих окремі ділянки навчально-виховних робіт і адміністративно-господарськійдеятельности.[9]

Отже, ефективне використання інформаційного простору сприяє підвищення якості професійної і загальноосвітньої підготовки з допомогою упровадження нових технологій в освітній процес; сприяє підвищенню творчу активність педагогів та учнів; формуванню інформаційної культури (долучення доинформативно-коммуникационним можливостям сучасних технологій) керівних, педагогічних працівників, учнів і батьків. [1]

Список літератури

>1.komobr-eao/index.php?option=com_content&task=view&id=272&Itemid=108

>2.festival.1september/2004_2005/index.php?numb_artic=211894

>3.it-n/attachment.aspx?id=22552

>4.festival.1september/articles/100064/

>5.festival.1september/articles/102700/

>8.pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,6063/itemid, 118/

>9.microsoft.com/Rus/CaseStudies/CaseStudy.aspx?id=326

Для підготовки даної праці були використані матеріали із сайтуmetod-kopilka/page-article.html


Схожі реферати:

Навігація