Реферати українською » Информатика, программирование » Розробка БД "Магазин автозапчастин"


Реферат Розробка БД "Магазин автозапчастин"

>ФГОУВПО

>Башкирский державний аграрний університет

Факультет: ВТУ

КафедраИнформатики і ІТ

Спеціальність:ПИЭ

>Курсовой проект

РозробкаБД «Магазин автозапчастин»

>АхматзинИльвирАйдарович

Форма навчання: очна

Курс, група 2, 1

Керівник:АгишевТ.Х.

Уфа 2011


 

>CОДЕРЖАНИЕ

Запровадження

1. Обстеження предметної області уBPWIN

2. Концептуальне проектування

2.1 Перелік сутностей

2.2 Перелік атрибутів

3. Логічне проектування вERWIN

3.1 Модель «сутність – зв'язок»

3.2 Класифікація зв'язків

4.Реляционная модельБД

4.1Функциональние залежності між атрибутами

4.2 Вибір ключів

4.3 Нормалізація відносин

5.Даталогическое проектування

5.1 Склад таблиць бази даних

5.2 Кошти підтримки цілісності

6 ЗАПИТИ ДоБД

7. Вимоги до технічному забезпечення

8. Інструкція з використанняБД

8.1 Виклик програми

8.2Экранние форми

8.3 Описотчетов

Укладання

>Библиографический список

Додаток А

Додаток У


>АННОТАЦИЯ

У цьому курсовому проекті як предметної області розглядається магазин автозапчастин «Залізяка». База даних переймається тим обліку продажу товару продукції магазину.


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

У цьому курсовому проекті розроблена база даних для інформаційної підтримки діяльності магазину автозапчастин «Залізяка», із єдиною метою автоматизувати стеження процесами руху товару та своїми діями співробітників магазину. Інформації про клієнтів і товару заноситься до бази даних. З отриманням нового товару, йому присвоюється свій індивідуальний код, базі даних реєструється наступна інформація: код товару, відділи, найменування товару, назва, кількість, ціна продажу та т.д.

Метою даного курсового проекту є придбання практичних навичок обстеження предметної області, концептуального, логічного й фізичного проектування бази даних, освоєння коштів підтримки цілісності бази даних, запитів,отчетов.Курсовой проект відбиває етапи створення бази даних вСУБД MicrosoftAccess з обстеження предметної області й до настройки параметрів запуску.


1.ОБСЛЕДОВАНИЕПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТІ

 

У цьому курсовому проекті предметну область становить облік співробітників, представленого моделлюBPwin.

Малюнок 1.1 Функціональна модель

База даних, розроблювана у межах даного курсового проекту, є спрощену модель предметної області «Магазин автозапчастин». База даних включає інформацію товари, замовлення клієнтів, постачальників і постачання тощо.


 

Малюнок 1.2Декомпозиция функціонального блоку


 

2. КОНЦЕПТУАЛЬНЕПРОЕКТИРОВАНИЕ

 

2.1 Перелік сутностей

Магазин автозапчастин містить такі сутності:

1. Замовники;

2.Накладние;

3. Постачальники;

4. Продажі;

5. Склад.

 

2.2 Перелік атрибутів

Для кожної сутності може бути список атрибутів.

Таблиця

«Замовники»

>Сущности Атрибути Типи Розмір
Код замовника >Числовой 4
Прізвище Текстовий 6
Ім'я Текстовий 50
По батькові Текстовий 50
Адреса Текстовий Довгий ціле
Телефон >Числовой 50

Таблиця

«>Накладние»

>Сущности Атрибути Типи Розмір
Код замовника >Числовой 50
Код товару >Числовой 50
№ накладної >Числовой 50
Дата укладання >Дата/время Короткий формат дати

Таблиця

«Постачальники»

>Сущности Атрибути Типи Розмір
Код постачальника >Числовой 50
Постачальник Текстовий 50
Адреса Текстовий 50
Телефон Текстовий 50
Сайт >Гиперссилка 50

Таблиця

«Продажі»

>Сущности Атрибути Типи Розмір
Код товару >Числовой 50
Купівель >Числовой 50
Дата купівлі >Дата/время Короткий формат дати

Таблиця

«Склад»

>Сущности Атрибути Типи Розмір
Код товару >Числовой Довгий ціле
Код постачальника >Числовой Довгий ціле
Найменування Текстовий 60
Відділ Текстовий Авто
Кількість (прим.) >Числовой 50
Вартість Грошовий 50

магазинавтозапчасть база даний


3.ЛОГИЧЕСКОЕПРОЕКТИРОВАНИЕ УERWIN

 

3.1 Модель «>сущность-связь»

З даних концептуального проектуванняБД, розпочав логічному проектування вErwin.

Співробітники роблять замовлення основі інформації про наявність товару, кількості, ціни.

Ця модель представлена на схемою нижче.

Малюнок 3.1 Інформаційно логічна модель

 

3.2 Класифікація зв'язків

>Сущности «Замовники», «>Накладние» об'єднані через сутність «Продажі». Отже, сутність «Продажі» пов'язані з іншими сутностями зі ставленням «>один-ко-многим».Сущности «Постачальники» об'єднані через сутність «Склад». Отже, сутність «Постачальники» пов'язані з іншими сутностями зі ставленням «>один-ко-многим». Зв'язки сутностей реалізованих уAccess представлені малюнку 3.2.

Малюнок 3.2Информационно-логическая модель вAccess


 

4.РЕЛЯЦИОННАЯ МОДЕЛЬБАЗЫ ДАНИХ

 

4.1Функциональние залежності між атрибутами

Сутність «Замовники» називає сутності «>Накладние, (див. схему розділ 3.1.). Отже, сутність «Замовники» містить один ключа. Сутність «Склад» називає сутності «Продажі (див. схему розділ 3.1). Отже, сутність «Склад» містить один зовнішній ключ.

 

4.2 Вибір ключів

Як первинного ключа сутності «Замовники» обранийАртикул, для сутності «>Накладние» - код замовника, «>Накладние» до «Продажі» - код товару, «Продажі» до «Склад» - код товару, «Склад» до «Постачальники» - код постачальника.

4.3 Нормалізація відносин

Схема, приведений у розділі 3.1., відповідає1НФт.к. дані представлені у вигляді двовимірні таблиць з виділеними ключовими атрибутами.

Схема також відповідає2НФ,т.к. вона відповідає всі вимоги1НФ,т.к. вона відповідає всі вимоги1НФ у ній немає неключових атрибутів, залежних тільки від частини складеного ключа.

Схема відповідає3НФ,т.к. вона відповідає всі вимоги2НФ і жоден з не ключових атрибутів залежить від інших не ключових атрибутів.


 

5.ДАТАЛОГИЧЕСКОЕПРОЕКТИРОВАНИЕ

5.1  Склад таблицьБД

Коли розробили логічні зв'язку сутностей розпочавдаталогическому проектування таблицьБД.

База даних містить 5 таблиць: «Замовники», «>Накладние», «Постачальники», «Продажі», «Склад».

Малюнок 5.1.1 Вигляд таблиці «Замовники» вКонструкторе

Малюнок 5.1.2 Вигляд таблиці «>Накладние» вКонструкторе

Малюнок 5.1.3 Вигляд таблиці «Постачальники» вКонструкторе


Малюнок 5.1.4 Вигляд таблиці «Продажі» вКонструкторе

Малюнок 5.1.5 Вигляд таблиці «Склад» вКонструкторе

 

5.2 Кошти підтримки цілісності

Всім зв'язків, представлених на схемою, включено забезпечення цілісності даних, каскадне видалення пов'язаних записів (див. малюнок 5.2.1).

Малюнок 5.2.1 Зміна зв'язків


6. ЗАПИТИ До БАЗІ ДАНИХ

Дані шуканих таблицьБД були реалізовані п'ять запитів (див. малюнок 6.1).

Малюнок 6.1 Запити

Прикладами простих запитів є запит обліку продажам за відділу касети.

Малюнок 6.2 Вигляд запиту вКонструкторе


Малюнок 6.3 Результат запиту

Прикладами запиту з вимогою є запит «Умова відбору»

Малюнок 6.4 Вигляд запиту вКонструкторе

Малюнок 6.5 Результат запиту

Прикладом запиту на вибірку є запит «Умова відбору».


Малюнок 6.6 Вигляд запиту вКонструкторе

Малюнок 6.7 Результат запиту

Прикладом запиту на сортування є запит «Умова відбору»

Малюнок 6.8 Вигляд запиту вКонструкторе


Малюнок 6.9 Результат запиту

Прикладами запиту на обчислення даних є запити «>Вичисление залишку товару»

Малюнок 6.10 Вигляд запиту вКонструкторе

Малюнок 6.11 Результат запиту


 

7. ВИМОГИ ДоТЕХНИЧЕСКОМУОБЕСПЕЧЕНИЮ

Вимоги до системиБД зводяться до чого:

1)IBM-совместимий комп'ютер;

2) Процесор не нижче Pentium IV,ОЗУ незгірш від256Мб;

3) Windows2003/XP;

4) MicrosoftAccess 2003;

5) Швидкодія системи.


8.ИНСТРУКЦИЯ ПОИСПОЛЬЗОВАНИЮБД

 

8.1 Виклик програми

Відкрити провідник Windows, знайти базі даних «>Курсовойпроект.db1», встановити неї курсор миші і клацнути лівої кнопкою. На екрані з'явиться головна форма програми.

Малюнок 8.1Кнопочная форма

 

8.2Экранние форми

Потрібна форма виводитися на екран з дії користувача, по натискання на певну кнопку з головною форми (див. малюнок 8.1)


Малюнок 8.2.1 Форма Оформлення замовлень

 

Малюнок 8.2.2 Форма Облік продажам за відділам

 

Малюнок 8.2.3 Форма Підрахунок поставок по відділам

Малюнок 8.2.4 Форма Облік постачальників і постачання

 

8.3 Описотчетов

У описаних звітах було використано дані з таблиць і результатів запитів.

Звіт «Аналіз обсягів продажу щодня» створений із використанням майстра створення звітів з урахуванням таблиці «Продажі».

Малюнок 8.3.1 Ліст аналізу обсягів продажу щодня

Аналогічно було створено наступні звіти

Малюнок 8.3.2 Ліст аналізу обсягів продажу по тижнів

Малюнок 8.3.3 Ліст аналізу обсягів продажу по місяців

Звіт «Фінансові підсумки дня по магазину» створений із використанням майстра створення звітів з урахуванням таблиці «Продажі» і «Товари»


Малюнок 8.3.4 Ліст аналізу обсягів продажу по тижнів

 

Аналогічно було створено наступні звіти

Малюнок 8.3.5 Ліст фінансові підсумки дня по відділу легкові


Малюнок 8.3.6 Ліст фінансові підсумки дня по відділу вантажні


 

>ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Створюючи базі даних по магазину автозапчастин «Залізяка», були придбані практичні навички обстеження предметної області, концептуального, логічного й фізичного проектування бази даних, освоїла кошти підтримки цілісності бази даних, запитів. До того ж вивчені і освоєно принципи, прийоми розробки, формалізації предметної області у вигляді функціональноїBPwin моделі, інформаційної моделіERwin для побудови АСУ.

У процесі роботи над курсовим проектом придбано практичні навички створення бази даних вСУБД MicrosoftAccess з обстеження предметної області й до настройки параметрів запуску.


>БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

 

1. Горєлов А.,Ахаян Р.,Макашарипов З. Ефективна роботу зСУБД - СПб.:Питер,2000. - 704 з.

2.Виллет,Кроудер Microsoft Office 2000 Біблія користувача.: Пер. зангл.-М.: Видавничий будинок «Вільямс», 2001. - 1026 з.

3. Марков О.С.,ЛисовскийК.Ю. Бази даних. Введення у теорію і методологію: Підручник. – М.: Фінанси і статистика, 2004. – 512 з.

4. Інформатика: Підручник / Під ред. проф. Макарової М. У. – М.: Фінанси і статистика, 2000. –768 з.

5.Хомоненко А. Д.,Циганков У. М., Мальцев М.Г. Бази даних. Підручник для вузів / Під ред. проф. А. Д.Хомоненко. - СПб.:КОРОНА-принт, 2000. - 416 з.

6.Черемних С.В. та інших. Моделювання і аналіз систем.IDEF-технологии: практикум / С.В.Черемних, В.О. Семенов, В.С.Ручкин. – М.: Фінанси і статистика, 2005. – 192 з.

7. Карпова Т. З. Бази даних. Моделі, розробка, реалізація. – СПб.: Пітер, 2002. 304 з.

8.Малихина М.П. Бази даних: основи, проектування, використання. – СПб.:БХВ – Петербург, 2004. – 512 з.

9.Практикум з інформатики / А.А. Землянський, Г.А. Кретова,Ю.Р.Стратонович,Е.А.Яшкова; Під ред. А.А. Землянського. – М.: Колос, 2003. – 384 з.


Додаток А (Обов'язкове)

Малюнок 1Декомпозиция функціонального блоку

Малюнок 2Декомпозиция блоку «Вибір товару»


 

Малюнок 3Декомпозиция блоку «Замовлення чи купівля товарів»

 

Малюнок 4Декомпозиция блоку «Видача товару»


 

Додаток У (Обов'язкове)

Малюнок 2Информационно-логическая модель


Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація