Реферати українською » Информатика, программирование » Програма для підрахунку виручки казино


Реферат Програма для підрахунку виручки казино

Звіт про виробничої практиці


Завдання практику

Виробнича практика студентів за фахом «Програмне забезпечення обчислювальної техніки та автоматизованих систем» є невід'ємною частиною навчально-виховного процесу має своєю метою придбання студентами практичних навичок і умінь виробничої діяльності на підприємствах, у державних установах та організаціях, з урахуванням застосування теоретичних знань, отриманихбизнес-колледже. Виробнича практика завершує2й курс навчання студентів.

Об'єктами професійної діяльності техніка за фахом «Програмне забезпечення обчислювальної техніки та автоматизованих систем» є інформаційні системи та мережі, і навіть програмне забезпечення і супроводження.

У процесі виробничої (професійної) практики технік інформаційних систем повинен закріпити і поглибити знання, отримані у процесі навчання, придбати вміння і навички роботи з всіх видах професійної діяльності. Мушу закріпити навички та опанувати вміннями: адаптації програмного продукту до конкретної системі автоматизованої обробки інформації, роботи у заданому операційному і / чи телекомунікаційному оточенні, практичних коштів конкретних технічних засобів інформатизації.


Запровадження

Необхідно зробити програму для старших менеджерів казино «>Тамбовский Вовк»,рассчитивающую результати всіх ігрових столів за робочого дня, незалежно кількості клієнтів - і кількості дилерів. Програма повинна розраховувати отримані результати і зберігати в окремі файли, які легко можна буде потрапити роздруковувати через принтер. Результати кожного дилера повинні зберігатися окремо, до розрахунку зарплати, і премій за великі виграші. Необхідно, аби за програму можна було, як додати нового дилера (при звернення працювати), і видалити вже наявного (під час звільнення), наскільки можна бажано взяти до уваги, що з відновленні старого дилера, його результати і категорія нічого не винні бути втрачені.Опис діяльності підприємства

У1994-ом року прийнято рішення побудувати (орендувати) приміщення для створення нового розважального центру р. Тамбова. З'явилося казино «>Тамбовский Вовк» 1999 року Директором згаданого закладу є Сидоров В.В. Через підлогу року відкрилося казино «Атлантида». У обох центрах перебували: казино, ресторан і танцюльки. У кожному казино перебував додатковий бар. Зупинимося докладніше на казино «>Тамбовский Вовк». Дане заклад відразу після відкриття становило конкуренцію іншим ігорним домівках р. Тамбова й області з допомогою чудового обслуговування клієнтів - і різновиду запропонованих азартних ігор. Казино пропонує своїх клієнтів 7 видів покеру (п'яти картковий з обміномOasisPoker, шести картковийOasisPoker, російський покер, техаський покер, семи картковийOasisPoker, і двоєOasis покеру для дорогих столів),Blackjack і Американську рулетку. На цей час казино «>Тамбовский Вовк» має кількість постійних клієнтів, попри відкриття нового казино.

Опис індивідуальної роботи

Моя програма написана спеціально для казино «>Тамбовский вовк» і послуг призначена для постійного розрахунку розрахунку коштів на ігрових столах.

Принцип роботи програми:

У менюnew/delDealer вводяться дані дилерів (прізвище й ім'я) після що вони уводять у загальний список дилерів. Але тут ви побачили данийhelpфайл. Меню exit – їсти, ні що інше, як вихід із програми. УComboBox’e вибираються дилера, які прийшли працювати, вони автоматично потрапляють у список й після закінчення робочого дня їх результати буде збережено в файлі (>С:rez…).

Подивитися список дилерів можна натисканням на кнопкуCheckbox «>Viewdealer’s list». На початку робочого дня запускається програма, по натискання на кнопку «Money» з'являється таблиця для введення даних (коштів) в розрахунку на кожні 20 хвилин.

По натискання на кнопку «>Dealers» з'являється така сама таблиця, але з номерами дилерів які усе своєю чергою залежно від цього, як було обрані на початку зміни. Під час всього робочого дня заповнюються обидві таблиці після повного заповненнянажимается кнопка «Total», при натисканні розраховується результат кожного дилера, записується в файл з його прізвищем і підвищення «.>rez». Загальний підсумок дня записується ж папку але у файл без назви також ізрасширением».rez».


Додаток 1

Програма використовує дваюнита (>fil іUnit2) перший – головний, другий використовується лише за додаванні нового дилера або за його звільнення

Код програми розвитку й інтерфейс програми:

>unitfil;

>interface

>uses

Windows,Messages,SysUtils,Variants,Classes,Graphics,Controls,Forms,

>Dialogs,StdCtrls,Buttons,Grids,XPMan,ComCtrls,Menus;

>type

>TForm1 =class(TForm)

>BitBtn1:TBitBtn;

>StringGrid1:TStringGrid;

>Button2:TButton;

>StringGrid2:TStringGrid;

>StringGrid3:TStringGrid;

>ComboBox3:TComboBox;

>CheckBox1:TCheckBox;

>Button4:TButton;

>Button3:TButton;

>MainMenu1:TMainMenu;

>menu1:TMenuItem;

>newDealer1:TMenuItem;

>eXIt1:TMenuItem;

>ExitProgramm1:TMenuItem;

>Memo1:TMemo;

>Button1:TButton;

>Help1:TMenuItem;

>procedureBitBtn1Click (>Sender:TObject);

>procedureButton2Click (>Sender:TObject);

>procedureButton4Click (>Sender:TObject);

>procedureCheckBox1Click (>Sender:TObject);

>procedureComboBox3Click (>Sender:TObject);

>procedureFormCreate (>Sender:TObject);

>procedureButton3Click (>Sender:TObject);

>procedureExitProgramm1Click (>Sender:TObject);

>procedurenewDealer1Click (>Sender:TObject);

>procedureFormClose (>Sender:TObject;varAction:TCloseAction);

>procedureFormClick (>Sender:TObject);

>procedureHelp1Click (>Sender:TObject);

>procedureMemo1Click (>Sender:TObject);

>procedureButton1Click (>Sender:TObject);

>procedureFormDblClick (>Sender:TObject);

private

{>Privatedeclarations}

public

{Publicdeclarations}

end;

>var

>Form1:TForm1;

>implementation

>usesMath,Unit2;

{$R *.>dfm}

>Var

*тут вводиться глобальна змінна для зберігання кількості дилерів даний день

>z:integer=1;

>procedureTForm1.BitBtn1Click (>Sender:TObject);

>begin

>StringGrid1.Visible:=true;

>StringGrid2.Visible:=false;

end;

>procedureTForm1.Button2Click (>Sender:TObject);

>begin

>StringGrid1.Visible:=False;

>StringGrid2.Visible:=True;

end;

>procedureTForm1.FormClick (>Sender:TObject);

>begin

>ifStringGrid2.Cells [>5,5]='fil'thenButton4.Visible:=true;

end;

end.

>procedureTForm1.Button4Click (>Sender:TObject);

*робимо перевірку програми, ця подія можна тільки у разі, тоді як >stringGrid2 в осередку [5,5] написано слово «>fil» і «клік» формою (з'являється кнопка «>GO!!!»)


 

*при натисканні яку «>рандомно» заповнюються поля «>Dealers» і «Money»:

 

>var

h, l,p,f, x, a:integer;

>begin

>p:= 1;

>Randomize;

>forf:= 1 to 37

>dobegin

>for x:= 1 to 5dobegin

a:= (>Random((49)+1)*100+Random(200)*50);

>StringGrid1.Cells [>f, x]:=IntToStr(a);

end;

end;

>for l:= 1 to 37dobegin

>for h:= 1 to 5dobegin

>StringGrid2.Cells [l, h]:=IntToStr(p);

>inc(p);

>ifp >z1thenp:= 1;

end;

end;

end;

>procedureTForm1.CheckBox1Click (>Sender:TObject);

>begin

 

*цю процедуру використовується для показу (приховання) аркуша ділерів і філії їх результатів

 

>ifCheckBox1.Checked

>thenStringGrid3.Visible:=true

>elseStringGrid3.Visible:=false

end;

>ProcedureTForm1.ComboBox3Click (>Sender:TObject);

>Begin

>StringGrid3.Cells [0,z]:=ComboBox3.Text;

Inc (>z);

End;

>ProcedureTForm1.FormCreate (>Sender:TObject);

>Var

>o, x, і,q:integer;

>Begin

>Button4.Visible:=false;

*тут заповнюємо рядкиComboBoxзавантаженням з файла «>File.txt», розташованого в корені диска З

>Form1.ComboBox3.Items.LoadFromFile ('>c:file.txt');

і:= 0;

>forq:=1 to 40

>dobegin

*>озаглавливаемStringGrid 1, 2, 3.

>StringGrid3.Cells [1,q]:= '0';

end;

>StringGrid3.Cells [1,0]:= '>total';

>StringGrid2.Cells [0,0]:= '>Dealers';

>StringGrid1.Cells [0,0]:= 'money';

>StringGrid2.ColCount:= 38;

>StringGrid2.Cells [0,1]:= 'AR';

>StringGrid2.Cells [0,2]:= '>BJ';

>StringGrid2.Cells [0,3]:= '>OP1';

>StringGrid2.Cells [0,4]:= '>OP2';

>StringGrid2.Cells [0,5]:= '>OP3';

>StringGrid1.ColCount:=38;

>StringGrid1.Cells [0,1]:= 'AR';

>StringGrid1.Cells [0,2]:= '>BJ';

>StringGrid1.Cells [0,3]:= '>OP1';

>StringGrid1.Cells [0,4]:= '>OP2';

>StringGrid1.Cells [0,5]:= '>OP3';

>foro:= 8 to 20dobegin

>for x:= 0 to 2dobegin

>Inc(i);

>StringGrid1.Cells [і, 0]:=IntToStr (>o) + ':' +IntToStr (>x*2) + '0';

>StringGrid2.Cells [і, 0]:=IntToStr (>o) + ':' +IntToStr (>x*2) + '0';

end;

end;

end;

>procedureTForm1.Button3Click (>Sender:TObject);

>var

>dl:integer;

>st, y:string;

>fl:TextFile;

>sav:TextFile;

>q, w, з,s,f,d,r,t, l,p:integer;

>begin

w:= 0;

>for з:= 1 to 36

>dobegin

>fors:= 1 to 5

>dobegin

*в зміну «>d» беремо № дилера

>d:=StrToInt (>StringGrid2.Cells [з,s]);

*в зміну «>f» беремо скільки грошей перед ним

>f:=StrToInt (>StringGrid1.Cells [з,s]);

*в зміну «>t» беремо скільки грошей залишилося після нього

>t:=StrToInt (>StringGrid1.Cells [>c+1,s]);

*в знаходимо різницю, й одержуємо суму роботи дилера

>r:=t-f;

*в зміну «l» беремо скільки грошей в осередку >StringGrid3 даного дилера до на даний момент часу

l:=StrToInt (>StringGrid3.Cells [1,d]);

*тут простоперезаписиваем результат

>p:=r+l;

*…іперезаписиваем цей результат ж осередок

>StringGrid3.Cells [1,d]:=IntToStr(p);

>Button3.Enabled:=false;

>Button4.Enabled:=false;

end;

end;

>forq:= 1 to 40dobegin

w:= w +StrToInt (>StringGrid3.Cells [1,q]);

end;

*зберігаємо отримані результати кожного дилера в окремому файлі в каталозі «>Rez» на диску З:

>Fordl:= 1 tozdobegin

>st:=StringGrid3.Cells [0,dl];

y:=StringGrid3.Cells [1,dl];

>assignfile (>fl, '>c:rez' +st +'.txt');

>ifnotfileexists ('>c:rez' +st +'.txt')then

>rewrite(fl)

>elseappend(fl);

>writeln (>fl, y);

>closefile(fl);

end;

>assignfile (>sav, '>c:rez.txt');

>ifnotfileexists ('>c:rez.txt')then

>rewrite(sav)

>elseappend(sav);

>writeln (>sav,IntToStr(w));

>closefile(sav);

 

*після розрахунку виводимо повідомлення про результат дня

 

>ShowMessage ('Результат дня: ' +IntToStr(w));

end;

*процедура виходу з програми

>procedureTForm1.ExitProgramm1Click (>Sender:TObject);

>begin

>ShowMessage ('>GoodLuck!!!');

>Hide;

>Form1.Close;

>Form2.Close;

end;

*процедура створення нової дилера, яка використовує >Unit 2

>procedureTForm1.newDealer1Click (>Sender:TObject);

>begin

>Form1.Visible:=False;

>form2.Visible:=true;

>Form2.ComboBox1.Items.LoadFromFile ('>c:file.txt');

end;

>procedureTForm1.FormClose (>Sender:TObject;varAction:TCloseAction);

>begin

>ShowMessage ('>GoodLuck!!!');

>form1.Hide;

end;

 

*при закритті програми виводиться повідомлення:

 

>procedureTForm1.Memo1Click (>Sender:TObject);

>begin

>Button1.Visible:=true;

end;

>procedureTForm1.Button1Click (>Sender:TObject);

>begin

>Memo1.Visible:=false;

>Button1.Visible:=false;

end;

>procedureTForm1.FormDblClick (>Sender:TObject);

>begin

>Button3.Visible:=false;

end;


>unitUnit2;

>interface

>uses

Windows,Messages,SysUtils,Variants,Classes,Graphics,Controls,Forms,

>Dialogs,ComCtrls,StdCtrls,CheckLst;

>type

>TForm2 =class(TForm)

>Button1:TButton;

>Button2:TButton;

>Button3:TButton;

>ComboBox1:TComboBox;

>Edit1:TEdit;

>Edit2:TEdit;

>Label1:TLabel;

>Label2:TLabel;

>procedureButton2Click (>Sender:TObject);

>procedureFormHide (>Sender:TObject);

>procedureFormClose (>Sender:TObject;varAction:TCloseAction);

>procedureButton3Click (>Sender:TObject);

>procedureButton1Click (>Sender:TObject);

private

{>Privatedeclarations}

public

{Publicdeclarations}

end;

>var

>Form2:TForm2;

>implementation

>usesfil,Math;

{$R *.>dfm}

*процедура створення нової дилера

>procedureTForm2.Button2Click (>Sender:TObject);

>var

>q:string;

w:TextFile;

>begin

>q:=Edit1.Text + ' ' +Edit2.Text;

>Form2.ComboBox1.Items.Add(q);

>Form2.Close;

>Form1.ComboBox3.Items.Add(q);

>AssignFile (w, '>c:file.txt');

>IfnotFileExists ('>c:file.txt')

>ThenRewrite(w)

>elseAppend(w);

>Writeln (w,Edit1.Text + ' ' +Edit2.Text);

>CloseFile(w);

end;

>procedureTForm2.FormHide (>Sender:TObject);

>begin

>Form1.Visible:=true;

end;

>procedureTForm2.FormClose (>Sender:TObject;varAction:TCloseAction);

>begin

>Form1.Visible:=true;

end;

>procedureTForm2.Button3Click (>Sender:TObject);

>begin

>Hide;

end;

>procedureTForm2.Button1Click (>Sender:TObject);

*процедура видалення дилера

>begin

>ComboBox1.Items.Delete (>ComboBox1.ItemIndex);

>ComboBox1.Items.SaveToFile ('>c:file.txt');

>form1.ComboBox3.Items.LoadFromFile ('>c:file.txt');

>ComboBox1.Items.LoadFromFile ('>c:file.txt');

>hide;

end;

end.


Схожі реферати:

Навігація