Реферати українською » Информатика, программирование » Розробка автоматизованої системи управління "Тривимірна друк"


Реферат Розробка автоматизованої системи управління "Тривимірна друк"

Міністерство сільського господарства РФ

Федеральне державне освітнє установа

вищого професійної освіти

«>Пермская державна сільськогосподарська академія

імені академіка Д. М. Прянішнікова»

КафедраИТАП

>Курсовой проект дисципліни

«Проектування інформаційних систем»

на задану тему:

Розробка автоматизованої системи управління «>Трехмерная печатку»

>Виполнил:

студент спеціальності 230201 групиИС-42

>Мелехин А. З.

Керівник:

асистент кафедриИТАП

>ШайдулинР.Ф.

Перм,2010г.


Зміст

 

Зміст

Запровадження

Системний аналіз політики та аналіз вимог

Рамки системи

Виконавці і завдання

Додаткова специфікація

Словник термінів

Модель предметної області

Модель проектування

Діаграма діяльності

Діаграма взаємодії

Діаграма послідовностей

Діаграма співробітництва (кооперації)

Діаграма класів

Модель даних

Модель реалізації

Укладання


Запровадження

 

У межах курсового проектування необхідно розробити зважену та реалізувати автоматизовану інформаційну систему «>Трехмерная печатку», призначену в організацію замовлень в філії виробництва тривимірних моделей.

Метою курсового проектування є отримання практичних навичок аналізу предметної області, виявлення закономірностей у ній, побудови діаграм, що описують об'єкти і процеси предметної області.


Системний аналіз політики та аналіз вимог

 

Рамки системи

 

Рамки системи – кордон компетенції системи. Визначають предметну область, у якій працювати система а як і основних виконавців, що взаємодіятимуть із нею. Рамки АСУ «>3Dprint» представлені малюнку 1.

Малюнок 1. Рамки системи


Виконавці і завдання

 

Клієнт – його завданням є прийти у павлоградську філію фірми “>3Dprint” і замовити собі тривимірну модель, надавши свої власні дані.

Каса – обслужити клієнта, вислухавши його вимоги, і створивши при цьому відповідне замовлення.

Менеджер – призначення оператора обслуговування принтера до друку моделі.

Оператор – стеження процесом друку принтера й усунення несправностей.

Адміністратор - Додає і видаляє користувачів.Следит за функціонуванням системи

>Принтер – повинен роздрукувати тривимірну модель.

>Доставщик – доставити виготовлену модель за адресою.

Прецеденти

Бізнес процес Ініціатор Прецедент
Введення особистих даних клієнта Каса Упорядкування замовлення
Вибір бажаної моделі Каса Упорядкування замовлення
Запуск ПК, вимикання ПК Менеджер >Инициация роботи системи
Запис чи видаленняползователей у системі. Зміна прав доступу користувачів Системний адміністратор Управління користувачами
Установка необхідного ПО національній безпеці системи Системний адміністратор Безпека системи
Призначити оператора працювати з моделлю Менеджер Призначення співробітників
>Слежение за процесом друку Оператор Печатка тривимірної моделі
Печатка моделі >Принтер Печатка тривимірної моделі
Скласти статистику на замовлення Менеджер Упорядкування статистики
Доставити модель >Доставщик Доставка моделі

Далі відповідно до списком виконавців, і їх завдань будується діаграма прецедентів (Додаток 1), яка ілюструє спосіб використання системи зовнішніми виконавцями.

Прецедент – набір сценаріїв використання, коли кожен примірник сценарію є послідовність дій, виконуваних системою потребуватиме для відчутного конкретної виконавця результату.

Прецедент «Упорядкування замовлення»

Клієнт входить у філія фірми “>3Dprint” та її метою є замовлення тривимірної моделі. Каса своєю чергою розмовляє з клієнтом,обговаривая умови замовлення, потім бере особисті дані –ФИО, домашня адреса, що згодом стане адресою доставки і лічба кредитної картки. Після здійснення операцій каса створює нове замовлення.

Прецедент «>Инициация роботи системи»

Менеджер змушує функціонувати всієї системи, включаючи ПК.

Прецедент «Призначення співробітників»

Менеджер, одержуючи нові замовлення у базі, перевіряє чи є вільні оператори. Якщо вільні оператори перебувають, то менеджер призначає відповідального оператора.

Прецедент «Управління користувачами»

Системний адміністратор додає, видаляє і змінює права доступу користувачів, зареєстрованих у системі.

Прецедент «Безпека системи»

Системний адміністратор встановлює необхідне ПО національній безпеці. Сюди входять:firewall, антивіруси,антитрояни та інших.

Прецедент «Печатка тривимірної моделі»

Оператор, отримавши відповідні вказівки від менеджера включає тривимірний принтер до друку відповідної моделі. У процесі друку він стежить через відсутність несправностей, і виправляє їх якщо вони виникають.

Прецедент «Упорядкування статистики»

Після друку менеджер вказує в замовленні статус готовності моделі вилетітидоставщиком. Після цього він зібрав статистику кількості, загальної ціни, собівартості виробництва тривимірних моделей останнім часом.

Прецедент «доставка моделі»

Коли модель набуває статусу готовності вилетіти, постачальник забирає в складі і відвозить клієнту за вказаною їм адресою.

Додаткова специфікація

Додаткова специфікація надано при застосуванні 3.

Словник термінів

Касир – Співробітник відділення, яка з клієнтами, і приймає їх замовлення.

Замовлення – документ з порожніми власними даними клієнта, його адресі проживання та вибраних моделей до друку.

Процес друку – процес створення тривимірної моделі. Для процесу друку за принтером має споглядати відповідний оператор, що у випадку несправностей буде їхнє усувати.

Модель предметної області

Модель предметної області широко використовують у ролі підстави розробки програмних об'єктів і відданість забезпечує важливу вхідну інформацію до створення кількох наступних артефактів.

Модель предметної області відображає основні (з погляду що моделює) класи понять (концептуальні класи) предметної області. вона є найважливішим артефактом, створюваним на етапіобъектно-ориентированного аналізу. Основне завданняобъектно-ориентированного аналізу є ідентифікація великої кількості різноманітних об'єктів чи понять, і навіть точна оцінка зусиль у термінах віддачі на стадіях проектування й реалізації.

Ідентифікація класів понять чи концептуальних класів – складова частина дослідження предметної області. Моделі предметної області мовоюUML будуються у вигляді діаграм класів.

Вихідна модель предметної області представлена малюнку 2.

Малюнок 2. Вихідна модель предметної області

У процесі вироблення моделі предметної області необхідно ідентифікувати зв'язку (асоціації) між концептуальними класами, задовольняють інформаційним вимогам розроблюваних на поточної ітерації сценаріїв, і навіть виділити такі, що сприяють кращому розумінню моделі предметної області.

Асоціація – це зв'язок між типами (чи, точніше, екземплярами типів), відбиває деяке значиме і корисне ставлення з-поміж них.

У мовіUML асоціації описуються як "семантичні взаємозв'язку між двома чи декількома класифікаторами та його екземплярами".

Модель предметної області з асоціаціями зображено малюнку 3.

Малюнок 3. Модель предметної області з асоціаціями

Необхідно ідентифікувати атрибути концептуальних класів, які задовольняють інформаційним вимогам розроблюваних в цей час сценаріїв.

>Атрибут – це абстрактне властивість об'єкта.

У модель предметної області включаються ті атрибути, котрим визначено відповідні вимоги (наприклад, прецеденти) або заради котрих необхідне зберігати певну інформацію.

Можна разом із атрибутами відразу ж потрапити вказати типи даних, що у них зберігається. Модель предметної області з асоціаціями, атрибутами і типами даних представлена малюнку 4.

Модель проектування

 

Діаграма діяльності

Діаграма діяльності — діаграма, де показано розкладання деякою діяльності її складові. Під діяльністю розуміється специфікація виконуваного поведінки у вигляді скоординованого послідовного і паралельного виконання підлеглих елементів — вкладених видів роботи і окремих дій,соединенних між собою потоками, які йдуть від виходів одного вузла до входам іншого.

Діаграми діяльності використовуються під час моделювання бізнес-процесів, технологічних процесів, послідовних і паралельних обчислень.

Діаграма діяльностей для основного успішного сценарію з можливими альтернативними потоками представленій у
додатку 2.

Діаграма взаємодії

Діаграма взаємодії - це діаграма, де представлено взаємодія, що складається з безлічі об'єктів та відносин між ними, зокрема й повідомлення, якими вони обмінюються. Цей термін застосовується до видів діаграм з акцентом на взаємодії об'єктів (діаграмах кооперації, послідовності та зовнішньоекономічної діяльності).

Діаграми взаємодії представлені діаграмами послідовностей і кооперації.

Діаграма послідовностей

Діаграма послідовностей - діаграма взаємодії, у якій упор зроблено на упорядкування повідомлень у часі.

Діаграма послідовності для завдання «Зробити замовлення» представлені малюнку 5.

Малюнок 5. Діаграма послідовності

Діаграма співробітництва (кооперації)

Діаграма кооперації - діаграма взаємодій, у якій упор зроблено на структурної організації об'єктів,посилающих і одержують повідомлення.

Діаграма співробітництва з урахуванням основного успішного події представлена малюнку 6.

Малюнок 6. Діаграма співробітництва

Опис операцій:

1. Надати особисті дані() – касир, приймаючи чергового клієнта вводить його власні дані до системи.

2. Запровадити дані() – клієнт, побачивши що це введено вірно, підтверджує правильність введення і такі проходять далі.

3.Отобразить() – при потреби замовлення відображається на екрані як аркуша А4 із можливістю роздрукувати.

4. Передати() – готовий замовлення передається системі для подальшої роботи з нею.

5. Заповнити() – система визначає внутрішні перемінні (номер моделі, номер клієнти на системи татп) і продовжує заповнювати відповідні поля була в замовленні.

6. ПрисвоїтиID() – система привласнює замовлення унікальний ключ.

7. записати вБД() – замовлення готовому вигляді зберігається уБД.

8. Печатка() – готовий замовлення з полями, заповненими внутрішніми перемінними передається на печатку та передається клієнту.

9. Підписати() – клієнт підписує паперову версію договору ЄС і залишає її. Цифрова версія договору шифрується і клієнт отримує відкритий ключ цифровий версії документа, котрі можуть скопіювати собі.

Діаграма класів

Діаграма класів — діаграма мовиUML, де представлена сукупність декларативних чи статичних елементів моделі, як-от класи з атрибутами і операціями, і навіть що пов'язують відносини.

Клас — абстрактне опис безлічі однорідних об'єктів, мають однакові атрибути, операції, і відносини з об'єктами інших класів.

>Атрибут — змістовна характеристика класу, яка описувала безліч значень, яких можуть прибирати окремі об'єкти цього.

>Кратность — специфікація області значень припустимою потужності, якої може бути відповідні безлічі.

Операція - це сервіс, наданий кожним примірником чи об'єктом класу на вимогу своїм клієнтам, як яких можуть виступати інші об'єкти, зокрема і екземпляри даного класу.

Діаграма класів для розроблюваної АСУ «>3Dprint» представлена малюнку 7.

Малюнок 7. Діаграма класів

Модель даних

Оскільки побудова моделей і реалізація АСУ «>3Dprint» ввозяться програмної середовищіCaseBerry, то тут для зберігання даних обраноСУБД MicrosoftSQL 2000.

>CaseBerry з урахуванням діаграми класів в автоматичному режимі генерує структуру бази даних, і створює цю базу на сервері баз динячих.

Логічний модель отриманої бази даних представлена малюнку 8.

Малюнок 8. Логічний модель даних

 

Модель реалізації

Оскільки побудова діаграм ввозяться програмному комплексіCaseBerry як основне мови програмування доцільно вибрати мову програмування З#.CaseBerryоснащен функцією автоматичної генерації програмного коду виходячи з діаграмі класів.

Щоб розпочати генерації коду необхідно створити стадію. При генерації стадії створюється діаграма уявлень, що містить визначення всіх класів (малюнок 9).

Малюнок 9. Діаграма уявлень

З допомогою діаграми уявлень можна змінювати та інші параметри майбутнього докладання, такі як: кнопки панелі інструментів, заголовки та інших.

Після усіх змін можна запустити генерацію програмного коду і складання докладання.

Після складанняCaseBerry пропонує запустити додаток (малюнок 10).

Малюнок 10. Запуск докладання

Після запуску докладання завантажується основне вікно програми (малюнок 11).

Малюнок 11. основне вікно програми

За бажання, всгенерированний вихідний код докладання можна вносити зміни.

У додатку 4 представлений вихідний код класів.


Укладання

За виконання курсового проектування створили прототип автоматизованої інформаційної системи «тривимірна печатку». У процесі проектування було закріплено навички складанняUML діаграм і політичного аналізу предметної області.

Це дозволить надалі абітурієнту ефективно оперувати своїми набутими знаннями до створення реальних систем. Наступні системи будуть професійно проектуватися, моделюватись й підтримуватиметься розробником. Всі роботи буде проведено досить рівні, що складе вдалу характеристику проабитуриенте і який допоможе зміцнитися йому на на новому місці роботи.

У проектуванні будуть задіяні кошти побудовиUML діаграм, засоби управління розробкою, що належить до класуRationalUnifiedProcess (>RUP), і навіть, можливо, іпрограммно-ориентированная середовище для проектування й розробкиCASEBERRY. Цей продукт добре позиціонує себе ринкуCASE-средств й чудово виконує нею функції.


Схожі реферати:

Навігація