Реферат Успішність студентів

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>АННОТАЦИЯ

Ця курсова робота розроблено у рамках курсу «Проектування інформаційних систем» і написана мовою програмуванняVisualBasicforApplication (>VBA). Проект призначений щодо аналізу успішності студентів.

Для спрощення і прискорення вирішення завдань, що з аналізом успішності у студентів і призначена ця програма.


>СОДЕРЖАНИЕ

Запровадження 5

Глава 1. Теоретична частина 6

Глава 2. Практична частина 11

Укладання 15

Список використовуваної літератури 16

Додаток 1. Керівництво користувача 17

Додаток 2.Листинг програми 23


Запровадження

У ХХІ столітті у розвитку людської цивілізації відбуваються глобальні зміни, які ведуть її нового етапу - постіндустріального суспільства, дедалі ширше котрі використовують комп'ютеризовані знаряддя праці і інформаційні технології.

Бурхливий розвиток індустрії, тягне у себе дедалі більше і більше зацікавлення початківців програмістів створювати те, що актуально нашого часу. Тому, до виконання курсової роботи ми вибрали аналіз успішності студентів. Цей процес відбувається досить трудомісткий і може обіймати свою чимало часу. Ми з своєї курсової роботі пропонуємо спрощений і автоматизований варіант даного аналізу.

Ця програма, написана мовою програмуванняVisualBasicforApplication, є аналіз успішності студентів.

Проект виконаний у рамках курсу «Проектування інформаційних систем» з допомогою відповідного кошти виконання MicrosoftVisualBasicforApplication.

Мета написання даної курсової роботи - автоматизація розрахунків успішності студентів, і навіть навчання проектування ІВ.

Курсова робота проста, зручна і практична використання.

Курсова робота містить: запровадження, теоретичну частина, реалізацію, висновок, літературу, яку під час написання курсової праці та докладання.


Глава 1 .Теоретична частина

1.1 Постановка завдання

Завдання даного курсового проекту - розробка інформаційної системи аналіз успішності студентів, що єWindows-приложением і яка має простою й зручним інтерфейсом, і навіть ознайомлення з роботою у середовищіVisualBasicforApplications і принципамиобъектно-ориентированного програмування.

1.2 Аналіз завдання

У цьому курсової роботі розроблена інформаційна система коштує аналізу успішності студентів. Цю тему є актуальною нині, оскільки багато навчальними закладами проводять аналіз успішності учнів для відстежування рівня підготовки й виявлення можливих недоліків у освітньому процесі.

Система аналізу успішності студентів мають забезпечувати:

1. Пошук і сортування інформації:

- в кожному студентові;

- за групами;

- по факультетам;

- з дисципліни.

2. Додавання даних про студентів.

3. Видалення даних.

4.Редактирование наявних даних.

5. Формування карток і списків.

6. Побудова діаграм.

Насправді це виконання автоматизованої обробки аналізу успішності студентів; звільнення співробітників від створення низки рутинних робіт з підготовки звітної документації; створення бази даних про студентів; здійснення операцій із створенню архівів успішності студентів. Завдяки автоматизації можна виконувати пошук інформації з запитам викладачів.

Задля реалізації даної програми у межах досліджуваного курсу "Інформаційні системи" ми вибрали метод комп'ютерного проектування. Цей проект має оригінальну структуру і компонування.

 

1.3. Обгрунтування і вибір інструментальних коштів

Практична реалізація курсового проекту здійснювалася в операційній системі Windows, з допомогою електронної таблиці Excel з пакету MicrosoftOffiсe.

>Табличний процесор Excel 5.0 одна із найпопулярніших пакетів програм, виділені на створеннятабличних документів. Запропоновані ним дозволяють вирішувати різноманітні завдання від розрахунку величини прибуткового податку до складання фінансового звіту великої компанії. Система має потужними обчислювальними можливостями, чудовими засобами складання ділової графіки, обробки текстів, запровадження баз даних. Фундаментальна обізнаність ізтабличним процесором Excel дозволяє:

- використовуватиме зберігання взаємозалежних таблиць робочу книжку, що складається із окремих аркушів, які за процесі роботи видаляти, перейменовувати, переставляти місцями, скопіювати й приховувати;

- застосовувати зручні кошти коригування даних в таблиці, використовувати широкий, спектр можливостей роботи з фрагментами;

- здійснювати належне оформлення таблиць - застосовувати різноманітні шрифти, способи вирівнювання тексту і чисел, зміни ширини шпальт і висоти рядків, затемнення і обрамлення осередків;

- застосовувати різноманітні формати відображення числових даних;

- для графічного уявлення даних робочого аркуша застосовувати широкий набір діаграм, належним чином оформляти їх й друкуватимуть;

- виконувати звід даних із кількох таблиць шляхом їх консолідації.

>Пользовательский інтерфейс докладання розроблявся з урахуванням мовиVisualBasicforApplication.

У процесі створення власних прикладних програм мовоюVBA виникла потреба реалізації власних діалогових вікон. І тому вVBA є потужне інструментальне засіб – конструктор діалогів.

Більшість програм, у системі Windows використовують котре випадає меню, полегшуюче доступом до директивам докладання і котра управляє роботою цього докладання. Більше сучасний підхід - використання піктографічного меню, забезпечує простіший доступом до основним директивам програми.VisualBasic дозволяє створювати власні користувальні іпиктографические меню.VBA дає можливість записувати макроси з допомогоюмакрорекордера, і навіть переглядати лістинг записаного макросу.

>VBA також має кошти налагодження програми –Debug, значно спрощує коригування і налагодження модулів на етапі проектування докладання.

Режим перегляду об'єктів із допомогою редактораVBA дозволяє:

- розкрити список доступних об'єктів;

- визначити приналежність тієї чи іншої об'єкта до бібліотеці об'єктів;

- здійснити перегляд властивостей і методів для обраного об'єкта;

- отримати довідку у конкретній об'єкту, його властивості чи методу.

Мова програмуванняVisualBasicforApplication дає можливість проектувати докладання з простою й надійним користувальницьким інтерфейсом.

1.4. Види діалогових вікон та основних елементів управління

До сформування діалогових вікон використовується конструктор діалогів, дозволяють створювати діалогові вікна користувача. Щоб завантажити конструктор діалогів, необхідні командуВставка/UserForm редактораVBA. Після цього екрані з'явиться вікно діалогу йпиктографическое менюПанель елементів.

Кожна піктограма менюПанель елементів дає можливість зобразити на діалозі різні елементи управління, дозволяють скомпонувати діалогове вікно користувача. Кожен елемент управління об'єктом, тому має низку властивостей і методів.

Усі елементи управління діалогового вікна користувача об'єднуються наборомControls. Використовуючи даний набір, можна отримати роботу доступом до кожному елементу управління на формі, для її властивостями і методам. Застосування даного набору зручно у випадках, коли послідовний у циклі перебираються елементи форми, визначається їхніми кількість, задаються значення тих чи інших загальних властивостей. Список властивостей обраного елемента управління, відображається з вікна властивостей редактораVBA. Отже, властивості елемента управління можна змінювати як вручну, і програмним шляхом.

Елементи управління діляться на стандартні й додаткові. Розглянемо стандартні елементи управління.

До стандартним елементам управління ставляться кнопки, списки, вікна редагування, лінійки прокручування тощо.

У моєму курсової роботі використовувалися такі елементи управління:

Вікно редагування (ім'я, прізвище, по батькові, група, список предметів) дозволяють вводити, змінювати і переглядати дані.

Лінійка прокручування дозволяє переглядати оцінки студентів за семестр з конкретної дисципліни.

Кнопки для перегляду наявних записів, переходу від однієї записи в іншу, додавання і видалення записів і кнопка для виходу з програми.


Глава 2. Практична частина

Після аналізу структури вхідних потоків інформації, для цього проекту був обраний інтерфейс, відповідний основним вимогам, і який би легкість роботи з нею. Інтерфейс – це сукупність коштів, які забезпечують фізичне чи логічне взаємодія пристроїв і програм обчислювальної системи. Для цього проекту інтерфейс – винахід й створення такого способу введення та виведення інформації, який було б максимально простий, зручний і приємний користувачеві.

 

2.1 Опис інтерфейсу

Вікно 1 «курсова робота»

Стартове вікно програми. Це вікноинициализируется під час відкриття документа. У форму додано фоновий малюнок і п'ять елементів управління:

· Елемент «>Редактирование бази даних» (>CommandButton1) – з подієюClick мала процедураPrivateSubEdit_Click(), і під час якій здійснюється відкриття відповідного вікна.

· Елемент «Створення звіту» (>CommandButton2) - з подієюClick мала процедураPrivateSubReport_Click(), і під час якої з'являється вікно «Звіти».

· Елемент «Діаграма успішності групи» (>CommandButton3) - з подієюClick пов'язувалася процедураPrivateSubDiaGroup_Click(). За її виконанні здійснюється відкриття вікна під аналогічною назвою.

· Елемент «Діаграма успішності студента» (>CommandButton4) - з подієюClick пов'язувалася процедураPrivateSubDiaStudent_Click(). За виконання відкривається вікно під аналогічною назвою.

· Елемент «Вихід» (>CommandButton5) - з подієюClick пов'язувалася процедураPrivateSubQuit_Click() – вихід із програми.

Вікно 2 «Звіт»

Дане вікно використовується до створення звіту успішністю студента чи групи студентів. Форма містить 3 елементаLabel, 2 елементаComboBox, 7 елементівCommandButton і одну елементListBox.

Кнопко «Створити» (>CommandButton1) – з подієюClick пов'язана процедураPrivateSubCreate_Click(), і під час якої створюється звіт відповідно до заданими параметрами.

Кнопко «Закрити» (>CommandButton2) – з подієюClick пов'язана процедураPrivateSubCancel_Click() – вихід із форми створення звітів.

Кнопка «Очистити» (>CommandButton3) – з подієюClick пов'язана процедураPrivateSubClear_Click(), і під час якої очищення елементаListBox.

Кнопка «Угору» (>CommandButton4) – з подієюClick пов'язана процедураPrivateSubUp_Click(). З допомогою цієї кнопки можна змінювати місцями студентів під час створення звітів.

Кнопко «Донизу» (>CommandButton5) – з подієюClick пов'язана процедураPrivateSubDown_Click(). З допомогою цієї кнопки можна змінювати місцями студентів під час створення звітів.

Кнопка «>>» (>CommandButton6) – з подієюClick пов'язана процедураPrivateSubAdd_Click(). З допомогою цієї кнопки можна додавати вибраних студентів уListBox до створення звітів їх успішності.

Кнопка «<<» (>CommandButton7) – з подієюClick пов'язана процедураPrivateSubRemove_Click(). З допомогою цієї кнопки можна видаляти вибраних студентів ізListBox.

Вікно 3 «>Редактирование бази даних»

З допомогою цього вікна можна змінювати список студентів, успішність з конкретної дисципліни, додавати нові записи, видаляти, і навіть переглядати вже інформацію. Форма містить такі елементи управління: 8 елементівLabel, 6 елементівTextBox, 1 елементListBox, 2 елементаSpinButton, 7 елементівCommandButton.

Кнопка «Додати» (>CommandButton1) з подієюClick пов'язана процедураPrivateSubUpdate_Click(), і під час якої додається нова запис.

Кнопка «Видалити» (>CommandButton2) з подієюClick пов'язана процедураPrivateSubDelete_Click(), і під час якої запис видаляється.

Кнопко «Закрити» (>CommandButton3) з подієюClick пов'язана процедураPrivateSubCancel_Click(), і під час якої закривається вікно.

Кнопко «<<» (>CommandButton4) з подієюClick пов'язана процедураPrivateSubBegin_Click(), яка переходить до першого елементу списку.

Кнопка «>>» (>CommandButton5) з подієюClick пов'язана процедураPrivateSubNewItem_Click(), яка очищає поля до створення нової записи.

Кнопко «<» (>CommandButton7) з подієюClick пов'язана процедураPrivateSubBackward_Click(), і під час якої перехід до попередньому елементу списку.

Вікно 4 «Діаграма успішності групи»

З допомогою цього вікна ми можемо побудувати діаграми успішності групи з кожному конкретному предмета. Форма містить такі елементи управління: 4 елементаLabel, 2 елементаComboBox, 2 елементаCommandButton, 2 елементаOptionButton.

Кнопка «Створити» (>CommandButton1) з подієюClick пов'язана процедураPrivateSubCreate_Click(), що створює діаграму по заданим параметрами.

Кнопка «Закрити» (>CommandButton2) з подієюClick пов'язана процедураPrivateSubCancel_Click(), і під час якої закривається вікно.

Вікно 5 «Діаграма успішності студента»

З допомогою цього вікна ми можемо побудувати діаграми успішності студента. Форма містить такі елементи управління: 4 елементаLabel, 2 елементаComboBox, 2 елементаCommandButton, 2 елементаOptionButton.

Кнопко «Створити» (>CommandButton1) з подієюClick пов'язана процедураPrivateSubCreate_Click(), що створює діаграму по заданим параметрами.

Кнопко «Закрити» (>CommandButton2) з подієюClick пов'язана процедураPrivateSubCancel_Click(), і під час якої закривається вікно.

Модулі:

SubQDialog1() – показує форму «Курсова робота».

SubMacro1() – встановлює ширину трьох шпальт A, B, З.

SubMacro2() - Оформлення списку звіту (з допомогою записи макросу).


Укладання

У цьому курсової роботі було розроблено програму аналіз успішності студентів.

Програма розробили з допомогою мови програмуванняVisualBasicforApplication (>VBA).

Мова програмуванняVisualBasicforApplication – швидке, найпростіше його вирішення багатьох завдань, що з програмуванням офісних додатків.

Приклад даної курсової роботи можна переконатися, як просто створюються діалогові вікна, для найзручнішого введення інформацією таблиці як простий і зручний інтерфейс даної системи. Також просто створюються власні функції робочого аркуша, функції обробки інформацією таблицях, створювати кнопки управляючі діями програми з бажанню користувача.

>VisualBasicforApplication має досить широкі можливості базового мовиVisualBasic, і дозволяє звертатися практично всім можливостям Microsoft Excel зі створення, опрацюванні та зберігання інформації.

Мова програмуванняVisualBasicforApplication найзручніша у роботі і простий у спілкуванні для кола користувачів, бажаючих самостійно навчитися створювати програми.

Отже, ця програма з аналізу успішності студентів робить найпростіший роботу користувача у сфері і скорочує час виконання відповідних операцій.


Список використовуваної літератури

1.Лекционний матеріал за курсом «Проектування ІВ», Федоренко Г.А.

2.Потапкин А.В., ОсновиVISUALBASIC, «>ЭКОМ», М., 1996.

3.Рахманина Р. Excel 2000. Керівництво користувача прикладах. М., 2001.

4. У.Орвис «>VisualBasicforApplication»,БИНОМ, М., 1995.

5. Еге. Бунін «ExcelVisualBasic для додатків»,БИНОМ, М., 1996.

6.VisualBasic HelpReferenceFile, Microsoft Corporation, 1996-97.


Додатка

>ПРИЛОЖЕНИЕ 1

 

КЕРІВНИЦТВОПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Відкриття файла з'являється таке діалогове вікно:

 

Вікно 1 «Курсова робота»

Мал.1

Нею розташовані кілька кнопок: редагування бази даних, створення звіту, діаграма успішності групи, діаграма успішності студента, вихід. До того ж відомостей про авторів.

При натисканні кнопки «>Редактирование бази даних» з'являється діалогове вікно:


Вікно 2 «>Редактирование бази даних»

Рис.2

З допомогою цього вікна можна змінювати список студентів, успішність з конкретної дисципліни, додавати нові записи, видаляти, і навіть переглядати вже інформацію.

При натисканні на кнопку «<<», ми переходимо на початок списку.

При натисканні на кнопку «<», ми переходимо до попередньому елементу списку.

При натисканні на кнопку «>», ми переходимо ось до чого елементу списку.

При натисканні на кнопку «>>», ми очищаємо поля до створення нової записи.

При натисканні на кнопку «Додати», відбувається додавання нової записи.

При натисканні на кнопку «Видалити», відбувається видалення виділеної записи.

При натисканні на кнопку «Закрити», відбувається закриття даного вікна.

Із списку предметів з допомогою мишки, ми вибираємо предмет, з допомогою лінійки прокручування можна змінювати оцінки студентів.

При натисканні кнопки «Створення звіту», з'являється таке діалогове вікно:


Вікно 3 «Звіт»

>Рис.3

Дане вікно використовується до створення звіту успішністю студента чи групи студентів.

>Кнопки «>>» і «<<» додають і видаляють студентів із списку до створення звіту:

>Рис.4

Кнопко «Очистити» - очищає полі списку студентів.

>Кнопки «Угору» і «Вниз» - дозволяють переміщати студентів за списком.

При натисканні на кнопку «Створити» - з'являється звіт по запровадженим параметрами:

>Рис.5

При натисканні кнопки «Закрити» - дане вікно закривається.

При натисканні на кнопку «Діаграма успішності групи» з'являється діалогове вікно:

 

Вікно 4 «Діаграма успішності групи»:

>Рис.6

У центрі «Група» вибираємо потрібну зі списку, на полі «Предмет» вибираємо предмет і вибираємо курсором1-ий чи2-ой семестр.Нажимаем на кнопку «Створити». З'являється вікно:

>Рис.7

Кнопко «Закрити» - для виходу.

При натисканні на кнопку «Діаграма успішності студента» з'являється вікно:

 

Вікно 5 «Діаграма успішності студента»:

>Рис.8

Вибираємо групу, обожнює, і семестр і створюємо діаграму по заданим параметрами:

>Рис.9

Кнопка «Закрити» - для виходу з відкритого вікна.

При натисканні кнопки «Вихід» з вікна «Курсова робота» здійснюється вихід із програми.


>ПРИЛОЖЕНИЕ 2

 

>ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАМИ

Форма «>MainForm»:

>PrivateSubDiaGroup_Click()

>DiaGroupForm.Show

EndSub

>PrivateSubDiaStudent_Click()

>DiaStudentForm.Show

EndSub

>PrivateSubEdit_Click()

>DataForm.Show

EndSub

>PrivateSubLabel2_Click()

EndSub

>PrivateSubQuit_Click()

>UnloadMe

EndSub

>PrivateSubReport_Click()

>ReportForm.Show

EndSub

Форма «>ReportForm»:

>Dim CursorAsInteger

>PrivateSubAdd_Click()

>For і = 0ToQueue.ListCount - 1

>IfQueue.List(i) =Group.Value + " - " +Student.ValueThen

>MsgBox "Такий елемент вже у черги!"

>ExitSub

EndIf

Next і

>Queue.AddItemGroup.Value + " - " +Student.Value

EndSub

>PrivateSubCancel_Click()

>Me.Hide

EndSub

>PrivateSubClear_Click()

>Queue.Clear

EndSub

>PrivateSubCreate_Click()

>DimStudentValAsString

>DimGroupValAsString

>Dim іAsInteger

>Dim

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація