Реферати українською » Информатика, программирование » Робота з таблицею Excel як з базою даних


Реферат Робота з таблицею Excel як з базою даних

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Реферат

на задану тему:

«Фундаментальна обізнаність із таблицею Excel і з базою даних»


>Оглавление

1. Обробка інформацією електронних таблицях Excel чи списках. Основні поняття й підвищити вимоги до списків

2.Экономико-математические докладання Excel

3. Рішення рівнянь і завдань оптимізації

3.1 Підбір параметрів

3.2 Команда «Пошук рішення»

3.3 Диспетчер сценаріїв «>что-если»


1. Обробка інформацією електронних таблицях Excel чи списках. Основні поняття й підвищити вимоги до списків

Список є електронну таблицю з більший обсяг взаємопов'язаної інформації (список товарів на яких складах чи список номерів телефонів, і адрес абонентів). Список - це набір рядків електронної таблиці зі взаємопов'язаними однотипними даними постійного формату. Інакше кажучи список - це пласка база даних, а рядки - і стовпчики списку відповідають записів й полями базі даних. Зразок списку представлений малюнку.

До списками в Excel пред'являються суворіші вимоги, ніж до звичайних електронним таблицям. Кількість шпальт у списку має бути постійним, а кількість рядків змінним. Це дозволяє додавати, видаляти чи переставляти рядки таблиці чи записи списку (бази даних).

Наявність порожніх рядків і шпальт у списку неприпустиме. Дані у списку повинен мати постійний формат. Перша рядок у списку містить назви шпальт чи імена полів як і базах даних.

До засобам, призначених в обробці та політичного аналізу даних у списку ставляться команди з меню Дані: Сортування, Фільтр, Форма, Результати, Перевірка. За виконання цих команд, редактор автоматично розпізнає списку базі даних та здійснює обробку та аналіз даних у списку як і базі даних.

При застосуванні команди сортування можна відсортувати записи за одним або декільком полях. З допомогою фільтрів (>Автофильтра і Розширеного фільтра) можна швидко знайти (відфільтрувати) необхідні дані до списків за одним, двом або декільком параметрами пошуку. Командою Результати можна впорядкувати дані до списків з допомогою підсумкових значень.

Для додавання нових записів до списку, видалення й пошуку існуючих записів до списків застосовується команда Форма. Для перевірки даних при введення використовується засіб, що називається перевіркою введення (команда Перевірка).

Під час створення списку необхідні певних вимог:

· Щоб редактор автоматично розпізнавав списку базі даних і обробляв дані і під час команд обробки необхідно робочому аркуші розташовувати один список;

· Формат шрифту заголовків (підписів) шпальт чи імен полів до списків має вирізнятися від формату шрифту записів. Зазвичай шрифту заголовкам шпальт призначається напівжирний шрифт, а осередків для заголовків присвоюється текстовий формат;

· Осередки під заголовками шпальт необхідно відформатувати відповідно до даними, що вводитимуться у ці осередки (наприклад, встановити грошовий формат, вибрати вирівнювання тощо.);

· Задля більшої автоматичного форматування запроваджених даних до списку доцільно активізувати команду "Розширення форматів і формул". І тому необхідно встановити прапорець "Розширювати формати і формули в діапазонах даних" з вікна діалогу "Параметри" навкладке ">Правка", що відкривається командою "Параметри" в меню Сервіс;

· У творчому списку повинно бути порожніх записів (рядків) і полів (шпальт), навіть відділення імен полів від записів варто використовувати кордону осередків, а чи не порожні рядки.

По виконанні підготовчих робіт зі створення списку можна переходити до впровадження даних до списку.


2.Экономико-математические докладання Excel

До типовимекономико-математическим додатків Excel ставляться:

· структуризація і первинна логічна обробка даних;

· статистичне опрацювання даних, аналіз стану і прогнозування;

· проведення фінансово-економічних розрахунків;

· рішення рівнянь і оптимізаційних завдань.

>Структуризация і первинна логічна обробка даних

Списки в Excel є прикладом формалізованої структури у вихідної інформації. Список - це яка містить у робочому аркуші Excel таблиця, дані в рядках якої мають однорідну структуру чи дані одного типу. До традиційним завданням первинної чи попередньої логічного обробки даних ставляться сортування і вибірка (фільтрація) по заданому критерію. Статистичне опрацювання даних, аналіз стану та прогнозування

Функції, реалізують статистичні методи обробки й аналізу даних, в Excel реалізовані як спеціальних програмних засобів - надбудови Пакета аналізу, що входить у поставку Microsoft Office і може визначатися за бажання користувачів. Установка надбудови Пакет аналізу здійснюється як і, як і установка інших надбудов з допомогою командиСервис/Надстройка. Далі необхідно встановити прапорець перед пунктом Пакет аналізу та натиснути ОК.


Після успішної установки надбудови в меню Сервіс з'явиться пункт: Аналіз даних, а вікні майстра функцій стає досяжною категорія функцій - Статистичні.

Метою статистичного дослідження є виявлення як дослідження співвідношень між статистичними (економічними) даними і їх використання з вивчення, прогнозування та прийняття рішень. Фундаментальним поняттям статистичного аналізу є поняття ймовірності та випадкової величини. Excel не призначений для комплексного статистичного аналізу та обробки даних, але з допомогою команд, доступних з відкритого вікна Аналіз даних можна навести:

· описовийстстистический аналіз (описова статистика);

· ранжування даних (Ранг іперсентиль);

· графічний аналіз (>Гистограмма);

· прогнозування даних (>Скользящее середнє. Експоненціальне згладжування);

· регресійний аналіз (>Регрессия) тощо.

Статистичні функції для регресійного аналізу з категорії Статистичні з вікна майстра функцій:

·ЛИНЕЙН(знач.У;знач.Х;константа;стат.) - Визначає параметри лінійного тренду для заданого масиву;

·ТЕНДЕНЦИЯ(знач.У;знач.Х; новізнач.Х; константа;) - Визначає передбачені значення відповідність до лінійнимтрендомдля заданого масиву (метод найменших квадратів) і ще.

Проведення фінансово-економічних розрахунків

Однією з найважливіших сфер докладання Excel - це здійснення фінансовихрачетов. Фінансові обчислення містять у собі всю сукупність методів і обгрунтованість розрахунків, використовуваних після ухвалення управлінські рішення (від елементарних арифметичних операцій до складних алгоритмів побудовимногокритериальних моделей, дозволяють отримати оптимальні характеристики комерційних операцій та т.д.).

У Excel реалізовані вбудовані та додаткові фінансові функції. Для застосування додаткових функцій необхідно встановити надбудову Пакет аналізу.

На кшталт розв'язуваних завдань все фінансові функції Excel можна розділити на умовні групи:

· функції для аналізу інвестиційних проектів;

· функції для аналізу цінних паперів;

· функції до розрахунку амортизаційних платежів;

· допоміжні функції.

Застосування функцій для фінансових розрахунків здійснюється з допомогою майстра функцій (>Вставка/Функция, вибрати категорію Фінансові).


3. Рішення рівнянь і завдань оптимізації

Аби вирішити завдань оптимізації широкепроменение знаходять різні способи Excel:

· Підбір параметрів перебування значення, що призводить необхідному результату.

· Надбудову Пошук рішення розрахунку оптимальної величини з кількох змінним і обмеженням;

· Диспетчер сценаріїв до створення з оцінкою наборів сценаріїв «що – якщо» з кількома варіантами вихідних даних.

3.1 Підбір параметрів

Основний командою на вирішення оптимізаційних завдань в Excel є командаСервис/Подбор параметра. У цю команду визначає невідому величину, що зумовлює необхідному результату.

Якщо команда Підбір параметра немає у меню Сервіс, виконайте командуСервис/Надстройка і встановіть прапорець Пакет аналізу, у вікні діалогу Надбудова

Робота з командою Підбір параметра необхідно підготувати лист, щоб у аркуші перебували:

· формула до розрахунку;

· порожня осередок для шуканого значення;

· інші величини, які використовуються у формулі.

Посилання на порожню осередок повинна обов'язково бути присутнім на формулі, оскільки саме вона перемінної, значення шукає Excel. Під час добору параметра в зміну осередок безупинно заносяться нових значень, поки що не знайдено рішення поставленого завдання.

Такий процес називається ітерацією, і радіомовлення продовжується до того часу, поки редактор не виконає 100 спроб або знайде рішення, лежаче не більше точності 0,001 від точного значення (настроювання цих параметрів здійснюється з допомогою командиСервис/Параметри, вкладкаВичисления)

Оптимізація з допомогою команди Підбір параметрів виконується так:

1. Створіть лист, наприклад, з формулою =>B1*B2 в осередкуB3, порожній (перемінної) осередком (>B2) та інші даними (>B1), які можуть опинитися знадобитися при обчисленнях. Наприклад, необхідно визначення кількості книжок з ціні 23,75 грн., які потрібно продати, щоб обсяг продажу становив 10000,00 грн.

2. Виділіть осередок аркуша (>B3), у якій міститься формула (ця осередок з'явиться на полі "Встановити в осередку" з вікна діалогу Підбір параметра). Виконайте командуСервис/Подбор параметра. Відкривається вікно діалогу Підбір параметра.

3. Запровадьте в текстове полі Значення число, відповідне обсягу продажів - 10000.Переместите курсор в текстовому полі Змінюючи значення осередки. Виділіть ту осередок, у якій має бути відповідь (змінна осередок). Її вміст буде підібрано іподставлено в формулу командою Підбір параметра.Виделенная осередок (>B2) виділяється листку рамкою.Нажмите кнопку ОК, щоб знайти рішення.

Після закінченняитерационного циклу з вікна діалогу Результат добору параметра з'являється повідомлення, а результат заноситься в осередок аркуша. Рішення показує, що з досягнення обсягу продажу 10000 грн. необхідно продати 421 книжку з ціні 23,75 грн. Для закриття вікна діалогу Результат добору параметра клацніть на кнопці ОК.

3.2 Команда «Пошук рішення»

Аби вирішити складних завдань, що потребує лінійного і нелінійного програмування, і навіть методів дослідження операцій застосовується надбудова - Пошук рішення. Щоб використовувати надбудову Пошук рішення необов'язково знати методи програмування і дослідження операцій, але потрібно визначати, які завдання можна вирішити цими методами.

Користувач має вміти з допомогою діалогових вікон надбудови Пошук рішення правильно сформулювати умови завдання, і якщо рішення існує, то “Пошук рішення” знайде його. У основі надбудови лежатьитерационние методи.

У разі, коли оптимізаційна завдання містить кілька змінних величин, для аналізу сценарію необхідно скористатися надбудовою Пошук рішення. “Пошук рішення” дозволяє вживати одночасно дуже багато змінюваних осередків (до 200) і ставити обмеження змінюваних осередків.

Загальні властивості, які притаманні завдань, розв'язуваних з допомогою надбудови Пошук рішення:

· Існує єдина цільова осередок, яка містить формулу, значення має зроблено максимальним, мінімальним або ж рівним, до якогось конкретного значенням.

· Формула у цій цільової осередку містить посилання ряд змінюваних осередків. Пошук рішення у тому, щоб підібрати такі значення змінних в змінюваних осередках, які б забезпечили оптимальне значення для формули в цільової осередку.

· Можливо поставлено певна кількість обмежень — умов чи співвідношень, яких мають задовольняти що з змінюваних осередків.

Постановка завдання Першим кроком під час роботи з командою Пошук рішення є створення спеціалізованого аркуша. І тому необхідно створити цільову осередок, у якому вводиться основна формула.

З іншого боку, лист може охоплювати інших значень і формули, використовують значення цільової і змінних осередків. Формула в цільової осередку має опиратися в обчисленнях на значення змінних осередків.

Потому, як завдання оптимізації буде розроблено листку, можна починати роботу.

1. Виділіть листку цільову осередок, у якому введена формула.

2. Виконайте командуСервис/Поиск рішення. Відкривається вікно діалогу Пошук рішення. Оскільки було виділено осередок, в текстовому полі «Встановити цільову осередок» з'явиться правильна посилання осередок. Серед опитаної «>Равной» перемикач за умовчанням встановлюється у безвихідь «>Максимальному значенням».

3.Перейдите від поля "Змінюючи осередки" і введіть перемінні осередки аркуша

4. Додайте обмеження на перемінні в змінюваних осередках. Для введення обмежень натиснімо кнопку Додати, аби поставити перше обмеження з вікна діалогу, потім можна запровадити друге, третє тощо.

5. Коли оптимізаційна завдання побудують до виконання, можна натиснути кнопку Виконати щоб одержати відповіді. З'явиться вікно діалог із описом результатів процесу оптимізації.

6. Щоб відобразити знайдене рішення, у осередках аркуша, встановіть перемикач "Зберегти знайдене рішення" і натисніть кнопку ОК. Знайдена максимальна величина міститься у цільову осередок, а перемінні осередки заповнюються оптимальними значеннями змінних, які задовольняють встановленим обмеженням.

3.3 Диспетчер сценаріїв «>что–если»

Працюючи з командами Підбір параметра і Пошук рішення немає зручного способу порівняння результатів обчислень – при кожному зміні даних попереднє значення пропадає.

Щоб усунути ці обмеження, розробники Excel створили Диспетчер сценаріїв, допомагає працювати з кількома моделями «що – якщо». КомандоюСервис/Сценарии можна нові, і переглядати існуючі сценарії вирішення завдань, і відображати консолідовані звіти.

Створення сценарію

>Сценарием називається модель «що – якщо», куди входять перемінні осередки, пов'язані однією чи декількома формулами. Перед створенням сценарію необхідно спроектувати лист те щоб у ньому була хоча тільки формула, що залежить від осередків, яких можуть прибирати різні значення. Наприклад, може виникнути потреба у порівнянні кращого і гіршого сценаріїв.

Створення сценаріїв відбувається так:

· Виконайте командуСервис/Сценарии. Відкривається зображення вікна діалогу Диспетчер сценаріїв.

·Нажмите кнопку Додати, щоб зробити перший сценарій. Відкриється вікно діалогу Додавання сценарію.

· Запровадьте Кращий варіант (чи будь-який інший ім'я) на полі Назва сценарію, потім за допомогою вікон діалогу введіть змінювані осередки. Коли це сценарій буде готовий, введіть наступний.

·Нажмите кнопку Додати, щоб зробити другий сценарій. Запровадьте назва Гірший варіант. Після закінчення створення двох сценарієм можна розпочати перегляду результатів.

· Закрийте вікно діалогу Диспетчер сценаріїв кнопкою Закрити.

Перегляд сценарію

Excel зберігає сценарії разом із листом поточної тогочасні книги й перегляд їх командою Сервіс /Сценарії можлива лише під час відкриття даного аркуша. Перегляд сценарію виконується так:

· Виконайте командуСервис/Сценарии. Відкривається вікно діалогу:

· Виберіть зі списку сценарій для перегляду.

·Нажмите кнопку Вивести. Excel заміняє вміст осередків аркуша значеннями з сценарію і відображає результати листку.

· Виберіть зі списку інші сценарії і скористайтеся кнопкою Вивести порівнювати результатів моделей «що – якщо». Після закінчення натисніть кнопку Закрити. Значення останнього активного сценарію залишаються у осередках аркуша.

Створення звітів за сценарієм

Порівнювати різні сценарії можна, переходячи від сценарію до сценарію з допомогою кнопки показати з вікна діалогу Диспетчер сценаріїв, а часом виникає у створенні звіту з узагальненої інформацією щодо різних сценаріях аркуша.

Це можна виконати з допомогою кнопки Звіт з вікна діалогу Диспетчер сценаріїв. Створений зведений звіт буде автоматично відформатований і скопійовано нового лист поточної книжки.

Створення звіту за сценарієм відбувається так:

· Виконайте командуСервис/Сценарии. Відкриється вікно діалогу Диспетчер сценаріїв.

·Нажмите кнопку Звіт. Відкривається вікно діалогу Звіт за сценарієм, у якому пропонується вибрати осередки, що входять до звіт, і навіть його тип. Звіт типу структура єформатированную таблицю, яка виводиться на на окремому листі.

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація