Реферати українською » Информатика, программирование » Введення і редагування даних в Excel


Реферат Введення і редагування даних в Excel

1. Введення даних в осередки Excel

Дані завжди уводять у активну осередок, де перебуває чорна рамка. За першого запуску програми Excel за умовчанням активна осередок А1. Щоб активувати іншу осередок, необхідно помістити її у рамку виділення. Це можна зробити лівим клацанням миші чи переміщенням рамки до потрібної осередку з допомогою клавіш управління курсором [1].

Вибравши осередок, потрібно набирати у ній текст, число чи формулу.

Числові значення можуть утримувати цифри від 0 до 9, і навітьспецсимволи: + – Є е ()., $% /

Для введення числового значення осередок необхідно виділити потрібну осередок і введення з клавіатури необхідну комбінацію цифр. Введені цифри відбиваються як і осередку, і у рядку формул. По завершення введення необхідно натиснути клавішуEnter. Після цього число прописано в осередок. За умовчанням після натисканняEnter активної стає осередок, розташована на рядок нижче, але командою «Сервіс» – «Параметри» можна навкладке «>Правка» встановити необхідне напрям початку наступній осередку після введення, або взагалі виключити перехід. Якщо після введення числа натиснути жодну з клавіш пересування осередків (>Tab,Shift+Tab…), то число буде зафіксовано у осередку, а фокус введення перейде на сусідню осередок [2].

Особливості введення числових значень, використовуютьспецсимволи, такі.

1. якщо треба запровадити негативне число, та над числом потрібно поставити знак «–» (мінус).

2. Символ Є чи е використовується до подання вересняекспоненциальном вигляді. Наприклад,5е3 означає 5*1000, тобто. 5000.

3.Числа, укладені дужки інтерпретуються як негативні, навіть якщо перед числом немає знаку мінуса. Тобто. (40) – для Excel означає -40.

4. При введення великих чисел для зручності уявлення між групами розрядів можна вводити прогалину (23 456,00). І тут в рядку формул прогалину відображатись нічого очікувати, а самої осередку число буде пов'язаний із прогалиною.

5. Для введення грошового формату використовується знак долара ($).

6. Для введення відсоткового формату використовується знак відсотка (%).

7. Для введення дати й дробових значень використовується знак косою риси (/). Якщо Excel може інтерпретувати значення дату, наприклад 1/01, то осередку звучатимуть дата – 1 січня. якщо треба уявити подібне число як дріб, треба перед дробом запровадити нуль – 0 1/01.Дробью також представлено число, яка може бути інтерпретоване як дата, наприклад 88/32 [1].

Іноді з'являється необхідність введення довгих чисел. У цьому щодо його відображення в рядку формул використовуєтьсяекспоненциальное уявлення лише з 15 значущими цифрами. Точність значення вибирається такий, щоб число можна було відобразити в осередку [1].

І тут значення в осередку називається >вводимим чи відтворюваним значенням.

Значення в рядку формул називається збереженим значенням.

Кількість впроваджуються цифр залежить від ширини шпальти. Якщо ширина недостатня, то Excel або округляє значення, або виводить символи ###. І тут можна спробувати збільшити розмір осередки [2].

При введення десяткових дробів потрібно використовувати кому.Числа, містять точку, дефіс числеш Excel сприймає як дати. Тож якщо винаберать в осередку 1.5, 1/5 чи 1–5, система розпізнає цю запис як перше травня цього року, трансформувавши їх у01.май. Повну дату (в форматі число. місяць. рік – 01.05.2007) можна побачити у рядку формул, виділивши осередок [1].

якщо треба запровадити дату, що містить інший рік, потрібнонаберать послідовно через точку, дефіс числеш число, місяць і рік, наприклад, 7.8.99, 25/6/0, чи 12–12–4. Через війну Excel розмістить в осередки дати 07.08.1999, 25.06.2000 і 12.12.2004.Двоеточие використовується для введення часу. Тож якщо ви набирати в осередку 19:15, Excel розпізнає цю запис як час 19:15:00. Щоб завершити введення і переміститися до наступній нижньої осередку, потрібно натискати клавішуEnter або ж використовувати миша чи клавіші управління курсором до переходу решти осередків.

Якщо ширина який вводимо тексту перевищує ширину осередки, він накладатися на порожні осередки справа, але з заповнювати їх. Якщо ж у осередках, що є справа, є дані, то який текст нічого очікувати перекриватися із нею. При видаленні з осередки рамки виділення текст буде «обрізаний» по ширині, але побачити його дії повністю за рядку формул, виконавши на осередку щиголь. Проте є найпростіший спосіб позбутися накладення, змінивши ширину шпальти з «неблагополучної» осередком. Треба лише навести покажчик миші праву кордон заголовка шпальти і, що він набуде вигляду , виконайте щиголь і протягнете кордон вправо до того часу, доки відобразиться весь текст. Для завдання точної ширини шпальти треба пильнувати за значенням навспливающей підказкою при перетаскуванні кордону. Ще найпростіший спосіб поставити потрібну ширину – виконати за українсько-словацьким кордоном заголовка шпальти подвійний щиголь [1].

>Визуализировать текст, не вміщується по ширині осередки, можна й інакше – перенесенням за словами рахунок збільшення висоти рядки. Треба лише виділити клацанням проблемну осередок івкладке Головна групи Вирівнювання натисніть кнопку Перенесення тексту . У цьому висота рядки, у якій перебуває осередок, збільшиться те щоб її приховане вміст відобразилося повністю. Для перенесення тексту, за словами висоту осередки можна змінювати та вручну протягуванням зарубіжних країн заголовка, як у разі шпальти [2].

Для введення простих формул, містять лише арифметичні знаки (+, –, *, /), треба зробити такі дії:

1. Виділити клацанням осередок, куди помістити формулу.

2. Запровадити знак рівності = (це потрібно робити акценти завжди при наборі формул).

3. Далі слід впровадити адреси осередків, значення яких брати участь у розрахунку. Аби зробити це, треба зробити щиголь на першої. У цьому осередок буде виділена біжучому рамкою, та її адресу з'явиться в осередку введення (рис. 1, зліва).

4. Після цього наберіть з клавіатури арифметичний знак і клацанням виділити другу осередок для вставки її адреси (рис. 4, справа) або ж набирати адресу з клавіатури, переключившись на англійську розкладку. Далі НатиснутиEnter завершення введення. У результаті осередки відобразиться результат обчислення.

5. Є можливість комбінувати лише у формулі кілька арифметичних операцій. За необхідності можна використовувати дужки, як у разі стандартної записи математичних висловів. Приміром, коли потрібно скласти значення двох осередків, та був результат поділити число, що у третьої осередку, як формули це буде так: =(>В2+С2)/D2. При введення формули адреси осередків необхідно вказувати клацанням чи набирати вручну [1].

>Рис. 1 – Введення найпростішої формули


2.Редактирование даних в осередку

>Редактирование даних в осередку проводиться так. Щоб видалити все вміст осередки, виділити її клацанням і натисніть клавішу. Якщо потрібне набрати в заповненою осередку нові дані, попередні видаляти необов'язково. Просто виділити її й розпочати введення. Старі дані будуть автоматично замінені [2].

Якщо осередок містить великий текстовий фрагмент чи складну формулу, то тут для внесення змін видаляти їх повністю нераціонально. Слід виконати на осередку подвійний щиголь, встановити клацанням курсор у потрібний місце для редагування, внести ці зміни й тицьнути наEnter.

Якщо потрібне відмовитися від редагування осередки, але редагування щойно розпочато, просто натиснути клавішуEsc. Причому у осередку буде відновлено вихідні дані. Для скасування вже досконалого дії використовуйте стандартне поєднання клавіш +Z чи кнопку Скасувати наПанели швидкого доступу [2].

При зміні значень в осередках, куди посилається формула, результат обчислень в осередку, що містить формулу, буде автоматично перелічений.

3.Автозавершение іавтозаполнение осередків

Часто під час заповнення таблиці доводиться набирати і той ж текст. Наявна в Excel функціяавтозавершения допомагає значно прискорити той процес. Якщо цю систему визначить, щонабираемая частина тексту збігається з тим, що було запроваджено до цього часу інший осередку, вона підставить частину і виділить її чорним (рис. 2). Можна прийняти пропозицію перейти до заповнення наступній осередки, натиснувши, або ж продовжити набирати потрібний текст, не звертаючи увагу виділення (при збігу перших кількох літер) [3].

>Рис. 2 –Автозавершение при введення тексту

Механізмавтозаполнения зручно запровадити у тому випадку, як у осередки потрібно запровадити якусь послідовність даних. Припустимо, необхідно заповнити рядок чи стовпець послідовністю чисел, кожна з яких набагато більше (менше) попереднього на певну величину. Щоб не робити це вручну, можна виконати такі дії [3]:

1. Необхідно набрати у сусідніх осередках перші двоє значення з низки чисел, щоб Excel міг визначити їх різницю.

2. Виділити обидві осередки.

3.Навести покажчик миші на маркер, що у нижньому правом розі рамки виділення. Заодно він набуде вигляду чорного плюси.

4. Виконати щиголь і, утримуючи натиснутою кнопку миші, простягнути рамку до появи навспливающей підказкою біля покажчика миші кінцевого значення, який буде вміщено до останньої осередок низки.Протаскивать рамку за в будь-якому напрямку.

5. Відпустити кнопку миші, щоб діапазон охоплених осередків заповнився.

Функціяавтозаполнения дуже корисний при копіюванні формули до кількох осередків. Завдяки функціїавтозаполнения запровадити формули в осередки можна протягом кількох секунд. Потрібно набрати тільки першу формулу, та був протягуванням рамки за нижній маркер скопіювати в весь ряд [3].

У цьому адреси осередків у формулах будуть автоматично замінені на потрібні (за аналогією з першого формулою).


Список використаної літератури

табличний редактор осередокавтозаполнение

1. Електронний ресурс:5byte/excel/edit.php

2. Електронний ресурс:on-line-teaching.com/excel/lsn002.html

3. Електронний ресурс:kolomna-school7-ict.narod/st40201.htm


Схожі реферати:

Навігація