Реферати українською » Информатика, программирование » Розробка інформаційної системи "Спортивний клуб"


Реферат Розробка інформаційної системи "Спортивний клуб"

Страница 1 из 2 | Следующая страница

МІЖНАРОДНИЙ БАНКІВСЬКА ІНСТИТУТ

>INTERNATIONALBANKINGINSTITUTE

Кафедра прикладної інформатики

>Пояснительная записка до курсової роботі

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА

«Спортивний клуб»

>Виполнил студент грн. 185 МамедовФ.В.

під керівництвом

доцентаВениаминовойГ.Н.

Санкт-Петербург

2009 р.


Зміст

Запровадження

1. Аналіз предметної області

1.1 Технічне завдання розробці ІВ

2.Информационно-логическая модель даних. Її нормалізація

3. Фізична модель (схема даних)

4. Фізична структура реляційноїБД

4.1 Розробка таблиць

4.2 Призначення відносин між таблицями й створення схеми даних

4.3 Розробка запитів

5. ІнтерфейсБД

5.1 Розробка форм

5.2 Розробка головною кнопковою форми

5.3 Розробка макросів

5.4 Розробка звітів

Укладання

Список використовуваної літератури


Запровадження

Володіння інформацією є складовою успішного функціонування будь-який організації, Нині інформаційні потоки збільшуються, отже, підвищуються вимоги до швидкості обробки даних. Нині вже більшість операцій може бути виконано вручну, вони вимагають застосування комп'ютерних технологій.

Задля більшої ефективності інформаційних процесів потрібна відповідна організація даних.

З цього погляду бази даних стають підхожим способом тривалого зберігання і методи обробки інформації. Практично всі економічні, фінансові та решту системи використовують відповідну технологію своєї діяльності.

Однією з прикладів бази даних може бути дана робота.

Було створено база даних "Спортивний клуб", яка служить для ефективною і швидкої роботи з туристичною інформацією власників клубів та що у яких команд, тренерів і спортсменів, стадіонів і фанатів. Програма дозволяє значно підвищити швидкість отримання про тренерів, власників, команд і спортсменів.


1. Аналіз предметної області

 

Розроблювана інформаційна система коштує присвячена поліпшенню роботи з туристичною інформацією про спортсменів які перебувають що перебувають у певних командах, кожна команда в ходить у певний клуб, в кожного клубу є певний власник, в кожній команди є певний стадіон, певні фанатські угруповання, кожна команда бере участь у певному турнірі. Ця інформаційна система коштує повинна враховувати такі технологічні процеси:

· поява нових спортсменів;

· поява нових команд і клубів;

· створення нових стадіонів;

· прийняття працювати до команди нових тренерів;

· можливість перегляду уболівальниками інформації про спортсменів, тренерів, клубі;

· зміна турнірів у якій бере участі команда.

1.1 Технічне завдання розробці ІВ

Глобальна мета обробки інформації:

•Поліпшити якість і швидкість перебування даних;

Приватні мети:

• прискорити процес перегляду необхідних даних;

• проводити аналіз даних;

• прийняття у клуб нових спортсменів;

• працювати з цими;

• систематизувати дані;

• вводити нові дані;

• видаляти непотрібні дані;

• збирання та зберігання даних;

• скоротити час пошуку конкретної інформацією базі даних.

Завдання, які вирішуються системою, які потребують створення різних об'єктівБД (запитів, форм, макросів івичисляемих полів):

• Збір і збереження даних (інформацію про клубах, командах, спортсменів, турнірах, стадіонах);

• Обробка даних (підрахунок кількості команд в клубі, пошук і освоєння вибірка необхідних даних із імені, року тощо.);


2.Информационно-логическая модель даних. Її нормалізація

Для побудови інформаційної моделі майбутньої системи, максимально повно яка описує інформаційні особливості предметної області, використовується стандартне засіб моделювання - апарат моделей «сутність - зв'язок» чиER-модель. Це дозволяє представити інформаційні потреби у наочному і зручному до вигляді.

Основними сутностямимоделируемой області є: «Клуб», «Команда», «Спортсмен», «Стадіон», «Турнір», «Фанати», «Група», «Тренер».

Примірники кожної сутності повинні бути різними. Для їх ідентифікації використовують ключ, являє собою одне із атрибутів сутності. Для примірників сутності «Клуб» ключовим атрибутом визначимо «Код клубу», оскільки воно - унікальне кожної записи. Для сутності «Спортсмен» - «Код спортсмена» тощо.

Нормалізація даних - процес приведення моделі до виду, що дозволяє отримати у подальшому структуру бази даних, у якій усунуто надмірність збереження і зведені до мінімуму аномалії при додаванні, видаленні, зміні даних. У процесі нормалізації модель мусить бути послідовно приведено до першої, другий, третьої нормальним формам (>1НФ,2НФ,3НФ).

Розроблена інформаційна система коштує «Спортивний клуб» приведено до1НФ шляхом винятку багатьох чи повторюваних атрибутів.

Приведення моделі до2НФ передбачає винесення атрибутів, які задовольняють вимогам функціонально цілковитій залежності від унікального ідентифікатора сутності, що є складовим ключем, тобто необхідністю приведення до2НФ виникає в тому разі, є сутності з складовим ключем. У зв'язку з відсутністю сутностей з цими ключами, данаинформационно-логическая модель вже приведено до2НФ.

Приведення моделі доЗНФ полягає у виключення транзитивних залежностей атрибутів, які є частиною ключа. Ця модель вже уЗНФ, бо такі залежності вже усунуті.

Отже, після виконання до1НФ,2НФ,ЗНФ,информационно-логическая модель має такий вигляд (рис. 1).


>Рис. 1. Структура бази даних «Спортивний клуб»


Ставлячи зв'язок між сутностями, враховуємо такі закономірності:

· Одна команда може витрачати час на різних турнірах разом з тим, у одному турнірі можуть грати багато команд, між сутностями «Команда» і «Турнір» встановлюємо зв'язок типуМ:М («багато до багатьох»).

З огляду на те, що зв'язкуМ:М неможливо знайти представлені у остаточної схемою даних, введемомежсекционную сутність «турнір команди», у якому ввімкнемо ключі вихідних сутностей. Отже, одержимо такі зв'язку - між сутностями «команда» і «турнір команди»М:1 між сутностями «турнір» і «турнір команди»М:1

Зв'язки із боку сутності «турнір команди» позначаються ключовими, оскільки екземпляри цієї сутності неможливо знайти однозначно ідентифіковані поза в зв'язку зі відповідними екземплярами сутностей «Дисципліна» і «Група».

Аналогічно усувається зв'язокМ:М між іншими сутностями (де це потрібно).

Отже, після виконання процесу нормалізації даних, і усунення зв'язкуМ:М, модель набирає вигляду, як показано на мал.1.


3. Фізична модель (схема даних)

А, щоб найвдаліше можна було переглядати, створювати, видаляти і модифікувати зв'язок між таблицями, і навіть відбити фізичну модель інформаційної системи, в MicrosoftAccess використовується «Схема даних». Встановлення перетинів поміж таблицями в «>Схеме даних» описано у пункті 4.2 даного звіту, а сама схема представлена на мал.2.


Рис.2. Фізична структура бази даних


4. Фізична структура реляційноїБД

 

4.1 Розробка таблиць

 

З моделі «сутність – зв'язок» генерується проект бази даних відповідно до такими правилами:

• кожна сутність перетворюється на таблицю, ім'я сутності стає ім'ям таблиці;

• кожен атрибут сутності перетворюється на колонку таблиці, що називається полем, ім'я атрибута стає ім'ям поля;

• кожна рядок таблиці є примірником суті Доповнень і називається записом;

• ключові атрибути стають первинними ключами таблиць;

• для сутності було визначено ключова зв'язок, то первинний ключ пов'язаної сутності копіюється в таблицю і об'єднується з ключем таблиці аналізованої сутності;

• зв'язокМ:1 призводить до копіювання первинних ключів таблиці для сутності, яка перебуває з одного боку зв'язку, в таблицю для сутності, яка перебуває іншому кінці зв'язку; якщо зв'язокМ:1, то ключі таблиці для сутності, яка перебуває на кінці «один», копіюється в таблицю для сутності за «багато».

(і) При генерації таблиць необхідно зберегти унікальність імен одержуваних колонок межах однієї таблиці. Відповідно до переліченими правилами виробляється генерація проекту бази даних «Інститут».

(>ii) Отже, основним об'єктомAccess є таблиця. Для її створення вікні бази даних вибирається корінець таблиця, потім кнопка «Створити». Усі таблиці створені у режимі «Конструктор». Створення таблиці як «Конструктор» залежить від визначенні кожному за поля таблиці властивостей. Під час створення таблиці необхідно помічати ключові поля, натисканням кнопки «Ключове полі» на панелі інструментів. У проектованої базі даних створено такі таблиці (рис.3):

клуб: таблиця

команда: таблиця

спортсмен: таблиця

стадіон: таблиця

тренер: таблиця


турнір: таблиця

Фанати: таблиця

>Рис. 3

4.2 Призначення відносин між таблицями й створення схеми даних

Створивши все таблиці, необхідно налагодити зв'язки з-поміж них з допомогою команди «Схема даних» меню «Сервіс» чи натисканням кнопки «Схема даних» на панелі інструментів. MicrosoftAccess відкриває порожній вікно й уряд пропонує додати необхідні таблиці. У «Схему даних» були перенесені всі 16 таблиць.

Встановлення зв'язок між двома таблицями виконується з допомогою Майстра підстановок. Цю команду можна вибрати зраскривающегося списку на стовпці «Тип даних» конструктора форм (рис. 4):

база данихaccess запит макрос


>Рис.4

Потім треба проробити всі дії відкритого діалогу:

1. Вибрати спосіб, з допомогою якого стовпець підстановки одержуватиме значення (>Рис.5)

>Рис.5

2. Вибрати таблицю, що не міститиме стовпець підстановки (рис6,Рис.7):


>Рис.6

3. Вибрати поля, значення які слід включити в стовпець підстановки (>Рис.7):

>Рис.7

4. Вибрати порядок сортування списку ( за умовчанням йде сортування «По зростанню»)

5. Поставити ширину шпальт, які містить стовпець підстановки.

6. Поставити підпис, яку містить стовпець підстановки (>Рис.8):


>Рис.8

7. Натиснути кнопку «Готове» і зберегти таблицю. Це останній крок Майстра підстановок.

Щоб побачити отриману зв'язок, необхідна за місці поля «Схеми даних» клацнути правої кнопкою миші, вибрати команду «>Отобразить все» (див. мал.9), після чого з'явиться створена зв'язок (>рис.10)

>Рис.9


>Рис.10

Щоб виявити забезпечення цілісності даних, лускають правої кнопкою на що з'явилася зв'язок, вибирають команду «Змінити зв'язок, після чого відкривається діалогове вікно зв'язку (>рис.11):

>Рис.11

У діалоговому вікні необхідно перевірити правильність імен полів і час виявляють параметри зв'язку (>рис.12):

· забезпечення цілісності даних

· каскадне відновлення пов'язаних полів

· каскадне видалення пов'язаних записів


>Рис.12

У результаті повинна вийти зв'язок «>один-ко-многим», яка відображатись в «>Схеме даних» між таблицями (>рис.13):

>Рис.13

Аналогічно треба створити зв'язок між іншими таблицями.

4.3 Розробка запитів

Однією з особливостей бази даних є здатність видобувати дані і здатні являти в відповідність до зазначеними вимогами. З допомогою запитів можна ставити різні питання даних, які у таблицях. У процесі виконання запиту відбираються дані з одній або кількох таблиць, на екран виводяться цікаві для користувача дані.

У базі даних «Спортивний клуб» зроблено 10 запитів. До сформування запиту з вікна бази даних вибирався розділ «>Запроси/Создание запиту як конструктора». Процес формування запиту ось у чому.

У першому етапіAccess пропонує вказати таблиці, дані із яких використовуватися в запиті. Серед наявних полів в таблицях вибираються ті, які виводитися на екран. У режимі «Конструктор» було визначено порядок прямування полів в запиті, знати їхні назви, розміри шпальт, і навіть спосіб угруповання і умова відбору. Коли створення запиту завершено, його потрібно зберегти з наданням конкретного імені.

У базі даних «Спортивний клуб» є такі запити:

· Спортсмен команди (показує які спортсмени грають, у яких командах)

· Тренеркоманди(показивает, яку команду тренує тренер)

·Фанат клубу (показує якого клубу належать фанати)

· Структура команди (запит з параметром – при запровадження параметра – назва команди – показує усе, що належить команді)

· Стадіон команди (показує яка команда грає на коком стадіоні)

· Вибір спортсмена (показує інформацію про спортсмена)

Розглянемо запит з параметрами «вибір спортсмена», з допомогою якого переглянути інформацію про спортсмена, саме: рік народження, попередній клуб, громадянство, особисті досягнення.

У його виконанні система просить запровадити параметри, саме:

· спочатку назва клубу (>рис.14):


>Рис.14

· назва команди (>рис.15):

>Рис.15

· ім'я спортсмена (рис. 16):

 

Запит «Вибір спортсмена» представлено режимі «Конструктор» (>рис.17):

>Рис.17


5. ІнтерфейсБД

Сучасні комп'ютерні системи характеризуються необхідністю задовольняти різноманітним вимогам численних користувачів. У процесі створення інтерфейсу бази даних «Спортивного клубу» було створено такі елементи:

· Форми

· Запити

· Головнаформа-меню

· Звіти

·Макроси

· Захист від несанкціонованого доступу

5.1 Розробка форм

Форми MicrosoftAccess призначені для введення, виведення, редагування, перегляду даних. Використання форм істотно спрощує введення даних.

Форми створюються з урахуванням наявних таблиць, запитів чи за інші форми.Удобнее створювати форми з допомогою майстра. До сформування що була форми і наступного її включення до головну форму використовується кнопка «>Подчиненнаяформа/отчет» на панелі інструментів. Далі виконуються необхідне вікон діалогу майстра. Після натискання кнопки «Готове» підпорядкована форма з'являється у складі головною форми.

У цьому базі даних створено прості і складові форми з урахуванням одній або кількох таблиць. Прості форми: «Клуб», «Спортсмен», «Стадіон», «Тренер», «Турнір», Складові форми: «Команда».

>Кнопки йдуть на активізації послідовності дій, переходу за записами, відкриття потрібної форми, запиту чи звіту. До сформування кнопки використовується відповідний елемент на панелі інструментів, потім називається дію, що має відбуватися при натисканні створюваної кнопки. Цей процес відбувається відображено нарис.18

>Рис.18

5.2 Розробка головною кнопковою форми

MicrosoftAccess дозволяє створювати форму, яка пов'язана ні з однією з таблиць. Така форма називається незв'язною.Несвязние форми йдуть на зображення фірмових логотипів, заставок чи меню користувача.

База даних «Спортивний клуб» міститьформу-меню, з'являється відразу при черговий завантаженні бази даних. Це виконано з допомогою команди «Параметри запуску» меню «Сервіс». Структура цієї форми – кнопкова форма зі вкладками, створені вибором відповідної команди на панелі інструментів.

На рис. 19 зображеноформа-меню створеної бази даних. Тут можна побачити: вкладка «Форми» з кнопками, що дозволяє можливість перейти до формамБД; вкладка «Запити», що дозволяє звернутися до форм зі статистичними даними; вкладка «Звіти», забезпечує переходи до звітам.


>Рис.19

5.3 Розробка макросів

>Макрос є так само об'єктомAccess, як таблиця, запит, форма і звіт, і складається для автоматичного виконання зазначених дій чи його сукупності. Також, як при роботі коїться з іншими об'єктамиAccess, до створення макросів призначено спеціальне вікно макросів.

Можна скористатися кількома способами введення макрокоманд і аргументів:

· Запровадити ім'я макрокоманди в стовпець «>Макрокоманда» вікна макросів

· Вибрати ім'я макрокоманди зраскривающегося списку на стовпці «>Макрокоманда»

У процесі проектування бази даних «Спортивний клуб» було створено макроси, щоб забезпечити закриття кожної форми; макрос, який би вихід із докладання Microsoft OfficeAccess;

Для їх створення вікні бази даних розділ «>Макроси» необхідні команду «Створити», та був зраскривающегося списку вибрати потрібну команду, як показано на (рис.20.)

>Рис.20

У розробленої базі даних присутній кілька макросів (>рис.21):

>Рис.21

5.4 Розробка звітів

Звіт – це форма об'єднання інформації одній або кількох таблиць. Звіти було виконано з допомогою Майстра звітів, який допомагає визначити інформацію, якавставлена до звіту, і стиль форматування, визначальний зовнішній вигляд звіту. Майстер дозволяє вибрати конкретні поля, що входять до звіт.

У базі даних «Спортивний клуб» містяться звіти:

· Власник клубу

· Фанати клубу

· Тренер команди

· Гравці команди

Розглянемо звіт «Фанати клубу», який нарис.22

>Рис.22


Укладання

Через війну зробленого створене додаток вирішує такі основні завдання (представлені у звітах і формах):

· можливість для пошуку необхідної інформації;

· виконання звітів;

· зручний інтерфейс;

· внесення інформацією таблиці з допомогою форм;

· висновок інформацією вигляді форм;

· у разі потреби - редакція наявних записів;

Створена інформаційна система коштує відповідає

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація