Реферати українською » Информатика, программирование » Імітаційна модель операційного залу банку


Реферат Імітаційна модель операційного залу банку

Страница 1 из 2 | Следующая страница

 «Білгородська державна сільськогосподарська академія»

Кафедра інформатики, і інформаційних технологій

 

>КУРСОВАЯ РОБОТА

По дисципліни: «>Имитационное моделювання економічних процесів»

На тему: «Імітаційна модель операційного залу банку»

Бєлгород 2011


Запровадження

 

>Имитационное моделювання - це метод дослідження, у якому яка вивчалася система замінюється моделлю, з достатньої точністю яка описує реальну систему і із нею проводяться експерименти для одержання інформацію про в цій системі.Экспериментирование з моделлю називають імітацією (імітація - це розуміння суті явища, не вдаючись до збагачення реальному об'єкті).

Мета імітаційного моделювання полягає у відтворенні поведінки досліджуваної системи з урахуванням результатів аналізу найістотніших взаємозв'язків між її елементами чи інакше кажучи - розробці симулятора досліджуваної предметної області проведення різних експериментів.

Ідея імітаційного моделювання дає можливість експериментувати з системами (існуючими чи запропонованими) у випадках, коли робити це реальному об'єкті практично неможливо чи недоцільно.

Моделювання - це заміщення одного об'єкта (оригіналу) іншим (моделлю), фіксація вивчення властивостей моделі. Заміна здійснюється з метою спрощення, здешевлення і прискорення вивчення властивостей оригіналу.

Модель - це теж система відносини із своїми множинами параметрів і характеристик. Важливе вимогу до моделі є його адекватність до початкової системі у межах розв'язуваної завдання.

>Имитационное моделювання - це метод дослідження, у якому яка вивчалася система замінюється моделлю, з достатньої точністю яка описує реальну систему і із нею проводяться експерименти для одержання інформацію про в цій системі.Экспериментирование з моделлю називають імітацією (імітація - це розуміння суті явища, не вдаючись до збагачення реальному об'єкті).

Рішення завдання імітаційного моделювання у тому, щоб знайти оптимальне співвідношення двох чинників: витрат за зміст обслуговуючих пристроїв і витрат за перебування на черги. Це питання найчастіше пов'язані з цими перемінними, як час і частота надходженнятранзактов, час обслуговування і певної кількості точок обслуговування. Зміна цих змінних змінює якість обслуговуваннятранзактов.

У курсової роботі представлений процес розробки імітаційної моделі обслуговування клієнтів в операційного залу середовищіArena.

У першій главі, аналітичної частини, описана завдання моделювання обслуговування клієнтів - і приведено структурна схема процесу, докладно описана предметна областьмоделируемого процесу, логіка роботи системи, і навіть дано обгрунтування вибору програмного кошти на розробки моделі.

У другій главі, практичної частини, приведено загальна схема імітаційної моделі “операційного залу банку”, технологія її моделювання в обраному програмному засобіArena які з описом основних параметрів і властивостей використовуваних об'єктів.

У третій главі, зроблено аналізу результатів імітаційного моделювання і проведено планування імітаційного експерименту, і навіть отримані і проаналізовані його результати.

Наприкінціподведен підсумок зробленого.


1.  Аналіз процесів обслуговування клієнтів банку

 

1.1 Постановка завдання моделювання клієнтів банку

У банку працюють 4 оператора виконують всіх можливих операції. Клієнтів банку можна умовно розділити за часом обробки на 3 групи.

Написати модель обох варіантів дисциплін обслуговування.

1.  Клієнт вставати у чергу до жодного з операторів (>равновераятносно)

2.  Клієнт постає у загальну чергу всім операторам і обслуговується першимосвободившимся оператором (такназиваема швидка чергу.)

Необхідно визначити завантаження зал, середнє час, необхідне клієнту обслуговування і запропонувати варіанти підвищення ефективності роботи операційного клієнтів банку. Слід врахувати, що клієнти першого типу прибувають кожні 20±3 хвилин а другого типу кожні 15±8, третій клієнт прибиває кожні 15±5 на стрижку у перукаря йде 30 хвилин, набритье12(время розподілу по експонентному закону).

Вихідні ці завдання представлені у таблиці 1

Кількість клієнтів Інтенсивність приходу (>чел...час) Час обслуговування (хв)
1 20 3
2 15 8
3 5 15

Необхідно побудувати модель з урахуванням вихідних даних, і її основі досліджувати систему з кількома варіантами зміни вихідних даних. Будемо проводити випробування системи з3-мя варіантами вихідних даних:

1) оригінальний варіант вихідних даних;

2) за скорочення витрат часу обслуговування клієнтів

3) попри збільшення кількості операторів до запланованих 4.

4) постановкою банківського термінала

У кожному з цих випадків треба змоделювати роботу у протягом 100 годинників та оцінити рівень завантаження операторів банку, а як і середнє час обслуговування клієнтів.

1.2 Оцінка перспектив управління процесом банківського обслуговування клієнтури (стан «як буде»)

Перехід менеджменту сучасного банки з стану «є» до стану «як буде», безумовно, має починатися з аналізу поточних проблем банківського обслуговування корпоративних клієнтів. (З цією метою можна використовувати методику побудови «графи проблем»).

За підсумками проведеного проблемного аналізу можна дійти невтішного висновку у тому, що з перехід до ефективному обслуговування клієнтури знадобиться створення банку єдиної системи обслуговування і відповідне поділ повноважень (з урахуванням спеціалізації менеджерів банку) після закінчення проведення сегментації за групами.

З іншого боку, запровадження та розвитку як і системи у банку зажадає здійснення постійної координації її діяльності, розширення асортименту і підвищення якості послуг з урахуванням світового досвіду, оптимізації грошових потоків з урахуванням розвитку бізнесу, підтримки відносин із рейтинговими агентствами, приведення фінансової звітності банку відповідність до світовими стандартами, розширення географії діяльності клієнтів, забезпечення інформаційної відкритості діяльності банку перед партнерами.

На думку, підвищення ефективності банківського обслуговування слід створити у кожному банку підрозділ, яке здійснює індивідуального підходу до кожного дохідному і перспективному корпоративному клієнту. До його функцій то, можливо розробка можливих стратегій і планів досягнення мети, певних спільно клієнтом і банком. І тут, банк відповідатиме за інвестиційну, фінансової підтримки діяльності клієнта, а клієнт - право їх реалізацію. З іншого боку, банком повинні сформувати портфель послуг, наданих клієнту відповідно до розробленої стратегією на взаємовигідній економічній основі. У цьому банку важливо постійно оцінювати рентабельність обслуговування кожного імені клієнта й, залежно від отриманих результатів, коригувати плани його обслуговування.

У зміненій економічної ситуації в, можливо, стане нормою пропозицію послуг великим клієнтам «у пакеті». Понад те, кожному новому клієнту насамперед то, можливо надано можливість отримання складної послуги, що демонструє йому можливості банку. Вочевидь, у разі успіху банк отримає у тимчасовавозмездное користування значні вільні кошти, що лежать на рахунках клієнта, і заявки інші послуги.

Отже, стан «як буде» припускає таке. Банк розробляєбизнес-процесс обслуговування корпоративних клієнтів відповідно до сформульованими основними цілями і завданнями, визначає стратегію і тактику їхнього досягнення й розробляє план їх практичної реалізації.

У результаті реалізації плану, банк активно використовує індивідуального підходу до кожного корпоративному клієнту. Банк проводить експрес-аналіз його поточного фінансово-економічного стану, встановлює індивідуальні цілі й завдання обслуговування, вибирає кожному за них індивідуальні стратегію і тактику обслуговування, розробляє індивідуальний план реалізації, хід виконання якого контролюється з допомогою оцінки зворотний зв'язок «клієнт-банк», визначає особливий механізм взаємодії з корпоративним клієнтом.

У разі відхилень фактичних показників від планованих, банком проводиться відповідна коригування планів і механізму обслуговування, і навіть змінюється стратегія обслуговування. Якщо це явище приймає масового характеру, то коригується спільна стратегія, переглядаються цілі й завдання, тобто. коригується політика обслуговування всіх клієнтів банку.

Основні елементи процесу обслуговування «як буде» показані на рис. 1.

(позначення: Клієнт - високоприбутковий, привабливий для банку перспективний корпоративний клієнт).

>Рис. 1


1.3 Описмоделируемого процесу

У досліджуваної моделі єтранзакти чотирьох операторів – виконують всіх можливих операції. Клієнтів банку можна умовно розділити за часом обробки на виборах 4 групи Як використовуваних ресурсів які у банку.

Алгоритм роботимоделируемого процесу у загальному вигляді можна якблок-схеми процесу, яка наводиться із фотографією А.

Описблок-схеми роботимоделируемого процесу представлено в таблиці 1.

Таблиця 1 - Описблок-схемимоделируемого процесу

Номер блоку Опис блоку

1. 

Початок процесу моделювання

2. 

Надходженнятранзакта-клиент

3. 

>Транзакт отримує інформацію з оператора

4. 

25% зтранзактов повертаються

5. 

>Возвращающийсятранзакт гуляє 15 ±5

6. 

>Транзакт повертається до блоку 2

7. 

>Транзактавставает вочеред одного операторів

8. 

>Транзактвставает у загальну чергу всім операторам і обслуговується першимсвободившисяоператороом

9. 

Висновок результатів

10. 

Вихід

1.4 Вибір програмного кошти моделювання системи

Розвиток імітаційного моделювання почалося 50-і роки. Спочаткуимитационние моделі розробляли мовами типуFORTRAN. У 60-ті роки з'явилися б і почали розвиватися спеціалізовані мови імітаційного моделюванняGPSS,SIMSCRIPT,GASP,SIMULASLAM. Їх застосування дозволило спростити цю процес імітації систем. У 1980-х роках стали розроблятиимитационние системи (середовища), містять інтерфейснепрограммирующего користувача, вхідні і вихідні аналізатори, можливість анімації процесу імітаційного моделювання. Нині над ринком ПО для імітації пропонується понад 50 відсотків потужних продуктів імітаційного моделювання, як-отArena,AutoMod,Ехtеnd,GPSSWorld та інших. Зараз розробку методів імітаційного моделювання перебуває посередині свого розвитку. Ведуться роботи з спільному функціонуванню розподіленихимитационних моделей, зв'язкуимитационних моделей через Інтернет, універсалізації моделей, розширенню бібліотек.

Для побудови моделі було обрано системаArena (фірмиRockwell Software), оскільки він найоптимальніше адресований рішення поставленого завдання, має інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, найбільш пристосована вирішення завдань з урахуванням рухутранзактов.

Розглядалися також варіанти використання таких програмних продуктів, як системиGPSS іIthink, і навіть мови програмуванняVB.net,VBA і З#. системиGPSS іIthink було відкинуто за низкою причин. СистемаGPSS є складної розуміння, ніжArena. УArena дають можливість моделювання з допомогою інтерфейсу, а системіGPSS необхідні знання мови моделювання: команд і операторів. СистемаIthink задовольняє всі вимоги, крім забезпечуваних коштів управління самим програмним забезпеченням – у ній відсутня можливість моделі. Використовуючи для моделюванняVB.net,VBA і З#, неможливо було досягти тієї самої рівня візуалізації іанимирования як іArena заотведенний працювати період. З іншого боку, використання мов програмування ставить проблему відображення статистичної інформації, без якої проблематично побудова діаграм і гістограм. Звісно, може бути. Однак уArena набагато легше – і є основною причиною вибору.

>Arena - програмне забезпечення для імітаційного моделювання, дозволяє створювати рухливі комп'ютерні моделі, використовуючи які можна адекватно уявити дуже багато реальні системи.

>Имитационное моделювання середArena дозволяє розглядати процеси, які у системі, на рівні деталізації. У імітаційної моделі можна реалізувати практично будь-який алгоритм управлінської діяльності чи поведінки системи.

Моделі з допомогоюArena може бути побудовано для таких сфер діяльності як: виробничих технологічних операцій, складського обліку, банківську діяльність, обслуговування клієнтів у ресторані тощо.

У цілому нині система виключно проста використання. У системіArena вдало з'єднані інтерфейсні можливості середовища Windows і притаманнаArena легкість ієрархічного побудови моделі і його послідовного наближення до реального об'єкту.

>Arena належить до інструментам, що дозволяє моделювати багато процесів у бізнесі.

>Arena дозволяє:

- моделювати процеси на подальше дослідження, документування, комунікацій;

- моделювати бізнес «>as tobe», відбити все які відбуваються процеси, визначити можливості вдосконалення;

- візуалізувати процеси з допомогою динамічної графіки і мультиплікації;

>Arena дозволила організаціям за кордоном:

- уникнути дорогих помилок, що викликаються реалізацією виключно інтуїтивних рішень;

- розробити процеси, дозволяють боротися з безвиходями й невизначеністю, викликаними випадковістю і непостійністю систем;

- знайти приховані резерви і усунути які гальмують чинники в існуючих реалізаціях і розвитку внутрішніх процесах;

Можливості системиArena відповідають потребам поставленого завдання моделювання операційного залу.


2. Структура системи аналізу операційного стану банку

банківський обслуговування програмний засіб

Робота системи аналізу (рис. 2) починається з отримання зБД автоматизованої банківської системи даних про ресурсах банку і фінансових угодах. З цих даних виробляється розрахунок показників поточного стану банку.

>Рис. 2

 

2.1 Побудова імітаційної модель операційного залу

Розглянемо процес роботи операційного обслуговування банку,изображенние малюнку 3. Аналізуючи цей етап, з умов завдання, необхідно описати алгоритм роботи моделі і кожному за модуля відповідні параметри.


>Рис. 3 - Граф моделі у середовищіArena

На малюнку показано модель в передстартовому стані. Вигляд моделі у дії зображений на малюнках 19-21 докладання Б. Модель складається з одного типу модулів: основна ланцюг блоків, моделюючих процеси появи, переміщення і зникнення

Модулі моделі

>Транзакти першого типу створюють у модуліCreate безпосередньо з ім'ям «>Client 1»

>Рис. 4 - Параметри модуля «>client 2»


>Транзакти другого типу створюють у модуліCreate безпосередньо з ім'ям «>creat 2»

>Рис. 5 - Параметри модуля «>Client»

>Транзакти другого типу створюють у модуліCreate безпосередньо з ім'ям «>Client 1,2,3»Транзакти другого типу створюють у модуліAssign

>Рис. 6

Далітранзакти йдуть в модульDecide під назвою «>decide».В цьому блоці відбувається визначення, певний час чи відсоток розлучень у ресурсі длятранзакта.


>Рис. 7

Якщо ж місць немає,транзакт йде на блокDecide під назвою «>Process». У цьому вся блоці відбувається розподілтранзактов, 25% залишаються у моделі і переходить до блокProcess під назвою «>Cassa1»,после чого, повертаються на блокDecide під назвою «>Cassa 2». Іншітранзакти залишають модель через блокDispose під назвою «>Dispose».

>Рис. 8

Висновоктранзакта відбувається після модульDispose «exit toBanc».


>Рис. 9

Встановіть курсор в осередокПриступаем до проведення імітаційного експерименту.

Виберіть у головному меню тему "Сервіс" пункт "Аналіз даних". Результатом виконання цих дій буде поява діалогового вікна "Аналіз даних", що містить список інструментів аналізу.

Виберіть зі списку "Інструменти аналізу" пункт "Генерація випадкових чисел" і натиснімо кнопку "ОК" (рис. 10).

>Рис. 10


У вікні параметрів видно, що у моделі фактично використовуються 3 виду ресурсів, усі вониобледенени (>set). Кожен ресурс це місце банку кожному за клієнта

>Рис. 11

>Рис. 12


>Рис. 13


3. Аналіз результатів імітаційного моделювання

Після прогону імітаційної моделі було отримано рядотчетов з результатами моделювання.

Далі розглянемо ті частини звіту, пов'язана зі ступенем завантаження операторів банку, середнє час, обробкитранзакта.

>Рис. 14

Зауважимо, що з оригінальних умовах (малюнок 10) завантаженість ресурсів клієнтів сильно різна якщо операторів марина імбамича завантажені на 91 і 95 відсотка, то завантаженість ресурсу оператора Євген не перевищує 93 відсотків. Проте за

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація