Реферат Логістичний відділ фірми

Страница 1 из 2 | Следующая страница

МІЖНАРОДНИЙ БАНКІВСЬКА ІНСТИТУТ

>INTERNATIONALBANKINGINSTITUTE

Кафедра прикладної інформатики

>Курсовой проект Викладач

>Защищен з оцінкою Дата захисту: 22 грудня 2008

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА


>Логистический відділ фірми

>Пояснительная записка до курсової роботі

Під керуванням доцентаВиполнил студент

кафедри прикладної інформатики навчальної групи 171

Богословської М. У. Журавльов А. Є.

Санкт-Петербург

2008 р.


>ОГЛАВЛЕНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

1. АНАЛІЗПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТІ

1.1 Особливості предметної області

1.2 Технічне завдання розробці ІВ

2.ИНФОРМАЦИОННО-ЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДАНИХ. ЇЇ НОРМАЛІЗАЦІЯ

3.ФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ (СХЕМА ДАНИХ)

4.ФИЗИЧЕСКАЯ СТРУКТУРАРЕЛЯЦИОННОЙБАЗЫ ДАНИХ

4.1 Розробка таблиць

4.2 Призначення відносин між таблицями й створення схеми даних

4.3 Розробка запитів

5. ІНТЕРФЕЙСБАЗЫ ДАНИХ

5.1 Розробка форм

5.2 Розробка макросів

5.3 Розробка звітів

>ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОКИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛІТЕРАТУРИ


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Сьогодні ми живемо в мінливому світі, в у економіці, де швидкість реакції, вміння вчасно пристосуватися до нових умов часом вирішує долю як цілих фірм, і конструкції окремих людей. У цього для фірм зокрема дедалі гостріше постає проблема необхідність запровадження електронного документообігу, електронних баз даних. Перераховане вище дозволяє, по-перше, помітно прискорити швидкість документообігу, отже, і реакцію зміна довкілля фірми, а по-друге, зменшує перемінні витрати, пов'язані зі збереженням документів і майже спрощення пошуку у тому числі.

Мета цієї роботи – продемонструвати, як електронна база даних може оптимізувати спростити роботу адміністративного апарату логістичній фірми.


1. АНАЛІЗПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТІ

 

1.1 Особливості предметної області

Розроблювана інформаційна система коштує присвячена оптимізації роботи логістичного відділу фірми. Вона має враховувати такі технологічні процеси:

· Упорядкування обліку накладних

· Управління водіями (облік відпусток, приписаних автомобілів, їх до стану)

· Збереження інформацію про об'єктах, у яких працює фірма

· Призначення водіїв реалізації перевезення

Особливості організації відділу:

· Фірма здійснює операції у регіонах і країнах

· До кожного водієві приписаний свій автомобіль, де вона й працює

 

1.2 Технічне завдання розробці ІВ

Глобальна мета обробки інформації:

· Поліпшити якість роботи відділу

· Прискорити процес оформлення документації

Приватні мети:

· Спрощений облік об'єктів, у яких працює фірма

· Спрощений облік водіїв і транспортних засобів відділу

· Аналіз завантаженості водіїв

· Упорядкування електронних накладних

· Збереження документації й іншим інформацією електронному вигляді

Суб'єкти, що у процесі обробки даних – адміністративні працівники логістичного відділу

Об'єкти обробки даних – інші співробітники логістичного відділу (>водители-експедитори), робочі об'єкти фірми, парк автомобілів відділу і перевозиться вантаж.

Інформаційна система що така дозволить значно спростити і систематизувати введення даних. Наприклад, з допомогою форм можна переглянути і поповнити інформацію. Завдяки запитам, користувачеві будь-якої миті доступна інформацію про стані готелю нині часу. А звіти дозволяють роздрукувати інформацію, якщо це потрібно (наприклад, деякі комісії приймають документацію лише у паперовому вигляді). Також інформацію можна вивести в зручному форматі (Word, Excel) чи переслати електронною поштою.


2.ИНФОРМАЦИОННО-ЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДАНИХ. ЇЇ НОРМАЛІЗАЦІЯ

Для побудови інформаційної моделі майбутньої системи, максимально повно яка описує інформаційні особливості предметної області, використовується стандартне засіб моделювання – апарат моделей «сутність – зв'язок» чиER-модель. Це дозволяє представити інформаційні потреби у наочному і зручному до вигляді.

Нормалізація даних – процес приведення моделі до виду, що дозволяє отримати у подальшому структуру бази даних, у якій усунуто надмірність збереження і зведені до мінімуму аномалії при додаванні, видаленні, зміні даних. У процесі нормалізації модель мусить бути послідовно приведено до першої, другий, третьої нормальним формам (>1НФ,2НФ,ЗНФ).

На рис. 1 розроблена інформаційна система коштує «Готель» приведено до1НФ шляхом винятку багатьох чи повторюваних атрибутів.

Приведення моделі до2НФ передбачає винесення атрибутів, які задовольняють вимогам функціонально цілковитій залежності від унікального ідентифікатора сутності, що є складовим ключем, тобто необхідністю приведення до2НФ виникає в тому разі, є сутності з складовим ключем. У зв'язку з відсутністю сутностей з цими ключами, данаинфологическая модель вже приведено до2НФ.

Приведення моделі доЗНФ полягає у виключення транзитивних залежностей атрибутів, які є частиною ключа. Ця модель вже уЗНФ, бо такі залежності вже усунуті.

Отже, після виконання до1НФ,2НФ,ЗНФ,информационно-логическая модель має такий вигляд (див. рис. 1).

інформаційнийлогистический база дані


Малюнок 1. Нормалізація даних


3.ФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ (СХЕМА ДАНИХ)

Щоб найвдаліше можна було переглядати, створювати, видаляти і модифікувати зв'язок між таблицями, і навіть відбити фізичну модель інформаційної системи, в MicrosoftAccess використовується «Схема даних». Встановлення перетинів поміж таблицями в «>Схеме даних» описано у пункті 4.2 даного звіту, а сама схема представлена на рис. 2.

Рис.2. Проект фізичної структури бази даних


4.ФИЗИЧЕСКАЯ СТРУКТУРАРЕЛЯЦИОННОЙБАЗЫ ДАНИХ

 

4.1 Розробка таблиць

З моделі «сутність – зв'язок» генерується проект бази даних відповідно до такими правилами:

• кожна сутність перетворюється на таблицю, ім'я сутності стає ім'ям таблиці

• кожен атрибут сутності перетворюється на колонку таблиці, що називається полем, ім'я атрибута стає ім'ям поля

• кожна рядок таблиці є примірником суті Доповнень і називається записом

• ключові атрибути стають первинними ключами таблиць

• для сутності було визначено ключова зв'язок, то первинний ключ пов'язаної сутності копіюється в таблицю і об'єднується з ключем таблиці аналізованої сутності

• зв'язокМ:1 призводить до копіювання первинних ключів таблиці для сутності, яка перебуває з одного боку зв'язку, в таблицю для сутності, яка перебуває іншому кінці зв'язку; якщо зв'язокМ:1, то ключі таблиці для сутності, яка перебуває на кінці «один», копіюється в таблицю для сутності за «багато».

При генерації таблиць необхідно зберегти унікальність імен одержуваних колонок межах однієї таблиці. Відповідно до переліченими правилами виробляється генерація проекту бази даних «>Логистический відділ фірми».

Отже, основним об'єктомAccess є таблиця. Для її створення вікні бази даних вибирається корінець таблиця, потім кнопка «Створити». Усі таблиці створені у режимі «Конструктор». Створення таблиці як «Конструктор» залежить від визначенні кожному за поля таблиці властивостей. Під час створення таблиці необхідно помічати ключові поля, натисканням кнопки «Ключове полі» на панелі інструментів. У проектованої базі даних створено такі таблиці:

>Таблица1. Автомобіль

Ім'я поля

Тип даних

Тип поля

>Регистрационний_номер текстовий >key
Модель текстовий
>Тоннаж текстовий
>Объем_кузова текстовий
>На_ремонте логічний
>В_рейсе логічний
Водій текстовий

>Таблица2. Співробітник

Ім'я поля

Тип даних

Тип поля

>ФИО текстовий >key
Посада текстовий
>Контактний_телефон числової
>В_отпуске логічний

>Таблица3. Країна

Ім'я поля

Тип даних

Тип поля

Країна текстовий >key

>Таблица4. Регіон

Ім'я поля

Тип даних

Тип поля

Регіон текстовий >key
Країна текстовий

>Таблица5. Місто

Ім'я поля

Тип даних

Тип поля

Місто текстовий >key
Країна текстовий

>Таблица6. Об'єкт

Ім'я поля

Тип даних

Тип поля

Об'єкт текстовий >key
Телефон числової
>Начальник_участка текстовий
>Контактний_телефон числової
Місто текстовий

>Таблица7. Перевезення

Ім'я поля

Тип даних

Тип поля

>Номер_накладной числової >key
>Пункт_отправления текстовий
>Дата_отправления >дата/время
>Пункт_назначения текстовий
>Дата_прибития >дата/время
Виконано логічний
Автомобіль текстовий

>Таблица8. Класифікатор

Ім'я поля

Тип даних

Тип поля

>Номер_класса лічильник >key
Клас текстовий
>Номер_накладной числової

>Таблица9. Тип

Ім'я поля

Тип даних

Тип поля

>Номер_типа лічильник >key
Тип текстовий
>Номер_класса числової

>Таблица10. Дані

Ім'я поля

Тип даних

Тип поля

>Номер_заказа лічильник >key
>Единици_измерения текстовий
>Заказано числової
>Отправлено числової
Дефіцит числової
Номер текстовий
Примітки текстовий
>Номер_типа числової

4.2 Призначення відносин між таблицями й створення схеми даних

Створивши все таблиці, необхідно налагодити зв'язки з-поміж них з допомогою команди «Схема даних» меню «Сервіс» чи натисканням кнопки «Схема даних» на панелі інструментів. MicrosoftAccess відкриває порожній вікно й уряд пропонує додати необхідні таблиці. У «Схему даних» були перенесені всі одинадцять таблиць (див. рис. 4).

Встановлення зв'язок між двома таблицями виконується перенесенням ключових полів з таблиці із боку відносини «один» в таблицю за «багато». Зв'язки представлені «ниточками», з'єднуючими пов'язані поля таблиць. Щоб виявити забезпечення цілісності даних, лускають правої кнопкою на «ниточку зв'язку». Відкривається діалогове вікно зв'язку. На рис. 3 зображено діалогове вікно, у якому необхідно перевірити правильність імен полів, встановити параметри зв'язку:

• забезпечення цілісності даних

• каскадна відновлення пов'язаних полів

• каскадне додавання пов'язаних полів.

Малюнок 3. Встановлення перетинів поміж таблицями

4.3 Розробка запитів

Однією з особливостей бази даних залежить від здібності видобувати дані й подавати в відповідність до зазначеними вимогами. З допомогою запитів можна ставити різні питання даних, які у таблицях. У процесі виконання запиту відбираються дані з одній або кількох таблиць, на екран виводяться цікаві для користувача дані.

У базі даних «>Логистический відділ фірми» зроблено сім запитів. До сформування запиту з вікна бази даних вибирався розділ «>Запроси/Создание запиту як конструктора». Процес формування запиту ось у чому.

У першому етапіAccess пропонує вказати таблиці, дані із яких використовуватися в запиті. Серед наявних полів в таблицях вибираються ті, які виводитися на екран. У режимі «Конструктор» було визначено порядок прямування полів в запиті, їхніх назв, розміри шпальт, і навіть спосіб угруповання і умова відбору. Коли створення запиту завершено, його потрібно зберегти з наданням конкретного імені. У базі даних «>Логистический відділ фірми» є такі запити:

•Водители-експедитори (виділення водіїв із Університету штату співробітників)

•Сводка_водители (інформацію про поточну ситуацію зі стерновими – завантаженості тощо.)

• Накладна (формування накладної з урахуванням даних в таблицях)

•Используемие_автомобили ід.р.

Розглянемо запит з параметром «накладна», наведений малюнку 4. Він дає змогу переглянути накладну, знаючи її номер, що необхідно запровадити за його виконанні на запит системи. На малюнку 5 цей запит представлено режимі конструктора.

Малюнок 4. Запит з параметром

Малюнок 5. Запит «накладна» як конструктора


5. ІНТЕРФЕЙСБЫЗА ДАНИХ

Сучасні комп'ютерні системи характеризуються необхідністю задовольняти різноманітним вимогам численних користувачів. У процесі створення інтерфейсу бази даних «Склад» було створено такі елементи:

• Форми

• Звіти

•Макроси

 

5.1 Розробка форм

Форми MicrosoftAccess призначені для введення, виведення, редагування, перегляду даних. Використання форм істотно спрощує введення даних.

Форми створюються з урахуванням наявних таблиць, запитів чи за інші форми.Удобнее створювати форми з допомогою майстра. До сформування що була форми і наступного її включення до головну форму використовується кнопка «>Подчиненнаяформа/отчет» на панелі інструментів. Далі виконуються необхідне у "вікнах діалогу майстра. Після натискання кнопки «Готове» підпорядкована форма з'являється у складі головною форми.

У цьому базі даних всі форми складові.

Форма «Перевезення» є, з допомогою кнопок з її потрапиш в інші форми: «Водії» і «>Новий_объект». З їхніми ж допомогою здійснюється і навігація за записами форми. До сформування кнопки використовується відповідний елемент на панелі інструментів, потім вказувалося дію, що має відбуватися при натисканні створюваної кнопки. Цей процес відбувається відображено на рис. 6.


Малюнок 6. Створення кнопок

Усі форми, спрямовані на форму «перевезення» відбиваються втабличним вигляді – це для зручності зчитування конкретної інформації. Сама форма представлена малюнку 7.

Малюнок 7. Форма «перевезення»

Форми «водії» і «>новий_объект» однотипні і вирізняються від форми «перевезення» тим, що підпорядковані форми представлені там саме у режимі одиночних форм.


Малюнок 8. Форма «водії»

 

5.2 Розробка макросів

>Макрос є так само об'єктомAccess, як таблиця, запит, форма і звіт, і складається для автоматичного виконання зазначених дій чи його сукупності. Також, як при роботі коїться з іншими об'єктамиAccess, до створення макросів призначено спеціальне вікно макросів.

Можна скористатися кількома способами введення макрокоманд і аргументів:

• запровадити ім'я макрокоманди в стовпець «>Макрокоманда» вікна макросів

• вибрати ім'я макрокоманди зраскривающегося списку на стовпці «>Макрокоманда»

У процесі проектування бази даних «>Логистический відділ фірми» створено макроси, щоб забезпечити виклик головною форми відразу після завантаження, оновлення й зміна записів у кількох таблицях, закриття докладанняMOAccess. Для їх створення, обравши розділ «>Макроси»/ Створити з вікна бази даних, було обрано зраскривающегося списку потрібна команда, як показано на рис. 9.


Малюнок 9.Макрос як конструктора

 

5.3 Розробка звітів

Звіт – це форма об'єднання інформації одній або кількох таблиць. Звіти було виконано з допомогою Майстра звітів, який допомагає визначити інформацію, якавставлена до звіту, і стиль форматування, визначальний зовнішній вигляд звіту. Майстер дозволяє вибрати конкретні поля, що входять до звіт.

У базі даних «>Логистический відділ фірми» міститься звіт «накладна», дозволяє за результатами запитів скласти накладну для подальшої друку чи відправлення електронною поштою (відповідні кнопки також є). Звіт представлений малюнку 11. На малюнку 10 він показаний як конструктора


Малюнок 11. Звіт «накладна»


>ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Через війну зробленого створене додаток вирішує такі основні завдання (представлені у звітах і формах):

· Внесення інформації про вантажоперевезеннях

· Можливість пошуку необхідної інформації

· Надання звітів

· Зручний інтерфейс,

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація