Реферат Статистичний аналіз тексту

>ОГЛАВЛЕНИЕ

Запровадження

1. Постановка завдання

2. Алгоритм виконання завдання

2.1 Алгоритм виконання завдання

2.2 Конструювання алгоритму

2.3 Опис програмної реалізації

3. Опис програми

3.1 Призначення програми

3.2 Системні вимоги

4. Укладання

5. Список використовуваної літератури

6. Додаток 1


Запровадження

Усі знають, що обчислювальної техніки полегшує життя людини й її використання у різноманітних галузях життя і забезпечення діяльності людей не новинка.Заданием для даної курсової роботи я вибрав програму «>Статистический аналіз тексту». До сформування програми я використовував мову програмування «Сі». Робота програми підходить будь-який комп'ютер, підтримуючий операційну систему DOS, або їїемуляцию (як і ОС Windows).

Мова «>Cи» - це універсальну мистецьку мову програмування, котрому притаманні економічність висловлювання, сучасний потік управління і структури даних, багатий набір операторів. Мова «>Cи» ні мовою "дуже високого рівня", ні "великим" мовою, і призначається для деякою спеціальної області застосування, але відсутність обмежень і спільність мови роблять його зручним і ефективнішим багатьом завдань, ніж мови, може бути потужніші. Операційна система, компілятор з мови «>Cи» по суті все прикладні програми системи «UNIX» написані на «>Cи». Комерційні компілятори з мови «>Cи» є й деяких інших ЕОМ. Мова «>C»не пов'язані з певними певними апаратними засобами чи системами, і ним легко писати програми, які можна пропускати не змінювалась про всяк ЕОМ, має «>Cи»-компилятор.


1. Постановка завдання

Написати програму, читаючу текстовий файл іподсчитивающую кількість слів, прогалин,спецзнаков. Також програма повинна знаходити у своєму тексті і підраховувати кількість слів, слово запроваджується з клавіатури.


2. Алгоритм виконання завдання

2.1 Алгоритм виконання завдання

Програма зчитує через підрядник інформацію з файла, знаходить усю інформацію про неї, потім натискання на відповідну клавішу, видає відповідь.

2.2 Конструювання алгоритму

>Рис. 1. Загальна структурна схема програми


2.3 Опис програмної реалізації

>Таб.1 Опис глобальних змінних

Назва перемінної Тип Опис перемінної
>p[255] Масивint Використовується для зберігання кількості прогалин в рядку
>i,j,qw,ks >int Лічильник
x,y,x2,y2 >int Координати по x і з y
>s[255][255] Масивchar Масив для зберігання інформації з файла
>ss[255] Масивint Використовуються для зберігання кількостіспецзнаков в рядку
>q >char >Нажатая клавіша
>f1 >FILE >Файловая змінна
*>pf >char Використовується для записі розмови з клавіатури шляху до файлу
>len >int Для зберігання довжини введеного слова
>slovo[20] Масивchar Для зберігання введеного слова

>Табл. 2. Опис функцій

№п/п Найменування функції Призначення
1 >kolvoslov() Знаходить кількість слів з тексту
2 >menu() Виводить на екран меню

3. Опис програми

3.1 Призначення програми

Ця програма можна використовувати для аналізу текстових файлів, пошуку слів тощо.

3.2 Системні вимоги

Мінімальний набір технічних засобів:

- процесор, починаючи з486XT;

-оперативна пам'ять щонайменше 2Мбайт:

-моніторVGA,SVGA;

->видеоадаптерVGA,SVGA з пам'яттю щонайменше 512 Кбайт;

-наявністьНЖМД чиНГМД;

-наявність ОС MS-DOS чи Windows95/98/XP/Vista

-стандартна клавіатура.


4. Укладання

У виконання даної курсової роботи я розроблено спеціальну програму. Результати численних проведених тестів зазначають, що ваша програма працює вірно.

У роботі спробував врахувати всіх можливих ситуацій і можливі помилки. Отримана завдання і чітку мету було виконано. Але всі можливості мови ще попереду вивчити і зрозуміти.


5. Список використовуваної літератури

Зуєв В.А. Лекції I курсу на уроках «Програмування інтегрованих системах».

1. Б.Керниган, Д. Рітчі «Мова програмування Сі ++»

2.Т.А.Павловловская «>С/С++ Програмування мовою високого рівня».

3. В.В.Подбельский «Мова З++».


>ПРИЛОЖЕНИЯ

Додаток 1.

>Листинг програми

#>include <>iostream.h>

#>include <>stdio.h>

#>include <>conio.h>

#>include <>string.h>

#>include <>stdlib.h>

>inti,j,p[225],k,ss[225];

>chars[225][225],*pf,q;

>FILE *>f1;

>voidmenu()

{

>clrscr();

>cout<<"viberitepunktmenun";

>cout<<"1 ->vivestivsuinformaciyun";

>cout<<"2 ->vivestiinformaciyuobodnoystroken";

>cout<<"3 ->vivestivsuinformaciyuoprobelahn";

>cout<<"4 ->vivestivsuinformaciyuospecznakahn";

>cout<<"5 ->vivestisodergimoefaylan";

>cout<<"6 ->naytikolvopovtoreniyslovan";

>cout<<"7 ->vihodn";

}

>intkolvoslov()

{

>intfs=1,nc=0;

>charch[2]={0};

>f1=fopen(pf,"r");

>while(!feof(f1))

{

>fgets(ch,2,f1);

>if(ch[0]>32)

>fs=0;

>elseif(0==fs)

{

>nc++;

>fs=1;

}

>ch[0]=0;

}

>fclose(f1);

>returnnc;

}

>voidmain()

{

>clrscr();

>cout<<"vveditenazvaniefayla-> ";

>cin>>pf;

>for(i=0;i<225;i++)

{

>p[i]=0;ss[i]=0;

}

 >if ((>f1=fopen(pf,"r"))

 ==NULL)

{

 >cout<<"takogofayla net";

 >getche();

 >abort();

}

>f1=fopen(pf,"r");

>i=0;

>while(!feof(f1))

{

>fgets(s[i],225,f1);

і++;

}

>for(j=0;j<i;j++)

>for(k=0;k<225;k++)

{

>if(s[j][k]=='[fde_1328385420_3285021483_1328385420_3082123485_4678]')break;

>switch(s[j][k])

{

>case ',':

>case '!' :

>case '#' :

>case '$' :

>case '%' :

>case '^' :

>case '&' :

>case '*' :

>case '(' :

>case ')' :

>case '-' :

>case '_' :

>case '=' :

>case '+' :

>case ';' :

>case ':' :

>case '"' :

>case '>' :

>case '<' :

>case '/' :

>case '.' :

>case '}' :

>case '{' :

>case '[' :

>case ']' :

>ss[j]++;

>break;

>case ' ':p[j]++;break;

}

}

>while(q!='7')

{

>menu();

>cin>>q;

>if(q=='1')

{

>for(j=0;j<i;j++)

{

>cout<<"kolvoprobelov v "<<>j+1<<"stroke="<<p[j]<<"n";

>cout<<"kolvospecznakov v "<<>j+1<<"stroke="<<ss[j]<<"n";

}

>cout<<"kolvoslov vfayle="<<kolvoslov();

>getche();

}

>if(q=='2')

{

>cout<<"vveditenomerstroki";

>cin>>j;

>cout<<"kolvoprobelov v "<<j<<"stroke="<<p[j-1]<<"n";

>cout<<"kolvospecznakov v "<<j<<"stroke="<<ss[j-1]<<"n";

>getche();

}

>if(q=='3')

{

>for(j=0;j<i;j++)

>cout<<"kolvoprobelov v "<<>j+1<<"stroke="<<p[j]<<"n";

>getche();

}

>if(q=='4')

{

>for(j=0;j<i;j++)

>cout<<"kolvospecznakov v "<<>j+1<<"stroke="<<ss[j]<<"n";

>getche();

}

>if(q=='5')

{

>for(j=0;j<i;j++)

>cout<<s[j];

>getche();

}

>if(q=='6')

{

>intlen,qw=0,ks=0;

>charslovo[20];

>cout<<"vvediteiskomoeslovo ";

>cin>>slovo;

>len=strlen(slovo);

>for(inti1=0;i1<i;i1++)

>for(inti2=0;i2<55;i2++)

{

>if(s[i1][i2]==slovo[qw])

>qw++;

>elseqw=0;

>if((qw+1)==len)

>ks++;

}

>cout<<"sovpadayushihslov -> "<<>ks;

>getche();

}

}

}


Схожі реферати:

Навігація