Реферати українською » Информатика, программирование » Прийоми роботи з файлами та папками


Реферат Прийоми роботи з файлами та папками

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Федеральне агентство за освітою

Державне освітнє установа вищого професійної освіти

«>ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ ДЕРЖАВНИЙТЕХНИЧЕСКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (>НОВОЧЕРКАССКИЙПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ІНСТИТУТ)»

>ФАКУЛЬТЕТОИТ і У _______________

>КАФЕДРА Інформаційні та управляючі системи

>СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 23020165 Інформаційні системи та технології

>ОТЧЕТ

по лабораторним роботам

з дисципліни ______

Студент _IV курс, __________________

курс, група прізвище, в.о.

Викладач _____________________________________________

посаду, звання прізвище, в.о.

Звіт прийнято ___________________ _____________________

дата підпис

Волгодонськ, 2010 р.


Зміст

1 Ключі реєстру

2 Лічильники продуктивності

3Скрипт

Використовувана література


1 Ключі реєстру

Розглянемо ключі реєстру, розбивши їх у чотири групи.

До першої об'єднаємо ключі, які є обмеження можливостей користувача.

Операції зконтекстним менюПроводника

Аби зробити недоступним контекстне меню, викликаного на файлі в провіднику необхідна заHKEYCURRENTUSERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPolicesExplorer створити параметрNoViewContextMenu=1 типуDWORD.

Проте, навіть за відключенні контекстного меню доступом до дискам ПК зберігається. Наприклад, згідно з командоюФайл – Створити – Ярлик на екрані відображається вікно майстра створення ярлика де з допомогою кнопки «Огляд» відкривається доступом до локальним і мережним дискам. Щоб перекрити цей доступ, досить жорстким у системному реєстрі видалити чи перейменувати розділHKEYCLASSESROOT.lnkShellnew у результаті можливість створення ярлика залишається, але не матимуть допомоги майстра.

Видалення менюФайл

МенюФайл видаляється із менюПроводника, і навіть з деяких інших вікон використовують оболонку Windows. І тому необхідно створити параметрNoFileMenu=1 типуDWORD розділHKEYCURRENTUSERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPolicesExplorer.

До другої групи віднесемо ключі дозволяють змінити шляху до системним і спеціальним теках. Замінити з розташування можна звичайним способом, тільки після перезавантаження ПК вони відновлено попередньому місці. Це з тим, шляхи до них прописані в системному реєстрі – в розділахHKEYCURRENTUSERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerShellFolders абоHKEYCURRENTUSERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerUser ShellFolders. Тому, аби перенести яку – або з системних папок, потрібно спочатку прописати шлях до неї у реєстрі і потім помістити її за вказаною адресою.

У третин групі розглянемо ключі з допомогою яких можна обмежити право користувача редагувати системні настройки.

>Панель управління

За необхідності можна видалити з меню кнопки Пуск функціюПанель Управління. І тому необхідно створити параметрNoControlPanel=1 типуDWORD розділ реєстріHKEYCURRENTUSERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPolicesExplorer.Отображением функціїПанель Управління можна також ознайомитися управляти розділHKEYCURRENTUSERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerAdvanced з допомогою параметраStart_ShowControlPanel типуDWORD. Можливі такі значення цього параметра:

=0 функціяПанель Управління буде виключено зі меню Пуск;

=1 функціяПанель Управління відображається як посилання;

=2 функціяПанель Управління відображається як підменю.

У четвертої групі розглянемо управління файлом підкачування. Його особливістю і те, що по завершенні роботи з ПК у ньому може містяться конфіденційна, інформація. Тому доцільно виробляти очищення файла підкачування після закінчення роботи. І тому розділHKEYLocalMachineSystemCurrentControlSetControlSessionManagerMemory Management створюється параметрClearPageFileAtShutdown = 1 типуDWORD.Запущенние системні драйвери і користувальні коди, які вкладаються у пам'яті, за умовчанням скидаються у файл підкачування на диску. За наявностібольшлго обсягу пам'яті даний режим можна відключити.HKEYLocalMachineSystemCurrentControlSetControlSessionManagerMemory Management параметрDisablePagigExecutive =1 типуDWORD.


2 Лічильники продуктивності

Проблема: скарги користувача на зависання ПК.

Серед перших дій адміністратора є перевірка Диспетчери завдань. У ньому, можливо спостереження кількістю працюючих процесів, і навіть за відсотком завантаженості процесора. Далі з допомогою лічильників продуктивності: % роботи у користувальному режимі % роботи у привілейованому режимі, встановлюється які діяльність займається процесор. При одночасному перегляді результатів лічильників і диспетчера завдань можливо встановити відповідність процесу піку на графіці продуктивності (рис. 1).

>Рис. 1. Вікно консолі Продуктивність

Якщо піку лічильника % відсоток завантаженості процесора відповідає пік лічильника % роботи у користувальному режимі, то такому разі слід розглянути працююче користувальницьке додаток, що може бути надто потужним для даного ПК.

Якщо піку лічильника % відсоток завантаженості процесора відповідає пік лічильника % роботи у привілейованому режимі, то диспетчері завдань необхідно відстежити системний процес, який активний під час піка лічильника % роботи у привілейованому режимі. Знаючи процес встановлюється служба якій він відповідає, після цього вирішується питання треба чи активізувати цю службу в автоматичному режимі.

Якщо ж процес перестав бути системним, то прояснення ситуації можна скористатися лічильникамичтения/записи на диск (рис. 2).

меню файл комп'ютер драйвер

 

>Рис. 2. Вікно консолі Продуктивність

3Скрипт

>strComputer = "." 'завдання імені локального комп'ютера

>SetobjWMIService =GetObject("winmgmts:" & "{>impersonationLevel=impersonate}!" &strComputer & ">rootcimv2")

>SetcolMonitoredProcesses=objWMIService.ExecNotificationQuery("select *from __>instancecreationevent " & "within 1whereTargetInstanceisa '>Win32_Process'")

і = 0

>DoWhile і = 0

 >SetobjLatestProcess =colMonitoredProcesses.NextEvent

 >Wscript.EchoobjLatestProcess.TargetInstance.Name

>Loop

Через війну цьогоскрипта відразу після запуску будь-якого процесу на екран монітора видається повідомлення, де вказують ім'я цього процесу.

Цейскрипт буде корисним ознайомлення і вивчення процесів під час використання ПК, і навіть під час стеження за активністю процесів і виявленні підозрілої активності.

У цьомускрипте використовується кошти Windows ManagementInstrumentation.


Використовувана література

1. БібліотекаMSDN

2.Z:ПреподавателиИиУСВиниченкоС.ММАТЕРИАЛЫWSH поради


Схожі реферати:

Навігація