Реферати українською » Информатика, программирование » Робота з таблицями і діаграмами в Microsoft Excel


Реферат Робота з таблицями і діаграмами в Microsoft Excel

Зміст

1. Постановка завдання

2. Заповнення таблиці вихідними даними

3. Створення розрахункової таблиці

3.1 Перенесення вихідних даних в розрахункову таблицю

3.2 Виконання розрахунків у таблиці

3.2.1 Розрахунок сумарного заробітку кожного працівника

3.2.2 Розрахунок підсумкових даних із кожному цеху

3.2.3 Розрахунок підсумкових даних із всьому цеху

3.3 Підсумковий вид таблиці

4. Побудова діаграм

4.1 Побудовастолбиковой діаграми годин, відпрацьованих надурочно й у нічний час

4.2 Побудова кругової діаграми сумарних нарахувань з кожної бригаді

Використовувана література

 


1. Постановка завдання

Є таблиця 1 даних про відпрацьованому часу робітниками цеху.

Таблиця 1

Номер бригади Прізвище, і., про. робочого Розряд Годинна тарифна ставка, крб >Отработано, год
Усього До того ж надурочно До того ж вночі
1 2 3 4 5 6 7

1. Сформувати таблицю 2 «>Ведомость нарахування зарплати робітниками цеху»

Таблиця 2

Номер бригади Прізвище, і., про. робочого Розряд Годинна тарифна ставка >Отработано, год >Начислено, крб

Сума всіхначисле

>ний, крб

Усього

До того ж понад

>урочно

До того ж вночі

>Повре

>менно

Більше

>урочно

Нічні
1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 11

Вихідний документ мусить мати 15 - 20 записів (3 – 5 бригад, у кожному бригаді по 3-5 робочих). Доплату протягом години, відпрацьований надурочно, становить 50% від годинниковий тарифної ставки. Доплату протягом години, відпрацьований у нічний час, становить 30% від годинниковий тарифної ставки.

Розрахунок даних в графах 8, 9, 10, 11 у кожному рядку таблиці 2 здійснюється ви відповідності зі наступній схемою (в квадратних дужках вказані порядкові номери граф):

[8] = [4] * [5]

[9] = 0,5 * [4] * [6]

[10] = 0,3 * [4] * [7]

[11] = [8] + [9] + [10]

2. Таблиця 2 повинна містити підсумкові дані про кожної бригади станції і спільні підсумки за цехом в графах 8, 9, 10, 11.

3. Побудуватистолбиковую діаграму годин, відпрацьованих надурочно й у нічний час робітниками однієї (будь-який) бригади.

4. Побудувати діаграму сумарних нарахувань зарплати з кожної бригаді.


2. Заповнення таблиці вихідними даними

>Заполним вихідну таблицюданними[1], після чого лист Microsoft Excel набуде вигляду:


3. Створення розрахункової таблиці

3.1 Перенесення вихідних даних в розрахункову таблицю

Необхідні розрахунки виконуватимемо на новому аркуші. Дані до розрахунку перенесемо з вихідної таблиці як посилань на відповідні осередки.

Після цього лист розрахункової таблиці з вихідними даними набуде вигляду:

 

3.2 Виконання розрахунків у таблиці

 

3.2.1 Розрахунок сумарного заробітку кожного працівника

Дані в шпальтах [8], [9], [10], [11] розраховуються за такими формулам, що існували за нормальної постановки завдання:

[8] = [4] * [5]

[9] = 0,5 * [4] * [6]

[10] = 0,3 * [4] * [7]

[11] = [8] + [9] + [10]

Наприклад, на першому робочого введемо необхідні формули на відповідні осередки:

Осередок Формула
>H6 =>D6*E6
>I6 =>0,5*D6*F6
>J6 =>0,3*D6*G6
>K6 =>K6+I6+J6

Для перенесення створених формул в інші рядки скористаємося >Автозаполнением. Наприклад, для 8 шпальти виділимо осередокH6, підіб'ємо покажчик миші до її правому нижньому краю, і що він набуде вигляду чорного хрестика, натиснемо ліву кнопку миші і розширимо виділення на діапазон осередківH7:H23. У цьому посилання вихідні осередки, що у розрахункових формулах, будуть оновлюватися автоматично. Аналогічним способом проведемо заповнення переважають у всіх рядках шпальт 9, 10 і одинадцять. Після цього таблиця набуде вигляду:

3.2.2 Розрахунок підсумкових даних із кожному цеху

Додамо по порожній рядку після кожної бригади.

Для першої бригади перейдемо в осередокH10, на панелі інструментів натиснемо кнопку >Автосумма. У цьому необхідний діапазон підсумовуванняH6 –H9 буде виділено автоматично.

Аналогічно розрахуємо сумарні значення за іншими бригадам.

 

3.2.3 Розрахунок підсумкових даних із всьому цеху

Для розрахунку сумарних даних ізстолбцам для цеху, необхідно підсумувати отримані дані про кожної бригади станції.

Підсумкові дані помістимо в 30-ма рядок.

Наприклад, для шпальти >Повременно в осередокH30 введемо формулу =>H10+H14+H18+H23+H28. Цю формулу з допомогою >Автозаполненияпереместим до інших стовпчики.

3.3 Підсумковий вид таблиці

По виконанні всіх описаних вище дій, розрахункова таблиця в режимі перегляду результатів набуде вигляду:

Для перегляду цієї таблиці як перегляду формул треба зробити пункт головного меню Сервіс > Залежності формул > режим перевірки формул[2]. У режимі перевірки формул таблиця набуде вигляду:


4. Побудова діаграм

4.1 Побудовастолбиковой діаграми годин, відпрацьованих надурочно й у нічний час

Для побудови діаграми скористаємося Майстром діаграм[3], натиснувши однойменну кнопку на панелі інструментів.

У першому кроці майстра виберемо тип звичайнагистограмма.

З другого краю кроці перейдемо на вкладку Ряд і додамо один ряд даних.

Ім'я ряду дамо з осередки F4, а значення – з осередківF11:F13.

Для >Подписей осі X поставимо осередкиB15:B17, у яких записані прізвища робочих обраної бригади.

На третьому кроці поставимо назва діаграми «Кількість годин, відпрацьованих надурочно».

Поставимо збереження отриманої діаграми на новому аркуші, якому дамо ім'я «Діаграма понаднормових годин».

Через війну буде отримана наступна діаграма:

4.2 Побудова кругової діаграми сумарних нарахувань з кожної бригаді

Побудова цієї діаграми також проведемо з допомогою Майстра діаграм.

У першому кроці майстра виберемо тип діаграми Кругова[4].

З другого краю кроці поставимо осередки, які містять сумарні значення нарахувань з кожної бригаді відповідні підписи.

На третьому кроці введемо назва діаграми «Сумарні нарахування зарплати з кожної бригаді».

Отриману кругову діаграму збережемо на на окремому листі, якому дамо ім'я «Зарплата по бригадам».

У результаті одержимо таку діаграму:


Використовувана література

1. Леонтьєв В.П. Новітня енциклопедія самого персонального комп'ютера 2003. М.:ОЛМА-ПРЕСС, 2003. - 920 з.: мул.

2. Козирєв А.А. Самовчитель роботи з персональному комп'ютері. Навчальний посібник. Вид. 2-ге, перероблене і доповнене. СПб.: Вид-во Михайлова В.А., 2000 – 304 з.

3.Хелворсон М., Янг М. Ефективна робота: Office XP. Видавничий будинок «Пітер», 2004. – 1072 з.

4.Фигурнов В.Е. IBM PC для користувача. Короткий курс. – М.ИНФРА-М, 2003. – 480 з.: мул.

5.Симмонс До. Windows XP: Пер. з анг. – М.: ДМК Пресс, 2002. – 400.: мул. (Самовчитель).[1]Симмонс До. Windows XP: Пер. з анг. – М.: ДМК Пресс, 2002. – стор. 211

[2] Козирєв А.А. Самовчитель роботи з персональному комп'ютері. Навчальний посібник. Вид. 2-ге, перероблене і доповнене. СПб.: Вид-во Михайлова В.А., 2000 – стор. 100

[3]Хелворсон М., Янг М. Ефективна робота: Office XP. Видавничий будинок «Пітер», 2004. – стор. 209

[4]Фигурнов В.Е. IBM PC для користувача. Короткий курс. – М.ИНФРА-М, 2003. – 480 з.: мул.


Схожі реферати:

Навігація