Реферат Сховища і бази даних

Страница 1 из 2 | Следующая страница

1. Сховища даних

Сховища даних – це процес збору, відсівання і попередньої обробки даних із метою уявлення результуючої інформації користувачам для статистичного аналізу та аналітичних звітів. РальфКинболл (автор концепції сховищ даних) описував сховища даних як «місце, де люди можуть одержати доступом до своїм даним». Він також сформулював основні вимоги до сховищам даних:

-підтримка високу швидкість даних із сховища;

-підтримка внутрішньої несуперечливості даних;

-можливість отримання й порівняння даних;

-наявність зручних утиліт перегляду даних сховища;

-повнота і достовірність збережених даних;

-підтримка якісного процесу поповнення даних.

Усім переліченим вимогам задовольняти найчастіше вдається, для реалізації сховищ даних використовують кілька продуктів. Дехто з яких представляють кошти зберігання даних, інші – кошти їхнього отримання і перегляду, по-третє – кошти поповнення сховищ даних. Типове сховище даних зазвичай відрізняється від реляційної бази даних:

>1)Обичная база даних варта здобуття права допомогти користувачам виконувати повсякденну роботу, тоді як сховища даних призначені прийняття рішень;

>2)Обичная база даних схильна до постійним змін у процесі роботи користувачів, а сховища даних щодо стабільно;

-дані у ньому оновлюються згідно з розкладом (наприклад, щогодини, щодня, щомісяця),

-в ідеалі, процес поповнення даними за певний період без зміни колишньої інформації яка перебуває вже у сховище.

>3)Обичная база даних найчастіше є джерелом даних які у сховище, ще сховище може поповнюватися з допомогою зовнішніх джерел (наприклад, стискування даних).


2. Принципи побудови

2.1 Основні концепції

Інформація, яка завантажується у сховищі, повинна інтегруватися у цілісну структуру, відповідальну цілям аналізу даних. У цьому мінімізуються невідповідності між даними із різних оперативних систем, у сховищі іменуються і виражаються єдиним чином. Дані інтегровані на безлічі рівнів: лише на рівні ключа, атрибута, на описовому, структурному рівні, і таке інше. Загальні дані і загальна обробка даних консолідовані і є однаковим всім даних, які подібні чи схожі у сховищі даних. У цьому інформація структурується з різних рівням деталізації:

-високий рівеньсуммаризации;

-низький рівеньсуммаризации;

-поточна детальна інформація.

Сховища можна як набір моментальних знімків стану даних: можна відновити картинку про всяк час.Атрибут часу завжди з'явилося і в структурах даних сховища.

Потрапивши якось потрапив у сховище, дані вже будь-коли змінюються, лише поповнюються новими даними з оперативних систем, де дані постійно змінюються. Нові дані про мері надходження узагальнюються з роботи вже накопиченої інформацією у сховищі даних.

2.2 Основні компоненти сховища даних

Використання технології сховищ даних припускає наявність у системі наступних компонентів:

-оперативних джерел даних;

-коштів перенесення і трансформації даних;

-метаданих – включають каталог сховища і правил перетворення даних за мінімального завантаження їх із оперативних баз даних;

->реляционного сховища;

->OLAP-хранилища;

-коштів доступу та політичного аналізу даних.

Призначення перелічених компонентів таке. Оперативні дані збираються із джерел.Поступившие оперативні дані очищаються, інтегруються і укладаються уреляционние сховище. Вони вже доступні для аналізу засобами побудови звітів. Потім дані (в цілому або частково) готуються з засобів перенесення і трансформації даних дляOLAP-анализа, який застосуванням коштів доступу та якісного аналізу даних. Водночас може бути завантажені у спеціальну базі данихOLAP чи залишатися уреляционном сховище.

Найважливішим елементом сховища є метадані, тобто. даних про структурі, розміщення, трансформації даних, що використовуються будь-якими процесами сховища.Метаданние можуть бути затребуваними щодо різноманітних цілей, наприклад: вилучення й завантаження даних; обслуговуванні сховища і запитів.Метаданние щодо різноманітних процесів може мати різну структуру, тобто. на одне й того елемента даних може існувати кілька варіантів метаданих.

2.3 Висновок

Отже, сховища даних структуровані. Вони містять базові дані, що утворюють єдиний джерело в обробці даних переважають у всіх системах підтримки прийняття рішень. Елементарні дані, наявні у сховище, можуть бути в різної формі. Сховища даних виключно великі, що у них містяться інтегровані і деталізовані дані.

Ці характеристики є спільними всім сховищ даних. Але, як і раніше що сховища мають загальними властивостями, різні типи сховищ мають індивідуальні особливості.


3. Поняття баз даних

Теорія баз даних — порівняно молода галузь. Вік її становить трохи більше 30 років. Проте змінився ритм часу, його вже не біжить, а летить, і змушені підпорядковуватися йому в усьому. І це дійсно, сучасний світ інформаційних технологій важко уявити без використання баз даних. Практично всі системи у тому чи іншою мірою пов'язані з функціями тривалого зберігання і методи обробки інформації. Фактично інформація стає чинником, визначальним ефективність будь-якої царини діяльності. Збільшилися інформаційні потоки і підвищилися вимоги до швидкості обробки даних, і сьогодні вже більшість операцій може бути виконано вручну, вони вимагають застосування найперспективніших комп'ютерних технологій. Будь-які адміністративних рішень вимагають чіткої й точної оцінки поточну ситуацію і потенційно можливих перспектив його зміни. І якщо щодо оцінки ситуації брало участь кілька десятків чинників, які можуть бути враховано вручну, нині трьох чинників сотні мільйонів і сотні тисяч, і ситуація змінюється над протягом року, а ще через кілька хвилин, а обгрунтованість прийнятих рішень потрібна велика, адже й реакція на неправильні рішення серйозніша, швидша і більше потужна, ніж раніше. І, звісно, уникнути інформаційної моделі виробництва, береженої базі даних, у разі неможливо.

Ефективне розвиток держави немислимо без системам управління. Сучасні системи управління базуються на комплексних системах обробки інформації, на сучасних основі інформаційних технологій.

Сучасні системи управління забезпечують:

>1)Виполнение точного і сповненого аналізу даних.

>2)Получение інформації в часу без затримок.

>3)Определение тенденцій зміни важливих показників.

Додаток MicrosoftAccess є потужної та високопродуктивної32-разрядной системою управління реляційної базою даних (>СУБД).

База даних – це сукупність структурованих і взаємозалежних даних, і методів, які забезпечують додавання вибірку і відображення даних.

>Реляционная база даних. Практично всіСУБД дозволяють додавати нові дані до таблиць. З цього поглядуСУБД немає від програм електронних таблиць (Excel) ,що потенційно можутьемулировать деякі функції баз даних. Існує три принципових розбіжності міжСУБД та програмами електронних таблиць:

-СУБД розробляються з метою забезпечення ефективної опрацювання великих обсягів інформації, набагато великих, ніж, із якими справляються електронні таблиці.

-СУБД може легко пов'язувати дві таблиці отож у користувача вони представлятися однієї таблицею. Реалізувати таку можливість у електронних таблицях практично неможливо.

-СУБД мінімізують загальний обсяг бази даних. І тому таблиці, містять повторювані дані, розбиваються сталася на кілька пов'язаних таблиць.

>Access – потужне додаток Windows. У цьому продуктивністьСУБД органічно поєднуються з усіма зручностями і перевагами Windows.

Як реляційнаСУБДAccess забезпечує доступ всім типам даних, і дозволяє одночасно використовувати кілька таблиць бази даних. Можна також використовувати таблиці, створені середParadox чиdBase. Працюючи серед Microsoft Office , користувач одержує у своє розпорядження повністю сумісні зAccess текстовідокументи(Word), електроннітаблици(Excel) ,презентации(PowerPoint).С допомогою нових розширень для Internet можна безпосередньо взаємодіяти з цими з WorldWide Web і транслювати уявлення даних мовою HTML, забезпечуючи роботи з такими додатками як Internet Explorer і NetscapeNavigator.

>Access спеціально спроектований до створеннямногопользовательских додатків, де файли бази даних є поділюваними ресурсами у мережі. УAccess реалізовананадежная система захисту від несанкціонованого доступу до файлам.


4. Проектування комплексу завдань автоматизації обліку за рахунком 02 «Амортизація основних засобів»

>Организационно-економическая сутність завдання.

1. Найменування завдання й місце її вирішення.

Завдання – амортизація основних засобів

Місце рішення – бухгалтерія.

2. Мета рішення.

Мета Рахунок 02 «Амортизація основних засобів» призначений для узагальнення інформацію про амортизації, накопиченої під час експлуатації об'єктів основних засобів.

3. Призначення завдання.

Завдання. Інформація за рахунком 02 «Амортизація основних засобів» варта те, що б створити можливість отримання даних про амортизацію основних засобів, необхідні управління організацією і складання бухгалтерської звітності.

Операції з обліку амортизації основних засобів здійснюється співробітниками бухгалтерського відділу.

Віддзеркалення операцій оформляється типовимиунифицированними і спеціалізованими, розробленими підприємством формами.

Бухгалтерія здійснює за правильністю оформлення документів, поточний облік нарахування амортизації. Облік амортизації ведеться за окремим інвентарним об'єктах основних засобів.

Наявність програмного забезпечення у бухгалтерії забезпечує автоматизацію наступних функцій:

1. Автоматичний введення в експлуатацію об'єкта ОС фактично закінчення формування початкової вартості.

2.Автоматизировано проведення модернізації з наступним перерахунком початкової вартості, амортизації і термінів використання (за необхідності). Розрахунок модернізації враховує вимоги бухгалтерського і податкового обліку. Дані проведення модернізації потрапляють у документи з обліку ОС.

3. Можливість проведення переоцінки ОС. Запровадьте необхідні дані до форми Введення залишків, виберіть тип переоцінки – первинна чи повторна і яскрава програма розрахує всі необхідні дані і сформує проводки.

4. Оформлення ремонту ОС з заповненням необхідних актів.

5. Оформлення часткову ліквідацію ОС й інших засобів вибуття з формуванням необхідних проводок у журналі операцій.

6. Збереження історії про переміщення об'єкта за підрозділами..

4. Періодичність виконання завдання.

Це завдання вирішується щомісяця, щокварталу, щорічно.

5. Джерела і знаходять способи надходження даних.

Для обліку на рахунку 02 «Амортизація основних засобів» здійснюються такі операції: введення з первинних документів; відбиток амортизації; отримання відомостей аналітичного обліку з обліку рахунки 02; перегляд і поставив печатку відповідних документів; ведення нормативно-довідкових документів; зміна звітний період; створення архівів та своєчасне відновлення бази даних.

Службові особи передають первинні документи у бухгалтерію. Прийняті документи піддаються контролю.

6. Користувачірезультатной інформації.

Усі з обліку амортизації обробляються бухгалтерією вручну чи з допомогою ЕОМ. Отримані результати за рахунком 02 «Амортизація основних засобів» привибитии (продажу, списання, часткову ліквідацію, передачі безоплатно та інших.) суму нарахованої із них амортизації списується із рахунку 02 в кредит рахунки 01 «Основні кошти». Аналогічно запис здійснюватися при списання суми нарахованої амортизації стосовно чи цілком зіпсованим основних засобів.

Результативна інформація передається в структурні підрозділи розміщуються яким дана інформація необхідна для подальшого опрацювання, контролю (>планово-аналитический, управлінський відділи тощо.).

Способи відправки результативною інформації можуть бути різними: особисто, факсом; поштою; по інтернетові; телефоном; тощо. буд.


5. Опис вхідний (вихідної) інформації

5.1 Перелік вхідний інформації

>Входная інформація є поточної і перемінної.

Джерелами інформації є: «Нарахування амортизації погашення вартості».

5.2 Форма уявлення

Формою уявлення є рукописний паперовий документ чимашинограмма.

5.3 Кількість документів мають у одиницю часу, кількість рядків документі (масиві)

Кількість документів мають у одиницю часу залежить потреб підприємства міста і не завжди однаковий. Кількість рядків документі варіюється залежно від видів основних засобів. У наведеному документі –2 рядки.

Приклад вхідного документа.

5.4 Опис структурних одиниць інформації (кожного елемента даних, реквізиту)

Таблиця 1 Структура вхідного документа «Нарахування амортизації і погашення вартості».

Найменування поля (реквізиту) Тип даних Кількість розрядів
1 2 3
1. Нарахування амортизації і погашення вартості >Числовой 8
2. Дата складання >Числовой, текстовий 8
3. Код виду операції >Числовой 5
>4.Группировка основних засобів
41. Найменування основного кошти >Числовой, текстовий 10
4.2 Вигляд (група) ОС Текстовий 12
5 До проведення документа
51. Балансова вартість >Числовой 10
>5.3.Амортизация >Числовой 12
 5.4 Залишкова вартість >Числовой 7
6 Проведення документа
>6.1.Изменение балансову вартість >Числовой 12
6.2. зміна амортизації >Числовой 12
Після завершення документа
Балансова вартість >Числовой 10
7.2. Амортизація >Числовой 12
 7.4. Залишкова вартість >Числовой 7
8. Разом >Числовой 10

6. Опис результативною (вихідний) інформації

6.1 Перелік результативною інформації

>Результативной (вихідний) інформацією є:Оборотно-сальдовая відомість за рахунком 02, Аналіз рахунку за рахунку 02, Картка рахунку за рахунку 02.

6.2 Формою подання, є документ складений вручну чимашинограмма

Приклад №:Оборотно-сальдовая відомість за рахунком 02.

ТОВ «>Отель»Маяк»

Таблиця 2.Оборотно-сальдовая відомість за рахунком 02 "Амортизація основних засобів" період із 01.04.2010 по 20.04.2010

>Субконто Сальдо початку Обороти у період Сальдо наприкінці
Д До Д До Д До
Об'єкт обліку  100      50  50  
Об'єкт обліку  100    50    150  
Разом  200        200  

Структура результативною інформації

Таблиця 3.Оборотно-сальдовая відомість за рахунком 02 "Амортизація основних засобів"

Найменування поля (реквізиту) Тип даних Кількість розрядів
1 2 3
>Оборотно-сальдовая відомість за рахунком 02 >Числовой 40
Організація Текстовий 10
За період >Числовой, текстовий 10
>Субконто Текстовий 10
Сальдо початку
>Дебет >Числовой 7
Кредит >Числовой 7
Обороти у період >Числовой 20
Сальдо наприкінці
>Дебет >Числовой 7
Кредит >Числовой 7

Приклад №2. Аналіз рахунки 02.

ТОВ «>Отель»Маяк»

Таблиця 4 Аналіз рахунки 02 період із 01.04.2010 по 20.04.2010

Кор рахунок З кредиту рахунків У дебет рахунків
>Начальное сальдо
Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Хеш пошук
  Міністерство освіти і науки РФ Академія управління «>ТИСБИ» Факультет інформаційних технологій
 • Реферат на тему: Кольори, абриси і заливки в CorelDraw
  Міністерство науку й освіти України Слов'янський державний педагогічний університет >Реферат
 • Реферат на тему: Цілі і завдання інформаційних систем
  >ВОРОНЕЖСКИЙ ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Факультет заочного і >послевузовского навчання
 • Реферат на тему: Центральні пристрої ПК
  >ФЕДЕРАЛЬНОЕ >АГЕНСТВО ПО ОСВІТІ МОСКОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ СТАТИСТИКИ І
 • Реферат на тему: Циклічний обмін вмістом файлів
  Зміст Запровадження 1. Аналіз завдання й розробка алгоритму 2. Функції, використовувані у роботі 3.

Навігація