Реферати українською » Информатика, программирование » Розрахунок параметрів асинхронного енергозберігаючого електродвигуна


Реферат Розрахунок параметрів асинхронного енергозберігаючого електродвигуна

Страница 1 из 9 | Следующая страница

року міністерство освіти Російської Федерації

Федеральне агентство за освітою

Державне освітнє установа вищого професійної освіти

«

 
Магнітогорський державний технічний університет ім. Г.І.Носова»

ФакультетАвтоматики та обчислювальної техніки

Кафедра Обчислювальною техніки і прикладної математики

Спеціальність 2204 Програмне забезпечення обчислювальної техніки та автоматизованих системам управління

Допустити до захисту

Завідувач кафедри

. / /

«»>мая2005г.

>ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ

На тему: Розрахунок параметрів асинхронного енергозберігаючого

електродвигуна

Студента

(прізвище, ім'я, по батькові)

Керівник/Леднов Анатолій Вікторович/

(підпис, дата)

Завдання отримав/Ремизов Ю.Луцкевич/

(підпис, дата)

2005


>РЕФЕРАТ

Тема дипломного проекту: «Розрахунок параметрів асинхронного енергозберігаючого електродвигуна».

Ключове слово: параметр, залежність, формула, сценарій, шлях розв'язання, база даних.

Об'єкт дослідження – розрахунок параметрів електродвигуна.

Мета роботи – створення комп'ютерної програми до розрахунку і дослідження енергозберігаючого асинхронного двигуна з індивідуальними номінальними даними.

У результаті середовищі розробкиBorland З++Builder було створено комп'ютерна програма «>Электродвигатель». З допомогою інструментальних коштів, програмних засобів проведено розрахунок параметрів асинхронного електродвигуна.

Робота докладання потрібна наявність інтерфейсу «MicrosoftActiveXDataObjects» (>ADO). Мінімальні системні вимоги Pentium II 300 з 64 мегабайтами оперативної пам'яті, оперативної пам'яті операційна система Microsoft Windows.

Розроблений програмний продукт рекомендується спеціалістів у сферіелектромашиностроения, електропривода і ремонту електричних машин.

Обсяг звіту 87 сторінок. Звіт містить 30 таблиць, 22 ілюстрації родовищ і одне додаток. Діяльність використовувалося 6 літературних джерел.


З>ОДЕРЖАНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

1.ОБЗОРНАЯ ЧАСТИНА

1.1 Пристрій і принцип дії асинхронного двигуна

1.1.1 Пристрій асинхронних двигунів

1.1.2 Ступені захисту асинхронних двигунів

1.1.3 Принцип дії трифазного асинхронного двигуна

1.3Реляционние бази даних

1.3.1 Проектуванняреляционних баз даних

1.3.2 Мовареляционних баз данихSQL

1.3.3СУБДdBase іVisualdBase

1.3.4СУБДAccess 

1.3.5 ТехнологіїADO іODBC

1.4Интерполяция функцій. НаближенняЛагранжа

2.СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТИНАОПИСАНИЕ ПРОГРАМИ

2.1 Структура бази даних

2.1.1 Параметри електродвигуна

2.1.2 Залежності

2.2 Редактор таблиць бази даних

2.3 Введення формул у програмі

2.4 Пошук шляхи вирішення

2.5 Праця у програмі «>Электродвигатель»

2.5.1 Поєднання з базою даних

2.5.2 Довідники

2.5.3 Фундаментальна обізнаність із параметрами

2.5.4 Фундаментальна обізнаність із залежностями

2.5.5 Виконання розрахунку параметрів

2.5.6 Сценарії розрахунку

3. БЕЗПЕКА ІЭКОЛОГИЧНОСТЬ

3.1 Аналіз небезпечних і шкідливих чинників робочому місці користувача ПЕОМ

3.2 Заходи з поліпшенню умов праці та техніки безпеки робочому місці користувача ЕОМ

3.3 Надзвичайні ситуації

3.3.1 Загальна характеристика пожежної безпеки обчислювального центру

3.3.2Противопожарние заходи. Установки виявлення й гасіння пожеж

4. Аналіз техніко-економічних показників іобоснованиие економічної (соціально-економічної, соціальної) доцільності які у проекті рішень

4.1 Огляд ринку

4.2 Вибір організаційно-правовою форми підприємства

4.3 Розрахунок витрат за реєстрацію програмного продукту

4.4 Розрахунок витрат за організацію виробництва

4.5 Розрахунок зарплати

4.6 Розрахунок постійних і змінних витрат. Ціна програмного продукту

4.7 Рух коштів

4.8 Розрахунок економічного ефекту

>ЗАКЛЮЧЕНИЕСПИСОКИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛІТЕРАТУРИ

СПИСОКИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛІТЕРАТУРИ

Додаток А

Порівняння результатів розрахунку


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Проблема заощадження енергії і його ефективне використання в технологіях, робочих машинах та йогоелектроприводах стала актуальна для російських товаровиробників. Частка енерговитрат на одиницю продукції перевищує 20% собівартості, як наслідок при нераціональне використанні енергії нашу продукцію стає неконкурентоспроможною.

З метою розв'язання проблеми енергозбереження розроблено досить багато варіантів енергозберігаючих асинхронних двигунів.

Під час проектування електропривода існує проблема вибору однієї з варіантів виконання. З іншого боку, дослідження свідчать, що за умови широкого впровадженнячастотно-регулируемих асинхронних приводів доцільно застосуванняЭАД індивідуально виготовленого конкретної електропривода.

У розрахунках електродвигунів може брати участі від 200 і більше різних параметрів. Залежно від особливостей конструкції енергозберігаючого електродвигуна набіррассчитиваемих параметрів, і навіть алгоритми визначення можуть сильно змінюватися.

У цьому проекті поставили завдання, розробити програму, з допомогою коштів якої користувач міг би описати алгоритм розрахунку параметрів асинхронного електродвигуна і "зробити обчислення у цій алгоритму. За підсумками інформації провзаимозависимостях між параметрами, отриманої від користувача, програма повинна підібрати таку черговість обчислень, яка б визначити запитуваний параметр, використовуючи відомі значення параметрів, у разі, коли може бути. Для організації розгалужень і циклів у обчисленнях параметрів у програмі повинен може бутимикроязик описи алгоритмів.


1          >ОБЗОРНАЯ ЧАСТИНА

1.1      Пристрій і принцип дії асинхронного двигуна

Сучасні трифазні асинхронні електродвигуни основні перетворювачами електричної енергії в механічну і вони становлять основу електропривода більшості машин і європейських механізмів, працюючих в усіх галузях народного господарства.

Про їхньої керівної ролі в електроприводі свідчить хоча б її, що із усіх які у світі двигунів 90% єтрехфазними асинхронними. Ці електричні машини споживають до70% усієї продукованої електроенергії, з їхньої виготовлення витрачається значну кількість дефіцитних матеріалів,обмоточной міді, ізоляції, електротехнічній сталі та ін. У витратах обслуговування і ремонт всього встановленого країни устаткування понад п'ять% посідає асинхронні двигуни. Тому вибір правильний вибір двигунів, їх грамотна експлуатація і високоякісний ремонт грають найважливішу роль справі економії електричної енергії, матеріальних й трудових ресурсів.

1.1.1        Пристрій асинхронних двигунів

>Асинхронний двигун складається з нерухомій частини —статора і обертовою – ротора.

>Статор є сталевої сердечник як пустотілого циліндра,набираемого із окремих аркушів електротехнічній стали, ізольованих між собою лаком. Усередині циліндравиштамповани пази, куди вкладають обмоткустатора. По влаштуваннюстатор асинхронного двигуна майже не відрізняється відстатора синхронної машини.Обмоткистаторов асинхронної і синхронної машин розраховують виконують аналогічно (малюнок 1.1).

Усерединістатора поміщається ротор, являє собою сталевої циліндр, який набирають із окремих аркушів електротехнічній стали, покритих ізоляційним лаком.

Малюнок 1.1 –Асинхронние двигуни

>Ротори бувають двох типів:короткозамкнутие і фазні.

Малюнок 1.2 –Короткозамкнутий ротор

У пазикороткозамкнутого ротора вкладають обмотку як білячої клітини, виконувану з мідних стрижнів, які з торцевих сторін замикають кільцями, як показано малюнку 1.2. У двигунах невеличкий потужності, до 100 КВт, білячу клітину виготовляють шляхом заливання пазів ротора алюмінієм під тиском.

Малюнок 1.3 –Короткозамкнутий ротор з алюмінієвої литої обмоткою

>Беличью клітину від стали ротора не ізолюють, оскільки провідність провідників обмотки вдесятеро більше провідності стали. При литві білячої клітини з алюмінію одночасно виливають і бічні кільця разом із вентиляційними крилами (малюнок 1.3).

У пазифазного ротора вкладають трифазну обмотку, виконувану на кшталт обмоткистатора.

Зазвичай,фазную обмотку ротора з'єднують в зірку. У цьому кінці обмотки з'єднують разом, а початку приєднують до контактним кільцям, куди встановлюють щітки, з'єднані з пусковим реостатом.

Схеми двигунів наведено малюнку 1.4.Обмотки двигуна може бути з'єднані в зірку чи трикутник.

Малюнок 1.4 Схеми асинхронних двигунів

1.1.2        Ступені захисту асинхронних двигунів

Характеристики ступенів захисту електричних машин позначають двома написом IP (InternationalProtection) і двома цифрами.

Перша цифра (від 0 до 6) характеризує рівень захисту персоналу від зустрічі з рухливими особами чи під напругою частинами, і навіть від влучення всередину машини твердих сторонніх предметів; друга (від 0 до 8) – рівень захисту від проникнення всередину машини вологи. Отже, відкриті машини у яких не передбачено ніяких заходів захисту, позначаютьсяIP00.

Найпоширенішими виконаннями машин за рівнем захисту єIP22,IP23,IP44, іIP57.

>ИсполненияIP22 іIP23 відповідають захисту від можливості зустрічі зтоковедущими і обертовими частинами машини пальців чоловіки й твердих предметів діаметром більш 12,5 мм, і навіть захисту від проникнення всередину машини крапель води, які під кутом трохи більше до вертикалі (>IP22) або більш (>IP23) іпродувом повітря через машину. У цьому вентилятор розташований валу машини, а повітря, проходячи всередині корпусу, відповідає обмотки і сердечники. Двигуни цих виконань назваликаплезащищенними. Вони виконуються зсамовентиляцией.

Машини виконанняIP44 захищені від можливості дотику інструментів, дроту чи інших предметів, товщина яких становить менше1мм, зтоковедущими частинами, і навіть від влучення всередину двигуна предметів діаметром більше однієї мм.

Друга цифра 4 позначає, що машину захищена від влучення всередину корпусу бризок будь-якого напрями. Такі машини називають закритими. Найчастіше вони теж мають зовнішнє обдмувши.Охлаждающий повітря у своїйпрогоняется вздовж зовнішньої поверхніоребренного корпусу з допомогою вентилятора, встановленого поза корпусу на виступає кінці валу, але закритого кожухом.

Для спеціальних цілей випускаються електродвигуни з вищим рівнем захисту, наприкладIP57. У цьому вся виконанні машина захищена від влучення пилу всередину корпуси та може працювати занурена в воду.

1.1.3        Принцип дії трифазного асинхронного двигуна

При подачі трифазного напруги на затискачістаторной обмотки в магнітної системі двигуна виникає обертове магнітне полі з полюсами , еквівалентну полю постійного магніту.

Для розгляду принципу дії двигуна умовно замінимо обертове магнітне полістатора полем постійного магніту, який будемо крутити по годинниковий стрілці, акороткозамкнутую обмотку ротора – однимкороткозамкнутим витком, закріпленим на вісях із можливістю обертання. Це зображено малюнку 1.5.

Малюнок 1.5 – Принцип дії асинхронного двигуна

У час запуску двигуна, коли ротор нерухомий, а зовнішнє магнітне полі початок обертатися, силові лінії цього поля перетинають обмотки ротора і наводять у нійЭДС, напрям яких можна визначити, використовуючи правило правої руки.

ОскількиЭДС виникає у замкнутому витку, то під її дією піде електричний струм, практично співпадаючий за фазою зЭДС.

>Проводник ж із струмом, що у магнітному полі, буде потім із ньоговиталкиваться у бік, певному правилом лівої руки.

Якщо цього правила, то виявиться, що верхній провідник виштовхується з поля вправо, а нижній – вліво, тобто. електромагнітні сили, докладені до нерухомому ротору, створюють пускової момент, прагне повернути ротор у бік руху магнітного поля.

Коли електромагнітний момент, діючий на нерухомий ротор, перевищує гальмівний момент на валу, ротор отримує прискорене спрямування напрямі обертання магнітного поля двигуна.

Принаймні зростання частоти обертання ротора відносна різницю частот скорочується, унаслідок чого зменшуються величиниЭДС і струму в провідниках ротора, наслідком чого стане у себе відповідне зменшення обертаючого моменту.

Процеси зміниЭДС, струму, моменту і частоти обертання ротора припиняться, щойно настане стійка польсько-українська рівновага між електромагнітним моментом, що викликають обертання ротора, і гальмівним моментом (моментом опору), створюваним виробничим механізмом, який наводиться в рух електродвигуном. У цьому ротор машини обертатиметься із постійною частотою , акороткозамкнутих контурах його обмотки встановляться струми, щоб забезпечити створення обертового моменту, рівного моментутормозному.

Отже, принцип роботи асинхронних двигунів грунтується на взаємодії обертового магнітного полястатора з струмами, які наводяться цим полем в провіднику ротора. Вочевидь, що виникнення струмів вроторе й створення обертового моменту можливі лише за русі провідників ротора щодо магнітного поля машини, тобто. за наявності різниці частот обертання магнітного полястатора і ротора .

Магнітне полістатора і ротора асинхронного двигуна обертаються у просторі з різною частотою: частота осі обертання ротора двигуна завжди менше частоти обертання магнітного полястатора. З цією пов'язано назва машини: асинхронний двигун.

При аналізі роботи асинхронної машини часто користуються безрозмірним параметром , званим ковзанням і визначальним різницею частот обертання магнітного полястатора і ротора , що у відносних одиницях (віднесеної до ):

(1.1)

>Скольжение — основна змінна величина асинхронної машини, від якої залежить режим її. Розмір ковзання асинхронних двигунів становить приблизно .Скольжение можна визначити й у відсотках.


1.2      Розрахунок параметрів асинхронного електродвигуна

Алгоритм розрахунку традиційного асинхронного двигуна представлений малюнку 1.6. У блоках 1,2,3 вводяться вихідні дані, попередньо визначаються розміримагнитопровода, обчислюються параметри обмоткистатора, перевіряється магнітна індукція в повітряному зазорі . Якщо більша від припустимої , зменшують попередню довжину сердечникастатора . Визначають рівень лінійних навантажень . Якщо рівень лінійних навантажень перевищує припустимий рівень (блок 4), то переходить до блок 3 для перерахунку магнітного потоку. У блоці 5 визначаються геометричні розміри пазівстатора, теплова навантаженнястатора. Якщо отримане значення теплової навантаження перевищує дозволене значення понад 10%, вибирається провідник більшого діаметра з урахуванням відповідного зменшення щільності струму . УБлоках 7,8,9,10 здійснюється розрахунок параметрівкороткозамкнутого чифазного ротора, електричних параметрів обмоток,намагничивающего струму.

Якщо магнітна індукція в спинці ротора перевищує допустимі значення, то зменшується висота паза ротора . У блоках 11 та дванадцяти перевіряються на допустимі значення коефіцієнт насичення магнітної кайдани й посадили коефіцієнт розсіюваннястатора . Якщо й у своїй , то визначають е. буд. з. холостого ходу , де – коефіцієнт опорустатора. При відмінність від значення е. буд. з. понад 3% повторюють розрахунокнамагничивающего струму при магнітних індукціях , , , , , змінених пропорційно відношенню . У блоці 13 відбувається розрахунок робітників і пускових характеристик, теплової розрахунок, розрахунок маси двигуна.


1.3      >Реляционние бази даних

>Реляционная модель даних було запропонованоЕ.Ф.Коддом (>Dr.E.F.Codd), відомим дослідником у сфері баз даних, в 1969 року, коли його співробітником фірми IBM. Вперше основні концепції цієї моделі були було опубліковано у 1970 р.

>Реляционная база даних є сховище даних, що містить набір двомірних таблиць. Набір коштів на управління подібним сховищем називається реляційної системою управління базами даних (>РСУБД).РСУБД може містити утиліти, докладання, сервіси, бібліотеки, кошти створення додатків та інші компоненти.

Будь-яка таблиця реляційної бази даних складається з рядків (званих також записами) і шпальт (званих також полями).

Рядки таблиці містять інформацію про які у ній фактах (чи документах, чи людях, одне слово, — про однотипних об'єктах). На перетині шпальти і рядки перебувають конкретні значення які у таблиці цих.

Дані в таблицях задовольняють таких принципів:

· Кожне значення, що міститься на перетині рядки - і колонки, має бутиатомарним (тобто нерасчленяемим сталася на кілька значень).

· Значення даних лише у й тієї колонці повинні належати одного й тому типу, доступному від використання у ційСУБД.

· Кожна запис в таблиці унікальна, тобто у таблиці немає двох записів з цілком співпадаючим набором значень її полів.

· Кожне полі має унікальне ім'я.

· Послідовність полів в таблиці незначна.

· Послідовність записів також незначна.

Попри те що, що рядки таблиць вважаютьсянеупорядоченними, будь-яку систему управління базами даних дозволяє сортувати рядки - і колонки в вибірках з її за потрібне користувачеві способом.

Оскільки послідовність колонок в таблиці незначна, звернення до них проводиться у разі імені, й інші імена для даної таблиці унікальні (але з маємо бути унікальними для всієї бази даних).

1.3.1   Проектуванняреляционних баз даних

Під час проектування бази даних вирішуються дві основних проблеми:

· Як відобразити об'єкти предметної області у абстрактні об'єкти моделі

Страница 1 из 9 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація