Реферати українською » Информатика, программирование » Розрахунок оболонок обертання по безмоментной теорії


Реферат Розрахунок оболонок обертання по безмоментной теорії

Міністерство освіти і науки Російської Федерації

Державне освітнє установа вищого професійної освіти

Кафедра міцності літальних апаратів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсова робота

за курсом: “Будівельна механіка літаків”

Розрахунок оболонок обертання побезмоментной теорії ”


Самара


>Реферат

>Курсовой проект.

>Пояснительная записка: 16 з., 3 джерела

>Произведен розрахунок оболонки обертання відповідно до завдання, побудованоепюри зміни нормального тиску вздовж котра утворює складовою оболонки, розраховані меридіональні і окружні погонні зусилля у оболонці побезмоментной теорії та побудованоепюри цих сил

 


Зміст

 

Визначення закону зміни нормального тиску вздовж котра утворює складовою оболонки, та побудова йогоепюри

Розрахунок меридіональних і окружних погонних зусиль у оболонці побезмоментной теорії та побудова їхепюр

>СечениеI-I

>СечениеII-II

>СечениеIII-III

>СечениеIV-IV

>СечениеV-V

>Эпюра меридіональних і окружних погонних зусиль

Визначення максимальних значень окружних і меридіональних напруг в усіх галузях складовою оболонки

>Эпюрамеридианальних і окружних напруг

 


Визначення закону зміни нормального тиску вздовж котра утворює складовою оболонки, та побудова йогоепюри

 

Для визначення закону зміни нормального тиску вздовж котра утворює складовою оболонки, розділимо в частини. Побудуємоепюру нормального тиску (рис. 2.2 ).

>Рис. 1.2

Розрахунок меридіональних і окружних погонних зусиль у оболонці побезмоментной теорії та побудова їхепюр

У основі розрахунку зусиль у оболонці побезмоментной теорії лежать такі два рівняння:

,(2.1)

,(2.2)


де - інтенсивність внутрішнього тиску; і - меридіональні і окружні погонні нормальні зусилля; і - головні радіуси кривизни серединної поверхні оболонки вмеридиональном і окружному напрямах відповідно; - рівнодіюча зовнішньої навантаження, доданої до оболонки вище паралельного кола, що визначається кутом .

>Уравнение (2.1) називається рівнянняЛапласа, друге (2.2) – рівняння рівноваги зони.

Розглянемо такі перерізу оболонки малюнку 2.3: I, II, III, IV і V.

>Рис. 1.3

>Сечение >I-I

 

>Рис. 1.4


Через те, що усеченииI-I , перепишемо рівняння (2.1) і (2.2) наступного вигляді:

(2.3)

(2.4)

Де , , , ,

(2.5)

Тодімеридиональное зусилля всеченииI-I буде обчислено так:

>Окружное зусилля , з урахуванням знайденого і рівняння (2.3):

У результаті маємо:

. :,


>Сечение II-II

>Оболочка всеченииII-II має такі геометричні характеристики:

.

Рівняння (2.1) і (2.2) приймають вид:

(2.6)

(2.7)

Де

 

,

 , ,

,

,

(2.8)

>Подставим (2.8)в(2.7):

,

Одержаний вираз для підставимо в (2.6) і висловимо :

Запишемо отримані висловлювання для і :

,

.

>Вичислим чисельні значення й при і  попередньо підрахувавши такі межі при .

 

>СечениеIII-III

>Рис. 1.6


>Оболочка всеченииIII-III має такі геометричні характеристики:

, .

Рівняння (2.1) і (2.2) приймають вид:

(2.9)

(2.10)

Де

,

(2.11)

>Подставим (2.11) в (2.10) й одержимо вираз для :

Знайдемо вираз для використовуючи формулу (2.9):

>Меридиональное і окружне зусилля усеченииIII-III матимуть значення:


,

.

>Сечение IV-IV

>Рис. 1.7

>Геометрические характеристики оболонки всеченииIV-IV: , .

Рівняння (2.1) і (2.2) приймають вид:

(2.12)

(2.13)

Де

,

(2.14)

>Подставим здобуту у (2.13):

Тепер знайдемо окружне зусилля всечении:

>Вичислим чисельні значення й при і :


>Сечение >V-V

>Рис. 1.8

>Оболочка всеченииV-V має такі геометричні характеристики:

.

Рівняння (2.1) і (2.2) приймають вид:

(2.15)

(2.16)

Де

,

,

,

,

,

(2.17)

>Подставим (2.8) в (2.16):

,

Одержаний вираз для підставимо в (2.15) і висловимо :

Запишемо отримані висловлювання для і :


,

.

>Вичислим чисельні значення й при і  попередньо підрахувавши такі межі при .

Загалом, для побудовиепюри маємо такі значення відповідних перетинах:

перетинI-I:,;

перетинII-II: ,,

,;

перетинIII-III:,;

перетинIV-IV:,

,

перетинV-V:,

,

>Эпюра меридіональних і окружних погонних зусиль

>Рис. 1.9

Визначення максимальних значень окружних і меридіональних напруг в усіх галузях складовою оболонки

>Окружние і меридіональні напруги можна визначити по формулам:

(2.18)

(2.19)

>Вичислим значення цих напруг всім перетинів:

перетинI-I:

,;

перетинII-II:

,

,

,;

перетинIII-III:

,;

перетинIV-IV:

,

,


перетинV-V:

,

,

>Эпюрамеридианальних і окружних напруг

>Рис. 1.10

По видуепюри можна сказати, що максимальнемеридиональное напруга виникне в днище бака: , а максимальні окружні напруги в опорах: .


Схожі реферати:

Навігація