Реферати українською » Информатика, программирование » Створення бази даних в предметній області "Аптека"


Реферат Створення бази даних в предметній області "Аптека"

Страница 1 из 2 | Следующая страница

року міністерство освіти Республіки Білорусь у

Заснування освіти

Білоруський національний технічний університет

 

>ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

до курсової роботі

на задану тему «Створення бази даних в предметної області «>Аптека»

Мінськ 2010


завдання на курсову роботу

 

Необхідно спроектуватиБД, що включає відомості, представлені у вигляді групи атрибутів:

>Аптека (Найменування ліки; анотація; місце зберігання; дата надходження; прихід; залишок наприкінці місяці; фірма виробник; постачальник тощо.).

Завдання ось у чому:

1. СтворитиБД (щонайменше трьох таблиць).Занести у ній дані (щонайменше 15 записів у головній таблиці).

2. Організувати постійні зв'язок між таблицями задля забезпечення цілісності своєїБД. Переконатися, що:

· Дані, внесені до таблиці несуперечливі;

· Система підтримки цілісностіБД функціонує. І тому змінити, запровадити й видалити дані в таблицях з порушенням правил підтримки цілісностіБД.

3. Дані, запроваджене таблиці, зберегти й роздрукувати.

4. За підсумками об'єднаних таблиць створити запити як конструктора:

- запити на вибірку (передбачити вибір символьних даних, числових, використання масок);

- підсумкові запити;

- запит з параметром;

- перехресні запити.

5. Організувати доБД запити на вибірку інформації з значенням текстового поля, за значенням одного першого символу, за значенням числового поля, продемонструвати роботу операції групування даних у підсумковому запиті (використовувати функційcount(),average(),sum()), створення у запиті нове полі з допомогоюпостроителя висловів. Для деякого поля сформувати новий заголовок. Застосувати в запитах упорядкування даних..

6. Створити форму за даними одній з таблиць, використовуючи Майстер форм. Побудувати діаграму з урахуванням підсумкового запиту.Диаграмму відформатувати і роздрукувати. Створитиавтоформу на власний розсуд. У режимі конструктора додати вавтоформу об'єктWordArt. Створені форми роздрукувати.

7. Оформити звіт, використовуючи Майстер звітів.

8. Створити кнопкову форму, якою передбачити висновок на всі об'єктиБД.

9.Титульний лист до курсової роботі, письмо речей та результати виконання завдань як роздруківок, отриманих за комп'ютером, видаються на аркушах формату А4 в скріпленому вигляді. СтворенаБД повинна зберігатися на дискеті і має надаватися разом із роздруківками.


>СОДЕРЖАНИЕ

Умовні скорочення

Запровадження

1. Проектування і реалізація бази даних «>Аптека»

1.1 Поняття Бази даних, іСУБД

1.2 ПроектуванняБД в предметної області «>Аптека»

1.3 РеалізаціяБД «>Аптека» 1

1.3.1 Створення таблицьБД «>Аптека»

1.3.2Релизация запитів

1.3.3 Побудова форм

1.3.4 Побудова звітів

Укладання

Додаток

Література

 


 

>УСЛОВНЫЕСОКРАЩЕНИЯ

>БД – база даних

ІД ідентифікатор

>СУБД – систему управління базами даних

>ЭФелектронна форма


 

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Сучасне життя немислима без управління інформацією. Сприйняття реального світу можна співвіднести з послідовністю різних, хоча часом і взаємозалежних, явищ. З давнини люди намагалися описати ці негативні явища (навіть, коли могли зрозуміти їх). Таке опис називають даними.

Важливою категорією програм сьогодні є системи обробки інформації, засновані на базах даних (>БД).

Від даних інформаційної системи великою мірою залежить ефективності роботи будь-якого підприємства чи установи. Така система повинна:

· забезпечувати отримання загальних і/або деталізованих звітів за підсумками роботи;

· дозволяти легко визначати тенденції зміни найважливіших показників;

· забезпечувати отримання інформації, критичної за часом, без істотних затримок;

· виконувати точний й має повний аналіз даних.

Метою згаданої курсової роботи є підставою аналіз предметної області «>Аптека», проектування реалізація навчальної бази даних у зазначеній предметної області. ЯкСУБД для реалізації бази даних було використано настільнаСУБДреляционного типу MicrosoftAccess. ЦяСУБД має дуже проста графічний інтерфейс, що дозволяє як створювати власну базі даних, а й розробляти прості складні докладання.

У межах курсової роботи було поставлені такі:

1. Аналіз предметної області «>Аптека».

2. ПроектуванняБД в досліджуваної предметної області (у тому числі проектування структури таблиць, ключових полів і схеми даних).

3. Придбання навичок зі створення запитів різних типів вСУБД MicrosoftAccess.

4. Розробка й створення екранних форм (>ЭФ) різноманітних для введення і перегляду даних.

5. Вивчення коштів проектування й створення звітів в MicrosoftAccess.

6. Створеннякнопочних форм, які полегшують навігацію поБД «>Аптека».

 


 

1.ПРОЕКТИРОВАНИЕ ІРЕАЛИЗАЦИЯБАЗЫ ДАНИХ «>АПТЕКА»

 

1.1 Поняття Бази даних, іСУБД

База даних — це набір відомостей, які стосуються певної темі чи завданню, а саме відстеження замовлень клієнтів чи зберігання колекції звукозаписів. Мета будь-якої інформаційної системи — обробка даних про об'єкти реального світу. Якщо база даних зберігається не так на комп'ютері чи комп'ютері зберігаються лише його частини, доводиться відстежувати дані з цілої низки інших джерел, які користувач повинен скоординувати й немислимо організувати самостійно.

Створюючи базі даних, користувач прагне впорядкувати інформацію з різним ознаками і швидко видобувати вибірку з довільним поєднанням ознак. Зробити може бути, лише коли дані структуровані.

>Структурирование — це запровадження угод про засоби уявлення даних.

>Неструктурированними називають дані, записані, наприклад, в текстовому файлі.

>Пользователями бази даних можуть бути різні прикладні програми, програмні комплекси, і навіть фахівці предметної області, промовці ролі споживачів, або джерел даних, звані кінцевими користувачами.

У сучасному технології баз даних передбачається, створення бази даних, її підтримка й забезпечення доступу користувачів до неї здійснюються централізовано з допомогою спеціального програмного інструментарію — системи управління базами даних.

>СУБД використовують із управління, створення і його використанняБД.СУБД повинна надавати доступом до даним будь-яким користувачам, зокрема й тих, що практично немає і (чи) США знати про:

· фізичному розміщенні у пам'яті даних, і їх описів;

· механізмах пошуку потрібних даних;

· проблемах, які виникають за одночасному запиті одним і тієї ж даних багатьма користувачами (прикладними програмами);

· засобах забезпечення захисту даних від некоректних оновлень і (чи) несанкціонованого доступу;

· підтримці баз даних в актуальному стані.

ЯкСУБД для реалізації бази даних було використано MicrosoftAccess. MicrosoftAccess є настільноюСУБДреляционного типу, має всіх необхідних заходів до виконання перелічених вище функцій. Систему керування базами даних MicrosoftAccess одна із найпопулярніших додатків у сімействі настільнихСУБД. Усі версіїAccess мають у своєму арсеналі кошти, значно спрощують введення і обробку даних, пошук даних, і надання інформацією вигляді таблиць, графіків і звітів. Починаючи з версіїAccess 2000, з'явилися також Webсторінки доступу до даних, які користувач може переглядати з допомогою програми Internet Explorer. До того ж,Access дозволяє вживати електронні таблиці і таблиці з деяких інших настільних і серверних баз даних для зберігання інформації, необхідної додатку. Приєднавши зовнішні таблиці, користувачAccess працюватиме з базами даних у тих таблицях бо коли б що це таблиціAccess. У цьому та інші користувачі можуть продовжувати працювати цих даних у тому середовищі, у якій було створено.

ПеревагоюAccess і те, що вона не має дуже проста графічний інтерфейс, що дозволяє як створювати власну базі даних, а й розробляти прості складні докладання. На відміну з інших настільнихСУБД,Access зберігає дані у одному файлі, хоч і розподіляє їх за різним таблицям.

1.2 ПроектуванняБД в предметної області «>Аптека»

>Предметная область частина реального світу, підлягаючий вивченню з організації управління й у кінцевому підсумку, автоматизації.Предметная область представляється безліччю фрагментів, наприклад, підприємство цехами, дирекцією, бухгалтерією тощо. Кожен фрагмент предметної області характеризується безліччю об'єктів і процесів, використовують об'єкти, і навіть безліччю користувачів,характеризуемих різними поглядами на предметну область.

У цьому курсової роботі поставили завдання створення бази даних аптеки. Тому, за її виконанні провели дослідження даної предметної області. У межах даної курсової роботи реалізується проектування розробка навчальної бази даних із предметної області. Отже, отриманаБД нічого очікувати відбивати всюбизнес-логику даної предметної області, а обмежитися лише її частиною.

>Предметную область «>Аптека» можна описати як моделі даних. Модель даних відображає реальний світ деякі зрозумілі людині концепції, повністю незалежні від параметрів середовища зберігання даних. Існує безліч підходів побудувати таких моделей:графовие моделі, семантичні мережі, модель «>сущность-связь» тощо. Для описи досліджуємо предметної області використовуватимемо модель даних «>сущность-связь».

Сутність (>entity) це об'єкт, що може бути ідентифікований якимось способом, який вирізняє його від інших об'єктів. У межах даної предметної області виділено такі сутності: ліки, фірма-виробник, подія приходу ліки, подія реалізації ліки, місце зберігання, постачальник, одиниця виміру.

Сутність фактично є безліччю атрибутів, які описують властивості всіх членів даного набору сутностей. Наприклад, у сутності ліки виділили такі атрибути:

ЛІКИ (>ИД_ЛЕКАРСТВА,НАЗВАНИЕ_ЛЕКАРСТВА,АННОТА-ЦИЯ,ФИРМА_ПРОИЗВОДИТЕЛЬ,ЕДИНИЦА_ИЗМЕРЕНИЯ,МЕСТО_ХРА-НЕНИЯ).

Зв'язок (>relationship) - це асоціація, встановлена між кількома сутностями. Приклад: оскільки кожне ліки виробляє фірма-виробник, то між сутностямиФИРМА_ПРОИЗВОДИТЕЛЬ і ЛІКИ існує зв'язок «виробляє» чиФИРМА_ПРОИЗВО-ДИТЕЛЬ – ЛІКИ.

Набір зв'язків (>relationshipset) - цей показник між n (причому n незгірш від 2) сутностями, кожна з яких належить до певного набору сутностей.

Що стосуєтьсяn=2, тобто. коли зв'язок об'єднує дві сутності, вона називається бінарною. Доведено, щоn-арний набір зв'язків (>n>2) можна замінити безліччю бінарних, проте перші краще відбивають семантику предметної області.

Те число сутностей, що може бути асоційовано через набір зв'язку з інший сутністю, називають ступенем зв'язку. Розгляд ступенів особливо корисно для бінарних зв'язків. Можуть існувати такі ступеня бінарних зв'язків:

· Один одного (позначається 1 : 1 ). Це означає, що у такого пов'язання сутності з одного роллю відповідає трохи більше однієї сутності з іншого роллю.

· Один до багатьох ( 1 : n ). У разі сутності з одного роллю може відповідати будь-яке число сутностей з іншого роллю.

· Багато одного (n : 1 ). Ця зв'язок аналогічна відображенню 1 : n.

· Багато до багатьох (n : n). І тут кожна гілка асоційованих сутностей то, можливо представлена будь-яким кількістю примірників.

Модель «>сущность-связь» предметної області «>Аптека» представлена нарис.1.1.

>Рис.1.1 Модель даних предметної області «>Аптека»

1.3 РеалізаціяБД «>Аптека»

 

1.3.1 Створення таблицьБД «>Аптека»

При реалізації бази даних «>Аптека» з допомогою MicrosoftAccess було створено 7 таблиць:

1. Ліки;

2. Прихід;

3. Витрата;

4. Виробники;

5. Постачальники;

6. Одиниці виміру;

7. Місця зберігання.

Перші три таблиці створено як основні сутності предметної області.Сущности «Виробники», «Постачальники», «Одиниці виміру», «Місця зберігання» є атрибутами основних сутностей, але винесені на окремі таблиці з метою створення випадаючих списків під час заповнення основних таблиць.

Наведемо основні таблиці та його атрибути:

· Ліки мають такими атрибутами:

- ідентифікатор лікарського кошти (ключове полі);

- найменування ліки;

- коротка анотація;

- фірма-виробник;

- одиниця виміру;

- місце зберігання.

· Прихід:

- ідентифікатор приходу (ключове полі);

- препарат;

- дата надходження;

- кількість;

- постачальник;

- ціна закупівлі.

· Витрата:

- ідентифікатор витрати (ключове полі);

- препарат;

- дата реалізації;

- кількість;

- відпускна ціна.

Дані, запроваджене таблиці, відбито у додатку А.

 

1.3.2 Реалізація запитів

Запити йдуть на перегляду, зміни та виваженості аналізу даних. Запити теж можна використовувати як джерел записів для форм, звітів і 100 сторінок доступу до даних. У MicrosoftAccess кілька типів запитів.

· Запити на вибірку. Запит на вибірку є найчастіше що використовуються типом запиту. Запити цього повертають дані з одній або кількох таблиць і відбивають у вигляді таблиці, запис у яких можна оновлювати (з декотрими обмеженнями). Запити на вибірку можна також ознайомитися використовуватиме угруповання записів і обчислення сум, середніх значень, підрахунку записів й знаходження інших типів підсумкових значень.

· Запити з параметрами. Запит з параметрами — це запит, і під час відображає у власній діалоговому вікні запрошення запровадити дані, наприклад умова (Умова. Обмеження, заданий для відбору записів, які включаємо в результуючий набір записів запиту чи фільтра.) повернення записів чи значення, потрібної вставити на полі. Можна розробити запит,виводящий запрошення введення кількох одиниць даних, наприклад двох дат. Потім MicrosoftAccess може повернути все записи, що припадають на інтервал часу між тими датами.

· Перехресні запити. Перехресні запити використовують із розрахунків й уявлення даних у структурі, більше полегшує їх науковий аналіз.Перекрестний запит підраховує суму, середнє, число значень чи виконує інші статистичні розрахунки, після чого результати групуються як таблиці з двох набором даних, одна з яких визначає заголовки шпальт, а інший заголовки рядків.

· Запити зміну.Запросом зміну називають запит, який через одну операцію змінює чи переміщає кілька записів. Існує чотири типи запитів зміну.

- На видалення записи.

- На відновлення записи.

- На додавання записів.

- До створення таблиці.

· ЗапитSQL. ЗапитSQL — це запит, створюваний припомощиjavascript:AppendPopup(this,'defSQLString_4'). МоваSQL (>StructuredQueryLanguage) використовується під час створення запитів, і навіть для відновлення та управлінняреляционними базами даних, такі як бази даних MicrosoftAccess.

У межах даної курсової роботи поставили завдання з урахуванням об'єднаних таблиць створити такі запити як конструктора:

- запити на вибірку (вибір символьних даних, числових, використання масок);

- підсумкові запити;

- запит з параметром;

- перехресні запити.

Організовано запит на вибірку за значенням текстового поля, що відображає інформацію з приходу лікарського кошти «>5-НОК». Результат запиту представлений рис. 1.2.

>Рис.1.2 Запит доБД за значенням тестового поля

 

Запит доБД за значенням одного першого символу дозволяє їм отримати інформацію з приходу всіх лікарських засобів, назва яких починається з літери «М» (рис. 1.3).

>Рис.1.3 Запит доБД за значенням тестового поля


 

У курсової роботі також організували запит доБД «>Аптека» за значенням чисельного поля. Цей запит дозволяє їм отримати інформацію проле5карственних препаратах, що надійшли до аптеку у кількості «10» розмірних одиниць. Результат роботи даного запиту демонструє рис. 1.4.

>Рис.1.4 Запит доБД за значенням числового поля

 

Запит з параметром, організований доБД «>Аптека», дозволяє їм отримати інформацію про парафіях всіх ліків у поставлене користувачем тимчасової інтервал. При виклик даного запиту виконання з'являється діалогове вікно «Запровадьте значення параметра» (рис. 1.5), у якому послідовно необхідно провести початкову, та був кінцеву дату даного користувача тимчасового інтервалу. Результат роботи запиту з параметром, тимчасової інтервал котрій заданий 01.01.2010-01.05.2010, представлений рис. 1.6.

>Рис.1.5 Діалогове вікно введення параметра


 

>Рис.1.6 Результат роботи запиту з параметром

 

У межах даної курсової роботи створено запит, демонструє роботу операції групування даних із використанням функціїsum() й порядку використанняпостроителя висловів (рис 1.7). Цей запит дозволяє визначити суми від кожного лікарського кошти

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація