Реферат Робота в програмі Word

Страница 1 из 3 | Следующая страница

>СОДЕРЖАНИЕ:

1. Призначення і класифікація текстовихредакторов……………….......4

1.1. Базові можливості текстовихредакторов……………………….........4

1.2. Підготовка текстовогодокумента………………………………………….5

1.3. Фундаментальна обізнаність із текстом. Робота видавничихсистем……………………...........5

2.Текстовой процесор MicrosoftWord………………………………………..7

2.1. Вікно Microsoft Word. Відображення документа вокне…………………...7

2.2. Створення, відкриття музею та збереженнядокумента……………………….........9

2.3.Редактирование і форматуваннятекста………………………….........10

2.4. Печаткадокумента…………………………………………………………...12

3.Лексикон…………………………………………………………………….…13

3.1. Збереження, читання і поставив печаткудокумента…………………………………..13

3.2.Шаблони…………………………………………………………….……....14

3.3. Виділення фрагментів тексту. Дії зфрагментом…………………14

3.4. Пошук ізамена………………………………………………………..…….16

3.5. Перевіркаорфографии…………………………………………………..….16

3.6.Шрифти.Абзаци…………………………………………………….……..16

4. ПрограмаPageMaker………………………………………………………..17

4.1. Призначення, характеристики й захопити основні об'єкти програмиPageMaker……………………………………………………………………………...17

5.Таблици……………………………………………………………………..…19

5.1. Вставка іформатирование……………………………………….……....19

5.2. Вирівнювання іграници……………………………………………......20

5.3. Зміна структуритаблици……………………………………….…20

5.4. Сортування.Диаграмми………………………………………………....21

6.Графика………………………………………………………………….…….22

6.1. Малюнки й їхсоздание…………………………………………….……...22

6.2. Малювання графічного об'єктаWord………………………….……...24

6.3. Групування.Сетка…………………………………………….……....24

6.4. ТекстWordArt…………………………………………………….………....25

7.Макроси…………………………………………………………………….....26

7.1. Запис і запускмакроса……………………………………………........26

7.2. Розробкамакроса…………………………………………………….....27

СПИСОКИСПОЛЬЗОВАННОЙЛИТЕРАТУРЫ…………………………....28


1.         Призначення і класифікація текстових редакторів

Сучасний текстовий редактор є програмний продукт, який би користувача ПК засобами створення, опрацювання і збереження документів однаковою мірою складності. Останнім часом текстові редактори витісняються текстів процесорами, що дозволяють як набирати «чистий»,неформатированний текст, а й оформляти його: довільно розміщувати сторінка, виділяти шрифтами тощо.

Класифікація:

1. Редактори текстів – призначені до створення редагування нескладних текстів тексти програм.

2. Редактори документів – призначені до роботи з документами, структурно які з вкладених розділів, сторінок, абзаців тощо.

3. Редактори наукових текстів – забезпечують підготовку й редагування наукових текстів, що містять велику кількість математичних формул, графіків тощо.

4.Издательские системи – йдуть на підготовки великих складних документів (книжки, альбоми, журнали тощо.).

1.1.     Базові можливості текстових редакторів

>Курсор – коротка, зазвичай, миготлива лінія, показує позицію робочого поля, на якому буде поміщений запроваджуваний символ чи елемент тексту.Клавиш Home і End зазвичай переміщають курсор на початок іPageDn переміщають курсор і текст однією сторінку (екран) вгору чи вниз кінець рядки відповідно.КлавишиPageUp іPageDn переміщають курсор і текст однією сторінку (екран) вгору чи вниз. Текстовий процесор завжди знаходиться у одному з двох режимів – вставка чи заміна.Ins – клавіша перемикання між режимами. Основними етапами підготовки текстових документів є: набір тексту, редагування тексту, печатку тексту, запровадження архіву текстів.

1.2.     Підготовка текстового документа

Ті прогалини, які текстовий редактор автоматично вставляє вирівнювання рядків, називають «м'якими» на відміну «жорстких» прогалин, внесених до тексту при натисканні користувачем клавішіПробел на клавіатурі ПК. Так само існують «м'які» і «жорсткі» ознаки кінця рядки.Редактирование виконується під час подачі користувачем команд текстового редактора. Щоб видалити чи кілька символів, використовуються клавішіDel іBackspace.Виделенний фрагмент то, можливо рядковим, блоковим і лінійним.Форматирование – здатність текстового процесора виробляти оформлення документа. Абзац – фрагмент тексту, процес введення якого закінчився натисканням на клавішу введенняEnter.

1.3.  Фундаментальна обізнаність із текстом.

До операцій, виробленим над документом,

ставляться: створення нової документа - присвоєння документа унікального імені Ілліча та набір всього тексту на клавіатурі; завантаження попередньо створеного документа в оперативну пам'ять; збереження документа - копіювання документа з оперативної пам'яті на зовнішній; видалення документа – видалення створеного, або завантаженого документу з екрана; роздруківка документа – створення твердої (паперової) копії документа. Операція збереженні – записує виправлений документ, що у оперативної пам'яті, на диск для постійного зберігання. У потужних текстових процесорах є можливість злиття документів. На виконання цієї процедури необхідно мати: головний документ, у якому постійну інформацію;документ-источник для зберігання перемінної інформації.

Робота видавничих систем

Комп'ютерні видавничі системи грунтуються на поєднанні сучасних комп'ютерів, лазерних принтерів, сканерів і найскладнішого програмного забезпечення, котрий дає можливість маніпулювати оповіддю та графікою. Усі відомі текстові процесори і видавничі системи можуть працювати у двох режимах – текстовому (екран дисплея можна умовно розглядати, як сукупність прямокутників, розташованих впритул друг до друга) і графічному (екран дисплея можна що складається з окремих точок, мають свої координати). Шрифт є комплект літер, цифр і спеціальних символів.Шрифти відрізняються одна від друга малюнком (>гарнитурой), накресленням (прямий, курсивний), і розміром (кеглем). Більшість сучасних текстових процесорів підтримують шрифтиTrueType. До комплекту поставки Windows входять такі шрифтиTrueType якArial,Courier, Symbol, Times NewRoman.


2.         >Текстовой процесор Microsoft Word

 

Текстовий процесор містить набірразличнихшрифтов і чималі шаблони документів. Він забезпечує фонову перевірку орфографії, граматики і розстановку переносів для текстів російською й англійською мовами мовами.

 

2.1. Вікно Microsoft Word

 

Смуги прокручування розташовуються біля правої межі і внизу вікна Microsoft Word.Строкой стану називається горизонтальна смуга, розташована нижче вікна документа. У ньому відбиваються інформацію про виконуваних операціях, становищі курсору й інша контекстна інформація.

Призначення елементів рядки стану:

1 –Стр. номер – номер поточної сторінки, відповідно до схемою логічного нумерації, показуваної з вікна;

2 –Разд. номер – номер розділу сторінки, показуваної з вікна;

3 – Номер / номер – номер поточної сторінки і кількість сторінок документа;

4 –На…см - відстань за вертикаллю від курсору до верхнього краю аркуша. Якщо курсор перебуває поза вікна, значення не відображається;

5 – У розділі ст. номер – кількість рядків від курсору до верхнього краю сторінки. Якщо курсор перебуває поза вікна, значення не відображається;

6 – Паля номер - кількість символів від лівого поля до курсору.

7 – записи макросу (>RecordMacro);

8 –ИСПР (>TRK) – індикатор режиму записи виправлень (>TrackChanges);

9 –ИДЛ (>EXT) – індикатор режим виділення (>ExtendSelection);

10 –ЗАМ (>OVR) - індикатор режиму заміни символів (>Overtype);

11 – довідка поWordPerfect;

12 - індикатор стану перевірки правопису;

13 - збереження фону (як електронного документа).

>Кнопки панелі інструментів Стандартна прискорюють виконання операцій створення, відкриття і збереження файла, редагування документа.Кнопки панелі форматування дозволяють виконати форматування символів і абзаців.

 

Відображення документа з вікна

Word дозволяє переглядати документ з вікна у кількох режимах. Для зміни режиму перегляду документа використовують кнопки 22 – 27, які працюють у лівої частини горизонтальній смуги прокручування. Звичайний режим (>NormalView) встановлено за умовчанням під час відкриття вікна (кнопка 27). Режим електронного документа (OnlineLayoutView) – оптимальний режим для перегляду електронних документів на екрані. Режим розмітки (>PageLayoutView) – дає можливість прозирнути сторінку з малюнками,многоколонним текстом, виносками, колонтитулами і полями у вигляді, у якому вона буде надрукована.

Кнопко 25 – до переходу в режим розмітки. Режим структури (>OutlineView) дозволяє переглядати як ієрархію заголовків, і вміст виділеного заголовка.

Кнопка 24 – до переходу у цей режим. Для одночасного перегляду двох частин одного документа – розділіть вікно на дві області. У кожній із областей вікна можна прокручувати документ незалежно одної області, можна використовувати різні масштаби і режими перегляду. Щоб бачити все відкриті документи, виберіть командуУпорядочить все (>ArrangeAll).


2.2. Створення, відкриття музею та збереження документа

 

Документ з вікна можна створити такими способами:

1) вибрати команду Створити (New) в менюФайл (>File), відкрити вкладку Загальні (General) і клацнути двічі значок Новий документ (>BlankDocument);

2) клацнути кнопку Створити панелі інструментів Стандартна. Кнопка розташована лівому краю панелі і це відкриває документ, заснований на шаблоні Звичайний.

Документ можна відкрити кількома способами:

1. Відкрити менюФайл і клацнути мишею ім'я файла у списку у нижній частині меню. Список містить назви останніх файлів, відкритих у тому додатку.

2. Вибрати команду Відкрити в менюФайл й у вікні діалогу Відкриття документа вказати ім'я і місце розташуванняФайла.

3. Натиснути кнопку Відкрити на панелі інструментів Стандартна і двічі клацнути значок файла з вікна діалогу Відкриття документа.

Під час роботи користувача на ПК створюваний документ зберігається оперативному пам'яті. А, щоб записати цей файл на диск, необхідно вибрати в менюФайл (>File) команду Зберегти як (SaveAs) і необхідні параметри з вікна діалогу Збереження документа (SaveAs). Надалі, задля збереження доповнень та інших змін, внесених до документа, досить натиснути кнопку Зберегти на панелі інструментів Стандартна чи вибрати команду Зберегти в менюФайл.

 

2.3.Редактирование і форматування тексту

 

На виконання більшості операцій із про >работке тексту редагований фрагмент слід попередньо виділити. Після виділення фрагмента операцію можна виконати такими способами:

1. з допомогою команд меню;

2. з допомогою команд контекстного меню;

3. з допомогою кнопок на панелі інструментів Стандартна;

4. використовуючи ліву кнопку миші;

5. використовуючи праву кнопку миші; 6. з клавіатури.

Щоб скопіювати фрагмент тексту до іншої точку документа, треба:

1. Виділити фрагмент тексту.

2. У менюПравка вибрати командуКопировать чи клацнути на командної кнопціКопировать. Через війну копія виділеного фрагмента буде вміщена в буфер обміну Windows.

3. Використовуючи клавіші переміщення курсору, встановити курсор у той точку документа, після якого може бути вставлено фрагмент, скопійований в буфер обміну попередньому кроці.

4. У менюПравка вибрати команду Вставити чи клацнути на командної кнопці Вставити.

Щоб зберегти зміни, внесені до документ, потрібно клацнути на командної кнопці Зберегти.Форматирование тексту залежить від зміні його зовнішнього вигляду, з допомогою зміни вирівнювання, використання різних шрифтів та його накреслень. При формуванні символів можна поставити такі параметри: гарнітуру, накреслення, розмір, товщину, колір, анімацію, інтервал, ефекти – верхній і нижній індекс, підкреслення, перехід. Для форматування кількох абзаців або тільки документа виділіть їх і поставте параметри форматування: відступи, вирівнювання, інтервали, становище сторінка. На панелі інструментівФорматирование перебувають кнопки, щоб забезпечити форматування символів і абзацу. По активної кнопці можна визначити, яке вирівнювання поставлено для поточного абзацу. Підмаркированним чинумерованним списком розуміють послідовність рядків, які містять дані одного типу. Списки полегшують читання й розуміння тексту. Word дозволяє надати абзацам форму списку, де кожен абзац будепомечен певним маркером чи номером. У маркованих списках перераховуються пункти, пов'язані з одного темою. У нумерованих списках перераховуються пункти, такі друг за іншому у порядку. Кожен пункт списку є окремим абзацом і має власний маркер чиномер.елить фрагмент тексту. 2. У менюПравка вибрати командуКопировать чи клацнути, використовуючи праву кнопку миші; 6.андартная; 4.ить такими способами: 1.нт слід попередньовиделить.панели інструмент

 

2.4. Печатка документа

 

Під час підготовки документа до друку зазвичай використовують команди Попередній перегляд (>PrintPreview), Параметри сторінки (>PageSetup), Печатка (>Print) з менюФайл (>File). Команда Параметри сторінки (>PageSetup) з менюФайл (>File) дозволяє поставити розмір аркуша, де буде надруковано документ, розміри полів, розташування тексту листку тощо. Щоб переглянути на екрані, як виглядатиме документ після друку, виберіть команду Попередній перегляд (>PrintPreview) в менюФайл (>File) чи натисніть кнопку Попередній перегляд на панелі інструментів Стандартна (Standart).

Документ можна надрукувати кількома способами:

1. виберіть команду Печатка (>Print) в менюФайл (>File) і поставте установки до друку з вікна діалогу Печатка (>Print) тобто поставте, якою принтері друкуватиметься документ, кількість копій тощо.;

2. натисніть кнопку Печатка (>Print) на панелі інструментів Стандартна. Буде роздрукована одна копія всього документа відповідно до установками, зробленими за умовчанням, без відображення на екрані вікна діалогу;

3. з вікна діалогу Попередній перегляд натиснімо кнопку Печатка чи виберіть команду Печатка (>Print) в менюФайл (>File). Печатка документів виконується в фоновому режимі.


3.Лексикон

 

>Лексикон для DOS призначений в обробці не складних документів з текстом російською й англійською мовами мовами.

>Лексикон забезпечує такі функції редагування текстів:

1. перегляд і коригування тексту;

2. автоматичне форматування абзаців тексту;

3. перенесення фрагментів тексти з одного місця у інше;

4. створення змісту розділів документа;

5. використання підкреслення, курсиву і напівжирного шрифту виділення частин тексту;

6. одночасне редагування кількох документів.

 

3.1. Збереження, читання і поставив печатку документа

 

Для запис у файл (збереження документа на диску) слід натиснути кнопку із зображенням дискети чи виконати команду Документ / Зберегти перед вами з'явиться панель керувати збереженням файлів. Для читання (відкриття) документа слід натиснути відповідну кнопку на панелі інструментів чи виконати команду Документ / Відкрити чи натиснути клавішуALT і, тримаючи її, клавіші з російськими літерами буд про. Вигляд документа у робочому вікні редактора близький до того що, що буде на папері. Але перед реальної печаткою на принтері можна відтворити майбутню роздруківку на понад точно, натиснувши кнопку Попередній перегляд. Безпосередньо з робочого вікна печатку викликається кнопкою із зображенням принтера чи командою Документ / Печатка.


3.2. Шаблони

 

Шаблони – це заголовки до швидшого створення тих чи інших документів. У комплектіЛексикона можна знайти кілька зразків листів, актів, рахунку також подібних службових паперів. Поповнити його змінити наявні шаблони можна й самостійно. Доступ до зразків документів відкриває команда Вставка / Шаблону. Шаблони згруповані з кількох загальним тем, наприклад, Бухгалтерія, Бланки, Листи й т.д.

 

3.3. Виділення фрагментів тексту

 

З допомогою миші: підведіть курсор до початку чи кінцю фрагмента, що ви хочете виділити.Нажмите ліву кнопку, і відпускаючи її, рухом миші розширюйте виділену область у потрібний бік. Як ви відпустіть кнопку – розмір виділеного фрагмента буде зафіксовано. З допомогою клавіатури: встановивши курсор у потрібний місце, натисніть клавішуShift і, тримаючи її, натисніть будь-які клавіші,передвигающие курсор. Виділення поширюватиметься за текстом доти місця, куди переміститься курсор.

 

Дії з фрагментом

Видалити.Нажмите клавішуDel, і виділений фрагмент зникне. Перенести на місце. Зазначте на виділений фрагмент курсором миші і натиснімо ліву кнопку. Не відпускаючи її, ведіть стрілку до потрібному місцеві вставки де він відпустіть кнопку миші – за курсором весь фрагмент переміститься на місце. >Вирезать.НажмитеShift+Del, чиCtrl+X, чи кнопку із зображенням ножиць чи дайте командуПравка /Вирезать. Фрагмент зникне з тексту, та заодно переміститься в буфер, звідки його потім нескладно буде витягти. >Скопировать.НажмитеCtrl+Ins, чиCtrl+С, чи кнопку копіювання на панелі

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація