Реферати українською » Информатика, программирование » Розробка елементів інформаційної системи засобами СУБД MS Access і мови програмування VBA


Реферат Розробка елементів інформаційної системи засобами СУБД MS Access і мови програмування VBA

Страница 1 из 2 | Следующая страница

року міністерство освіти Республіки Білорусь у

Міністерство освіти і науки Російської Федерації

Державне установа вищого професійної освіти

">Белорусско-Российский університет"

Кафедра ">Автоматизированние системи управління"

Курсова робота з темі:

"Розробка елементів інформаційної системи засобамиСУБД MSAccess й мови програмуванняVBA"

з дисципліни "ПС ПЕОМ"

051-23 02 01.081446.23.81-01

>Виполнил студент: грн.АСОИР-081

>Чупилин А.М.

Перевірив: Василевський В.П.

2010


Зміст

Запровадження

1. Аналіз предметної області

2. Використанняинтерфейсних коштівСУБД MSAccess 2003

2.1 Проектування схеми даних

2.2 Створення засобамиQBE запитів з умовами, підсумкових запитів, запитів звичисляемими полями, запитів відновлення, видалення, додавання записів,перекрестних запитів

2.3 Створення складеного звіту, що містить діаграму. Угруповання і сортування в звітах

2.4 Створення ієрархічної форми з двох пов'язаним таблицям

2.5 Створення сторінок доступу до даних

3. Використання мови програмуванняVBA

3.1 Створення макросів

3.2 Розробка програми наVBA

3.3 Розробка функцій наVBA

3.4 Створення головною кнопковою форми. Програмування елементів управління форми

Укладання


Запровадження

У світі, коли потреба у зберіганні інформації про велику кількість об'єктів найефективнішим засобом для вирішення цієї проблеми є уявлення цієї інформацією вигляді таблиць. Але кожен об'єкт може розглядатися у взаємозв'язку з іншим об'єктом. Для зберігання інформації про такі об'єктах використовуються бази даних. До сформування баз даних існують різноманітні програмні кошти, однією із є засіб Microsoft Office - MicrosoftAccess, у якому можливе створення безпосередньо бази даних, і різних пристосувань, які полегшують сприйняття цієї інформації.

У цьому курсової роботі звучатимуть база даних, що містить інформацію про групах товарів, товарах і фірмах-виробниках цих товарів у вигляді таблиць, запитів, звітів і форм.


1. Аналіз предметної області

У предметної області "Групи товарів" сутностями є: "групи товарів", "товари" і "виробники". Сутність - сукупність об'єктів, які мають однаковим набором властивостей. У базі даних товари сутностями є товари. До кожного окремого примірника сутності в таблиці створюється окрема запис (кортеж).

Властивість (атрибут) - велика частина інформації про деякому об'єкті. Зберігається як шпальти (поля) таблиці.

Група товарів характеризується наступним атрибутом: позначенням.

Товар характеризується такими атрибутами: своїм унікальним кодом, категорією, маркою, моделлю, кольором,кол-вом складі і ціною. Виробник характеризується такими атрибутами: роком заснування, адресою, телефоном і офіційним сайтом.


2. Використанняинтерфейсних коштівСУБД MSAccess 2003

2.1 Проектування схеми даних

У нашому випадку для описи предметної області необхідно три таблиці. Умовно назвемо їх "Група товарів", "Товари" і "Виробник". У кожній із них зберігаються відповідні атрибути.

У режимі “Конструктор” створюємо ці три таблиці.

Таблиця безпосередньо з ім'ям ">1_Группа товарів" має структуру, подану малюнку 2.1.1.

Малюнок 2.11-таблица “>1_Группа товарів", відкрите режимі “конструктор".

Структура таблиці “>2_Товари" представлена малюнку 2.1.2.

Малюнок 2.12-таблица “>2_Товари”, відкрите режимі “конструктор”.

Структура таблиці “3_Производитель" представлена малюнку 2.1.3.


Малюнок 2.13-таблица “3_Производитель", відкрите режимі “конструктор".

Для трьох таблиць визначимо необхідні формат і довжину полів, і навіть поставимо ключові поля.

Ключові поля - це поля, значення яких мають властивістю унікальності кожної записи.

У таблиці ">1_Группа товарів" ключовим буде полі "категорія техніки". Вона ж уміє ">Совпадения не допускаються". Для поля "Марка (виробник)" таблиці ">2_Товари", значення вибираються зі списку. Джерело списку створюється з допомогою майстра підстановок.

Таблиці ">1_Группа товарів" і ">2_Товари" пов'язані з допомогою ключового поля "категорія техніки".

Зв'язок - спосіб, яким пов'язана інформацію про об'єктах.

У нашому випадку, для зв'язку таблиць бази даних ">1_Группа товарів" і ">2_Товари" використовується зв'язок типу “один - до - багатьом". За такої типі зв'язку кожного запису лише у таблиці відповідає кілька записів в пов'язаної таблиці. Один із них представляє бік "один" (у разі таблиця ">1_Группа товарів"), інша - бік "багато" (у разі таблиця ">2_Товари"). Для зв'язку цих таблиць потрібно використовувати тільки п'яту частину інформації про товарі.

Створимо схему даних, у якій встановимо зв'язок між таблицями типу "один - до - багатьом" полем "категорія техніки". Для дотримання цілісності даних скористаємося перемикачем "Забезпечення цілісності зв'язку", і навіть опціями ">Каскадное відновлення пов'язаних полів" і ">Каскадное видалення пов'язаних записів".

Схема даних представлена малюнку 2.1.4.

Малюнок2.1.4-схема даних.

Таблиця ">1_Группа товарів" даної бази даних представлена малюнку 2.1.5

Малюнок2.1.5-таблица ">1_Группа товарів".


Таблиця ">2_Товари" даної бази даних представлена малюнку 2.1.6.

Малюнок2.1.6-таблица ">2_Товари".

Таблиця ">3_Производитель" даної бази даних представлена малюнку 2.1.7.

Малюнок2.1.7-таблица ">3_Производитель".

При тестуванні бази даних помилок нема, а цілісність данихобеспеченна первинним ключем і поза рахунок зв'язку.


2.2 Створення засобамиQBE запитів з умовами, підсумкових запитів, запитів звичисляемими полями, запитів відновлення, видалення, додавання записів,перекрестних запитів

Запит - цеБД на допомогу пошуку чи зміни у базі даних інформації, відповідної заданим критеріям.

1) Запити на вибірку

Запит на вибірку - це запит, який виконує відбір даних із одній або кількох таблиць по заданим користувачем критеріям, не що призводить до змін у самої базі даних.

Створити список, відбивши лише товар, марку і модель, вироблені маркою Samsung.

І тому створимо запит як “конструктор".

Малюнок2.2.1.1-запрос на вибірку як “конструктор”.

По виконанні запиту отримаємо результату, представлений малюнку 2.2.1.2.


Малюнок 2.2.1.2 - результат виконання запиту.

2) Запити звичисляемими полями

Запит звичисляемими полями - запит, де можна поставити обчислення над будь-якими полями таблиці і зробитивичисляемое значення новим полем в запиті.

>Отобразить товар, марку, модель, і навіть нове полі "вартість всіх". І тому як “конструктор” створимо запит.

Малюнок2.2.2.1-запрос звичисляемими полями, відкритий режимі “конструктор".


По виконанні запиту отримаємо результату, представлений малюнку 2.2.2.2.

Малюнок 2.2.22-результат виконання запиту.

До сформування нового поля необхідна за режимі конструктора викликати вікнопостроителя висловів у ньому запровадити таке:


Малюнок2.2.2.3-окнопостроителя висловів.

3) Підсумкові запити

Підсумкові запити - запит, у якому за одним полю виробляється угруповання, тоді як у решти полях вводяться підсумкові функції.

У цьому вся запиті підрахувати кількість товарів. І тому необхідно створити відповідну запит. У режимі “конструктор” запит має вигляд, представлений малюнку 2.2.3.1.

Малюнок2.2.3.1-итоговий запит як “конструктор”.

По виконанні запиту отримаємо результату, представлений малюнку 2.2.3.2.


Малюнок2.2.3.2-результат виконання запиту.

4) Запит відновлення

Цей типзапросов-действий призначений зміни значень деяких полів всім вибраних записів.

Необхідно в таблиці ">2_Товари" на полі “Товар” поміняти значення з “Телевізор” на “Домашній кінотеатр”. І тому можна створити запит відновлення. І тому необхідна за режимі “конструктор” вибрати відповідний тип запиту й у рядку відновлення зробити запис “Домашній кінотеатр”, а рядку умова відбору - “Телевізор".

Малюнок 2.2.41-запроса відновлення як “конструктор".

По виконанні запиту таблиця ">2_Товари" матиме вид, представлений малюнку 2.2.4.2.


Малюнок 2.2.42-таблица ">2_Товари" після виконання запиту відновлення.

5) Запит на видалення

Цей вид запитів служить видалення з даних групи записів, які відповідають певним умовам.

Необхідно видалити все товари з таблиці ">2_Товари", чия марка (виробник) Samsung.

І тому як “конструктор” необхідно створити запит на видалення й у рядку “умова відбору” поля “марка (виробник) ” внести запис ”Samsung". Запит як “конструктор” матиме вид, представлений малюнку 2.2.5.1.


Малюнок 2.2.51-запрос на видалення як “конструктор".

По виконанні запиту таблиця ">2_Товари" матиме вид, представлений малюнку 2.2.5.2.

Малюнок2.2.5.2-таблица ">2_Товари" після виконання запиту на видалення.

6) Запит на додавання

З допомогою запиту на додавання записів можна скопіювати обрані

запису і помістити в іншу таблицю.

>Поместим дані лише товари телевізорах з чорним (Black) кольором в таблицю "Black телевізори (на додавання)". І тому можна скористатися запитом на додавання. У ньому необхідно вказати ім'я таблиці, у якому будуть можна побачити дані й формує відповідні поля. Приклад створення запиту на додавання як “конструктор” представлений малюнку 2.2.6.1.

Малюнок2.2.6.1-запрос відновлення як “конструктор”.

По виконанні запиту таблиця "Black телевізори (на додавання)" матиме вид, представлений малюнку 2.2.6.2.

Малюнок2.2.6.2-таблица "Black телевізори (на додавання)" після виконання запиту на додавання.

7)Перекрестний запит

З допомогою перехресного запиту можна наочнішим виявиться уявити дані запитів, які передбачають угруповання з кількох ознаками.

Необхідно скласти структуруперекрестной таблиці як заголовка рядків можна вказати товар, як заголовка шпальт можна вказати марку (виробник). На перетині отримати кількість товару кожної марки.

І тому складемо перехресний запит, що у режимі “конструктор” матиме вид, представлений малюнку 2.2.7.1.

Малюнок2.2.7.1-перекрестний запит як “конструктор".

По виконанні запиту одержимо таблицю, має вид, представлений малюнку 2.2.7.2.

Малюнок2.2.7.2-таблица, отримана після виконання перехресного запиту.

2.3 Створення складеного звіту, що містить діаграму. Угруповання і сортування в звітах

Звіти є найкраще засіб подання з даних як друкованого документа. Здебільшого звіти застосовуються для перегляду "картини цілому", тому часто базуються намноготабличних запитах.

Звіти дають можливість групувати виведену інформацію з допомогою вікна сортування і угруповання. У вікні сортування і угруповання можна визначити до 10 полів чи висловів, що використовуватимуться в звіті для угруповання даних. У цьому звіті угруповання проведена за категорією, товару, марці і моделі. Звіт створено з допомогою майстра створення звітів і відкоригований з допомогою конструктора звітів. Вигляд звіту, відкритого як “конструктор” представлений малюнку 2.3.1, а угруповання в звіті малюнку 2.3.2.

Малюнок2.3.1-отчет як “конструктор".


Малюнок2.3.2-группировка в звіті як “конструктор".

Сам звіт має вигляд, представлений малюнку 2.3.3.


Малюнок2.3.3-отчет за таблицею ">2_Товари".

У MicrosoftAccess передбачена можливість побудови графіків і діаграм ще наочного уявлення даних. Графік, наведений малюнку 2.3.4, показує інформацію про рік підстави виробника.

Малюнок2.3.4-график, що свідчить про інформацію про рік підстави фірми-виробника.

2.4 Створення ієрархічної форми з двох пов'язаним таблицям

Форми, які можна створити засобами MicrosoftAccess, дають змогу одержувати інформацію, а як і коригувати їх у зручному для користувача стилі. MicrosoftAccess дозволяє створювати ієрархічні форми, у яких відображається інформації з двох таблиць, пов'язаних ставленням “один - до - багатьом". У разі потреби лиш мати інформацію товари та його виробника можна створити ієрархічну форму. До сформування такої форми можна використовувати майстер створення форм. Для коригування виду форми використовують режим “конструктора”. Задля збереження, закриття виходу з MicrosoftAccess у вигляді використовуються відповідні кнопки, створені з допомогою майстра створення кнопок. Для початку звіту, який містить інформацію про всіх товарах використовується гіперпосилання. Ця форма як “конструктор” представлена малюнку 2.4.1.

Малюнок2.4.1-иерархическая форма як “конструктор”.

Після переходу в режим форми можна додавати чи коригувати дані з цих двох таблиць.


Малюнок2.4.2-иерархическая форма.

2.5 Створення сторінок доступу до даних

До сформування статичної сторінки HTML доступу до даних за таблицею “>2_Товари" скористаємося відповідним майстром. Через війну одержимо сторінку, подану малюнку 2.5.1.


Малюнок2.5.1-страница доступу.


3. Використання мови програмуванняVBA

3.1 Створення макросів

З допомогою макросів можна виконати майже всі дії над об'єктамиAccess з тих, описані попередні роки розділах.

>Макрос вAccess є структуру, що складається з одній або кількох макрокоманд, які виконуються або послідовно, або у порядку, заданому певними умовами. Набір макрокоманд вAccess вельми широке, з допомогою макросів можна реалізувати багато речей, які дозволяють зробити процедури наVBA. Кожна макрокоманда має певний ім'я і, можливо, чи кілька аргументів, які задаються користувачем. Наприклад, під час використання макрокомандиОткритьФорму (>OpenForm) наводили аргументи що необхідно дати, по крайнього заходу, ім'яоткриваемой форми і режим виведення в екран.

>Макроси, створені у цій базі даних, розглянемо під час створення головною кнопковою форми.

3.2 Розробка програми наVBA

МоваVisualBasicforApplications єобъектно-ориентированним мовою програмування. Стандартні об'єктиVisualBasic є основне засіб маніпуляції з цими MicrosoftAccess та інших додатків сімейства Microsoft Office. Знання технологіїобъектно-ориентированного програмування і складу об'єктних моделейVisualBasic дозволяє розробляти професійні докладання, виконують всю необхідну обробку даних.

У MicrosoftAccess 2003 є можливість двох способів роботи з цими:

З допомогоюDAO (>DataAccessObjects);

З допомогоюADO (>ActiveXDataObjects).

>Объектная модель MicrosoftDAO 3.6 (>DAO,DataAccessObjects) - це уніфікований набір об'єктів для доступу до даних.

Об'єкти управління данимиActiveX (>ADO/ActiveXDataObjects) призначені задля забезпечення доступу до джерел даних різних видів, від текстових файлів до розподілених баз даних.ADO єобъектно-ориентированний інтерфейс для додатків, використовуютьOLE DB.OLE DB - це програмний інтерфейс, зрозумілу специфікаціїCOM (>ComponentObjectModel,компонентная модель об'єктів), що дає уніфікований спосіб доступу до різних джерел даних. ІнтерфейсOLE DB розроблявся для одержання оптимальної функціональності для додатків різних видів тварин і тому є простим використання.ADO - проміжне ланка між додатком іOLE DB, надає розробникам додатків зручнийобъектно-ориентированний інтерфейс.

1) Створення таблиці в об'єктних моделяхDAO.

PublicSubTovary_NewTable_DAO ()

' Створення таблиці засобамиDAO

'>Объявляем об'єктні перемінні для об'єктів: база даних, таблиця і полі

>DimbaseAsDatabase,tdAsTableDef,fldAsField

'Встановлюємо посилання поточну базі даних

>Setbase =CurrentDb

'Створюємо нову таблицю, використовуючи методCreateTableDef 'об'єктаDatabase

>Settd =base.CreateTableDef (">TovaryDAO")

'Створюємо полі таблиці, використовуючи методCreateField об'єкта '>TableDef.

>Setfld =td.CreateField ("Код товару",dbInteger)

'Додаємо полі "Код товару" до сімействаFields таблиці

>td.Fields.Appendfld

'Створюємо2-ое полі безпосередньо з ім'ям "Товар" і типом Текстовий

>Setfld =td.CreateField ("Товар",dbText)

'Додаємо полі "Товар" до сімействаFields таблиці

>td.Fields.Appendfld

'Створюємо 3-тє полі безпосередньо з ім'ям "Категорія" і типом Текстовий

>Setfld =td.CreateField ("Категорія",dbText)

'Додаємо полі "Категорія" до сімействаFields таблиці

>td.Fields.Appendfld

'Створюємо4-ое полі безпосередньо з ім'ям "Марка" і типом Текстовий

>Setfld =td.CreateField ("Марка",dbText)

'Додаємо полі "Марка" до сімействаFields таблиці

>td.Fields.Appendfld

'Створюємо5-ое полі безпосередньо з ім'ям "Модель" і типом Текстовий

>Setfld =td.CreateField ("Модель",dbText)

'Додаємо полі "Модель" до сімействаFields таблиці

>td.Fields.Appendfld

'Створюємо6-ое полі безпосередньо з ім'ям "Колір" і типом Текстовий

>Setfld =td.CreateField ("Колір",dbText)

'Додаємо полі "Колір" до сімействаFields таблиці

>td.Fields.Appendfld

'Створюємо7-ое полі безпосередньо з ім'ям ">Кол-во складі" і типомЧисловой

>Setfld =td.CreateField (">Кол-во складі",dbInteger)

'Додаємо полі ">Кол-во складі" до сімействаFields таблиці

>td.Fields.Appendfld

'Створюємо8-ое полі безпосередньо з ім'ям "Ціна" і типом Грошовий

>Setfld =td.CreateField ("Ціна",dbCurrency)

'Додаємо полі "Ціна" до сімействаFields таблиці

>td.Fields.Appendfld

'Додаємо таблицю сімействаTableDefs бази даних

>base.TableDefs.Appendtd

'>Обновляем кількість об'єктів сімействаTableDefs

>base.TableDefs.Refresh

EndSub

Результат, виконання програми представлений малюнку 3.2.1.

Малюнок3.2.1-таблица “>TovaryDAO”

2) Створення таблиці в об'єктної моделіADO.

PublicSubTovary_NewTable_ADO ()

'Поєднання із поточною базою даних

>DimcnnAs NewADODB. Connection

>DimcatAs NewADOX.Catalog

'Використовується об'єкт моделі об'єктівACCESS

>Setcnn =CurrentProject. Connection

>cat.ActiveConnection =cnn

>Debug.Printcat.Tables (0).Type

>DimTable

'Створюємо таблицю вADO

>SetTable =CreateObject (">ADOX.Table")

'Назва таблиці

>Table.Name = ">TovaryADO"

'Створюємо стовпець безпосередньо з ім'ям "Код товару"

>Table.Columns.Append "Код товару"

'Створюємо стовпець безпосередньо з ім'ям "Товар"

>Table.Columns.Append "Товар"

'Створюємо стовпець безпосередньо з ім'ям "Категорія"

>Table.Columns.Append "Категорія"

'Створюємо стовпець безпосередньо з ім'ям "Марка"

>Table.Columns.Append "Марка"

'Створюємо стовпець безпосередньо з ім'ям "Модель"

>Table.Columns.Append "Модель"

'Створюємо стовпець безпосередньо з ім'ям "Колір"

>Table.Columns.Append "Колір"

'Створюємо стовпець безпосередньо з ім'ям ">Кол-во складі"

>Table.Columns.Append ">Кол-во складі"

'Створюємо стовпець безпосередньо з ім'ям "Ціна,$"

>Table.Columns.Append "Ціна,$"

'Додаємо таблицю сімействаTables

>cat.Tables.AppendTable

>Setcat =Nothing

EndSub

Результат, виконання програми представлений малюнку 3.2.2.

Малюнок3.2.2-таблица “>TovaryADO”

3) Видалення таблиць в об'єктних моделяхDAO.

>SubDel_table ()

' Видалення таблиці засобамиDAO

>DimdbAsDatabase

'Встановлюємо посилання поточну базі даних

>Setdb

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація