Реферати українською » Информатика, программирование » Схема характеристик якості програмних засобів


Реферат Схема характеристик якості програмних засобів

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>ФГОУВПО «РОСІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТУРИЗМУ ІСЕРВИСА»

Інститут сервісу (р. Москва) (філія)

Кафедра «Системи обробітку грунту і захисту»

Відділення «Інформаційні та комунікаційні технології»

>Реферат

По дисципліни: «Розробка і стандартизація програмних засобів та інформаційних технологій»

На тему: «Схема характеристик якості програмних засобів»

>Виполнил: студентка групиИРЗ–06

>Каштальянова М. У.

Перевірив: Писаренко І. У.

МОСКВА 2010


>Оглавление

Запровадження

1. Схема характеристик оцінки якості ПС

2. Класифікація показників якості

3. Вибір номенклатури показників якості

Укладання

Список використаних джерел


Запровадження

>Испитанним засобом забезпечення високої ефективності і забезпечення якості програмних засобів є міжнародні стандарти, розроблені з участю провідних компаній галузі. Бистре збільшення труднощі й розмірів сучасних комплексів програм за одночасного зростання відповідальності виконуваних функцій різко підвищило вимоги із боку замовників і користувачів до їх якості та безпеки застосування.Испитанним засобом забезпечення високої ефективності і забезпечення якості функціонування програм, тож програмних комплексів є міжнародні стандарти, розроблені з представників провідних компаній галузі.

У міру розширення застосування і збільшення складності інформаційних систем виділилися області, у яких помилки чи недостатнє якість програм або даних можуть зашкодити, що перевищує позитивний ефект від їхньої використання. Значні системні помилки щодо необхідних показників якості, оцінці трудомісткості, вартості і тривалості створення програмних засобів - явище досить масове. Багато інформаційні системи неспроможні виконувати повністю необхідні функціональні завдання з гарантованим якістю, та його доводиться довго чекати і іноді безуспішно доробляти задля досягнення необхідного якості й надійності функціонування, витрачаючи додатково великі кошти і час. Через війну, часто проекти інформаційних систем відповідають вихідному, декларованим призначенню та санітарним вимогам до характеристикам якості, не укладаються у графіки і бюджетом розробки.

У технічних завданнях навчити і реалізованих проектах інформаційних систем часто обходяться мовчанням або недостатньо формалізуються інформацію про поняттях і значеннях якості програмного продукту, у тому, якими характеристиками вони описуються, як його слід вимірювати і порівнювати з вимогами, відбитими в контракті, технічному завданні чи специ-фікаціях. З іншого боку, що з характеристик часто відсутні у вимогах на програмні кошти, що зумовлюєпроизвольному їх обліку або до пропуску при випробуваннях. У зв'язку з цим стратегічним завданням в життєвому циклі сучасних інформаційних систем стало забезпечення необхідного якості програмних засобів і баз даних.

 


1. Схема характеристик оцінки якості ПС

Протягом кількох років створено безліч міжнародних стандартів, що регламентують процеси та продукти життєвого циклу програмних засобів і баз даних. Застосування цих стандартів може стати основою для систем забезпечення програмних засобів, проте потрібно коригування, адаптація чи виняток деяких положень стандартів стосовно принциповим особливостям технологій і характеристик цього виду продукції. У цьому чимало клієнтів вимагають відповідності технології проектування, виробництва та якості продукції сучасним міжнародних стандартів, які потрібно освоювати застосовувати задля забезпечення конкурентоспроможності своєї продукції світовому ринку.

>Методологии і стандартизації оцінки характеристик якості готових програмних засобів та його компонентів (програмного продукту) в різних етапах життєвого циклу присвячено Міжнародний стандарт ISO 14598, що з шести частин. Рекомендується наступна загальна схема процесів оцінки характеристик якості програм:

· установка вихідних вимог з метою оцінки - визначення цілей випробувань, ідентифікація типу метрик програмного кошти, виділення адекватних показників і необхідних значень атрибутів якості;

· селекція метрик якості, встановлення рейтингів і рівнів пріоритету метриксубхарактеристик і атрибутів, виділення критеріїв щодо експертиз і вимірів;

· планування і проектування процесів оцінки характеристик і атрибутів якості в життєвому циклі програмного кошти;

· виконання вимірів з метою оцінки, порівняння результатів з критеріями та вимогами, узагальнення і - оцінка результатів.

Для кожної характеристики якості рекомендується формувати міри і шкалу вимірів із необхідних, допустимих і незадовільних значень. Реалізація процесів оцінки повинна корелювати з етапами життєвого циклу конкретного проекту програмного кошти на відповідність до застосовуваної, адаптованої версією стандарту ISO 12207-99.

Функціональна придатність - найбільш невизначена і тому об'єктивно важко оцінюєтьсясубхарактеристика програмного кошти. Області застосування, номенклатура і функції комплексів програм охоплюють настільки різноманітні сфери діяльності, що організувати неможливо виділити й уніфікувати мало атрибутів з оцінки і порівняння цієїсубхарактеристики у різних комплексах програм.

Оцінка коректності програмних засобів полягає у формальному визначенні міри відповідності комплексу реалізованих програм вихідним вимогам контракту, технічного завдання й специфікацій на програмне засіб та її компоненти. Шляхом верифікації має бути визначено відповідність вихідним вимогам всієї сукупності до компонентів комплексу програм, до модулів тексти програм, тож описів даних.

Оцінка здатність до взаємодії у визначенні якості співпраці компонентів програмних засобів і баз даних із іншими прикладними системами і компонентами в різних обчислювальних платформах, і навіть взаємодії з користувачами у стилі, зручному до переходу від однієї обчислювальної системи в іншу з цими функціями.

Оцінка захищеності програмних засобів включає визначення повноти використання доступних методів і засобів захисту програмного засоби від потенційних загроз та досягнутої у своїй безпеки функціонування інформаційної системи. Найширше і докладно методологічні й системніші завдання оцінки комплексної захисту інформаційних систем викладені у трьох частинах стандарту ISO 15408:1999-1--3 "Методи і кошти забезпечення безпеки. Критерії оцінки безпеки інформаційних технологій".

Оцінка надійності - вимір кількісних метрик атрибутівсубхарактеристик використання: завершеності, опірності дефектів,восстанавливаемости ідоступности/готовности.

Потреба ресурсах пам'яті і продуктивності комп'ютера у процесі вирішення завдань значно змінюється залежно від складу і обсягу вихідних даних. Для коректного визначення граничною пропускну здатність інформаційної системи з цим програмним засобом потрібно виміряти екстремальні і середні значеннядлительностей виконання функціональних груп програм, тож маршрути, де вони досягаються. Якщо попередньо у процесі проектування продуктивність комп'ютера не оцінювалася, то, швидше за все, знадобиться велика доопрацювання і навіть заміна комп'ютера більш швидкодіючий.

Оцінка практичності програмних засобів проводиться експертами і включає визначення зрозумілості, простоти використання,изучаемости і привабливості програмного кошти. У це якісна (і суб'єктивна) оцінка в балах, однак певні атрибути можна оцінити кількісно по трудомісткості і тривалості операцій під час використання програмного кошти, і навіть за обсягом документації, яка потрібна на вивчення.

>Сопровождаемость можна розцінювати повнотою та достовірністю документації про станах програмного кошти й його компонентів, усіх гаданих і виконаних змінах, що дозволяє встановити поточний стан версій програм, у будь-який час і історію їх розвитку. Вона має визначати стратегію, стандарти, процедури, розподіл ресурсів немає і плани створення, зміни застосування документів на програми розвитку й дані.

Оцінка мобільності - якісне визначення експертамиадаптируемости, простоти установки, сумісності ізамещаемости програм, яке виражається в балах. Кількісно цю характеристику програмного кошти й сукупність її атрибутів можна (та економічно доцільний) оцінити в економічних показниках: вартості, трудомісткості і тривалості реалізації процедур перенесення інші платформи певної сукупності програм, тож даних.

Систему керування якістю

Вибір характеристик і - оцінка якості програмних засобів - один із завдань у сфері забезпечення продукції, випущеної компаніями - розробниками ПО. Комплексне вирішення завдань забезпечення програмних засобів передбачає розробку та впровадження тій чи іншій системи управління. У світовій практиці найбільшого поширення отримала система, джерело якої в міжнародні стандарти серії ISO 9000, що включає десяток з документів, зокрема стандарт, що регламентує забезпечення якості ПО (ISO 9000/3). Ці стандарти повинні служити керівництвом до фахівців компаній, котрі розробляють ПО на замовлення.

2. Класифікація показників якості

Під показником якості програмної продукції відповідність до ГОСТ 15467—79 слід розуміти кількісну характеристику однієї чи кількох властивостей продукції, з яких складається якість, аналізовану стосовно певним умовам її створення і експлуатації. Властивість продукції — це об'єктивна особливість, яка може проявитися під час створення чи експлуатації продукції. У визначенні поняття “Показник якості” слова “>Количественная характеристика” годі було розуміти в буквальному значенні. При визначенні значень показників якості успішно можна застосовувати інечисловие характеристики, хоча у загальному разі наявність суворо кількісних, числових характеристик краще.

Показники якості програмної продукції, залежно від характеру розв'язуваних завдань із оцінці якості продукції можна класифікувати за такими ознаками:характеризуемие властивості; спосіб висловлювання; кількістьхарактеризуемих властивостей; місце застосування у процедурі оцінки; стадії визначення значень показників.

По способу висловлювання розрізняють показники, виражені в натуральних одиницях, і отримала показники, виражені в вартісних одиницях. Як натуральних одиниць зазвичай використовують одиниці фізичних величин (кілограми, метри, секунди тощо. п.), і навіть бали і безрозмірні одиниці. ПС є інформаційними об'єктами.Какими-либо власними фізичними властивостями вони мають, тому одиниці фізичних величин у традиційному вигляді щодо значень показників якості ПС майже застосовуються, крім одиниць часу. Але як складовою елемент системи обробки даних ПС вносить певну частку похибки в точність вихідних результатів. Ця похибка може вимірюватися в одиницяхпреобразуемих фізичних величин. Разом із цим у програмуванні широко використовують такі натуральні одиниці, як біт, байт, умовна машинна команда, рядок тексту тощо. п.Стоимостние одиниці застосовують щодо значень економічних показників якості програмної продукції.

За кількістюхарактеризуемих властивостей розрізняють одиничні й комплексні показники. Одиничні показники якості характеризують одна з властивостей ПС,комплексний—несколько. Комплексні показники може бути груповими, узагальненими чи інтегральними.

Залежно від місця застосування у процедурі оцінки рівня якості ПС розрізняють базові і відносні показники. Базовим значенням показника якості продукції називають значення показника, прийняте в основі при порівняльної оцінці якості продукції. Відносне значення показника якості продукції є ставлення фактичного значення показника якості оцінюваної продукції до базового значенням цей показник.

По стадії визначення значень показників якості розрізняють прогнозовані, проектні, виробничі і експлуатаційні показники.Прогнозируемими показниками оперують на стадіях виконання науково-дослідницьких робіт і складанняТЗ розробці ПС, т. е. за тими стадіях, коли ще немає ні детального проекту ПС, ні, тим паче, самого ПС. Значення прогнозованих показників переважно визначають з урахуванням інтуїції і надзвичайно досвіду аналогічних розробок, тому ті показники мають суб'єктивний характер.

Значення проектних показників визначають з урахуванням аналізу проектів ПС (ескізного, технічного, робочого), і навіть шляхом випробування досвідченого зразка ПС. Ці показники мають більш об'єктивного характеру. Ступінь їхньої достовірності залежить від ефективності використовуваних інструментальних коштів аналізу та випробування.

Виробничі показники мало від проектних, якщо виготовлення ПС зводиться до простого копіювання. Якщо ж копіювання передують операції складання чи генерації ПС, то виробничі показники якості таких ПС може істотно відрізнятиметься від проектних.

Значення експлуатаційних показників визначають за результатами промислової експлуатації ПС. За дотримання певних правил збирання та опрацювання даних якість ПС у процесі експлуатації експлуатаційні показники дають найбільш об'єктивну і достовірну оцінку. Лише з цих показників можна провести справжню оцінку науково-технічного рівня та якості ПС.


3. Вибір номенклатури показників якості

Вибір номенклатури показників якості програмної продукції полягає у встановленні переліку найменувань характеристик властивостей продукції, визначальних якість цього виду продукції і на які забезпечують можливість повною і достовірною оцінки її якості. Порядок вибору номенклатури показників якості програмної продукції мають встановлювати з огляду на специфіку цієї категорії продукції. Вибір номенклатури показників якості конкретного ПС залежить від виду (групи) ПС, мети застосування і стадії визначення показників.

До кожного виду (групи), котрий іноді конкретного ПС встановлюють свою номенклатуру показників якості, враховує специфіку призначення і умов застосування. Номенклатура показників якості кожному за підкласу, групи і виду ПС оформляється як таблицьприменяемости показників якості. Крім переліку які рекомендуються і обов'язкових показників якості для даного підкласу (виду, групи) ПС, в таблицяхприменяемости слід вказувати і коефіцієнти (параметри) вагомості (значимості) кожного з показників. Визначення коефіцієнтів вагомості показників якості — найсуттєвіша і важке завдання вибору номенклатури показників якості. У принципі так під час вирішення це завдання можна використовувати або методстоимостно-регрессионних залежностей, або метод граничних номінальних значень. Але їх використання утруднено через брак необхідних вихідних даних. Тому на згадуваній практиці найпоширеніший експертний метод визначення коефіцієнтів вагомості.

Таблиціприменяемости є керівним чи довідковим матеріалом для вибору робочої номенклатури показників якості конкретного ПС. Робоча номенклатура ПС встановлюється з урахуванням призначення і використання ПС; результатів аналізу вимог користувача (замовника), поставлених завдань управління; складу, структури та специфікихарактеризуемих властивостей.

Цілі застосування номенклатури показників якості встановлюють відповідно до завданнями управління програмної продукції. Такими цілями, зокрема, можуть бути такими: складання технічного завдання па розробку ПС; складання технічних умови на ПС; заповнення карти технічного рівня; встановлення контрольованих показників під час проектування ПС; встановлення контрольованих показників при досвідченої експлуатації ПС; атестація ПС за категоріями якості. Стадії визначення значенні показників якості відповідають стадіям життєвого циклу ПС.

При виділенні властивостей і лобіювання відповідних показників якості ПС необхідно керуватися такими основними принципами:

1) виділення груп властивостей має здійснюватися по чітко певним ознаками;

2) властивості, що входять до одну групу, повинні, зазвичай, взаємно виключати одне одного й бути незалежними. Якщо властивості залежать друг від друга, то методиках визначення значенні показників якості би мало бути дано чіткі вказівки по виключенню багаторазового (кількаразового) впливу однієї й тієї самого штибу на узагальнену оцінку якості ПС;

3) всяка вихідна номенклатура показників мусить бути відкритої, т. е. повинна допускати можливість мені винятки з неї окремих елементів. Це вимога зумовлено, з одного боку, недостатнім досвідом оцінки якості програмної продукції, і здругой,—большим розмаїттям ПС і умов його застосування;

4) кожного з виділених властивостей має бути можливість висловлювання в шкалах “краще — гірше”, “більше — менше”;

5) у групу слід залучити властивості, необхідні і достатні визначення відповідного складного властивості;

6) формулювання властивостей повинно бути однозначним;

7) сукупність зазначених властивостей, характеризуючих

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація