Реферат Розсилка

Уральський соціально-економічний інститут

Академії праці та соціальних відносин

Кафедра прикладної інформатики

 

>Пояснительная записка до курсової роботі

По курсу: "Світові інформаційні ресурси"

На тему: "Розсилка"

>Виполнил:

Дружков Павло Анатолійович

Спеціальність:

Прикладна інформатика (економіки)

Група:ИД-301

Перевірив:

>Мадудин Володимире Миколайовичу

Челябінськ 2006


Анотація

У цьому документі представлений звіт по курсової роботу з курсу: "Світові інформаційні ресурси" на задану тему: "Розсилка". Звіт містить у собі опис поставленого завдання, етапи виконання курсової роботи, код мовами програмування:ASP (>VBScript, FSO,ADO),JScript,PWS/IIS, і навіть ілюстрації.


Опис можливості докладання

 

Підписка на розсилку.

Для підписки на розсилку необхідно обов'язково запровадити Ваш Е-mail. Для реєстрації, необхідно натиснути кнопку ‘>OK’. Кнопка ‘Скидання’ очищає все поля. Після натискання ви перейдете для наступної сторінку, має вид:

На формі відбиваються Ваш Е-mail і теми, куди ви підписалися.

Введення розсилки.

Користувачу дають можливість вибору теми і повідомлення.

А сама сторінка така:

після натискання кнопки “>OK" Ви побачите таку сторінку:

 

Збереження даних.

Усі дані зберігаються у базі даних: ”Розсилка" і мають вигляд:

Таблиця Передплатники:

Таблиця Розсилка:

Тестування програми

Код докладання

>Файлras.asp

<html>

<>head>

<>title>Курсоваяработа</title>

</>head>

<>scriptLANGUAGE="JavaScript">

>functioncheckValid () {

>varp =document.form;

>if (>p.Usermail.value == "") {

>alert ("Поле [Е-mail] - обов'язково, заповніть його");

>p.Usermail.focus ();

>return (>false);

}

>return (>true);

}

</>script>

<>bodybgcolor="#eeffee">

<>h1align="center">Рассилка</h1>

<>h2align="center"><b>Подпишитесь на цікаві для Вас розсилки: </>b></h2>

<>hrwidth=60%align=center>

<>formaction='ras_A.asp'method="post"name="form"onsubmit="returncheckValid ()">

<>tablealign=center>

<>tr>

<>td>Введите Ваш Е-mail: </>td><td><inputtype="Text"name="Usermail">

</>tr>

</>table>

<>br>

<>tablealign=center>

<>tr>

<>td><imgsrc="picturecar.gif"></td><td><inputtype="checkbox"name="chk1"value="Автомобили">Автомобили</td>

<>td><imgsrc="picturepc.jpg"></td><td><inputtype="checkbox"name="chk2"value="Компьтери">Компьютери</td>

</>tr>

<>tr>

<>td><imgsrc="picturesport.gif"></td><td><inputtype="checkbox"name="chk3"value="Спорт">Спорт</td>

<>td><imgsrc="picturemusik.gif"></td><td><inputtype="checkbox"name="chk4"value="Музика">Музика</td>

</>tr>

<>br>

<>tr>

<>td><inputname="Ok"type="Submit"value="Ok "></>td>

<>td><inputname="Reset"type="Reset"value= ">Сброс"></td>

</>tr>

</>table>

</>form>

</>body>

</html>

>Файлras_A.asp

<html>

<>head>

<>title>Курсоваяработа</title>

</>head>

<>bodybgcolor="#eeffee">

<>h1><center> підтвердженняподписки</h1>

<%DimTema1,Tema2,Tema3,Tema4

>Response.Write "Ви підписалися ми такі розсилки: " & "<>br>" &vbCrLf

>Response.Write"<b>"

>Tema1 =Request.Form (">chk1")

>Tema2 =Request.Form (">chk2")

>Tema3 =Request.Form (">chk3")

>Tema4 =Request.Form (">chk4")

>ifTema1 <> ""Then

>Response.WriteTema1 & "<>br>" &vbCrLf

endif

>ifTema2 <> ""Then

>Response.WriteTema2 & "<>br>" &vbCrLf

endif

>ifTema3 <> ""Then

>Response.WriteTema3 & "<>br>" &vbCrLf

endif

>ifTema4 <> ""Then

>Response.WriteTema4 & "<>br>" &vbCrLf

endif

%>

<>br>

<%DimResult

>Response.Write "</>b>На поштову скриньку: " &vbCrLf

>Response.Write "<b>"

>Result =Request.Form (">Usermail")

>Response.WriteResult & "<>br>" &vbCrLf

>DimDBConn,RS,ConnStr,SQL

>SetDBConn =Server.CreateObject (">ADODB. Connection")

>SetRS =Server.CreateObject (">ADODB.RecordSet")

>ConnStr = ">Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;DataSource=" &Server.MapPath (">data/Рассилка.mdb")

>DBConn. OpenConnStr

>RS.ActiveConnection =DBConn

>Usermail =Trim (>Request.Form (">Usermail"))

>chk =Trim (>Request.Form (">Tema"))

>Usermail =REPLACE (>Usermail, "<", "")

>Usermail =REPLACE (>Usermail, "'", "")

>Usermail =REPLACE (>Usermail, ">", "")

>rs.locktype = 2

>rs. open ">select *from передплатники"

>rs.addnew

>rs (">Usermail") =Usermail

>rs (">Tema1") =Tema1

>rs (">Tema2") =Tema2

>rs (">Tema3") =Tema3

>rs (">Tema4") =Tema4

>rs.update

>rs.close

%>

<>p>Спасибо за реєстрацію. <>br>

Ваші дані успішно внесено до спискупользователей</p>

<ahref="ras.asp">На першустраницу</a>

</>form>

</>body>

</html>

>Файлras_B

<html>

<>head>

<>title>Курсоваяработа</title>

<>metahttp-equiv="Content-Type"content="text/html;charset=windows-1251">

</>head>

<>scriptLANGUAGE="JavaScript">

>functioncheckValid () {

>varp =document.form;

>if (>p.Message.value == "") {

>alert ("Запровадьтепожайлуста [Новина] ");

>p.Message.focus ();

>return (>false);

}

>return (>true);

}

</>script>

<>bodybgcolor="#eeffee">

<>h1align="center">Рассилка</h1>

<>h2align="center"><b>ввод новин: </>b></h2>

<>hrwidth=60%align=center>

<>formaction='ras_C.asp'method="post"name="form"onsubmit="returncheckValid ()">

<>tablealign=center>

<>tr>

<>tdalign=center>виберите тему:

<>selectname="Tema"size="1">

<>optionselected="true">Автомобили

<>option>Компьютер

<>option>Спорт

<>option>Музика

</>select>

</>td>

<>tr>

<>tdalign=center><b>новость: </>b></td><tr>

<>td><textareaname="Message"cols="70"rows="12"></textarea>

<>tr>

<>tdalign="center"><inputname="Ok"type="Submit"value="Ok ">

<>inputname="Reset"type="Reset"value="Сброс"></td>

</>tr>

</>table>

</>form>

</>body>

</html>

>Файлras_C

<html>

<>head>

<>title>Курсоваяработа</title>

</>head>

<>bodybgcolor="#eeffee">

<>h1><center> підтвердження </>h1>

<%

>DimDBConn,RS,ConnStr,SQL

>SetDBConn =Server.CreateObject (">ADODB. Connection")

>SetRS =Server.CreateObject (">ADODB.RecordSet")

>ConnStr = ">Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;DataSource=" &Server.MapPath (">data/Рассилка.mdb")

>DBConn. OpenConnStr

>RS.ActiveConnection =DBConn

>Tema =Trim (>Request.Form (">Tema"))

>Message =Trim (>Request.Form (">Message"))

>Message =REPLACE (>Message, "<", "")

>Message =REPLACE (>Message, "'", "")

>Message =REPLACE (>Message, ">", "")

>rs.locktype = 2

>rs. open ">select *from Розсилка"

>rs.addnew

>rs (">Tema") =Tema

>rs (">Message") =Message

>rs.update

>rs.close

%>

<>p>

Ваша новина була до спискурассилок</p>

<ahref="ras_b.asp">На першустраницу</a>

</>form>

</>body>

</html>


Укладання

Під час розробки даного докладання було використано можливості програмування мовоюASP, що дозволяє обробляти дані за серверу.


Схожі реферати:

Навігація