Реферати українською » Информатика, программирование » Засоби машинної комунікації персонального комп'ютера


Реферат Засоби машинної комунікації персонального комп'ютера

Кошти машинної комунікації ПК

СтандартRS-232. Універсальний асинхроннийприемо-передатчик (>UART), мікросхема 8250.


СтруктураUART

>CU –ControlUnit (пристрій управління)

BF –Buffer (буфер)

T –Transmit

R –Receive

M –Modem

D –Data (дані)

СкладUART

D – буфер даних – служить обмінюватись даними між мікросхемами і процесором

>DUCU – блок управління читанням і записом

>MCU – блок управління модемом

>TCU – блок управління передавачем

>TBF – буфер

>RBF – буфер приймача

>RCU – блок управління приймачем

Таблиця контактів розняттяDB9

№контакту Призначення Позначення Тип
1 Детектор прийнятого сигналу >DCD Вхід
2 Прийняті дані >RD Вхід
3 >Передаваемие дані >TD Вихід
4 Готовність даних >DTR Вихід
5 >Сигнальное заземлення >SG
6 Готовність даних >DSR Вхід
7 Запит передачі >RTS Вихід
8 Скидання передачі >CTC Вхід
9 Індикатор виклику >RI Вхід

>Программно-доступние регістриUART

>UART має десятьпрограммно-доступних регістрів. Доступ до них здійснюється за 8 адресами.

>Регистри

>THR – буфер передавача

>RBR – буфер приймача

>ICR – управління перериванням

>IIR – ідентифікація переривання

>MCR – управління модемом

>LSR – стан лінії

>MSR – стан модему

>BAUD0 – дільник частоти (молодший байт)

>BAUD1 – дільник частоти (старший байт)

>LCR – управління лінією

Функції регістрів

Регістр даних (>DLAB)

Залежить від 7 біта регістру управління лінією (управляє адресацією регістру даних). Мушу перебуває у стані 0.

>Адресация регістрів

>А0 А1 А2 Доступні регістри
0 0 0

>DLAB=0

Передача: регістр даних передавача. Запис до порту.

Прийом: Регістр даних приймача. Читання з порту.

>DLAB=1

>Делитель частоти (молодший байт)

0 0 1

>DLAB=0

Регістр управління перериванням.

>DLAB=1

>Делитель частоти (старший байт)

0 1 0 Регістр ідентифікації переривання
1 0 0 Регістр управління модемом
1 0 1 Регістр стану лінії
1 1 0 Регістр стану модему

А1, А2, А3 – молодші розряди адреси порту

>Регистри даних

>Адресуется адресою 000.Прием/передачаDLAB=0.

Запис до порту регістр даних передавачасдвиговий регістр

Молодший бітSout.

Читання порту останній ухвалений байт даних.

Регістр дільника частоти (>DLAB=1). Адреси 000, 001.

Частота передачі (вбодах).

>CLK – частота кварцу 1,8432 МГц (8250), N – дільник частоти.

>Бод – кількість біт в секунду.

Частота передачі >Делитель
115 200бит/с 1
57 600бит/с 2
38 400бит/с 3

Регістр управління лінією.

Служить для завдання формату слова даних.

>Бити регістру Довжина слова
>D1 >D0

00 – 5 біт

01 – 6 біт

10 – 7 біт

11 – 8 біт

>D2 – числостоповихбитов

0 – 1стоп-бит

1 – 2стоп-бита

>D5

*

0

0

1

1

>D4

*

0

1

0

1

>D3

0

1

1

1

1

Спосіб контролю у паритету

Відсутність біта контролю

Биток контролю у парності

Биток контролю у непарності

Биток контролю дорівнює 1

Биток контролю дорівнює 0

>D6 – вибір режиму роботи

0 – звичайний режим

1 – встановити низький рівень на лініїSOUT (обрив лінії)

>D7 – біт визначення адреси (>DLAB)

Регістр управління модемом

Визначає рівень сигналу на чотирьох лініях:DTR,OUT1,OUT2,RTS.

>D7,D6,D5 – не використовуються

>D0 – доповнення сигналуDTR

>D1 - доповнення сигналуRTS

>D2 - доповнення сигналуOUT1

>D3 - доповнення сигналуOUT2

>D4 – вибір зворотний зв'язок для тестуванняUART.

Тестування:

>SOUT – сигнал високого рівня

ВхідSIN від'єднується

Регістр передачі –> регістр прийому

з'єднання:

>DTR –>DSR

>RTS –>CTS

>OUT1 –>RI

>OUT2 –>RLS0

Регістр стану лінії

>D0=1 При завантаженні даних в буферний регістр приймача
>D1=1 >Обнаружена помилка переповнення
>D2=1 >Обнаружена помилка парності
>D3=1 >Обнаружена помилка кадру
>D4=1 На лініїSIN розрив
>D5=1 >THR –>сдвиговий регістр передачі
>D6=1 >Сдвиговий регістр передавача порожній
>D7=0 Завжди

БитокD0 скидається в 0, коли процесор прочитає вміст буфера прийому.D5 – процесор пише в буфер передачі черговий байт.D1 –D4 – читає вміст регістру статусу лінії.D6 – встановлюється один, коли регістр передачі порожній.

Регістр стану модему

>D0 Зміна стану на лінії >CTS
>D1 Зміна стану на лінії >DSR
>D2 Зміна стану на лінії >RI
>D3 Зміна стану на лінії >DCD
>D4 Сигнал на лінії >CTS
>D5 Сигнал на лінії >DSR
>D6 Сигнал на лінії >RI
>D7 Сигнал на лінії >DCD

4 старших біта показують рівень напруги на лінії, а 4 молодших – наявність зміни рівня. Будь-яке читання регістру обнуляє молодші біти цього регістру.

>Регистри переривання

регістри управління перериванням (001)

регістри ідентифікації (010)

Існує 10 умов виникнення запиту на переривання (>INTRPT) на лініїUART.

Високий пріоритет:

Помилка: переповнення, парності, кадру, розрив лінії.

Доступні прийняті дані

>Буфер передавача порожній

Зміна на входах управління модемом.

Призначеннямлдашихбитов регістру управління перериванням

00 – готові прийняті дані

01 – буфер передавача порожній

02 – розрив лінії або наявність помилки

03 – зміна рівня сигналівRIS0,RI,DSR,CTS.

Нуль – модем

Поєднання передавача і приймача через кабель.RS – 232 стандартизує обмін між двома пристроями.


Нуль – модем (9pin)


Нуль – модем (25pin)

З допомогою такого можна реалізувати складніші протоколи.

Програмування послідовного порту

>СОМ1: 0040:00003F8H – базовий адресу

>СОМ2: 0040:00022F8H – базовий адресу

>СОМ3:3E8H

>СОМ4:2E8H

Адреси регістрів:

Зміщення від бази Регістр
0,OUT >DLAB=0, регістр зберігання передавача
0, IN >DLAB=0, регістр даних приймача
0,OUT >DLAB=1, дільник швидкості обміну, молодший байт
1,OUT >DLAB=1, дільник швидкості обміну, старший байт
1,OUT >DLAB=0, регістр дозволу переривання
3,OUT >DLAB=0,регитср управління лінією
4,OUT Регістр управління модемом
5, IN Регістр статусу лінії
6, IN Регістр статусу модему

Швидкість обміну

>Делитель >ДелительHEX Швидкість бод
1040 600 110
768 300 150
384 180 300
192 >С0 600
96 60 1200
48 30 2400
24 18 4800
12 З 9600

Приклад найпростішої комунікаційної програми (див. малюнок нижче)

Алгоритм роботи програми:

>Инициализация портів зв'язку

Запровадити символ з клавіатури, відобразити на екрані, передати до порту.

Запровадити символ з порту, відобразити з вікна «прийом».

>Инициализация порту

Установкавормата переданих даних.

Установка швидкості передачі.

>Инициализация регістру переривання.

Завдання формату.

>Считивается поточний стан регістру управління лінією.

Змінюється потрібні біти регістру.

Записується нового значення.

Завдання швидкості:

Старший біт регістру управління лінією встановлюється один (>DLAB=1).

Молодший байт дільника частоти записується в регістр даних.

Старший байт дільника записується в регістр дозволу переривання.>Инициализация:

Старший біт регістру управління лінією встановлюється в 0 (>DLAB=0).

Записати в регістр дозволу переривань відповідне значення (0 – заборонено).

Передача даних:

Перед записом байта в регістр передавача перевіряється п'ятий біт регістру статусу лінії.

Прийом даних:

Необхідно переконатися, що байт прийнято з лінії перебуває у регістрі приймача (нульової біт встановлено у 1).

Глобальні комп'ютерні мережі

Глобальна мережу ЕОМ – це мережу обчислювальних машин, розподілених на великій території, включаючи у собі певні ЕОМ і локальні мережі ЕОМ, використовують національні мережі передачі.

Локальні мережі ЕОМ – включає окремі машини чи мережі обчислювальних машин, розподілених на обмежену територію (до 50 км) і яка використовує національні мережі.

1977 р.уровневая модель обчислювальної мережі.

Функції рівнів

Фізичний рівень визначає шлях електричних сигналів. У цьому рівні вимоги до сигналам визначаються передавальної середовищі здійснюється фізична зв'язок вузлів мережі.

>Канальний рівень визначає правила спільного використання передавальної середовища вузлами мережі.

>Семиуровневая модельOSI


Мережний рівень вирішує завдання маршрутизації у мережі ібуферизации при комунікації вузлів мережі. Повідомлення передаються частинами відповідно до маршрутом.

Транспортний рівень служить на формування пакетів з переданих повідомлень, сформовані пакети передаються мережному рівню.

>Сеансовий рівень забезпечує сеанс зв'язок між прикладними процесами. Сеанс організовується на запит користувача.

Етапи:

Початок сеансу

Підтримка і ведення сеансу.

Завершення сеансу.

Об'єднує вступники пакети в повідомлення.

Представницький рівень забезпечує перетворення даних із форми прикладного рівня формусеансового рівня.

Прикладний рівень – організація взаємодії з прикладними процесами.

Уявлення даних вуровневой моделі

Контейнер даних рівня:

Заголовок Дані >Хвостик

Для передачі використовується метод установки даних. Перехід від нижнього рівня горішнього.

>Hl >Dl >Kl
>Hl-1 >Dl-1 >Kl-1
>Hl-2 >Dl-2 >Kl-2

Фрагментація реалізується транспортним шляхом. Фрагментація (розподіл на частини).

>Hj >Dj >Kj

>Hj-1 >Dj-1 >Dj-1 >Kj-1

З отриманням пакета навпаки: від верхнього до нижньому рівню.


Профіль і протокол обчислювальної мережі.

Профіль – набір протоколів, що реалізуються розподіленої системі.

Види профілів:

повний (>семиуровневая система);

базовий (мережевий, канальний, фізичний);

комбінований (у частині мережі використовується повний, а іншій частині – базовий).

Компоненти глобальних мереж

>Абонентские системи (АС) – частина глобальних мереж.

>АДС – адміністративна система

АСР – асоціативна система

КП – комунікаційнаподсеть

ПП – прикладні процеси

>ПВ – підсистемаподсвязи.

АС – користування чи надання послуг.

>АДС – управляють взаємодією процесів у мережі.


АСР – організовують трактів взаємодія АС.

КП – об'єднують окремі локальні й територіальні мережі.

З допомогою КП і АСР створюються об'єднання мереж.

Функції прикладнихпроцесов АСР

Перетворення інформації яка потрібна на передачі з однієї мережі до іншої.

>Коммутация інформації шляхом зв'язування друг з одним фізичних коштів передачі.

>Маршрутизация інформації – визначення мереж, у якій необхідно передавати які надходять блоки даних.

Приклад комунікаційноїподсети


А, Б, З, Д, Є – локальні мережі.

Склад КП

фізичні кошти сполуки (>ФСС);

АСР.

>ФСС:

канали;

>оконечние устрою;

>специальне устрою.

КП:

з селекцією інформації;

з маршрутизацією.

>Подсети з селекцією інформації

Вузол стежить за даними у фізичній сіті й визначає: йому вони призначені чи ні.

Типи:

>монолокальние;


Циклічні.

>Монолокальнаяподсеть Циклічнаподсеть

Мережі з маршрутизацією.

Переваги маршрутизації:


+ доставки з селекцією інформації (можливість доставки повідомлень всім вузлам мережі, простота розширення мереж, надійність і гнучкість).

>Монолокальние мережі

Фізична середовище – передає (>моноканал).

>Топологиимонолокальних мереж:


>моноканал


«зірка»

деревоподібна


Засоби передачі сигналів.

Фізичниймоноканал – по передавальної середовищі (ПС) передається один сигнал.

Частотний – по ПС передається кілька сигналів різними частотах (кожен сигнал в окремої смузі).

>Передающие середовища для фізичногомоноканала:

коаксіальний кабель;

вита пара;

плаский кабель;

оптичний кабель (>оптоволокно).

>Передающие середовища для частотногомоноканала:

широкосмуговий коаксіальний кабель;

опто-волоконний;

радіоканал.

>Топологии циклічнихподсетей


Просте кільце

>БД – блок доступу

АС – абонентні системи

>Q низька надійність


Кільце з центральним комутатором.

ЦК – центральний комутатор

ЦК

>Q - надмірна складність ЦК

> - ЦК відключається у разі

ушкодження (зіпсованою) дуги


Подвійне кільце

>Передающие середовища для циклічнихподсетей:

коаксіальний кабель;

вита пара;

плаский кабель;

>оптокабель.


>Узловиеподсети

Типи магістральних каналів:

аналогові;

дискретні (>кодо-импульсная модуляція).


Схожі реферати:

Навігація